Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про надання роз"яснень щодо застосування кодів економічної класифікації видатків


         ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
               Л И С Т
         15.10.2002 N 07-06/1800-8809
 
   З метою  недопущення розбіжностей при оплаті  послуг з
упровадження локальних обчислювальних мереж в органах Державного
казначейства та підключення їх до глобальних мереж передачі даних
Державне  казначейство України надає  такі роз'яснення  щодо
застосування  кодів  економічної  класифікації  видатків  при
здійсненні зазначених видатків.
   Відповідно до наказу Міністерства  фінансів України від
27.12.2001 р. N 604 ( v0604201-01 ) "Про бюджетну класифікацію та
її запровадження" та роз'яснень щодо застосування економічної
класифікації  видатків  бюджету оплату робіт зі створення і
впровадження локальних обчислювальних мереж та підключення їх до
глобальних мереж передачі даних необхідно здійснювати за кодом
економічної класифікації видатків 1139 "Оплата інших послуг та
інші видатки".
   Звертаємо вашу увагу, що відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 12.04.2002 р. N 522 ( 522-2002-п ) "Про
затвердження Порядку підключення до глобальних мереж передачі
даних" у разі оплати послуг з доступу до глобальних мереж за
рахунок коштів державного бюджету абонент визначає оператора на
конкурсних засадах згідно із Законом України "Про закупівлю
товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ).
   Видатки за  використання апаратури  захисту електронного
грошового обігу (АЗЕГО)  в інформаційно-обчислювальній мережі
Національного банку України, у системі "клієнт банку - банк"
необхідно здійснювати за кодом економічної класифікації видатків
1138 "Послуги зв'язку". До цього ж коду відносяться видатки,
пов'язані з наданням послуг фельд'єгерської служби, яка здійснює
доставку таємної  кореспонденції та  кореспонденції особливої
важливості, експрес-доставки. За зазначеним кодом обліковуються
всі  послуги зв'язку: електронна  пошта, мобільний  зв'язок,
факсимільний зв'язок, Інтернет тощо.
   Послуги з модернізації локальної мережі оплачуються за кодом
економічної  класифікації  видатків  1137  "Поточний  ремонт
обладнання,  інвентарю та  будівель, технічне  обслуговування
обладнання". За зазначеним кодом обліковуються видатки, пов'язані
з поточним  ремонтом комп'ютерної, розмножувальної  та іншої
техніки.
   Якщо при наданні послуг  при створенні та модернізації
локальної мережі застосовується обладнання вартістю більше 500
гривень за одиницю (комплект),  то необхідно визначитися із
категорією обладнання: є воно активним чи пасивним.
   Активне  мережеве  обладнання  (а  саме  -  сервери,
концентратори,  комутатори, маршрутизатори,  мости-повторювачі,
телекомунікаційні пристрої тощо), яке може існувати самостійно і
відноситься до основних засобів, має бути оплачене за кодом
економічної класифікації видатків 2110 "Придбання обладнання і
предметів довгострокового користування".
   Пасивне мережеве  обладнання (а саме -  монтажні шафи,
монтажні короби,  кабелі та з'єднувачі,  розетки, кріплення,
комутаційні панелі тощо), яке вважається частиною:
   - наданих послуг і робіт з модернізації і ремонту локальної
мережі, оплачується за кодом економічної класифікації видатків
1137 "Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель, технічне
обслуговування обладнання";
   - робіт  зі створення і впровадження  локальних мереж,
оплачується за кодом економічної  класифікації видатків 1139
"Оплата інших послуг та інші видатки".
      Щодо оплати рахунків за оренду державного
     і комунального майна та експлуатаційних послуг
   Застосування кодів економічної  класифікації видатків за
оренду державного і комунального майна та експлуатаційних послуг
залежить від предмета й умов договору на оренду, який має бути
укладений відповідно до Законів "Про власність" ( 697-12 ) та "Про
підприємництво" ( 698-12 ).
   За  кодом  1136  "Оренда  та  експлуатаційні  послуги"
обліковуються видатки за оренду та експлуатаційні послуги, якщо
вони є складовою частиною угоди оренди та плату за їх надання
неможливо відокремити в окремі рахунки.
   Законом України "Про оренду  державного та комунального
майна" від 10.04.92 р. N 2269-XII ( 2269-12 ) визначено, що
орендою є засноване на договорі строкове платне користування
майном, необхідним орендареві для здійснення підприємницької та
іншої діяльності.
   Відповідно до цього Закону ( 2269-12 ) об'єктами оренди є:
   - цілісні  майнові комплекси підприємств, їх структурних
підрозділів (філій, цехів, дільниць);
   - нерухоме майно (будівлі, споруди, приміщення) та інше
окреме індивідуально визначене майно підприємств;
   - майно, що не ввійшло до статутних фондів господарських
товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації).
   В орендну плату не включається оплата послуг, які відповідно
до договору оренди надаються орендодавцем, а також витрати на
утримання орендованого майна.
   Витрати  на  утримання  конструкцій  будинку,  прилеглої
території та інших місць громадського користування як неподільні
витрати розподіляються пропорційно розміру займаної орендарями
загальної площі.
   Кількість теплової енергії, яка використовується на опалення
орендованих приміщень, також визначається пропорційно розміру
займаної орендарями загальної площі.
   У випадку якщо експлуатаційні послуги виставляються окремими
рахунками, оплата здійснюється за відповідними кодами економічної
класифікації видатків, що входять до категорії видатків за кодом
1160 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв".
 
 Заступник Голови                    О.Чечуліна
 
 "Баланс - Бюджет",
 N 11-1, листопад, 2002 р.
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка