Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рік"


          З А К О Н  У К Р А Ї Н И
        Про внесення змін до Закону України
      "Про Державний бюджет України на 2002 рік"
    ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 1, ст. 3 )
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
   1. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на
2002 рік" ( 2905-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р.,
N 12-13, ст. 92) такі зміни:
   1) у статті 1:
   у частині другій цифри "49.573.467,3"  та  "9.785.152,4"
замінити відповідно цифрами "49.498.467,3" та "9.710.152,4";
   у частині  третій  цифри  "4.182.957,8" та "1.275.154,4"
замінити відповідно цифрами "4.107.957,8" та "1.200.154,4";
   2) у статті 9  цифри  "12.790.158,1"  замінити  цифрами
"15.598.240,9";
   3) до додатка N 2 внести зміни відповідно до додатка N 1 до
цього Закону;
   4) до додатка N 3 внести зміни відповідно до додатка N 2 до
цього Закону.
   2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 28 листопада 2002 року
     N 265-IV
 
                     Додаток N 1
               до Закону України "Про внесення змін
              до Закону України "Про Державний бюджет
                   України на 2002 рік"
            Зміни до додатка N 2
            до Закону України
      "Про Державний бюджет України на 2002 рік"
         "Фінансування Державного бюджету
            України на 2002 рік"
              ( 2905-14 )
 
                            (тис. грн.)
------------------------------------------------------------------
 Код |  Найменування  |  Всього  | Загальний |Спеціальний
   |         |       |  фонд   |  фонд
------------------------------------------------------------------
    Загальне       4 107 957,8  2 907 803,4 1 200 154,4
    фінансування
 
400000 Внутрішнє      4 854 318,5  4 598 496,3  255 822,2
    фінансування
 
401000 Довгострокові    1 362 532,0  1 362 532,0
    зобов'язання
 
401100 випуск        2 425 000,0  2 425 000,0
 
406000 Надходження від   3 325 112,2  3 159 290,0  165 822,2
    приватизації
    державного майна
 
406100 Надходження від   3 250 000,0  3 152 500,0   97 500,0
    приватизації
    державного майна
    (крім об'єктів,
    для яких
    передбачено
    окремий розподіл
    коштів відповідно
    до Державної
    програми
    приватизації на
    2000-2002 роки) та
    інших надходжень,
    безпосередньо
    пов'язаних з
    процесом
    приватизації та
    кредитування
    підприємств
__________________________________________________________________
 
 
                   Додаток N 2
            до Закону України "Про внесення змін до
           Закону України "Про Державний бюджет України
                   на 2002 рік"
            Зміни до додатка N 3
            до Закону України
      "Про Державний бюджет України на 2002 рік"
         "Розподіл видатків Державного
          бюджету України на 2002 рік"
              ( 2905-14 )
 
                            (тис. грн.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    |        |            Загальний фонд              |           Спеціальний фонд           |  Разом:
 Код | Найменування |-----------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------|
    |        |  Всього  |  поточні  |     з них:     | капітальні |  Всього  |  поточні |    з них:    | капітальні |
    |        |      |       |-------------------------|      |      |      |---------------------|      |
    |        |      |       |  оплата  |комунальні |      |      |      | оплата |комунальні|      |
    |        |      |       |  праці  |послуги та |      |      |      | праці  |послуги та|      |
    |        |      |       |       |енергоносії|      |      |      |     | енерго- |      |
    |        |      |       |       |      |      |      |      |     | носії  |      |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6610000 Фонд державного   24 857,4   24 857,4   17 148,1    415,0         107 622,2  100 545,9  4 159,0  1 608,7   7 076,3   132 479,6
    майна України
 
6611000 Апарат Фонду     24 857,4   24 857,4   17 148,1    415,0         107 622,2  100 545,9  4 159,0  1 608,7   7 076,3   132 479,6
    державного майна
    України
 
6611020 Заходи,
    пов'язані з                                      107 622,2  100 545,9  4 159,0  1 608,7   7 076,3   107 622,2
    проведенням
    приватизації
    державного майна
    Всього      39 788 314,9 36 838 436,2  7 939 867,8 1 084 108,0 2 863 895,0 9 710 152,4 7 302 740,3 798 069,7 271 471,1 1 652 047,9 49 498 467,3
__________________________________________________________________
 
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка