Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про обсяг інформації системи реєстру, яку має право отримувати емітент


     ПРОФЕСІЙНА АСОЦІАЦІЯ РЕЄСТРАТОРІВ І ДЕПОЗИТАРІЇВ
               Л И С Т
 
 N 01-03/284 від 22.08.2001
 
     Про обсяг інформації системи реєстру, яку має
           право отримувати емітент
 
   На Ваш запит про обсяг інформації з системи реєстру власників
іменних цінних паперів, яку має право  отримувати  емітент,
відповідаємо наступне.
   Звертаємо Вашу увагу на  те,  що  Професійна  асоціація
реєстраторів і депозитаріїв не має права надавати роз'яснення з
питань застосування чинного законодавства України, а має право
надавати консультації з цих питань.
   З запиту випливає, що емітент звернувся до реєстратора для
отримання копій документів системи реєстру стосовно уповноважених
представників юридичних осіб - власників акцій цього емітента. При
цьому необхідність отримання вказаної інформації емітент пояснює
неможливістю без неї (цієї інформації) визначити повноваження
уповноважених представників акціонерів - юридичних осіб на участь
в загальних зборах емітента.
   По суті запиту повідомляємо.
   Відповідно до п. 11.2 Положення про порядок ведення реєстрів
власників іменних цінних паперів, затвердженого рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.05.98 р. N 60
( vr060312-98 ) (далі - Положення), емітент має право отримати
інформацію, що міститься в системі реєстру, але не має права її
розголошувати.
   Будь-яких інших  норм,  що  визначають обсяг повноважень
емітента по отриманню інформації з системи реєстру, Положення не
містить.
   Таким чином, п. 11.2 Положення не встановлює обмежень щодо
обсягу та характеру інформації системи реєстру, яку має право
отримувати емітент, а встановлює тільки обов'язок не розголошувати
вказаної інформації.
   Виходячи з вищевикладеного, вважаємо, що Положення надає
( vr060312-98 ) емітенту право отримувати будь-яку інформацію
системи його реєстру.
   Крім цього, вважаємо за необхідне зазначити наступне.
   Згідно з п. 3.3.4 Положення до складу  інформації  про
власників іменних цінних паперів, яка є складовою частиною реєстру
власників іменних цінних паперів, в обов'язковому порядку не
включається інформація про уповноважених представників акціонерів
- юридичних осіб.
   Таким чином,  реєстр  власників  іменних цінних паперів,
складений у відповідності з вимогами Положення ( vr060312-98 ), не
надає можливості визначити осіб, які без довіреності мають право
приймати участь в загальних зборах від імені акціонера - юридичної
особи.
   Отже, для реєстрації осіб, які мають право приймати участь в
загальних зборах виконавчого органу емітента, може знадобитися
інформація про осіб, які мають право без довіреності діяти від
імені акціонерів - юридичних осіб.
   Звертаємо увагу на те, що крім  надання  вищезазначеної
інформації на запит емітента, п. 4.5 Положення ( vr060312-98 )
передбачає можливість складання реєстратором переліку власників
іменних цінних паперів, підготовленого для організації проведення
загальних зборів.
   Оскільки згідно з п. 4.5.1 Положення форма вищезазначеного
переліку узгоджується реєстратором з емітентом, вважаємо, що до
цього переліку може включатись інформація про осіб, які мають
право без довіреності діяти від імені акціонерів - юридичних осіб.
 
 Т.в.о. президента ПАРД                 В.Басистий
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка