Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про отримання інформації з системи реєстру


     ПРОФЕСІЙНА АСОЦІАЦІЯ РЕЄСТРАТОРІВ І ДЕПОЗИТАРІЇВ
               Л И С Т
 
 N 01-03/311 від 14.09.2001
 
      Про отримання інформації з системи реєстру
 
   На Ваш  запит  про  повноваження  Національної  служби
посередництва і примирення (надалі - НСПП) на отримання інформації
з системи реєстру власників іменних цінних паперів, відповідаємо
наступне.
   З запиту випливає, що до реєстратора від НСПП надійшов лист з
вимогою про отримання інформації про осіб, які є акціонерами
акціонерного товариства (надалі - АТ). Відповідно до листа НСПП
вказана інформація вимагається на підставі Положення про НСПП,
затвердженого Указом Президента України від 17.11.98 р. N 1258/98
( 1258/98 ), та ст. 11 Закону України  "Про державну службу"
( 3723-12 ) та необхідна НСПП у зв'язку з виникненням в АТ
колективного трудового спору.
   Проаналізувавши вищезазначену  ситуацію у відповідності з
вимогами чинного законодавства України, вважаємо за необхідне
зазначити наступне.
   Відповідно до ч. 2 ст. 14 Закону України "Про Національну
депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних
паперів в  Україні" ( 710/97-вр ) від 10.12.97 р. учасники
Національної депозитарної системи гарантують  конфіденційність
інформації щодо рахунків у цінних паперах та обігу цінних паперів.
Усі їх працівники зобов'язані додержуватися вимог конфіденційності
інформації щодо рахунків у цінних паперах та обігу цінних паперів.
   Довідки про операції з цінними паперами та рахунками в цінних
паперах видаються тільки депонентам або за їх письмовим дорученням
-  іншим  особам,  а  також в інших випадках, передбачених
законодавством України.
   Вимоги щодо  конфіденційності інформації про обіг цінних
паперів зазначені також у Положенні про порядок ведення реєстрів
власників іменних цінних паперів, затверджених рішенням Державної
комісії з цінних  паперів та фондового ринку від 26.05.98 р. N 60
( vr060312-98 ).
   Так, відповідно до п. 11.1 цього Положення доступ до системи
реєстру обмежується колом осіб, які мають право отримати цю
інформацію.  Такими  особами є емітент, зареєстровані особи,
державні органи в межах наданих їм повноважень, передбачених
чинним законодавством.
   Таким чином, органи державної влади мають право отримувати
інформацію з системи реєстру тільки у випадках та обсягах, прямо
визначених чинним законодавством України.
   Відповідно до ст. 11 Закону "Про державну службу" ( 3723-12 )
від 16.12.93 р. N 3723-XII, державним службовцям крім інших прав
надане  право  від  державних органів, підприємств, установ,
організацій, органів місцевого та регіонального самоврядування
необхідну інформацію з питань, що належать до їх компетенції.
   Згідно з ч. 2 цієї ж статті конкретні права та обов'язки
державних  службовців  визначаються  на  основі  типових
кваліфікаційних характеристик і  відображаються  в  посадових
положеннях  та  інструкціях,  що  затверджуються  керівниками
відповідних державних органів у межах закону та їх компетенції.
   Вважаємо, що вищевказані норми мають загальний характер і
повинні застосовуватись разом з нормативним актом, який визначає
конкретні повноваження певного органу державної влади.
   Відповідно до ч. 2 ст. 6 Конституції України ( 254к/96-вр )
від 28.06.96 р. органи законодавчої, виконавчої та судової влади
здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією
межах і відповідно до законів України.
   Крім цього, згідно з ч. 2 ст. 19 Конституції України органи
державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові
особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у
спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
   До того ж, стаття 92 Конституції України ( 254к/96-вр )
встановлює, що до відносин, які повинні бути визначені виключно
законами України, крім інших, відноситься організація і діяльність
органів державної влади.
   Таким чином, повноваження  органів  державної  влади  та
конкретні способи їх реалізації можуть бути визначені виключно
законами України.
   Приймаючи до  уваги  вищезазначене,  вважаємо,  що норми
Положення про НСПП, затвердженого Указом Президента України від
17.11.98 р. N 1258/98 ( 1258/98 ), не повинні застосовуватись при
визначені повноважень НСПП як такі, що не відповідають вище
переліченим положенням Конституції України ( 254к/96-вр ).
   В свою чергу,  Закон  України  "Про  порядок  вирішення
колективних трудових  спорів (конфліктів)" ( 137/98-вр ) від
03.03.98 р., яким визначений правовий статус НСПП, не надає
повноважень  вказаному  органу  на  отримання  конфіденційної
інформації від будь-яких суб'єктів.
   Підсумовуючи перелічене, вважаємо, що реєстратор має підстави
для відмови НСПП в наданні інформації з системи реєстру.
 
 Президент ПАРД                       О.Кий
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка