Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін і доповнень до Законів Української РСР "Про обласну Раду народних депутатів Української РСР" і "Про районну Раду народних депутатів Української РСР"


               У К А З
       ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
   ( Указ втратив чинність на підставі Постанови ВР УРСР
    N 534-XII ( 534-12 ) від 08.12.90 )
       Про внесення змін і доповнень до Законів
      Української РСР "Про обласну Раду народних
     депутатів Української РСР" і "Про районну Раду
        народних депутатів Української РСР"
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1986, N 28, ст. 564 )
   ( Указ затверджено Законом Української РСР
    N 2516-XI ( 2516-11 ) від 12.07.86 )
 
 
   Відповідно  до  Указу Президії Верховної Ради СРСР від
21 березня 1986 року "Про внесення змін до законодавчих актів СРСР
про повноваження Рад народних депутатів у галузі керівництва
агропромисловим комплексом" (Відомості  Верховної  Ради СРСР,
1986 р., N 13, ст. 218) Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
   Внести зміни і доповнення до таких  законодавчих  актів
Української РСР:
   I. У Законі Української РСР від 31 жовтня 1980 року "Про
обласну Раду народних депутатів Української РСР"  (Відомості
Верховної Ради УРСР, 1980 р., додаток до N 46, ст. 896; 1982 р.,
N 25, ст. 384):
   1. У статті 17:
   назву викласти в такій редакції:
   "Стаття 17. Повноваження в галузі керівництва агропромисловим
         комплексом";
   пункт 1 викласти в такій редакції:
   "1) керує  сільським  господарством  та  іншими галузями
агропромислового комплексу, вживає заходів до зміцнення його
матеріально-технічної бази, збільшення виробництва і підвищення
якості сільськогосподарської продукції, поліпшення житлових і
культурно-побутових   умов   сільських   жителів;  утворює
агропромисловий комітет області; розглядає основні показники плану
розвитку  підприємств  та  організацій,  які  входять  до
агропромислового комплексу області";
   в пункті 2 слова "виконання ними планів" замінити словами
"виконання планів".
   2. Пункт 7-1 статті 38 викласти в такій редакції:
   "7-1) утворення   агропромислового   комітету  області,
затвердження і звільнення з посади голови комітету".
   3. Назву розділу 5 глави III викласти в такій редакції:
     "5. ВІДДІЛИ І УПРАВЛІННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ
        ОБЛАСНОЇ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ.
        АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМІТЕТ ОБЛАСТІ".
   4. Доповнити Закон статтею 68 такого змісту:
   "Стаття 68. Агропромисловий комітет області
   Агропромисловий комітет області підпорядковується у своїй
діяльності як обласній Раді народних депутатів та її виконавчому
комітетові,  так  і  Державному  агропромисловому  комітетові
Української РСР.
   Положення про агропромисловий комітет області затверджується
виконавчим комітетом обласної Ради народних депутатів".
   II. У Законі Української РСР від 15 липня 1971 року "Про
районну Раду народних депутатів Української РСР" в редакції Закону
Української РСР від 13 грудня 1979 року (Відомості Верховної Ради
УРСР, 1979 р., додаток до N 52; 1982 р., N 25, ст. 384):
   1. Абзац перший і пункт 1 статті 16 викласти в такій
редакції:
   "Стаття 16. В галузі керівництва агропромисловим комплексом
районна Рада народних депутатів:
   1) керує  сільським  господарством  та  іншими  галузями
агропромислового комплексу, вживає заходів до зміцнення його
матеріально-технічної  бази;  утворює  районне  агропромислове
об'єднання, раду районного агропромислового об'єднання і змінює
склад ради; затверджує планові завдання по державних закупівлях
колгоспам, радгоспам та іншим сільськогосподарським підприємствам;
розглядає річні звіти колгоспів".
   2. Пункт 7-1 статті 41 викласти в такій редакції:
   "7-1) утворення районного агропромислового об'єднання, ради
районного агропромислового об'єднання і зміна складу ради".
   3. Доповнити Закон статтею 73-1 такого змісту:
   "Стаття 73-1.   Районне   агропромислове   об'єднання
підпорядковується у своїй діяльності як районній Раді народних
депутатів та її виконавчому комітетові, так і агропромисловому
комітетові області.
   Положення про   районне   агропромислове   об'єднання
затверджується виконавчим комітетом  районної  Ради  народних
депутатів".
 
 
 Голова Президії
 Верховної Ради Української РСР             В.ШЕВЧЕНКО
 
 Секретар Президії
 Верховної Ради Української РСР             М.ХОМЕНКО
 
 м. Київ, 3 липня 1986 року
     N 2460-XI
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка