Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо проведення навчання та перевірки знань правил пожежної безпеки посадових осіб, працівників підприємств, установ та організацій


        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
       РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
               Л И С Т
          09.12.2002 N 4-46-1950/6536
 
   Державний комітет України з питань регуляторної політики та
підприємництва розглянув Ваш лист (без дати та номера) і в межах
своїх повноважень повідомляє наступне.
   Статтею 8 Закону України "Про пожежну безпеку" ( 3745-12 )
визначено, що усі працівники під час прийняття на роботу і щорічно
за місцем роботи проходять інструктаж з питань пожежної безпеки
відповідно до Типового положення, затверджуваного Міністерством
внутрішніх справ України.
   Особи, яких приймають на роботу, пов'язану з підвищеною
пожежною небезпекою, повинні попередньо пройти спеціальне навчання
(пожежно-технічний мінімум). Працівники, зайняті на роботах з
підвищеною  пожежною  небезпекою, один раз на рік проходять
перевірку знань відповідних нормативних актів з пожежної безпеки,
а  посадові  особи до початку виконання своїх обов'язків і
періодично (один раз на три роки) проходять навчання і перевірку
знань з питань пожежної безпеки.
   Перелік посад і порядок організації навчання визначаються
Кабінетом Міністрів України.
   Згідно із пунктом 12 постанови Кабінету Міністрів України від
26 липня 1994 р. N 508 ( 508-94-п ) "Про заходи щодо виконання
Закону України "Про пожежну безпеку" Міністерству внутрішніх справ
було дано доручення в тримісячний термін розробити разом із
заінтересованими міністерствами і відомствами  та  затвердити
перелік посад, при призначенні на які необхідно пройти спеціальну
підготовку за пожежно-технічним мінімумом, а також порядок її
організації.
   На виконання зазначеної вище Постанови ( 508-94-п ), наказом
МВС від 17.11.94 N 628 ( z0307-94 ) (далі - Наказ)   було
затверджено  Перелік  посад,  при  призначенні  на які особи
зобов'язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної
безпеки та порядок його  організації (зареєстровано в Мін'юсті
України від 22.12.94 N 307/517) і Типове положення про спеціальне
навчання, інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки
на підприємствах, в установах та організаціях України ( z0308-94 )
(зареєстровано в Мін'юсті України від 22.12.94 N 308/518).
   Згідно із Положенням про Міністерство  внутрішніх  справ
України,  затвердженого  Розпорядженням Президента України від
7 жовтня 1992 року N 157/92-рп ( 157/92-рп ) (діючого на той час),
Міністерство внутрішніх справ України (МВС України) є центральним
органом виконавчої влади, підвідомчим Кабінету Міністрів України
та відповідно до покладених на нього завдань  забезпечувало
здійснення державного пожежного нагляду, пожежну охорону населених
пунктів і об'єктів, координувало діяльність міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади у питаннях, зв'язаних з
удосконаленням справи пожежної охорони.
   Таким чином, наказ МВС України МВС від 17.11.94 N 628
( z0307-94 ) яким було затверджено Перелік посад, при призначенні
на які особи зобов'язані проходити навчання і перевірку знань з
питань пожежної безпеки, та порядок його організації і Типове
положення про спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань
з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та
організаціях України ( z0308-94 ) не суперечить вимогам діючого
законодавства.
   Також зазначаємо,  що  деякі  вимоги  Положення  про
кваліфікаційну комісію Київської міської державної адміністрації з
питань організації проведення навчання та перевірки знань правил
пожежної безпеки посадових осіб, працівників підприємств, установ
та організацій, затвердженого розпорядженням Київської міської
державної адміністрації "Про визначення  порядку  проходження
навчання та перевірки знань з питань пожежної безпеки" від
22.03.2001 N 512 , суперечить діючому законодавству.
   Види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, та
порядок їх ліцензування визначені статтею 9 Закону України "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ).
Згідно із вимогами зазначеної статті, проведення занять з пожежної
безпеки ліцензуванню не підлягають.
   Також з метою приведення нормативно-правових  актів  МВС
України у відповідність до вимог чинного законодавства наказом МВС
України від 06.07.2001 N 533 ( z0628-01 ) (зареєстровано в
Мін'юсті від  24.07.2001  N 628/5819) "Про внесення змін до
нормативно-правових актів МВС України" було внесено зміни до
наказу МВС України від 17.11.94 N 628 ( z0307-94 ) в частині
вилучення у пункті 3.7 Типового положення ( z0308-94 ) (яке
зареєстровано в Мін'юсті України від 22.12.94 N 308/518) слів "та
одержали від органів  державного  пожежного  нагляду  дозвіл
(ліцензію) на проведення цих занять".
   Враховуючи зазначене вище, вважаємо що видача дозволів на
право проведення спеціального навчання з питань пожежної безпеки
Кваліфікаційною комісією Київської міської державної адміністрації
з питань організації проведення навчання та перевірки знань правил
пожежної безпеки посадових осіб, працівників підприємств, установ
та організацій є безпідставними.
 
 Заступник Голови                   С.Третьяков
 
 "Экспресс-анализ законодательных и
 нормативных актов",
 N 8, 24 лютого 2003 р.
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка