Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про доповнення та зміни до Регламенту правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

       ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
        З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
 
            П О С Т А Н О В А
 
             19.09.2001 N 41
 
 
       Про доповнення та зміни до Регламенту
       правління Фонду соціального страхування
        з тимчасової втрати працездатності
 
 
   Правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Затвердити такі доповнення та  зміни  до  Регламенту
правління  Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності, затвердженого постановою правління Фонду  від
05.06.2001 N 8 ( v0008598-01 ):
   пункт 3.4 третього розділу Регламенту викласти у  такій
редакції:
   "3.4. Участь  членів  правління  у  його  засіданні  є
обов'язковою.
   При прийнятті рішень на засіданні правління право голосу
члена правління за його відсутності з поважних причин (хвороба,
тривале відрядження, відпустка тощо) може передаватись письмовим
дорученням іншому члену правління від тієї ж представницької
сторони або посадовій особі органу (установи, організації), який
представляє відсутній член правління Фонду у його складі. При
цьому кожний присутній на засіданні член правління може голосувати
тільки за одного відсутнього члена правління Фонду. Доручення
передається Виконавчій дирекції Фонду до  початку  засідання
правління".
   Пункт 6.5 шостого розділу Регламенту вважати пунктом 6.6
цього розділу;
   доповнити шостий розділ Регламенту пунктом 6.5 у  такій
редакції:
   "6.5. У випадку необхідності термінового прийняття рішення з
питань, які належать до виключної компетенції правління Фонду,
його постанови можуть прийматися шляхом опитувального голосування.
   Голосування у таких випадках вважається таким, що відбулося,
якщо своє право голосу щодо проекту постанови правління шляхом
його візування з одночасним проставлянням відповідного запису
("за", "проти", "утримався") використали не менше двох третин
складу членів правління Фонду, а рішення прийнятим, якщо за його
прийняття проголосувало більшість членів правління, що взяли
участь в опитувальному голосуванні. У випадку рівного розподілу
голосів діє норма, яка визначена у пункті 6.2 шостого розділу
Регламенту правління Фонду".
 
 Голова правління                  В.А.Куліченко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка