Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Інструкції про порядок інформаційно-аналітичного забезпечення в Міністерстві транспорту України з питань надзвичайних подій в транспортно-дорожньому комплексі та взаємодії з іншими центральними органами виконавчої влади


         МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 620 від 17.09.2001
 
       Про затвердження Інструкції про порядок
   інформаційно-аналітичного забезпечення в Міністерстві
     транспорту України з питань надзвичайних подій в
   транспортно-дорожньому комплексі та взаємодії з іншими
       центральними органами виконавчої влади
 
 
 ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту
  N 809 ( v0809361-02 ) від 14.11.2002 )
 
   На виконання п.4 наказу Міністерства транспорту України від
28.05.2001 р. N 339 ( v0339361-01 ) "Про вдосконалення діяльності
з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій
та  інформаційно-аналітичного забезпечення з питань безпечної
діяльності транспортно-дорожнього комплексу", а також на виконання
вимог постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2001 р.
N 1094 ( 1094-2001-п ) "Деякі питання розслідування та обліку
нещасних  випадків,  професійних  захворювань  і  аварій  на
виробництві" Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити та ввести в дію Інструкцію  про  порядок
інформаційно-аналітичного забезпечення в Міністерстві транспорту
України з питань надзвичайних подій в транспортно-дорожньому
комплексі та взаємодії з іншими центральними органами виконавчої
влади, що додається.
   2. Керівникам  державних  департаментів,  Укрзалізниці,
Укравтодору, Укрзалізпрому (Шкатюк А.Г., Докіль Л.П., Зубков В.О.,
Кірпа Г.М., Демішкан В.Ф., Данилевський В.І.):
   2.1. В двотижневий термін привести відомчі інструкції про
порядок надання інформації про події на транспортно-дорожньому
комплексі у відповідність до цієї Інструкції.
   2.2. Забезпечити неухильне виконання зазначеної Інструкції,
при її порушенні до винних осіб вживати заходи дисциплінарного
впливу.
   3. Контроль за виконання наказу покласти на  заступника
Державного секретаря Кроля С.С.
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
              наказом Міністерства транспорту України
              від 17 вересня 2001 р. N 620
              Інструкція
    про порядок інформаційно-аналітичного забезпечення
   в Міністерстві транспорту України з питань надзвичайних
      подій в транспортно-дорожньому комплексі та
  взаємодії з іншими центральними органами виконавчої влади
   1. Інструкція   про  порядок  інформаційно-аналітичного
забезпечення в  Міністерстві  транспорту  України  з  питань
надзвичайних подій в транспортно-дорожньому комплексі та взаємодії
з іншими центральними органами виконавчої влади визначає порядок
надання та отримання від Державних департаментів, адміністрації
Укрзалізниці, корпорації "Укравтодор", об'єднання "Укрзалізпром"
оперативної і узагальненої періодичної інформації про катастрофи,
аварії, авіаційні і дорожньо-транспортні події, нещасні випадки,
пожежі,  екологічні лиха, акти несанкціонованого втручання в
транспортну  діяльність  та  інші  надзвичайні  події  в
транспортно-дорожньому комплексі України, а також взаємодії, в
разі необхідності, з іншими центральними органами виконавчої влади
в частині обміну зазначеною інформацією.
   2. Керівники  державних  департаментів,   адміністрації
Укрзалізниці, корпорації "Укравтодор", об'єднання "Укрзалізпром"
(далі - урядові органи державного управління) своїми інструкціями
встановлюють чіткий порядок подання та отримування інформації про
катастрофи, аварії, авіаційні і  дорожньо-транспортні  події,
нещасні  випадки,  пожежі,  екологічні  лиха, несанкціоновані
втручання в транспортну діяльність та інші надзвичайні події (далі
-  НП)  від  об'єднань,  управлінь, підприємств, установ та
організацій транспортно-дорожнього комплексу України, а також
вимогу про негайне інформування про такі випадки.
   3. Оперативна інформація про НП, що надійшла від підприємств,
направляється відповідним урядовим органом державного управління
через засоби факсимільного зв'язку (далі телефон/факс):
   3.1. В неробочий час та у святкові дні - відповідальному
черговому Міністерства  транспорту  України  на  телефон/факс
268-10-41 за підписом чергового урядового органу; в перший за
вихідними  робочий  день  ця  інформація  до  10-ї  години
підтверджується  листом керівника урядового органу державного
управління або його заступника.
   3.2. У робочий час - Департаменту безпеки транспорту та
технічної політики Міністерства транспорту України на телефон/факс
268-12-66 або 269-45-31 за підписом керівника урядового органу
(або його заступника).
   4. Терміни надання інформації про НП:
   4.1. Про дорожньо-транспортні події (ДТП) з автомобільним
транспортом підвідомчих підприємств та організацій, а  також
автотранспортних підприємств інших форм власності:
   4.1.1. Негайно після отримання інформації про подію, але не
пізніше 3-х годин з моменту виникнення ДТП - якщо в ДТП хоча б
одна особа загинула або травмовано (з урахуванням загиблих) 3 і
більше осіб.
   4.1.2. Не пізніше 6 годин після події - якщо в ДТП травмовано
менше трьох осіб. ( Пункт 4.1.2 із змінами, внесеними згідно з
Наказом  Міністерства транспорту N 809 ( v0809361-02 ) від
14.11.2002 )
   4.2. На морському і річковому транспорті:
   4.2.1. Про дуже серйозні аварії  (катастрофи),  серйозні
аварії, аварії з морськими і річковими суднами - негайно після
отримання інформації про подію, але не пізніше 3-х годин з моменту
її виникнення.
   4.2.2. Про  прориви  гребель  (дамб,  шлюзів  та  інших
гідротехнічних споруд) з утворенням хвиль прориву, проривного
паводку та катастрофічних затоплень - негайно після отримання
інформації про подію, але не пізніше 3-х годин з моменту її
виникнення.
   4.2.3. Про  інциденти  (аварійні  події,  експлуатаційні
ушкодження) на морі та річках - не пізніше 6 годин після події.
( Пункт 4.2.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
транспорту N 809 ( v0809361-02 ) від 14.11.2002 )
   4.3. На авіаційному транспорті:
   4.3.1. Про авіаційні події, серйозні інциденти - негайно
після отримання інформації про подію, але не пізніше 3-х годин з
моменту виникнення НП.
   4.3.2. Про інциденти - не пізніше 6 годин після події.
( Пункт 4.3.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
транспорту N 809 ( v0809361-02 ) від 14.11.2002 )
   4.4. На залізничному транспорті, метрополітенах:
   4.4.1. Про  залізничні  події  (катастрофи)  та серйозні
інциденти - негайно після отримання інформації про подію, але не
пізніше 3-х годин з моменту виникнення НП.
   4.4.2. Про інциденти - не пізніше 6 годин після події.
( Пункт 4.4.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
транспорту N 809 ( v0809361-02 ) від 14.11.2002 )
   4.4.3. Про випадки ДТП на залізничних переїздах, якщо в ДТП
хоча б одна особа загинула або травмовано (з урахуванням загиблих)
3 і більше осіб - негайно після отримання інформації про подію,
але не пізніше 3 годин після події.
   4.4.4. Про випадки ДТП на залізничних переїздах, при яких
травмовано менше 3-х осіб - не пізніше 6 годин після скоєння.
( Пункт 4.4.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
транспорту N 809 ( v0809361-02 ) від 14.11.2002 )
   4.5. В дорожньому господарстві:
   4.5.1. Про випадки ДТП через недоліки в експлуатаційному
утриманні автошляхів, якщо в ДТП хоча б одна особа загинула або
травмовано (з урахуванням загиблих) 3 і більше осіб - негайно
після отримання інформації про подію, але не пізніше 3 годин після
події.
   4.5.2. Про випадки ДТП через недоліки в експлуатаційному
утриманні автошляхів, в яких травмовано менше 3-х осіб - не
пізніше 6 годин після скоєння. ( Пункт 4.5.2 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства транспорту N 809 ( v0809361-02 ) від
14.11.2002 )
   4.6. Про випадки, що спричинили (або можуть спричинити)
припинення руху автомобільного або залізничного транспорту на
термін більше 6-ти годин - негайно після отримання інформації про
подію, але не пізніше 3 годин після події.
   4.7. Про нещасні випадки з смертельним наслідком, групові
нещасні  випадки, випадки смерті, а також випадки зникнення
працівника під час виконання  ним  трудових  обов'язків  на
підприємствах транспортно-дорожнього комплексу - негайно після
отримання інформації про випадок, але не пізніше 3-х годин після
випадку.
   4.8. Про аварії та події з небезпечними вантажами - негайно
після отримання інформації про подію, але не пізніше 3-х годин
після події.
   4.9. Про пожежі та випадки загорянь на рухомому складі та
об'єктах  транспортно-дорожнього  комплексу  -  негайно після
отримання інформації про подію, але не пізніше 3 годин після її
виникнення. ( Пункт 4.9 в редакції Наказу Міністерства транспорту
N 809 ( v0809361-02 ) від 14.11.2002 )
   4.10. Про розливи нафти або нафтопродуктів об'ємом більше 1 м
куб. та про інші екологічні лиха - негайно після отримання
інформації про подію, але не пізніше 3-х годин  після  її
виникнення.
   4.11. Про акти несанкціонованого втручання в  діяльність
транспортно-дорожнього комплексу (в т.ч. про повідомлення про
загрозу вибуху від вибухових пристроїв) - негайно після отримання
інформації про подію, але не пізніше 3-х годин після скоєння акту.
   5. Урядові органи державного управління подають Департаменту
безпеки транспорту та технічної політики Міністерства транспорту
наступну узагальнену інформацію:
   5.1. До 10 числа місяця, наступного за звітним, - довідки
(оперативна  інформація)  про події на транспортно-дорожньому
комплексі за формами, введеними наказом по Міністерству транспорту
від 30.01.2001 р. N 48 "Про внесення доповнень до Переліку
оперативних даних, затвердженого наказом Мінтрансу від 10.12.98 р.
N 495" (додатки NN 1-8 до наказу Мінтрансу від 30.01.2001 р.
N 48).
   5.2. До 10 числа місяця, наступного за звітним, - аналізи про
акти незаконного втручання в діяльність транспортно-дорожнього
комплексу (в т.ч. повідомлень про загрозу вибуху від вибухових
пристроїв).
   5.3. До 10 числа місяця, наступного за звітним, - довідки (з
наростаючим підсумком, в порівнянні з  відповідним  періодом
попереднього року) про нещасні випадки з смертельним наслідком,
групові нещасні випадки, випадки смерті, а також випадки зникнення
працівника  під  час  виконання  ним трудових обов'язків на
підприємствах транспортно-дорожнього комплексу.
   5.4. До 5 числа місяця, наступного за звітним, - місячну
звітність про пожежі (форма 1-ППО).
   6. Іншим центральним органам виконавчої влади безпосередньо
від об'єднань, управлінь, підприємств, установ та організацій
транспортно-дорожнього комплексу  України  надається  наступна
інформація про події на транспортно-дорожньому комплексі:
   6.1. МНС (відповідним органам на місцях) - за пп.4.1.1,
4.2.1, 4.2.2, 4.3.1, 4.4.1, 4.4.3, 4.5.1, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10,
4.11.
   6.2. МВС (відповідним органам на місцях) - за пп.4.1.1,
4.2.1, 4.2.2, 4.3.1, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4, 4.5.1, 4.5.2, 4.8, 4.9,
4.10, 4.11.
   6.3. СБУ (відповідним органам на місцях) - за пп.4.2.1,
4.2.2, 4.3.1, 4.4.1, 4.4.3, 4.5.1, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11.
   6.4. Відповідним органам на місцях Держнаглядохоронпраці,
Генеральної прокуратури, Фонду  соціального  страхування  від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань,
Санітарно-епідеміологічної служби - за п.4.7.
   7. Відповідальний черговий Міністерства транспорту:
   7.1. Двічі на добу, о 8 та 19 годині, зв'язується з черговим
Міністерства надзвичайних ситуацій України за телефоном 226-30-10
для отримання чи уточнення інформації про всі надзвичайні події на
транспортно-дорожньому комплексі.
   7.2. Надає повідомлення про події керівникам Мінтрансу згідно
з посадовою інструкцією відповідального чергового.
   7.3. У випадку надходження сигналів спеціального сповіщення
від Кабінету Міністрів України чи Міністерства України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи діє згідно з інструкцією відповідальному
черговому про порядок дій при отриманні сигналів сповіщення.
   8. Управління безпеки транспорту Мінтрансу негайно готує
інформацію для подання Уряду України про НП, в яких:
   - 1 особа або більше загинуло, 5 або більше травмовано (по
ДТП така інформація готується в разі, якщо 3 і більше осіб
загинуло або 10 і більше осіб травмовано під час перевезень
пасажирів автомобільним транспортом загального користування);
   - перебували або потерпіли керівники держави (Президент,
Прем'єр-міністр,  Віце-прем'єр-міністри,  Міністри,  Державні
секретарі та їх заступники, Голови комітетів Верховної Ради та їх
заступники) та народні депутати України;
   - сталося руйнування транспортних  засобів  залізничного,
авіаційного, морського і річкового транспорту, що знаходиться в
реєстрі, до ступеня вилучення з реєстру(експлуатації).
( Інструкцію доповнено пунктом 8 згідно з Наказом Міністерства
транспорту N 809 ( v0809361-02 ) від 14.11.2002 )
 
 "Транспорт України", N 19, 15.10.2001 р.
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка