Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про документи, що надаються реєстратором за наслідком знерухомлення іменних цінних паперів


     ПРОФЕСІЙНА АСОЦІАЦІЯ РЕЄСТРАТОРІВ І ДЕПОЗИТАРІЇВ
               Л И С Т
 
 N 01-03/353 від 16.10.2001
 
       Про документи, що надаються реєстратором
    за наслідком знерухомлення іменних цінних паперів
 
   На Ваш запит про письмове повідомлення про дії в системі
реєстру, яке надається реєстратором за наслідком  проведення
операції знерухомлення цінних паперів, відповідаємо наступне.
   Звертаємо Вашу увагу на  те,  що  Професійна  асоціація
реєстраторів і депозитаріїв (надалі - ПАРД) не має права надавати
роз'яснень з питань застосування чинного законодавства України, а
має право надавати консультації з цих питань.
   Відповідно до абзацу 7 п. 7.2 Положення про порядок ведення
реєстрів власників іменних цінних паперів, затвердженого рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (надалі -
ДКЦПФР) від 26.05.98 р. N 60 ( vr060312-98 ), зі змінами та
доповненнями, внесеними рішенням ДКЦПФР від 19.06.2001 р. N 190
( z0767-01  )  (надалі  -  Положення), у разі звернення до
реєстроутримувача будь-якої особи він, крім інших зазначених в
цьому пункті дій, готує письмову відповідь, яка підтверджує
вчинення дій, передає (надсилає) її сторонам, рахунки яких були
задіяні в операції.
   Якщо операція призводить до зміни кількості (стану) цінних
паперів на особових рахунках, вищевказана письмова відповідь
оформляється у вигляді виписки про виконану операцію.
   Таким чином,  вказаною  нормою  встановлений  обов'язок
реєстроутримувача за наслідком операції, що призводить до зміни
кількості (стану) цінних паперів на особових рахунках, замість
письмової відповіді про виконану операцію надавати виписку про
виконану операцію.
   Згідно з п. 4.5.2 Положення реєстроутримувач видає два види
виписок: виписку про стан особового рахунку або виписку про
операції по особовому рахунку за період.
   При цьому, цим пунктом Положення встановлені вимоги до форми
і  реквізитного  складу  виписок  з  системи  реєстру  та
відповідальність реєстроутримувача за повноту та достовірність
вказаних в виписках даних.
   Будь-яких інших видів виписок з системи реєстру Положенням не
передбачено.
   Крім цього, відповідно до частини 2 п. 7.12.3 Положення
виконання  операцій  знерухомлення  іменних  цінних  паперів
підтверджується оформленням  на  ім'я  депозитарної  установи
документів про знерухомлення. Такими документами можуть бути
спеціально оформлені: свідоцтво про знерухомлення іменних цінних
паперів (для іменних цінних паперів в документарній формі) або
виписка про стан особового рахунку номінального утримувача (для
бездокументарної форми цінних паперів).
   Виходячи з цього, абзац 7 п. 7.2 Положення в  частині
визначення виду виписки з системи реєстру не відповідає вище
переліченим пунктам Положення (п. п. 4.5.2, 7.12.3).
   Приймаючи до  уваги  вище перелічене, та те, що норма,
встановлена п. 7.12.3 Положення є спеціальною по відношенню до
норми, передбаченої абзацом 7 п. 7.2 Положення, вважаємо, що за
наслідком проведення операції  знерухомлення  цінних  паперів
письмова   відповідь,   яка   підтверджує  вчинення  дій
реєстроутримувачем, повинна бути оформлена у вигляді виписки про
стан рахунку.
   При цьому, зазначена виписка повинна бути  оформлена  у
відповідності з вимогами пункту 4.5.2 Положення.
   Слід зазначити, що згідно з частиною 2 п. 4.5 Положення, крім
перелічених у частині 1 цього пункту вихідних документів (реєстр
власників іменних цінних паперів; переліки власників іменних
цінних паперів, підготовлені для організації проведення загальних
зборів або нарахування доходів за цінними паперами; виписка з
реєстру власників іменних цінних паперів), реєстратор у відповідь
на запити емітента, зареєстрованих осіб та інших осіб, що мають
повноваження  на отримання даних щодо системи реєстру, може
видавати інші документи, які відповідають змісту  отриманого
запиту.
   Таким чином, у відповідь на окремий запит зареєстрованої
особи (до яких відносяться і зареєстровані в системі реєстру
номінальні утримувачі) реєстратор може видавати вихідні документи,
детальні вимоги до яких прямо не встановлені Положенням, але такі,
що відповідають змісту отриманого від зареєстрованої особи запиту
(у тому числі і вихідний документ, що містить певну інформацію про
виконану реєстратором операцію).
   Вказані вихідні  документи  повинні  відповідати вимогам,
встановленим частиною 3 п. 4.5 Положення.
 
 Президент ПАРД                       О.Кий
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка