Законы Украины

Новости Партнеров
 

На виконання доручення Президента України Л.Д. Кучми від 15.07.2002 N 1-1/887 щодо проведення комплексної перевірки підстав списання банківськими установами проблемних або безнадійних кредитів Національним банком України


          НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
     Генеральний департамент банківського нагляду
               Л И С Т
          09.12.2002 N 43-311/5468
                   Головні управління в
                   Автономній республіці
                   Крим та м. Києву і
                   Київській області,
                   територіальні управління
                   Національного банку
                   України
 
   На виконання доручення Президента України Л.Д. Кучми від
  15.07.2002 N 1-1/887 щодо проведення комплексної перевірки
   підстав списання банківськими установами проблемних або
     безнадійних кредитів Національним банком України
 
   На виконання доручення Президента України Л.Д. Кучми від
15.07.2002 N 1-1/887 щодо проведення комплексної перевірки підстав
списання банківськими установами проблемних  або  безнадійних
кредитів  Національним  банком  України  були  перевірені  у
відповідності до розробленої програми  питання  правомірності
списання безнадійної кредитної заборгованості.
   Результати проведеної  перевірки  свідчать,  що  системи
внутрішнього контролю та аудиту банків,  які  повинні  були
обмежувати ризики втрат за наданими кредитами спрацьовували не
завжди ефективно. В останні ж  роки  технології,  процедури
кредитування  та  якість  кредитного  портфелю банків значно
покращилися.
   Необхідно відмітити, що проблеми неповернення кредитів, які
були виявлені у ході перевірки, у більшості випадків, свідчать не
стільки про недоліки у роботі банків, як про неправомірні дії
позичальників.
   Найбільш характерними порушеннями вимог чинного законодавства
та нормативно - правових актів Національного банку України, що
призвели до невиконання позичальниками зобов'язань за кредитними
операціями  та  у  кінцевому  випадку  списанню  кредитної
заборгованості за рахунок сформованих банками резервів, є не
проведення банками повноцінного аналізу фінансової діяльності та
кредитоспроможності позичальників перед видачею кредитів. При
цьому, часто кредити надавались без економічного підґрунтя або під
проведення  позичальником  операцій, які не відповідали його
реальній економічній діяльності. Інколи кредити надавались без
колегіального прийняття рішення. В окремих випадках, у період дії
кредитного  договору  не  здійснювалися  перевірки  цільового
використання кредитних коштів та стану збереження заставленого
майна, а у разі виявлення фактів відсутності заставленого майна не
застосовувались належні заходи реагування.
   Необачна політика  банків  щодо  забезпечення  повернення
кредитів та відсотків за користування ним шляхом реалізації
заставленого  майна,  призводила  до  неможливості проведення
повноцінної роботи щодо звернення стягнення на заставлене майно та
подальшої реалізації цього майна. У багатьох випадках банки не
проводили роботу щодо реальної (ринкової) оцінки застави, що у
свою чергу позбавляло можливості повернути безнадійну кредитну
заборгованість за рахунок реалізації заставленого майна.
   Відсутність дієвого контролю з боку банків при наданні та
супроводженні кредитів, давало можливість позичальникам доводити
підприємства до штучного (фіктивного) банкрутства, і як наслідок
не повертати отриманий кредит. В окремих випадках такі дії
позичальників, на нашу думку, можуть розцінюватись правоохоронними
органами, як вчинення злочину службовими особами цих підприємств,
які з  самого  початку  отримання  кредиту  планували  його
неповернення.
   Зважаючи на вищевикладене зобов'язуємо прийняти невідкладні
заходи щодо безумовного дотримання банками  та  банківськими
установами вимог  чинного  банківського  законодавства  та
нормативно-правових актів Національного банку України при наданні,
супроводженні,  забезпеченні  кредитів,  реалізації  застави,
адекватної класифікації кредитів, створення відповідних резервів
тощо.
   Наголошуємо, що враховуючи сталі негативні тенденції у сфері
кредитування, керівники управлінь Національного банку в областях
неадекватно  та не у повній мірі використовують право щодо
застосування Національним банком України заходів  впливу  за
порушення банківського законодавства.
   Нагадуємо, що керівники інспекційних груп та підрозділів
служби банківського нагляду несуть персональну відповідальність за
якість проведення інспекційних перевірок та підготовку адекватних
заходів реагування за їх наслідками.
   Враховуючи, що порушення, які були виявлені під час перевірок
носять  типовий  для  банків характер, зобов'язуємо письмово
попередити банки - юридичні особи регіону, які перевірялись щодо
неухильного дотримання вимог законодавства та нормативно правових
актів Національного банку України при кредитуванні. При цьому слід
звернути увагу керівництва банків, що за типами вищезазначених
порушень є підстави вважати, що вони можуть здійснюватись з
протиправною метою.
   Зокрема, це  зловживання посадовими особами банків своїм
службовим становищем, службова недбалість, що є кримінальним
злочином, за вчинення якого передбачена відповідальність згідно з
Кримінальним кодексом України ( 2341-14 ).
   За порушення чинного законодавства та нормативно - правових
актів Національного банку України зобов'язуємо застосувати до
банків, які перевірялись, адекватні заходи впливу відповідно до
положення "Про застосування Національним банком України заходів
впливу за порушення банківського законодавства" затвердженого
Постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 за
N 369 ( z0845-01 ).
   Інформацію про проведену роботу та застосовані заходи впливу
надати Генеральному департаменту банківського нагляду у звіті про
інспекційні перевірки банків за IV квартал 2002 року.
   Вимоги даного  листа  є  обов'язковими  для  виконаннями
територіальними управліннями Національного банку України.
 
 Директор Генерального департаменту
 банківського нагляду                  О.І.Кірєєв
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка