Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про облік в системі реєстру повноважень уповноваженої особи - довірчого товариства


     ПРОФЕСІЙНА АСОЦІАЦІЯ РЕЄСТРАТОРІВ І ДЕПОЗИТАРІЇВ
               Л И С Т
 
 N 01-03/1097 від 05.11.99
   м.Київ
 
 vd991105 vn01-03/1097
                          ТОВ "Регістр-Д"
                 Копія: Державній комісії з цінних
                    паперів та фондового ринку
 
   Про облік в системі реєстру повноважень уповноваженої
          особи - довірчого товариства
 
   На ваш  запит  про облік в системі реєстру повноважень
уповноваженої особи - довірчого товариства, якщо у договорі на
довірче управління передбачено продовження дії цього договору
понад основний термін у випадку неповідомлення однією із сторін у
певний строк про намір розірвати договір, відповідаємо наступне.
   Звертаємо вашу увагу на  те,  що  Професійна  асоціація
реєстраторів і депозитаріїв не має права надавати роз'яснень з
питань чинного законодавства України, а має право  надавати
консультації.
   Відповідно до п. 3.11 Положення про порядок ведення реєстрів
власників іменних цінних паперів, затвердженого рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.05.98 р. N 60
( vr060312-98  ) (надалі - Положення), на особових рахунках
власників в інформації про уповноважених осіб можуть відображатись
повноваження щодо отримання інформації з системи реєстру, змін
інформації щодо власника особового рахунку, участі у загальних
зборах емітента, отримання доходів по цінних паперах.
   При цьому, для кожної уповноваженої особи визначаються зміст
повноважень, термін їх дії та реквізити документа (назва, номер та
дата), який їх підтверджує.
   Крім того, відповідно до п. 4.4.4 Положення ( vr060312-98 ) в
додаткових реквізитах анкети фізичної особи в інформації про
уповноважену особу власника цінних паперів повинен вказуватись
обсяг повноважень уповноваженої особи з обов'язковим зазначенням
кожного наданого повноваження та терміну його дії.
   Таким чином, при занесенні на особові рахунки власників
інформації  про  повноваження  уповноважених  осіб,  якщо ці
повноваження визначаються договором, відповідно до якого його дія
продовжується у випадку неповідомлення однією із сторін у певний
строк про намір розірвати договір, слід зазначати основний термін
дії відповідного повноваження (вказаний в договорі строк дії
договору).
   Відповідно до п. 5.3 Положення ( vr060312-98 ) з метою
підтвердження,  уточнення  або  доповнення  інформації  про
зареєстровану  особу, що міститься на її особовому рахунку,
зазначена особа повинна заповнити та подати реєстроутримувачу
анкету зареєстрованої особи.
   Оскільки Положення ( vr060312-98 ) не передбачає окремих
процедур  продовження  обліку на особових рахунках власників
повноважень уповноважених осіб, вважаємо, що продовження обліку
зазначених повноважень повинно проводитись у порядку, визначеному
п. 5.3 Положення.
 
 Президент ПАРД                    П.Гордієнко
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка