Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про порядок надання працівниками відділів реєстрації актів громадянського стану міста Києва додаткових послуг правового і технічного характеру, тарифів за надання працівниками відділів реєстрації актів громадянського стану ...

        КИЇВСЬКЕ МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
 
              Н А К А З
 
 N 123/02 від 30.11.2000       Зареєстровано в Київському
                   міському управлінні юстиції
                   30 листопада 2000 р.
                   за N 103/295
 
     { Наказ втратив чинність на підставі Київського
               міського управління юстиції
      N 192/02 ( ra0024019-06 ) від 23.10.2006 }
 
     Про затвердження Положення про порядок надання
       працівниками відділів реєстрації актів
      громадянського стану міста Києва додаткових
       послуг правового і технічного характеру,
       тарифів за надання працівниками відділів
     реєстрації актів громадянського стану м. Києва
    додаткових послуг правового і технічного характеру
 
 
 ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Київського міського
                       управління юстиції
  N 138/02 ( ra0064019-01 ) від 30.08.2001 
  N 06/02 ( ra0003019-02 ) від 25.01.2002
  N 290/02 ( ra0092019-03 ) від 22.12.2003 )
 
 
 
   Відповідно до ст.17 Закону України "Про органи реєстрації
актів громадянського стану" ( 3807-12 ) від 24.12.93 р. (із
внесеними змінами та доповненнями від 11.01.2000 р. ( 1366-14 ) та
у зв'язку із нагальною потребою у введенні нових додаткових послуг
та  підвищенні  розмірів  ставок  на існуючі, з урахуванням
об'єктивних співвідношень цін з фактичними витратами та обсягом
проведеної  роботи,  спрямованої  на  якісне  та  своєчасне
обслуговування громадян, Н А К А З У Ю:
 
 
   ( Пункт 1 втратив чинність на підставі Наказів Київського
міського  управління юстиції N 138/02 ( ra0064019-01 ) від
30.08.2001, N 290/02 ( ra0092019-03 ) від 22.12.2003 )
 
   2. Затвердити тарифи за  надання  працівниками  відділів
реєстрації актів громадянського стану м. Києва додаткових послуг
правового і технічного характеру (додаються).
   3. Наказ набуває чинності через 10 днів після його державної
реєстрації в Київському міському управлінні юстиції.
   4. Вважати такими, що втратили чинність, накази від 29.04.98
р. N 596/6 ( ra0014019-98 ) "Про затвердження Положення про
порядок надання відділами реєстрації актів громадянського стану
міста Києва додаткових платних послуг правового та технічного
характеру громадянам і організаціям", N 592/6 ( ra0013019-98 )
"Про затвердження єдиних тарифів за надання додаткових платних
послуг правового та технічного характеру в органах реєстрації
актів  громадянського  стану  м.  Києва  та їх економічного
обгрунтування", зареєстровані в Київському міському управлінні
юстиції 30.04.98 р. за N 14/85, N 13/84.
   5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
начальника Київського міського управління юстиції - начальника
відділу реєстрації актів громадянського стану Н.П.Мацвейко.
 
 Начальник                      Д.М.Сокуренко
 
   ( Положення втратило чинність на підставі Наказу Київського
міського  управління юстиції N 290/02 ( ra0092019-03 ) від
22.12.2003 )
 
 
                   Затверджено
                   наказом Київського
                   міського управління юстиції
                   від 30 листопада 2000 р.
                   N 123/02
 
                   Зареєстровано
                   в Київському міському
                   управлінні юстиції
                   30 листопада 2000 р.
                   за N 103/295
 
               Тарифи
      за надання працівниками відділів реєстрації
        актів громадянського стану м. Києва
    додаткових послуг правового та технічного характеру
 
----------------------------------------------------------------------------
| N |     Найменування послуг     | Одиниця виміру | Ціна послуги |
|з/п|                   |        |(грн.) (з ПДВ)|
|---+--------------------------------------+----------------+--------------|
| 1 |         2          |    3    |    4   |
|---+--------------------------------------+----------------+--------------|
|  |  I. КОНСУЛЬТАЦІЙНА, ІНФОРМАЦІЙНА  |        |       |
|  |        РОБОТА        |        |       |
|---+--------------------------------------+----------------+--------------|
| 1.|Надання консультацій з питань шлюбно- |        |       |
|  |сімейного законодавства:       |        |       |
|---+--------------------------------------+----------------+--------------|
|  |- нескладного характеру (про порядок |   одна   |   5-00   |
|  |витребування та видачу повторних   | консультація |       |
|  |свідоцтв та довідок про реєстрацію  |        |       |
|  |актів громадянського стану; про    |        |       |
|  |порядок засвідчення документів для  |        |       |
|  |подальшого використання за кордоном) |        |       |
|---+--------------------------------------+----------------+--------------|
|  |- складного характеру (про порядок  |   - " -   |   10-00  |
|  |усиновлення, зміну прізвища      |        |       |
|  |неповнолітніх дітей органами опіки та |        |       |
|  |піклування; розірвання шлюбу в    |        |       |
|  |судовому порядку; оспорювання     |        |       |
|  |батьківства; визнання шлюбу недійсним |        |       |
|  |та ін.)                |        |       |
|---+--------------------------------------+----------------+--------------| 
| 2.|Виготовлення та надання інформаційного|  один    |       |
|  |матеріалу (буклетів, інформаційних  |інформаційний  |       |
|  |листівок, пам'яток тощо)      |  матеріал   |  до 5 грн. | 
|---+--------------------------------------+----------------+--------------|
|  | II. ЗДІЙСНЕННЯ ДОДАТКОВИХ ПРАВОВИХ |        |       |
|  |         ДІЙ         |        |       |
|---+--------------------------------------+----------------+--------------|
| 1.|Пошук записів актів про реєстрацію  |        |       |
|  |актів громадянського стану за     |        |       |
|  |відсутності точних даних про дату   |        |       |
|  |реєстрації, якщо перевірка      |        |       |
|  |здійснюється понад 7 років:      |        |       |
|---+--------------------------------------+----------------+--------------|
|  |- за зверненнями фізичних осіб    |  за один рік |   5-00   |
|---+--------------------------------------+----------------+--------------|
|  |- за зверненнями юридичних осіб (крім |   - " -   |   10-00  |
|  |бюджетних установ)          |        |       |
|---+--------------------------------------+----------------+--------------|
| 2.|Перевірка даних стосовно наявності  |  1 довідка  |   20-00  |
|  |запису акта про одруження і видача  |        |       |
|  |довідки про сімейний стан громадянам |        |       |
|  |України та особам без громадянства,  |        |       |
|  |які постійно проживають в Україні, для|        |       |
|  |використання за кордоном       |        |       |
|---+--------------------------------------+----------------+--------------|
| 3.|Пошук записів актів про реєстрацію  |  1 довідка  |   10-00  |
|  |актів громадянського стану при    |        |       |
|  |відсутності даних про дату реєстрації |        |       |
|  |та видача відповідних довідок, а також|        |       |
|  |довідок про внесення змін, виправлень |        |       |
|  |та доповнень до записів актів     |        |       |
|  |громадянського стану у випадках, коли |        |       |
|  |законодавством не передбачено видачу |        |       |
|  |повторних свідоцтв          |        |       |
|---+--------------------------------------+----------------+--------------|
| 4.|Засвідчення достовірності документів, |  1 документ  |   10-00  |
|  |виданих органами реєстрації актів   |        |       |
|  |громадянського стану для подальшого  |        |       |
|  |використання за кордоном       |        |       |
|---+--------------------------------------+----------------+--------------|
| 5.|Прийом заяв про реєстрацію актів   |   1 заява  |   20-00  |
|  |громадянського стану (крім одруження);|        |       |
|  |переміну прізвища, імені, по батькові;|        |       |
|  |внесення змін, виправлень, доповнень |        |       |
|  |до актових записів; поновлення записів|        |       |
|  |актів за межами відділу (вдома, в   |        |       |
|  |установі, лікарні та ін. без     |        |       |
|  |врахування транспортних витрат)    |        |       |
|---+--------------------------------------+----------------+--------------|
| 6.|Доставка документів про реєстрацію  |  1 документ  |   25-00  |
|  |актів громадянського стану за місцем |        |       |
|  |знаходження заявника (в межах м. Києва|        |       |
|  |без врахування транспортних витрат)  |        |       |
|---+--------------------------------------+----------------+--------------|
| 7.|Виконання запитів установ, організацій|  один запит  |   15-00  |
|  |в день їх надходження (крім бюджетних |        |       |
|  |організацій)             |        |       |
|---+--------------------------------------+----------------+--------------|
| 8.|Кур'єрські послуги працівника органу | витребування 1-|   20-00  |
|  |реєстрації актів громадянського стану | го документа |       |
|  |по витребуванню службових документів з|        |       |
|  |інших органів реєстрації актів    |        |       |
|  |громадянського стану міста Києва (без |        |       |
|  |врахування транспортних витрат)    |        |       |
|---+--------------------------------------+----------------+--------------|
| 9.|Кур'єрські послуги працівника органу |  доставка 1  |   20-00  |
|  |реєстрації актів громадянського стану |   справи   |       |
|  |по доставці матеріалів справ про   |        |       |
|  |внесення змін, виправлень, доповнень |        |       |
|  |до актових записів, поновлення записів|        |       |
|  |актів за місцем їх виконання в межах |        |       |
|  |м. Києва (без врахування транспортних |        |       |
|  |витрат)                |        |       |
|---+--------------------------------------+----------------+--------------|
|10.|Терміновий (до 5 днів) розгляд    |        |   50-00  |
|  |клопотань про внесення змін,     |        |       |
|  |виправлень, доповнень до актових   |        |       |
|  |записів, поновлення актових записів та|        |       |
|  |виконання відповідних справ за місцем |        |       |
|  |подання заяви             |        |       |
|---+--------------------------------------+----------------+--------------|
|11.|Розгляд та виконання справ про    |        |   25-00  |
|  |внесення змін, виправлень, доповнень |        |       |
|  |до актових записів, поновлення записів|        |       |
|  |актів, надісланих іншими органами   |        |       |
|  |реєстрації актів громадянського стану,|        |       |
|  |в день їх надходження         |        |       |
|---+--------------------------------------+----------------+--------------|
|13.|Проведення урочистої реєстрації:   |        |       |
|---+--------------------------------------+----------------+--------------|
|  |"Одруження":             |        |       |
|---+--------------------------------------+----------------+--------------|
|  |- між громадянами України       |   1 обряд  |   40-00  |
|---+--------------------------------------+----------------+--------------|
|  |- між громадянами України та     |   - " -   |   80-00  |
|  |іноземними громадянами        |        |       |
|---+--------------------------------------+----------------+--------------|
|  |"Народження"             |   - " -   |   30-00  |
|---+--------------------------------------+----------------+--------------|
|  |"Ювілейне весілля"          |   - " -   |   40-00  |
|---+--------------------------------------+----------------+--------------|
|14.| Музичне супроводження урочистих   |        |       |
|  | реєстрацій під фонограму      |  одна послуга |   5-00  |
|---+--------------------------------------+----------------+--------------|
|  |  III. НАДАННЯ ПОСЛУГ ТЕХНІЧНОГО  |        |       |
|  |       ХАРАКТЕРУ        |        |       |
|---+--------------------------------------+----------------+--------------|
| 1.|Складання заяв працівниками органів  |        |       |
|  |реєстрації актів громадянського    |        |       |
|  |стану:                |        |       |
|---+--------------------------------------+----------------+--------------|
|  |- без застосування технічних засобів |        |   3-00   |
|---+--------------------------------------+----------------+--------------|
|  |- із застосуванням технічних засобів |        |   5-00   |
|---+--------------------------------------+----------------+--------------|
| 2.|Ксерокопіювання документів      |  1 сторінка  |   0-40   |
|---+--------------------------------------+----------------+--------------|
| 3.|Виготовлення копій документів,    |   - " -   |   1-00   |
|  |необхідних в матеріали справ про   |        |       |
|  |переміну прізвища, імені, по батькові;|        |       |
|  |внесення змін, виправлень, доповнень |        |       |
|  |до записів актів, поновлення записів |        |       |
|  |актів                 |        |       |
|---+--------------------------------------+----------------+--------------|
| 4.|Засвідчення копій документів,     |  одна копія  |   0-50   |
|  |необхідних в матеріали справ про   |        |       |
|  |переміну прізвища, імені, по батькові;|        |       |
|  |внесення змін, виправлень, доповнень |        |       |
|  |до актових записів, поновлення записів|        |       |
|  |актів                 |        |       |
|---+--------------------------------------+----------------+--------------|
| 5.|Ламінування документів        | з одного боку |   2-00   |
|---+--------------------------------------+----------------+--------------|
|  |                   | з обох боків |   4-00   |
----------------------------------------------------------------------------
 
   Примітки: 1. При наданні послуг у неприйомні дні та години, а
також при  терміновому наданні послуг (крім передбачених п.1
першого розділу та п.п.7, 10, 11 другого розділу) до тарифів
застосовується коефіцієнт в розмірі 2.0.
   2. Вказані послуги надаються тільки за бажанням громадян.
   3. Перед наданням додаткової платної послуги працівник органу
реєстрації актів ромадянського стану  повинен  ознайомити  з
орієнтованою вартістю виконання послуг.
   4. Оплата за надані послуги може бути проведена як готівкою,
так і за безготівковим розрахунком.
   5. При оплаті готівкою заявнику виписується квитанція, в якій
перераховується кількість і вартість наданих послуг.
   6. При безготівковій формі розрахунку за надані послуги
працівник органу реєстрації актів громадянського стану повинен за
представленими квитанціями Ощадбанку вести реєстр наданих послуг,
в якому також перераховується кожна надана послуга та її вартість.
 
( Тарифи із змінами, внесеними згідно з Наказом Київського
міського  управління  юстиції N 06/02 ( ra0003019-02 ) від
25.01.2002 )
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка