Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про підготовку та відзначення 400-річчя надання м. Жовква Магдебурзького права


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
         від 16 листопада 2002 р. N 1737
                Київ
     Про підготовку та відзначення 400-річчя надання
         м. Жовква Магдебурзького права
 
     На виконання  розпорядження  Президента  України  від
28 серпня 2002 р. N 301 ( 301/2002-рп ) "Про відзначення 400-річчя
надання місту Жовква Магдебурзького права" Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
   1. Утворити  Організаційний  комітет  з  підготовки  та
відзначення 400-річчя надання м. Жовква  Магдебурзького права у
складі, що додається.
   2. Затвердити заходи, пов'язані з підготовкою та відзначенням
400-річчя надання м. Жовква Магдебурзького права (додаються).
   3. Львівській облдержадміністрації забезпечити фінансування
заходів, затверджених цією постановою, за рахунок коштів місцевого
бюджету та субвенції з Державного бюджету України на 2003 рік, що
надається Львівському обласному бюджету на виконання інвестиційних
проектів.
   Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади
здійснювати фінансування зазначених заходів у межах бюджетних
призначень, установлених їм на 2003 рік.
 
   Прем'єр-міністр України                А.КІНАХ
   Інд. 39
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                від 16 листопада 2002 р. N 1737
               СКЛАД
       Організаційного комітету з підготовки
         та відзначення 400-річчя надання
         м. Жовква Магдебурзького права
 
   СЕМИНОЖЕНКО    - Віце-прем'єр-міністр України, голова
Володимир Петрович    Оргкомітету
   ЧЕРЕП       - Голова Держбуду, заступник голови
Валерій Іванович     Оргкомітету
   ЯНКІВ       - голова Львівської облдержадміністрації,
Мирон Дмитрович      заступник голови Оргкомітету
   КОМАР       - голова Жовківської райдержадміністрації,
Петро Панасович      відповідальний секретар Оргкомітету
   АВКСЕНТЬЄВ     - заступник керівника Служби
Юрій Анатолійович     Прем'єр-міністра України
   БОГУЦЬКИЙ     - Міністр культури і мистецтв
Юрій Петрович
   ВИХОПЕНЬ      - Жовківський міський голова
Петро Богданович
   ГАДЗАЛО      - перший заступник Голови Держводгоспу
Ярослав Михайлович
   ГЛАДІЙ       - народний депутат України (за згодою)
Михайло Васильович
   ДУРДИНЕЦЬ     - Міністр з питань надзвичайних ситуацій
Василь Васильович     та у справах захисту населення від
             наслідків Чорнобильської катастрофи
   ЗАЄЦЬ       - Державний секретар Мін'юсту
Анатолій Павлович
   КІРПА       - Міністр транспорту
Георгій Миколайович
   КРЕМЕНЬ      - Міністр освіти і науки
Василь Григорович
   КУРИКІН      - Міністр екології та природних
Сергій Іванович      ресурсів
   ЛУШКІН       - Державний секретар Мінпаливенерго
Володимир Андрійович
   МАКСЮТА      - Державний секретар Мінфіну
Анатолій Аркадійович
   МАТВІЄНКО     - голова правління Промінвестбанку
Володимир Павлович
   ПОЛЯЧЕНКО     - Державний секретар МОЗ
Юрій Володимирович
   РУДНИК       - генеральний директор державної компанії
Анатолій Андрійович    "Укртрансгаз"
   СЕМЧУК       - Голова Держжитлокомунгоспу
Григорій Михайлович
   ТОЛСТОУХОВ     - народний депутат України (за згодою)
Анатолій Володимирович
   ЦИБУХ       - Голова Держтурадміністрації
Валерій Іванович
   ШЛАПАК       - Міністр економіки та з питань
Олександр Віталійович   європейської інтеграції
   ЯВОРІВСЬКИЙ    - народний депутат України (за згодою)
Володимир Олександрович
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                від 16 листопада 2002 р. N 1737
               ЗАХОДИ
       пов'язані з підготовкою та відзначенням
          400-річчя надання м. Жовква
            Магдебурзького права
 
----------------------------------------------------------------------------
                  |Орієн- | Вартість виконання робіт
        Заходи       |товний |    та джерело
                  |обсяг  |    фінансування,
                  |фінан- |    тис. гривень
                  |сування,|
                  |тис.  |------------------------------
                  |гривень | кошти  |  кошти  |інші
                  |    |державного| місцевого |кошти
                  |    | бюджету |  бюджету  |
----------------------------------------------------------------------------
    Науково-дослідні роботи і популяризація культурного надбання
 
 1. Проведення науково-дослідних      50         50
  робіт у м. Жовква на об'єктах             Львівська
  історико-архітектурного                блдерж-
  заповідника і видання наукових            адміністрація
  праць з:
   історії та архітектури
  м. Жовква
   археологічних досліджень
  Винниківського двору - місця
  народження Богдана Хмельницького
   історії Жовківської художньої
  школи XVII-XVIII століття
   історичних культурних зв'язків
  м. Жовква історії Жовківської
  друкарні отців Василіанів
 
 2. Підготовка, проведення та       135        135
  інформаційне забезпечення               Львівська
  святкування і організація серій            облдерж-
  науково-популярних публікацій у           адміністрація
  періодичних виданнях і передач
  на телебаченні
 
 3. Проведення міжнародної         5         5
  науково-практичної конференції            Львівська
  "Про роль м. Жовква і Галичини у            облдерж-
  боротьбі за визволення Європи            адміністрація
  від монголо-татарського
  поневолення і встановлення
  державності України"
 
 4. Проведення міжнародної наукової    10         10
  конференції в м. Жовква,                Львівська
  присвяченої 400-річчю надання              облдерж-
  місту Магдебурзького права              адміністрація
                             Національна
                              академія
                             наук разом з
                             Товариством
                              охорони
                              пам'яток
                             історії та
                              культури
  ----------------
  Разом                 200        200
      Реставрація пам'яток архітектури і творів мистецтва
 
 5. Розроблення проектно-кошторисної   180  180
  документації на регенерацію        Держбуд
  історико-архітектурного
  середовища державного
  заповідника у м. Жовкві
 
 6. Реставрація історичної ринкової   1500 1500
  площі:                  Держбуд
   зниження рівня поверхні до
  історичної відмітки, брукування
  благоустрій
  забезпечення площі інженерними    850  850
  мережами                 Держжитло-
                       комунгосп
 
 7. Реставрація фасадів житлових     700  350           350
  будинків - пам'яток архітектури      Держбуд
 
 8. Проведення              700  600           100
  реставраційно-ремонтних робіт в      Держбуд
  замку Жолкевських, 1594 рік.
  Обладнання замкового комплексу
  для проведення
  культурно-мистецьких заходів:
   відновлення подвір'я із
  зниженням рівня і будівництво
  концертного майданчика
   реставрація палацового корпусу   100        100
  з відновленням втрачених частин,           Львівська
  облаштування його для музею,              облдерж-
  картинної галереї і виставкових           адміністрація
  залів                         Жовківська
                              райдерж-
                             адміністрація
 
 9. Ремонт і реставрація         1000  700           300
  Домініканського монастиря з        Держбуд
  відновленням оборонних мурів і
  брам та впорядкуванням території
 
10. Реконструкція міської ратуші     430  330           100
                       Держбуд
 
11. Реставрація синагоги з        520       Жовківська  520
  пристосуванням під постійну               райдерж-
  експозицію історії єврейської            адміністрація
  культури в Галичині                  Жовківська
                               міська
                               рада
 
12. Завершення реставрації        300  140           160
  дерев'яної церкви Святої Трійці      Держбуд
  (реставрація іконостаса
  благоустрій території)
 
13. Розчищення і впорядкування       60       Жовківська   60
  території Винниківського двору             райдерж-
  (місце народження Богдана              адміністрація
  Хмельницького)
  ----------------
  Разом                6340 4650     100    1590
          Будівництво об'єктів соціальної сфери
 
14. Завершення будівництва другої    4000 3000           1000
  черги школи з відселенням двох      Мінеко-
  шкіл з аварійних приміщень        номіки
  Василіанського монастиря і замку
  Жолкевських
  ----------------
  Разом                4000 3000           1000
        Впорядкування комунального господарства міста
 
15. Ліквідація підтоплення підвалів    350  300            50
  будинків у центральній частині       МНС
  міста
 
16. Капітальний ремонт житлового     800  500           300
  фонду в історичній забудові        Держжитло-
  центральної частини міста         комунгосп
 
17. Реконструкція автодороги Львів -   800  800
  Рава-Руська на ділянці 66+650       Укравтодор
  кілометрів - 67+100 кілометрів.
  Ремонт ділянок автодороги Львів
  - Рава-Руська на підходах до
  м. Жовква
 
18. Ліквідація надзвичайної ситуації   1000 1000    Львівська
  на каналізаційній та            МНС    облдерж-
  водопровідній мережі, джерелах            адміністрація
  водозабезпечення і очисних
  спорудах міста
 
19. Реконструкція мереж          100  100
  теплопостачання              Держжитло-
                       комунгосп
  ----------------
  Разом                3050 2700
    Впорядкування відомчих об'єктів, розміщених на території міста
 
20. Обладнання приміщень пожежної     300        300
  охорони СДПЧ-25                    Львівська
                              облдерж-
                             адміністрація
  ----------------
  Разом                 300        300
          Організаційні, культурно-мистецькі та освітні заходи
 
21. Проведення міжнародного        20         20
  фестивалю "Розточанський               Львівська
  фольклор"                       облдерж-
                             адміністрація
 
22. Організація міжнародної виставки    10         10
  картин художників України і              Львівська
  Польщі на історичну тематику              облдерж-
                             адміністрація
 
23. Проведення спортивно-молодіжного    5       Львівська    5
  форуму "Майбутнє України"               облдерж-
                             адміністрація
 
24. Проведення театралізованого      50  50
  свята                    Мін-
                       культури
  ----------------
  Разом                 85  50        30    5
  Усього               13975 10400       630  2945
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка