Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення зміни до статті 20 Закону України "Про загальний військовий обов"язок і військову службу"


          З А К О Н  У К Р А Ї Н И
     Про внесення зміни до статті 20 Закону України
   "Про загальний військовий обов'язок і військову службу"
    ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 5, ст.37 )
 
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
   I. Частину першу статті 20 Закону України "Про загальний
військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1999 р., N 33, ст. 270) викласти у такій
редакції:
   "1. На військову службу за контрактом приймаються громадяни,
які відповідають вимогам проходження військової служби:
   солдати і матроси, сержанти і старшини строкової військової
служби, які прослужили  не  менше  одного  року,  а  також
військовозобов'язані та жінки, які не мають військових звань
офіцерського складу, прапорщиків і мічманів, з відповідною освітою
та спеціальною підготовкою віком від 19 до 30 років - на військову
службу солдатів і матросів, сержантів і старшин;
   солдати і матроси, сержанти і старшини строкової військової
служби, які прослужили не менше одного року, військовослужбовці
рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять
військову службу за контрактом, військовозобов'язані, які не мають
військових звань офіцерського складу і не досягли граничного віку
перебування на військовій службі прапорщиків і мічманів, а також
жінки віком від 19 до 30 років з відповідною освітою  та
спеціальною підготовкою - на військову службу прапорщиків і
мічманів;
   особи віком від 17 до 21 року, в тому числі ті, яким 17 років
виповнюється  у  рік  зарахування  на  навчання,  а  також
військовослужбовці та військовозобов'язані віком до 23 років, які
не мають військових звань офіцерського складу і виявили бажання
навчатися у вищих військових навчальних закладах або  вищих
навчальних закладах, що мають військові навчальні підрозділи, - на
військову службу (навчання) курсантів (слухачів) вищих військових
навчальних закладів або вищих навчальних закладів, що мають
військові навчальні підрозділи;
   військовослужбовці, які закінчили вищі військові навчальні
заклади або вищі навчальні заклади, що мають військові навчальні
підрозділи, та яким присвоєно військове звання  офіцерського
складу, - на військову службу осіб офіцерського складу;
   прапорщики і мічмани, які мають вищу освіту, що відповідає
профілю службової діяльності, і перебувають на офіцерських посадах
не менше одного року, - на військову службу осіб офіцерського
складу в Збройні Сили України та інші військові формування (крім
Служби безпеки України та Управління державної охорони України);
   офіцери запасу, які не досягли граничного віку перебування на
військовій службі, - на військову службу осіб офіцерського складу;
   особи офіцерського складу, які перебувають  на  кадровій
військовій службі або на військовій службі за призовом.
   На військову службу за контрактом осіб офіцерського складу в
Службу безпеки України та Управління державної охорони України
приймаються  також  громадяни,  які  мають  вищу  освіту за
освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки не нижче бакалавра, що
відповідає профілю службової діяльності, і не досягли граничного
віку перебування на військовій службі осіб офіцерського складу, з
числа солдатів, матросів, сержантів і старшин строкової військової
служби, які прослужили не менше одного року, військовослужбовців
рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять
військову службу  за  контрактом,  прапорщиків,  мічманів  і
військовозобов'язаних, а також жінок віком до 30 років".
   II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 28 листопада 2002 року
     N 313-IV
 








Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
Реклама



Наша кнопка