Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Тимчасової інструкції щодо організації і проведення відбору та прийняття громадян України на військову службу за контрактом на посади солдатів, матросів, сержантів і старшин


          МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
              Н А К А З
           Міністра оборони України
 
 N 284 від 20.08.2001         Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   10 вересня 2001 р.
                   за N 802/5993
 
  ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністра оборони
   N 322 ( z0839-02 ) від 30.09.2002 )
  Про затвердження Тимчасової інструкції щодо організації і
    проведення відбору та прийняття громадян України на
    військову службу за контрактом на посади солдатів,
         матросів, сержантів і старшин
 
   1. Затвердити  Тимчасову  інструкцію  щодо організації і
проведення відбору та прийняття громадян України на військову
службу за контрактом на посади солдатів, матросів, сержантів і
старшин, що додається.
   2. Визнати такими, що втратили чинність, абзац четвертий
пункту 12, пункти 13 та 14 Інструкції щодо порядку застосування
окремих статей Тимчасового положення про проходження військової
служби солдатами, матросами, сержантами і старшинами, затвердженої
наказом Міністра оборони України від 11 серпня 1993 року N 181
( z0118-93 ), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 31
серпня 1993 року за N 118.
   3. Наказ розіслати до окремої військової частини.
 
 Міністр оборони України
 генерал армії України              О.І.Кузьмук
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністра оборони
                   України
                   20.08.2001 N 284
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   10 вересня 2001 р.
                   за N 802/5993
            ТИМЧАСОВА ІНСТРУКЦІЯ
  щодо організації і проведення відбору та прийняття громадян
 України на військову службу за контрактом на посади солдатів,
         матросів, сержантів і старшин
   1. Загальні положення
   1.1. Ця Тимчасова інструкція розроблена відповідно до Закону
України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу"
( 2232-12 ) та Указу Президента України від 13 травня 1993 року
N 174/93 ( 174/93 ) "Про тимчасові положення про проходження
військової служби громадянами України" (із змінами і доповненнями)
і визначає порядок організації і проведення відбору та прийняття
громадян України на військову службу за контрактом на посади
солдатів матросів, сержантів і старшин (далі - військова служба за
контрактом) відповідними посадовими особами військових частин,
військових навчальних закладів, установ тощо (далі - військові
частини) і військових комісаріатів, установлює порядок підготовки
та перепідготовки військовослужбовців  військової  служби  за
контрактом.
   1.2. На військову службу за контрактом на посади солдатів,
матросів, сержантів і старшин приймаються громадяни України, які
відповідають вимогам проходження військової служби:
   військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського
складу, які прослужили на строковій військовій службі не менше
одного року і мають відповідну професійну підготовку за фахом;
   військовозобов'язані та жінки, які не мають військових звань
офіцерського  складу,  прапорщиків і мічманів, з відповідною
спеціальною підготовкою віком від 19 до 30 років.
   На військову службу на посади рядового, сержантського і
старшинського  складу приймаються жінки, які не мають дітей
дошкільного віку і придатні за станом здоров'я для проходження
військової служби в мирний час.
   1.3. Строк  військової  служби  для  солдатів, матросів,
сержантів і старшин за першим контрактом установлено не менше 3
років.
   Після закінчення строку військової служби, визначеного першим
контрактом, вона може бути продовжена за новим контрактом на строк
від 3 до 5 років щоразу до досягнення граничного віку перебування
на військовій службі.
   Строк контракту обчислюється повними роками.
   Новий контракт укладається не пізніше як за три місяці до
закінчення контракту, що діє, і набирає чинності після дня
закінчення дії попереднього контракту.
   Тривалість останнього контракту визначається строком, який
залишився  до  досягнення військовослужбовцем граничного віку
перебування на військовій службі, або строком, на який його
залишено на військовій службі понад граничний вік.
   1.4. Граничний вік перебування на військовій службі  за
контрактом  установлюється  для  військовослужбовців рядового,
сержантського і старшинського складу до 45 років.
   Військовослужбовці, у яких закінчився строк контракту і які
досягли граничного віку перебування на військовій службі, можуть
бути залишені на службі за їх бажанням після укладання нового
контракту на строк не більше 5 років.
   1.5. Початком проходження військової служби за контрактом
вважається:
   для  військовозобов'язаних  і жінок, які приймаються на
військову службу за контрактом, - день зарахування до списків
особового складу військової частини;
   для військовослужбовців строкової служби, які приймаються на
військову службу за контрактом, - дата укладання контракту.
   Закінченням  проходження військової служби за контрактом
вважається день, з якого військовослужбовця виключено наказом по
військовій частині зі списків особового складу.
   1.6. Загальні вимоги до кандидатів, які відбираються для
прийняття на військову службу за контрактом визначаються  у
підпунктах 1.7-1.15 пункту 1 цієї інструкції.
   1.7. Особи, які виявили бажання служити у Збройних Силах
України за контрактом, повинні відповідати певним критеріям, а
саме: бути дисциплінованими, самостійними, мати відповідний рівень
освіти (кандидати повинні мати вищу або повну загальну середню
освіту,  як  виняток  -  базову  загальну середню освіту за
спеціальністю, спорідненою з  військовою),  відповідний  стан
здоров'я, бути добре фізично розвинутими, уміти зберігати державну
таємницю.
   Крім того, кандидати для прийняття на військову службу за
контрактом  у  режимні військові частини повинні відповідати
вимогам, визначеним у Інструкції про порядок відбору військовими
комісаріатами  призовників  для режимних частин Збройних Сил
України, затвердженій наказом Міністра  оборони  України  від
29 вересня 1998 року N 020, зареєстрованій Міністерством юстиції
України 5 жовтня 1998 року за N 627/3067.
   1.8. Проведення професійного відбору кандидатів для прийняття
на військову службу за контрактом здійснюється шляхом:
   вивчення особистих якостей;
   перевірки фізичної підготовленості;
   проведення професійно-психологічного відбору;
   організації медичного огляду.
   1.9. Вивчення  особистих  якостей  кандидатів проводиться
шляхом:
   вивчення та аналізу документів щодо професійної підготовки,
сімейного стану, кандидата;
   вивчення військово-облікових документів, які є на кандидатів
у військових комісаріатах, облікової картки форми 26, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 30 липня 1996 року N 878
( 878-96-п ) "Про затвердження Положення про порядок подання,
скасування  та  переоформлення  допуску  громадян України до
державної таємниці";
   проведення індивідуальних бесід з кандидатом, а також у разі
необхідності з членами його родини, представниками адміністрації
підприємства (установи, навчального закладу), на якому він працює
(навчається);
   вивчення повідомлень про кандидата, отриманих з органів
внутрішніх справ, лікувальних закладів, житлово-експлуатаційних
організацій,  підприємств  тощо  (для  кандидатів  із  числа
військовослужбовців  строкової  служби  -  військово-облікових
документів,  характеристик  командування  військової  частини,
матеріалів особової справи).
   У процесі вивчення особистих якостей кандидата вивчаються
питання щодо наявності випадків притягнення його до кримінальної
відповідальності, перебування під слідством чи судом, а також на
обліку в органах внутрішніх справ.
   За результатами  вивчення  особистих  якостей  кандидата
складається  аркуш  вивчення особистих якостей кандидата для
прийняття на військову службу за контрактом, зразок якого наведено
у додатку 1 до цієї інструкції.
   1.10. Не зараховуються до списків кандидатів для прийняття на
військову службу за контрактом:
   громадяни,  які були засуджені до позбавлення волі або
відбували покарання у дисциплінарному батальйоні;
   громадяни, які перебувають на обліку в органах внутрішніх
справ, мають приводи в органи внутрішніх справ за антигромадську
поведінку, зловживання алкоголем чи вживання наркотичних речовин,
перебувають під слідством;
   громадяни, які були раніше звільнені з військової служби зі
Збройних Сил України та інших військових формувань (органів
внутрішніх справ) за службовою невідповідністю;
   військовослужбовці строкової військової служби, які негативно
характеризуються командиром підрозділу (командуванням військової
частини) або мають дисциплінарні стягнення.
   1.11. Перевірка фізичної підготовки кандидата здійснюється за
віковою групою відповідно до вимог з фізичної підготовки і спорту
у Збройних Силах України.
   Кандидати,  які  не  відповідають  зазначеним  вимогам,
виключаються із числа кандидатів для прийняття на військову службу
за контрактом.
   1.12. Проведення професійно-психологічного відбору громадян
України, які приймаються на військову службу за контрактом на
посади солдатів, матросів, сержантів і старшин, відбувається
методом тестування психологами військових комісаріатів (військових
частин) у порядку, визначеному Міністром оборони України.
   1.13. Результати професійного відбору заносяться в карту
професійного відбору кандидата для прийняття на військову службу
за контрактом, зразок якої наведено у додатку 2  до  цієї
інструкції.
   1.14. Громадяни  (військовослужбовці  строкової військової
служби), які за результатами вивчення їх особистих якостей,
перевірки рівня фізичної підготовки, результатами тестування з
професійно-психологічного відбору відповідають вимогам проходження
військової служби за контрактом, направляються для проходження
медичного огляду військово-лікарською комісією з метою визначення
придатності до військової служби за станом здоров'я.
   1.15. Медичний огляд кандидатів під час визначення ступеня
придатності за станом здоров'я для прийняття на військову службу
за контрактом проводиться у відповідності до Положення  про
військово-лікарську експертизу та медичний огляд у Збройних Силах
України ( z0177-94 ).
   2. Порядок відбору кандидатів та їх прийняття на військову
службу за контрактом
   2.1. Командири військових частин та  військові  комісари
організовують  та  проводять  роз'яснювальну  роботу  серед
військовослужбовців строкової військової служби та цивільного
населення щодо порядку прийняття та умов проходження військової
служби за контрактом на посадах рядового,  сержантського  і
старшинського складу.
   Відбір кандидатів для прийняття на військову службу за
контрактом  здійснюється  командирами  військових  частин,
підрозділів,  а  також  районними  (міськими)  військовими
комісаріатами.
   2.2. Командирами військових частин, підрозділів здійснюється
відбір кандидатів для прийняття на військову службу за контрактом
із числа:
   військовослужбовців   строкової   військової   служби
підпорядкованої військової частини;
   військовослужбовців  строкової  військової  служби  інших
військових частин переважно серед тих, хто призивався з території,
на якій дислокується військова частина;
   військовозобов'язаних та жінок, які не мають військових звань
офіцерського  складу,  прапорщиків  і мічманів, переважно за
територіальним принципом.
   2.3. Районні (міські) військові комісаріати здійснюють відбір
кандидатів  для прийняття на військову службу за контрактом
переважно  за  територіальним  принципом  згідно із заявками
командирів військових частин та вказівками обласних військових
комісарів із числа військовозобов'язаних та жінок, які не мають
військових звань офіцерського складу, прапорщиків і мічманів.
   2.4. Відбір кандидатів для прийняття на військову службу за
контрактом  із числа військовослужбовців строкової військової
служби здійснюється:
   на посади та за спеціальностями, що споріднені з посадами та
спеціальностями, на яких вони проходили строкову військову службу;
   на посади та за спеціальностями, що не споріднені з посадами
та спеціальностями, на яких військовослужбовці проходили строкову
військову службу з наступною підготовкою (перепідготовкою), у
порядку, визначеному цією інструкцією.
   2.5. Відбір кандидатів для прийняття на військову службу за
контрактом із числа військовозобов'язаних здійснюється переважно
за рахунок солдатів, матросів, сержантів і старшин запасу першої
категорії на посади та за спеціальностями, що споріднені з тими,
які вони отримали під час проходження строкової військової служби
(військової служби за контрактом) або яких вони набули під час
навчання за фахом у навчальних закладах.
   Дозволяється проводити відбір кандидатів на посади та за
спеціальностями, що не споріднені з посадами та спеціальностями,
на яких військовозобов'язані проходили строкову військову службу
(військову службу за контрактом) або яких набули під час навчання
за  фахом  у  навчальних  закладах з наступним проходженням
перепідготовки, у порядку, визначеному цією інструкцією.
   Повторно  військовозобов'язаний  може бути відібраний та
прийнятий на військову службу за контрактом за умови, що йому не
виповнилося 30 років та він був звільнений у запас у зв'язку із:
   скороченням штатів;
   сімейними обставинами;
   закінченням контракту.
   2.6. Відбір кандидатів та прийняття на військову службу за
контрактом  із  числа  жінок  здійснюються  на посади і за
спеціальностями, що споріднені зі спеціальностями, отриманими під
час навчання за фахом у цивільних навчальних закладах або під час
проходження військової служби за контрактом.
   Дозволяється проводити відбір та прийняття на військову
службу за контрактом жінок на посади і за спеціальностями, що не
споріднені з спеціальностями, яких вони набули під час навчання у
навчальних закладах або під час проходження військової служби за
контрактом, з послідуючою підготовкою, у порядку, визначеному цією
інструкцією.
   Під час проведення відбору і прийняття на військову службу за
контрактом вимоги до кандидатів із числа чоловіків і кандидатів із
числа  жінок  повинні  бути  однаковими і відрізнятися лише
відповідними нормативами за віковим та статевим цензом.
   2.7. Послідовність проведення заходів у військових частинах
щодо відбору кандидатів та прийняття їх на військову службу за
контрактом визначається підпунктами 2.8-2.19 пункту  2  цієї
інструкції.
   2.8. Перелік заходів щодо відбору та прийняття на військову
службу за контрактом у військовій частині включає:
   облік  вакантних посад, на яких дозволяється утримувати
військовослужбовців військової служби за контрактом;
   надання  заявок  у  військові  комісаріати щодо відбору
кандидатів  для  комплектування  вакантних  посад,  на  яких
дозволяється утримувати військовослужбовців військової служби за
контрактом;
   відбір кандидатів на військову службу за контрактом із числа
військовослужбовців строкової військової служби;
   вивчення кандидатів із числа військовозобов'язаних та жінок,
які виявили бажання проходити військову службу за контрактом, та
подання відповідних запитів до військових комісаріатів;
   укладання контракту з кандидатами та призначення їх на
відповідні посади;
   надання звітів за підпорядкованістю про укомплектованість
військових  частин  військовослужбовцями військової служби за
контрактом.
   2.9. Командир  військової  частини  на  підставі  даних,
узагальнених штабом військової частини, один раз у квартал, а за
необхідності й частіше, надсилає заявки на відбір кандидатів із
числа військовозобов'язаних та жінок на військову службу за
контрактом (додаток 3 до цієї інструкції) до районного (міського)
військового  комісаріату, на території відповідальності якого
дислокується військова частина. За необхідності такі  заявки
надсилаються в обласні та інші сумісні за територією районні
військові комісаріати.
   У заявках указуються найменування та пункт дислокації (адреси
та  номери  телефонів) військової частини, військово-облікові
спеціальності та посади, на які необхідно відібрати кандидатів для
проходження військової служби за контрактом, розміри грошового
забезпечення за посадами, марка, тип техніки та озброєння.
   Якщо посада, на яку потрібно відібрати кандидата, пов'язана з
роботою з документами, що містять державну таємницю, то в заявці
вказується форма допуску.
   Командир режимної військової частини, крім того, у заявці
зазначає додаткові вимоги до кандидатів для проходження військової
служби за контрактом у цій військовій частині.
   2.10. Звітність щодо наявності вакантних посад, на яких
дозволяється утримувати військовослужбовців військової служби за
контрактом, здійснюється у порядку, що визначається Міністром
оборони України.
   2.11. Відбір, вивчення особистих якостей, перевірка фізичної
підготовленості, професійно-психологічний відбір та медичний огляд
кандидатів для проходження військової служби за контрактом із
числа   військовослужбовців  строкової  військової  служби
організовуються і проводяться штабом військової  частини,  а
безпосередній  відбір  кандидатів  здійснюють  командири  тих
підрозділів, де є вакантні посади, у порядку, визначеному цією
інструкцією.
   Після  виявлення  бажання  кандидатом  щодо  проходження
військової служби за контрактом на відповідній посаді та за
результатами попереднього вивчення його кандидатури командири
підрозділів подають в установленому порядку до штабу військової
частини списки кандидатів та матеріали їх вивчення.
   Після розгляду та затвердження командиром військової частини
списків кандидатів штабом військової частини проводиться така
робота:
   організовується поглиблене вивчення особистості кандидатів;
   перевіряється фізична підготовка;
   проводиться професійно-психологічний відбір;
   організовується  медичний  огляд  кандидатів гарнізонними
військово-лікарськими комісіями;
   оформлюються особові справи кандидатів та у разі необхідності
оформлюється допуск до державної таємниці;
   кандидатури розглядаються на засіданнях атестаційних комісій
військових частин у присутності командирів підрозділів.
   За результатами розгляду атестаційних комісій командиром
військової частини приймається остаточне рішення про укладення
контракту з військовослужбовцем строкової військової служби.
   Рішення  командира  військової  частини  доводиться  до
військово-службовця, а у разі прийняття негативного рішення йому
повідомляють причини відмови.
   2.12. До  особової  справи   кандидата   із   числа
військовослужбовців строкової військової служби долучаються такі
документи:
   рапорт військовослужбовця про бажання добровільно вступити на
військову службу за контрактом;
   послужний список;
   автобіографія, написана власноручно;
   службова характеристика;
   обліково-послужна картка;
   довідка про присвоєння індивідуального номера фізичної особи
платника податків та інших обов'язкових платежів;
   довідка про визначення групи крові та резус-фактора;
   довідка  про  ступінь  придатності військовослужбовця до
проходження військової служби за контрактом та медична книжка;
   висновок за результатами тестування розумового та фізичного
рівнів розвитку кандидата;
   копії документів про народження, освіту, одруження, сторінок
1, 2, 10 і 11 паспорта громадянина України;
   фотографії 9  х 12 (дві штуки) у військовій формі без
головного убору;
   довідка від житлово-експлуатаційної організації про склад
сім'ї та місце проживання (для військових частин Київського
гарнізону  -  довідка  Головного  квартирно-експлуатаційного
управління Міністерства оборони України про забезпечення житлом у
місті Києві або рішення Міністра оборони України щодо дозволу про
прийняття на військову службу за контрактом у військову частину
Київського гарнізону).
   2.13. Якщо військовослужбовець строкової військової служби
виявив бажання проходити військову службу за контрактом в іншій
військовій частині, то він подає рапорт за командою.
   За  рішенням  командира  військової частини здійснюється
вивчення його придатності для проходження військової служби за
контрактом безпосередніми та прямими начальниками.
   Після  попереднього  вивчення,  якщо  військовослужбовець
відповідає вимогам проходження військової служби за контрактом,
командир  військової  частини  надсилає  на адресу командира
військової частини, у якій військовослужбовець бажає проходити
військову службу за контрактом, матеріали вивчення особистості
військовослужбовця для прийняття рішення про можливість прийняття
його на військову службу за контрактом.
   У разі отримання письмової згоди командира військової частини
про прийняття військовослужбовця строкової військової служби з
іншої  військової частини на військову службу за контрактом
(додаток 4 до інструкції) командир військової частини, в якій
військовослужбовець  проходить  строкову  військову службу, в
установленому  порядку  порушує  клопотання  про  переведення
військовослужбовця для проходження строкової військової служби з
подальшим прийняттям його на військову службу за контрактом. До
клопотання додається письмова згода командира військової частини,
до якої бажає перевестися військовослужбовець.
   2.14. Відбір  та  вивчення  кандидатур  для  проходження
військової служби за контрактом із числа військовозобов'язаних та
жінок проводиться шляхом:
   попереднього  персонального  відбору кандидата військовою
частиною;
   відбору  та  повного  вивчення  кандидатур  військовим
комісаріатом за заявкою військової частини та подальшого їх
вивчення у військовій частині.
   2.15. Якщо відбір кандидатів із числа військовозобов'язаних
та жінок здійснюється безпосередньо військовою частиною, то у ній
організується  і  проводиться  попереднє вивчення кандидатів.
Результати вивчення доповідаються командиру військової частини для
прийняття рішення про направлення запиту (додаток 5 до інструкції)
до військового комісаріату на  проведення  повного  вивчення
кандидата, який відібраний на військову службу за контрактом, та
оформлення на нього особової справи.
   Після проведення  повного  вивчення,  оформлення  у разі
необхідності допуску до державної  таємниці  та  відповідних
документів  кандидати,  які  відповідають вимогам проходження
військової служби  за  контрактом,  направляються  військовим
комісаріатом у військову частину для остаточного вивчення та
прийняття рішення командиром військової частини щодо прийняття
його на військову службу за контрактом.
   Кандидату,  який  направляється у військову частину для
остаточного вивчення, надається припис військовим комісаріатом
установленого зразка, в якому вказується, коли він повинен прибути
до військової частини.
   З цією категорією кандидатів у військовій частині проводиться
така робота:
   вивчення особової справи кандидата;
   за необхідності проводиться додаткове медичне обстеження та
професійно-психологічний відбір;
   кандидатури розглядаються на засіданнях атестаційних комісій
військових частин у присутності командирів підрозділів.
   За результатами розгляду атестаційних комісій командиром
військової частини приймається остаточне рішення.
   2.16. Командир військової частини зобов'язаний:
   з часу прибуття кандидата на військову службу за контрактом
до військової частини з приписом військового комісаріату укласти
протягом трьох діб контракт з кандидатом, зарахувати його до
списків військової частини і призначити на посаду; якщо посада
пов'язана з роботою з документами, що містять державну таємницю,
то укласти з ним письмове зобов'язання щодо збереження державної
таємниці та отримати згоду на передбачені обмеження його прав з
цього приводу або відмовити йому з поясненням причин відмови;
   у разі відмови в триденний термін повернути особову справу до
військового комісаріату з повідомленням причин відмови, при цьому
облікова картка форми 26 передається (надсилається) у порядку,
установленому для секретних документів;
   у разі укладання контракту в триденний термін надіслати на
адресу військового комісаріату витяг з наказу про прийняття
військовозобов'язаного на військову службу за контрактом для
зняття його з військового обліку.
   2.17. У разі відбору кандидатів безпосередньо військовими
комісаріатами за заявками командирів військових частин із числа
військовозобов'язаних та жінок, які виявили бажання проходити
військову службу за контрактом, військовий комісар організовує та
проводить повне вивчення зазначеної кандидатури та оформлення
особової справи у порядку, визначеному цією інструкцією.
   Після проведення повного вивчення та оформлення відповідних
документів  кандидати,  які  відповідають вимогам проходження
військової  служби  за контрактом, направляються у військову
частину, де з ними проводиться робота щодо вивчення та прийняття
рішення стосовно прийняття на військову службу за контрактом.
   2.18. Контракт про проходження військової служби укладається
в письмовій формі у двох примірниках, підписується особою, яка
вступає на військову службу за контрактом, і  представником
Міністерства  оборони України, скріплюється гербовою печаткою
військової частини і зберігається кожною зі сторін. Контракт є
підставою для видання наказу по особовому складу про зарахування
особи на військову службу за контрактом і призначення на посаду.
   Право підписання контракту від імені Міністерства оборони
України  з особами, які приймаються на військову службу за
контрактом і призначаються на посади рядового, сержантського і
старшинського складу, надається командиру (начальнику), який має
право видавати накази по особовому складу.
   Строк контракту обчислюється з календарної дати підписання
його сторонами.
   Перший контракт набуває чинності:
   з військовозобов'язаними та жінками - з дати підписання
контракту  відповідною  посадовою особою, але не раніше дня
зарахування громадянина до списків особового складу військової
частини;
   з військовослужбовцями строкової військової служби - з дати
укладання контракту.
   Про дату набуття чинності першим контрактом робиться запис у
примірниках контракту, в наказі командира військової частини (по
стройовій частині) зазначається дата прийняття на військову службу
за контрактом і призначення на посаду за формою, наведеною у
додатку  6  до  цієї  інструкції.  Цим  самим  наказом
невійськовозобов'язаним  жінкам  присвоюється військове звання
"рядовий".
   2.19. У  військових квитках військовослужбовців строкової
військової     служби,     військовозобов'язаних     і
військовозобов'язаних-жінок, які прийняті на військову службу за
контрактом, робляться такі відмітки:
   на сторінці 4 робиться відмітка: "__" ________ 200_ року на
підставі контракту прийнятий на військову службу за контрактом
(слово "призваний" закреслюється) у Збройні Сили України. Відмітка
підписується командиром військової частини та завіряється гербовою
печаткою військової частини;
   на сторінці 8 робиться запис щодо призначення на посаду;
   на сторінці 16 вносяться відомості про дозвіл на носіння
зброї.
   На невійськовозобов'язаних-жінок, які уклали контракт про
проходження військової служби, командиром військової  частини
робиться  запит  у військовий комісаріат району (міста), на
території якого дислокується військова частина, щодо оформлення їм
військових  квитків.  Військовий комісар, отримавши запит, у
тижневий термін оформляє і передає командиру військової частини в
установленому  порядку військові квитки, в яких заповнюються
сторінки 1 і 2.
   У цих військових квитках, крім вищезазначених записів і
відміток, командир військової частини робить записи:
   на сторінці 3 - щодо складання Військової присяги на вірність
Українському народу;
   на сторінці 10 - щодо присвоєння військового звання.
   3. Послідовність проведення заходів у військових комісаріатах
щодо відбору кандидатів на військову службу за контрактом
   3.1. У військових комісаріатах усіх рівнів з питань відбору
кандидатів на військову службу за контрактом проводиться така
робота:
   заводиться картотека на військовозобов'язаних, які згідно з
чинним  законодавством  можуть проходити військову службу за
контрактом;
   установлюється  взаємодія  з  військовими  частинами, що
дислокуються на території району (міста), з цих питань;
   надається не рідше одного разу в квартал, а за заявками
командирів військових частина - негайно інформація щодо наявності
кандидатів для проходження військової служби за контрактом.
   3.2. Обласний військовий комісаріат після отримання заявки
від військової частини на відбір кандидатів для проходження
військової служби за контрактом визначає  районні  військові
комісаріати (насамперед за місцем дислокації військової частини)
та встановлює їм завдання відібрати кандидатів.
   3.3. У районному військовому комісаріаті з отриманням заявки
від військової частини або завдання від обласного військового
комісаріату проводиться така робота:
   установлюється   наявність   на   військовому  обліку
військовозобов'язаних зазначеної категорії громадян, враховуючи
вимоги до них (військово-облікова спеціальність, категорія та
розряд запасу, вік, стать тощо);
   вивчається кількісна і якісна характеристика потенціальних
кандидатів і визначається коло громадян, які можуть бути прийняті
на військову службу за контрактом;
   проводиться персональна робота з визначеними кандидатами щодо
агітації і пропаганди військової служби за контрактом.
   3.4. Після  проведення  зазначених  заходів  та  відбору
кандидатів, які виявили бажання проходити військову службу за
контрактом, у районному військовому комісаріаті організовується і
проводиться робота в порядку, визначеному цією інструкцією.
   Кандидати  розглядаються  на засіданні комісії районного
військового комісаріату з відбору військовозобов'язаних та жінок
на військову службу за контрактом. Якщо кандидати придатні до
проходження військової служби за контрактом, то вони направляються
до військової частини, де командир приймає остаточне рішення щодо
укладання з кандидатами контракту.
   Перед  відправленням  кандидата  до  військової  частини
військовий комісар вручає йому за особистим підписом:
   оформлену особову справу;
   припис;
   довідку про допуск до державної таємниці.
   3.5. До   особової   справи   кандидата   із  числа
військовозобов'язаних та жінок долучаються такі документи:
   послужний список;
   письмова заява;
   автобіографія (у двох примірниках від руки і друкована);
   обліково-послужна картка;
   характеристика з місця роботи або навчання;
   копії  документів  про  народження,  освіту,  одруження,
народження дітей;
   довідка з органів внутрішніх справ;
   копія довідки про присвоєння індивідуального номера фізичної
особи платника податків та інших обов'язкових платежів;
   довідка про визначення групи крові та резус-фактора;
   копії сторінок 1, 2, 10, 11 паспорта громадянина України;
   фотографії 3 x 4 (дві штуки);
   висновок військово-лікарської комісії про придатність до
військової служби;
   висновок за результатами тестування розумового та фізичного
розвитку кандидатів;
   витяг  з  протоколу  засідання  комісії  щодо  відбору
військовозобов'язаного  або  жінки  на  військову  службу за
контрактом;
   довідка від житлово-експлуатаційної організації про склад
сім'ї та місце проживання (для військових частин Київського
гарнізону  -  довідка  Головного  квартирно-експлуатаційного
управління  Міністерства  оборони  України про забезпеченість
житловою площею в місті Києві або рішення Міністра оборони України
щодо дозволу про прийняття на військову службу за контрактом у
військову частину Київського гарнізону).
   Для кандидатів, які відбираються до режимних  військових
частин,  -  узгодження  з  контрольними органами (за місцем
проживання).
   Для кандидатів із числа жінок додатково надається довідка зі
школи про те, що діти навчаються у школі.
   Облікова  картка форми 26 передається (надсилається) за
запитом військової частини у порядку, встановленому для секретних
документів.
   4. Порядок підготовки військовослужбовців військової служби
за контрактом
   4.1. Військовослужбовці  строкової  військової  служби,
військовозобов'язані та жінки, прийняті на військову службу за
контрактом, не пізніше ніж через три місяці з дня прийняття на
військову  службу  за контрактом направляються до навчальних
військових частин (центрів) видів Збройних Сил України, управлінь
центрального апарату Міністерства оборони України та Генерального
штабу Збройних Сил України, оперативних командувань на курси з
підготовки або перепідготовки за спеціальностями, на які вони
призначені.
   На базі навчальних військових частин (центрів) видів Збройних
Сил України, управлінь центрального апарату Міністерства оборони
України та Генерального штабу Збройних Сил України, оперативних
командувань  проводиться  також підготовка військовослужбовців
військової служби за контрактом, у тому числі військовослужбовців
військової служби за контрактом із числа жінок, на заміщення посад
сержантів і старшин.
   4.2. Підготовка або перепідготовка військовослужбовців за
контрактом у навчальних військових частинах (центрах) проводиться
чотири рази на рік починаючи з 1 січня, 1 квітня, 1 липня та 1
жовтня.
   4.3. Термін навчання на курсах:
   до 3 місяців - для осіб, які прийняті на військову службу за
контрактом не за прямим посадовим призначенням;
   до 6 тижнів - для осіб, які плануються на заміщення посад
сержантів і старшин.
   Після закінчення   курсів   та   складання   іспитів
військовослужбовці військової служби за контрактом повертаються до
своїх військових частин.
   З військовослужбовцями  строкової  військової   служби,
військовозобов'язаними та жінками, прийнятими на військову службу
за контрактом за прямим посадовим призначенням та на посади,
споріднені  зі  спеціальністю,  набутою  під час проходження
військової служби або навчання за фахом, підготовка проводиться
при  військових  частинах  протягом 1 місяця з обов'язковим
складанням іспитів за спеціальністю.
   4.4. Для планування навчання військовослужбовців військової
служби за контрактом на курсах з підготовки або перепідготовки
штабами військових частин, з'єднань, об'єднань до 1 грудня, 1
березня, 1 червня та 1 вересня подається заявка до штабів видів
Збройних  Сил  України,  оперативних  командувань,  управлінь
центрального апарату Міністерства оборони України та Генерального
штабу Збройних Сил України, за підпорядкованістю, зразок якої
наведено у додатку 7 до цієї інструкції.
   До 20 грудня, 20 березня, 20 червня та 20 вересня штаби видів
Збройних  Сил  України,  оперативних  командувань, управління
центрального апарату Міністерства оборони України та Генерального
штабу Збройних Сил України повинні довести за підпорядкованістю
штабам військових частин, з'єднань, об'єднань, до яких військових
навчальних частин (центрів), з якого числа та на який термін
необхідно  відрядити військовослужбовців військової служби за
контрактом для проходження спеціальних курсів.
   4.5. Військовослужбовці за контрактом, які їдуть на навчання,
повинні бути забезпечені повсякденною та польовою формами одягу за
сезоном, грошовим забезпеченням на період навчання та на проїзд до
місця навчання і на зворотний шлях.
   При собі повинні мати:
   посвідчення про відрядження;
   військовий квиток;
   у разі необхідності - довідку про допуск до державної
таємниці;
   медичну книжку;
   продовольчий атестат.
   Крім того, військовослужбовці, які плануються на заміщення
посад сержантів і старшин, представляють результати тестування.
   4.6. Військовослужбовці  за  контрактом відраховуються із
навчальних військових частин (центрів) за станом здоров'я, через
низькі  морально-ділові  якості  та  недисциплінованість  і
повертаються до військових частин, з яких вони прибули  на
навчання.  Рішення  про  відрахування  військовослужбовців за
контрактом приймається посадовими особами відповідно до вимог
директиви начальника Генерального штабу Збройних Сил України щодо
порядку підготовки військовослужбовців у навчальних  частинах
(центрах).
 
 Начальник Генерального штабу Збройних
 Сил України - перший заступник
 Міністра оборони України
 генерал-полковник                В.П.Шкідченко
                   Додаток 1
                   до пункту  1.9  Тимчасової
                   інструкції щодо організації
                   і  проведення  підбору та
                   прийняття  на  військову
                   службу   за   контрактом
                   солдатів,     матросів,
                   сержантів і старшин
                              Зразок
               АРКУШ
   вивчення особистих якостей кандидата для прийняття на
         військову службу за контрактом
   П.І.Б. кандидата: Петренко Іван Іванович
   військова частина А1315, командир відділення, ВОС 837182
   (військова частина, посада, номер ВОС, на яку підлягає
   відбору)
 
------------------------------------------------------------------
|Коли, з ким проведена  |  Зміст бесіди, результат розгляду  |
|бесіда, які подані   |     поданих документів      |
|документи розглянуто  |                    |
|------------------------+---------------------------------------|
|28.05.2001       |   У ході бесіди  виказує  бажання|
|з Петренком І.І.    |проходити   військову  службу  за|
|            |контрактом. У період з 1998-1999 р.р.|
|            |проходив строкову військову службу у|
|            |військовій частині А1888 на  посаді|
|            |водія. Має категорії на право керування|
|            |автомобілем "В", "С", "Д", освіта повна|
|            |середня,  неодружений,  проживає  з|
|            |батьками.               |
|            |   Батько - Петренко І.В. - слюсар,|
|            |працює у ЖКО N 2.           |
|            |   Мати - Петренко Р.С. - вихователь,|
|            |працює в дитячій установі N 12.    |
|            |   Сам працює  в  автопідприємстві|
|30.05.2001       |N 1306, водій.             |
|з Головним інженером  |   Згодний проходити військову службу|
|АП N 1306        |за контрактом у військовій  частині|
|Рябцом О.К.       |А1315 на посаді командира відділення за|
|            |ВОС N 837182.             |
|Характеристика від   |   На роботі     характеризується|
|07.05.2001 підписана  |позитивно, поставлені завдання виконує|
|директором АП N 1306  |якісно, порушень трудової дисципліни не|
|Шепелем В.Т. (вх. N 364 |має.                  |
|від 28.05.2001)     |   Допуск до державної таємниці за|
|            |формою 3 (Допуск до державної таємниці|
|Повідомлення Богунського|відсутній).              |
|РВВС м. Житомир від   |   До кримінальної         та|
|23.05.2001 N 456    |адміністративної  відповідальності не|
|(вх. N 365       |притягався, на обліку  в  РВВС  не|
|від 28.05.2001)     |перебуває.               |
------------------------------------------------------------------
   Висновок посадової особи, яка проводила вивчення особистих
якостей призовника: ______________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(військове звання        підпис          прізвище)
 
"______" _______________________ року.
 
   Висновок військового  комісара  (для  військовослужбовців
строкової служби висновок командира військової частини): _________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(військове звання        підпис          прізвище)
 
"______" _______________________ року.
 
 Начальник Головного
 організаційно-мобілізаційного
 управління - заступник начальника
 Генерального штабу Збройних
 Сил України
 генерал-лейтенант                М.М.Матюх
                   Додаток 2
                   до пункту 1.13  Тимчасової
                   інструкції щодо організації
                   і проведення  підбору  та
                   прийняття  на  військову
                   службу   за   контрактом
                   солдатів,     матросів,
                   сержантів і старшин
                              Зразок
               КАРТА
  професійного відбору кандидата для прийняття на військову
            службу за контрактом
 
 _____________________________________________________________
         (прізвище, ім'я та по батькові)
 _____________________________________________________________
  (військова частина, посада за номером ВОС, на яку підлягає
               відбору)
         Результати професійного відбору
 
------------------------------------------------------------------
|N |  Напрямки   |  Стисла  |Висновок | Підпис посадової |
|з/п| професійного  |характеристика|     |  особи, яка  |
|  |  відбору   | кандидата за |     | проводила відбір |
|  |        | напрямком  |     |(військове звання,|
|  |        |  відбору  |     |  прізвище)   |
|---+----------------+--------------+---------+------------------|
|1 |Вивчення    |       |     |         |
|  |особистих    |       |     |         |
|  |якостей     |       |     |         |
|---+----------------+--------------+---------+------------------|
|2 |Фізична     |       |     |         |
|  |підготовленість |       |     |         |
|---+----------------+--------------+---------+------------------|
|3 |Професійно-   |       |     |         |
|  |психологічний  |       |     |         |
|  |відбір     |       |     |         |
------------------------------------------------------------------
   Висновок за результатами професійного відбору -
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
__________________________________________________________________
     (підписується та особа, яка проводила відбір)
 
З результатами і висновком ознайомлений:
__________________________________________________________________
     (підписується особою, з якою проводився відбір)
                           Зворотний бік
 
  Пояснення до оформлення карти професійного відбору кандидата
     для прийняття на військову службу за контрактом
   Результати професійного  відбору  заносяться  у  карту
професійного відбору кандидата для прийняття на військову службу
за контрактом посадовими особами, які проводили  відбір  за
напрямками.
   Висновок за  результатами  професійного відбору кандидата
надається  на  військовозобов'язаних  -  районним  військовим
комісаром, на військовослужбовців строкової військової служби -
посадовою особою військової частини, на яку рішенням командира
військової частини покладено виконання цих обов'язків.
   У разі позитивного висновку за результатами проходження
кандидатом професійного відбору карта професійного відбору разом з
особовою справою направляється командиру військової частини.
   Відомості та матеріали професійного відбору зберігаються у
військовому комісаріаті (штабі військової частини) протягом 3
років.
   Карти  кандидатів,  які  не пройшли професійний відбір,
зберігаються:
   на військовозобов'язаних - протягом 3 років у районному
військовому  комісаріаті  разом  з  обліковими  документами
військовозобов'язаного;
   на військовослужбовців строкової військової служби - до
звільнення їх з військової служби у штабі військової частини разом
з обліково-послужною картою військовослужбовця.
 
 Начальник Головного
 організаційно-мобілізаційного
 управління - заступник начальника
 Генерального штабу Збройних
 Сил України
 генерал-лейтенант                М.М.Матюх
                   Додаток 3
                   до пункту  2.9  Тимчасової
                   інструкції щодо організації
                   і проведення  підбору  та
                   прийняття  на  військову
                   службу   за   контрактом
                   солдатів,     матросів,
                   сержантів і старшин
                              Зразок
               ЗАЯВКА
   на відбір кандидатів з числа військовозобов'язаних та
       жінок на військову службу за контрактом
 
 
(Державний Герб України)         Артемівському міському
  Військова частина           військовому комісару
    А0000               84500, м. Артемівськ
 "____"__________ 2000 року        Донецької області
      N
 84506, м. Артемівськ
 
               Заявка
   Прошу Вас для укомплектування військової частини А0000 м.
Артемівськ   Донецької   області   підібрати   з   числа
військовозобов'язаних та жінок кандидатів на військову службу за
контрактом із розрахунку:
 
------------------------------------------------------------------
| Найменування | ВОС, код | Кількість|   Розмір  | Допуск до|
|  посади  |     |      |  грошового | державної|
|       |     |      |  забезпечення| таємниці |
|       |     |      |  за посадою |     |
|--------------+----------+-----------+---------------+----------|
|водій     | 837037 |   10  |   259,94  |     |
|--------------+----------+-----------+---------------+----------|
|механік    | 407256 |   4  |   277,60  |     |
|--------------+----------+-----------+---------------+----------|
|командир ЗСУ | 157150 |   1  |   301,92  | форма 2 |
------------------------------------------------------------------
   Адреса військової частини: 84506, м. Артемівськ.
   Телефон: 3-16-08.
   Командир режимної  військової  частини в заявці зазначає
додаткові вимоги до кандидатів для проходження військової служби
за контрактом у цій військовій частині.
 
 Командир військової частини А0000
 полковник                    С.Б.Рудий
 М.П.
 
 Начальник Головного
 організаційно-мобілізаційного
 управління - заступник начальника
 Генерального штабу Збройних
 Сил України
 генерал-лейтенант                М.М.Матюх
                   Додаток 4
                   до пункту 2.13  Тимчасової
                   інструкції щодо організації
                   і проведення  підбору  та
                   прийняття  на  військову
                   службу   за   контрактом
                   солдатів,     матросів,
                   сержантів і старшин
                              Зразок
             ПИСЬМОВА ЗГОДА
 командира військової частини про прийняття військовослужбовця
  строкової військової служби з іншої військової частини на
         військову службу за контрактом
 
(Державний Герб України)          Командиру військової
   Військова частина           частини А1111
    А0000                84500, м. Артемівськ
 "____"___________ 2000 року        Донецької області
      N
   03168, м. Київ
   Командування військової частини А0000 розглянуло надіслані
Вами  документи  для  вивчення особистості військовослужбовця
строкової військової служби рядового Сороки Сергія Борисовича.
Кандидат відповідає вимогам запропонованої посади для прийняття
його на військову службу за контрактом.
   Прошу Вас порушити клопотання в установленому порядку про
переведення  рядового Сороки С.Б. для подальшого проходження
військової служби за контрактом на посаді водія, ВОС 837037, до
військової частини А0000, м. Київ.
   (У разі прийняття командуванням військової частини рішення
щодо відмови, указується причина).
 
 Командир військової частини А0000
 полковник                    К.Б.Рудь
 М.П.
 
 Начальник Головного
 організаційно-мобілізаційного
 управління - заступник начальника
 Генерального штабу Збройних
 Сил України
 генерал-лейтенант                М.М.Матюх
                   Додаток 5
                   до пункту  2.15 Тимчасової
                   інструкції щодо організації
                   і  проведення  підбору та
                   прийняття  на  військову
                   службу   за   контрактом
                   солдатів,     матросів,
                   сержантів і старшин
                              Зразок
               ЗАПИТ
  командира військової частини до військового комісаріату на
проведення повного вивчення кандидата, який відібраний військовою
  частиною на військову службу за контрактом, та оформлення
           на нього особової справи
 
(Державний Герб України)         Артемівському міському
  Військова частина           військовому комісару
    А0000               84500, м. Артемівськ
 "____"__________ 2000 року        Донецької області
      N
 84506, м. Артемівськ
               Запит
   Військовою частиною А0000 попередньо вивчений та відібраний
як кандидат для проходження військової служби за контрактом
молодший сержант запасу Гопка Сергій Борисович,  1978  року
народження, який проживає за адресою: м. Артемівськ Донецької
області, вул. Леваневського, буд. 97, кв. 26 і планується на
призначення на посаду командира автомобільного відділення ВОС
837182.
   Прошу Вас провести повне вивчення особистості Петренка С.Б.,
оформити особову справу (оформити допуск до державної таємниці за
формою N__) і для остаточного вивчення та прийняття його на
військову службу за контрактом направити до військової частини за
адресою: 84506, м. Артемівськ Донецької області, вул. Заруцького,
буд. 7, телефон 3-16-08.
   (Командир режимної військової частини, крім того, в запиті
зазначає додаткові вимоги до кандидатів для проходження військової
служби за контрактом у цій військовій частині.)
   Якщо у процесі повного вивчення виявлено, що молодший сержант
запасу Петренко Сергій Борисович не відповідає вимогам проходження
військової служби за контрактом, прошу повідомити причини.
 
 Командир військової частини А0000
 полковник                    С.Б.Рябуш
 М.П.
 
 Начальник Головного
 організаційно-мобілізаційного
 управління - заступник начальника
 Генерального штабу Збройних
 Сил України
 генерал-лейтенант                М.М.Матюх
 
 
                   Додаток 6
                   до пункту  2.18 Тимчасової
                   інструкції щодо організації
                   і  проведення  підбору та
                   прийняття  на  військову
                   службу   за   контрактом
                   солдатів,     матросів,
                   сержантів і старшин
                              Зразок
          МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
               НАКАЗ
        командира військової частини А0000
           (по стройовій частині)
   00.00.00         м. Київ            N XX
   1. Відповідно до статті 20 Закону України "Про загальний
військовий обов'язок і  військову  службу" нижче пойменованих
військовозобов'язаних, які уклали контракт від 20 квітня 2000 року
про проходження військової служби за контрактом протягом трьох
років, з 20 квітня 2000 року прийняти на військову службу за
контрактом, зарахувати до списків особового складу військової
частини, на всі види забезпечення і призначити на посади:
   1. Молодшого сержанта запасу ЛИСТОПАДОВУ Надію Михайлівну -
радіотелеграфістом 2 взводу 3 роти, ВОС - 000000А.
              1973 р. н., українка, освіта  вища.
              Прибула з Мінського РВК м. Києва.
   2. Рядового запасу АНТОШКІНА Сергія Борисовича - водієм 2
взводу 1 роти, ВОС - 000000А.
              1973 р.  н.,  українець,  освіта 11
              класів. Прибув з  Центрального  РВК
              м. Києва.
   Підстава: контракт  про проходження військової служби за
контрактом.
   2. Відповідно до статті 20 Закону України "Про загальний
військовий  обов'язок  і  військову службу" нижче пойменованих
жінок-невійськовозобов'язаних, які уклали контракт від 20 квітня
2000 року про проходження військової служби за контрактом протягом
трьох років, з 20 квітня 2000 року прийняти на військову службу за
контрактом, зарахувати до списків особового складу військової
частини, на всі види забезпечення, присвоїти військове звання
"рядовий" і призначити на посади:
   1. УШПІК Тетяну Володимирівну - старшим оператором 1 взводу
    1 роти, ВОС - 000000А.
              1974 р. н., українка, освіта 11 класів.
              Прибула з Жовтневого РВК м. Суми
   2. .......
   3.
   Підстава: контракт про проходження військової служби.
   3. Відповідно до статті 20 Закону України "Про загальний
військовий  обов'язок  і  військову службу" нижче пойменованих
військовослужбовців строкової військової служби,  які  уклали
контракт від 20 квітня 2000 року про проходження військової служби
за контрактом протягом трьох років, з 20 квітня 2000 року прийняти
на військову службу за контрактом, призначити на посади:
   1. Рядового МІКУЛЬСЬКОГО Сергія Борисовича - водієм 2 взводу
1 роти, ВОС - 000000А.
           1980 р. н., українець, освіта 11 класів.
           Призваний  на  строкову військову службу
           Центральним РВК м. Києва 1 квітня 2000 року.
   Підстава: контракт  про проходження військової служби за
контрактом.
   4. Рядового УШПІК Тетяну Володимирівну, призначену наказом
командира військової частини А0000 від 20.03.2000 N 11 на посаду
старшого оператора 1 взводу 1 роти, яка прибула з Центрального РВК
м. Києва, вважати, що з 23 квітня 2000 року приступила до
виконання службових обов'язків за посадою. Встановити оклад за
посадою ___ гривень на місяць (вказуються всі виплати, передбачені
на день видання наказу, з посиланням на чинний акт законодавства),
допустити до роботи, яка передбачає доступ до державної таємниці
за формою ___, виплачувати ____% до посадового окладу.
Підстава: 1. Рапорт про прийняття справ і посади.
     2. Допуск за формою ___, номенклатура посад.
 
 Командир військової частини А0000
 полковник                    В.А.Лагода
 М.П.
 
 Начальник Головного
 організаційно-мобілізаційного
 управління - заступник начальника
 Генерального штабу Збройних
 Сил України
 генерал-лейтенант                М.М.Матюх
                   Додаток 7
                   до пункту  4.4  Тимчасової
                   інструкції щодо організації
                   і  проведення  підбору та
                   прийняття  на  військову
                   службу   за   контрактом
                   солдатів,     матросів,
                   сержантів і старшин
                              Зразок
               ЗАЯВКА
  для планування навчання військовослужбовців за контрактом на
   курсах з підготовки або перепідготовки та на заміщення
          посад сержантів і старшин
 
(Державний Герб України)       Начальнику
  Військова частина         організаційно-мобілізаційного
    А0000            управління штабу Південного
"____"__________2001 року      оперативного командування
       N           65063, м. Одеса
84506, м. Дніпропетровськ
               Заявка
   Прошу Вас  спланувати  з  1  квітня 2001 року навчання
військовослужбовців за контрактом для військових частин 6 АК із
розрахунку:
   1. Які прийняті на військову службу за контрактом не за
прямим посадовим призначенням.
   Для військової частини А0000, м. Артемівськ Донецької
               області.
 
------------------------------------------------------------------
|Найменування посад, на яких |ВОС, код |Кількість| За статтю  |
|   повинні навчатися    |     |     |       |
|-----------------------------+---------+---------+--------------|
|механік           | 407256 |   2  |чоловіків - 2 |
|-----------------------------+---------+---------+--------------|
|командир ЗСУ         | 157150 |   1  |чоловіків - 1 |
------------------------------------------------------------------
   2. Які плануються на заміщення посад сержантів і старшин.
     Для військової частини А0000, м. Кривий Ріг.
 
------------------------------------------------------------------
| Найменування посад, на яких| ВОС, код |Кількість| За статтю  |
|   повинні навчатися   |     |     |       |
|----------------------------+----------+---------+--------------|
|командир танка       | 113194 |  16  |чоловіків - 16|
|              |     |     |       |
|----------------------------+----------+---------+--------------|
|медична сестра       | 879249 |  6  | жінок - 6  |
|----------------------------+----------+---------+--------------|
|командир ЗСУ        | 157150 |  1  |чоловіків - 1 |
------------------------------------------------------------------
 
 Командир військової частини А0000
 полковник                    С.Б.Рудий
 
 Начальник Головного
 організаційно-мобілізаційного
 управління - заступник начальника
 Генерального штабу Збройних
 Сил України
 генерал-лейтенант                М.М.Матюх
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка