Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку діяльності груп управління проектами економічного і соціального розвитку України, які підтримуються міжнародними фінансовими організаціями


         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
        МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
         ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
    МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
          МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
              Н А К А З
         29.10.2002 N 905/308/550/93/5
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   29 жовтня 2002 р.
                   за N 853/7141
 
           Про затвердження Порядку
        діяльності груп управління проектами
      економічного і соціального розвитку України,
         які підтримуються міжнародними
          фінансовими організаціями
 
   Відповідно до абзацу п'ятого пункту 6 постанови Кабінету
Міністрів України від 10.10.2001 N 1317 ( 1317-2001-п ) "Про
порядок підготовки та  реалізації  проектів  економічного  і
соціального  розвитку України, які підтримуються міжнародними
фінансовими організаціями" Н А К А З У Є М О:
   1. Затвердити Порядок діяльності груп управління проектами
економічного і соціального розвитку України, які підтримуються
міжнародними фінансовими організаціями (далі - Порядок),  що
додається.
   2. Контроль  за  виконанням  цього  наказу  залишити за
Міністерством фінансів України.
 
 Міністр фінансів України                 І.О.Юшко
 
 Міністр економіки та з
 питань європейської інтеграції             О.В.Шлапак
 
 Міністр праці та
 соціальної політики                  І.Я.Сахань
 
 Міністр юстиції                  О.В.Лавринович
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ
                   Міністерства фінансів
                   України,
                   Міністерства економіки та з
                   питань європейської
                   інтеграції України,
                   Міністерства праці та
                   соціальної політики України,
                   Міністерства юстиції України
                   29.10.2002
                   N 905/308/550/93/5
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   29 жовтня 2002 р.
                   за N 853/7141
 
               ПОРЯДОК
        діяльності груп управління проектами
      економічного і соціального розвитку України,
         які підтримуються міжнародними
          фінансовими організаціями
 
           1. Загальні положення
   1.1. Цей Порядок регулює питання створення та діяльності груп
управління проектами економічного і соціального розвитку України,
які підтримуються міжнародними фінансовими організаціями (далі -
МФО).
   1.2. Цей Порядок поширюється на проекти, що впроваджуються
відповідно  до  Порядку  підготовки  і  реалізації  проектів
економічного і соціального розвитку України, які підтримуються
міжнародними фінансовими організаціями, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів  України  від  10  жовтня  2001 р. N 1317
( 1317-2001-п ) (далі - Порядок підготовки і реалізації проектів).
   1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:
   управління проектом - сукупність заходів, спрямованих на
підготовку та реалізацію проекту;
   група управління проектом - група фахівців відповідального
виконавця або бенефіціара й окремих фахівців різного профілю, що
здійснюють поточне управління підготовкою та реалізацією проекту
відповідно до чинного законодавства України, в  тому  числі
відповідно до міжнародних договорів України;
   керівник проекту - посадова особа відповідального виконавця,
яка здійснює загальне управління проектом, приймає всі необхідні
управлінські рішення щодо проекту, контролює діяльність групи
управління проектом і відповідає за підготовку, реалізацію та
досягнення мети проекту;
   керівник групи  управління  проектом - особа, призначена
керівником проекту, яка очолює групу управління проектом  і
організує її діяльність для досягнення мети проекту.
   Інші терміни, що використовуються у цьому Порядку, мають такі
самі значення, які і в постанові Кабінету Міністрів України від 10
жовтня 2001 року N 1317 ( 1317-2001-п ) "Про порядок підготовки та
реалізації проектів економічного і соціального розвитку України,
які підтримуються міжнародними фінансовими організаціями".
       2. Створення групи управління проектом
   2.1. Група управління проектом, що передбачена  Порядком
підготовки і реалізації проектів ( 1317-2001-п ), утворюється з
метою забезпечення поточного управління підготовкою та реалізацією
інвестиційних проектів.
   2.2. Статус,  організаційна  структура,  склад і порядок
фінансування групи управління проектом визначаються відповідальним
виконавцем та/або бенефіціаром спільно з Міністерством фінансів
України, Міністерством економіки та  з  питань  європейської
інтеграції України та МФО відповідно до завдань проекту та
специфіки його компонентів.
   2.3. Відповідальний виконавець своїм  рішенням  призначає
керівника  проекту  для  здійснення  загального  керівництва
підготовкою і реалізацією проекту, а також діяльністю групи
управління проектом.
   Група управління проектом може утворюватись:
   - на базі структурних підрозділів відповідального виконавця
або бенефіціара;
   - як окрема юридична особа з відповідними функціями та
повноваженнями;
   - в іншій формі, яка не суперечить чинному законодавству
України і узгоджена з МФО.
   Відповідальний виконавець здійснює регулювальну, контрольну
та наглядову функції щодо впровадження проекту.
   2.4. Відповідальний виконавець та/або бенефіціар забезпечують
(у разі необхідності) фінансування операційних витрат і витрат на
утримання групи управління проектом, якщо таке фінансування не
забезпечується коштами МФО або іншими джерелами фінансування
проекту, передбаченими чинним законодавством.
   2.5. У разі створення групи управління проектом на базі
структурного підрозділу відповідального виконавця фінансування
витрат на її утримання здійснюється в межах коштів, які визначені
у Державному бюджеті України на поточний рік на функціонування
відповідального виконавця.
   2.6. До складу групи управління проектом можуть входити за
рішенням керівника проекту штатні співробітники відповідального
виконавця та/або бенефіціара, а також окремі фахівці для виконання
завдань, що потребують особливих знань і досвіду. Окремих фахівців
відповідальний виконавець залучає на договірних засадах. Сторонами
такого договору є відповідальний виконавець та/або бенефіціар і
фахівець.
      3. Основні функції групи управління проектом
   Група управління проектом за  дорученням  відповідального
виконавця або бенефіціара здійснює:
   1) розробку і виконання плану заходів із підготовки та
реалізації проекту, звітування про їх виконання;
   2) підготовку проекту договору між Міністерством фінансів
України та відповідальним виконавцем та/або бенефіціаром;
   3) поточне управління проектом;
   4) у разі потреби - підготовку документів про внесення змін
до проекту;
   5) моніторинг реалізації проекту;
   6) організацію діяльності системи фінансового  управління
проектом;
   7) поточний контроль за цільовим використання коштів МФО у
рамках проекту;
   8) підготовку проектів  платіжних  документів  (платіжних
доручень, заяв тощо), а також супроводжувальних документів для
отримання коштів МФО з рахунку позики МФО або спеціального рахунку
уповноваженого органу;
   9) супровід платіжних документів у Міністерстві фінансів
України;
   10) підготовку звітів щодо проекту відповідно до вимог МФО та
інших органів влади згідно з чинним законодавством;
   11) підготовку  звітних  фінансових  документів,  ведення
бухгалтерського обліку в рамках проекту, зберігання фінансових та
інших звітних документів, необхідних для  проведення  аудиту
проекту;
   12) організацію проведення аудиту проекту;
   13) підготовку плану закупівель товарів (робіт, послуг) у
рамках проекту;
   14) підготовку звітів із питань закупівель щодо проекту
відповідно до вимог МФО та уповноважених центральних органів
виконавчої влади;
   15) проведення конкурсних торгів на закупівлю товарів (робіт,
послуг) згідно з положеннями договору між Україною та МФО і планом
заходів щодо реалізації проекту;
   16) підготовку контрактів згідно з вимогами МФО;
   17) моніторинг і контроль за виконанням контрактів;
   18) підготовку звітів про стан виконання бюджетів проектів;
   19) підготовку звітів із питань витрачання коштів проекту для
МФО та інших органів влади відповідно до чинного законодавства;
   20) підготовку остаточного звіту за результатами реалізації
проекту;
   21) координацію взаємодії відповідального виконавця та/або
бенефіціара з іншими організаціями та установами, залученими до
проекту, а також з МФО з питань підготовки та реалізації проекту.
           4. Завершення проекту
   Група управління проектом упродовж місяця після завершення
реалізації  проекту  передає  відповідальному виконавцеві для
подальшого зберігання всі фінансові, контрактні та інші звітні
документи  проекту  згідно з вимогами чинного законодавства.
Передавання  документів  проекту   підтверджується   актом
приймання-передавання.
 
 Начальник Управління співробітництва
 з міжнародними фінансовими
 організаціями                    В.П.Колосова
 
 Заступник керівника Департаменту
 економічної стратегії - начальник
 Управління взаємодії з
 міжнародними фінансовими
 організаціями                    М.В.Ілінський
 
 Начальник Управління
 зовнішньоекономічних зв'язків              Н.А.Сапон
 
 В. о. директора Департаменту
 державної реєстрації нормативних
 актів                        Н.А.Железняк
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка