Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження умов проведення конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ "Об'єднання Склопластик"


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
          від 9 серпня 2001 р. N 346-р
                Київ
 
 ( Розпорядження втратило чинність на підставі Розпорядження КМ
  N 114-р ( 114-2003-р ) від 24.02.2003 )
 
 
         Про затвердження умов проведення
         конкурсу з продажу пакета акцій
          ВАТ "Об'єднання Склопластик"
 
    ( Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМ
     N 543-р ( 543-2001-р ) від 29.11.2001 
     N 195-р ( 195-2002-р ) від 11.04.2002 )
 
 
   1. Затвердити умови проведення конкурсу з продажу пакета
акцій ВАТ "Об'єднання Склопластик" (додаються).
 
   Пакет складається з 25890987 простих іменних акцій,  що
становить 76,18 відсотка статутного фонду, номінальною вартістю
6472,74675 тис. гривень.
 
   2. Фондові державного майна:
 
   провести в установленому порядку конкурс з продажу пакета
акцій ВАТ "Об'єднання Склопластик" з урахуванням затверджених цим
розпорядженням умов;
 
   щокварталу інформувати  Кабінет  Міністрів  України  про
результати виконання покупцем договору купівлі-продажу пакета
акцій ВАТ "Об'єднання Склопластик".
 
 
   Прем'єр-міністр України                А.КІНАХ
 
   Інд. 25
 
 
                    ЗАТВЕРДЖЕНО
             розпорядженням Кабінету Міністрів України
                від 9 серпня 2001 р. N 346-р
 
               УМОВИ
      проведення конкурсу з продажу пакета акцій
          ВАТ "Об'єднання Склопластик"
 
 
   1. У  конкурсі  з продажу пакета акцій ВАТ "Об'єднання
Склопластик" (далі - конкурс) мають право брати участь особи, які
можуть бути покупцями об'єктів приватизації згідно із статтею 8
Закону України "Про приватизацію державного майна" ( 2163-12 ) з
урахуванням  обмежень,  установлених  Державною  програмою
приватизації на 2000 - 2002 роки ( 1723-14 ), та відповідають
кваліфікаційним вимогам, зазначеним у пункті 2 цих умов.
 
   Учасник конкурсу зобов'язаний у термін та в порядку, які
встановлені Фондом державного майна, Антимонопольним комітетом,
Державною  комісією з цінних паперів та Фондового ринку та
визначені в інформаційному повідомленні Фонду державного майна про
проведення  конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ "Об'єднання
Склопластик", надати інформацію про осіб, пов'язаних з  ним
відносинами контролю за господарською діяльністю відповідно до
статті 1 Закону України "Про обмеження монополізму та недопущення
недобросовісної конкуренції  у  підприємницькій  діяльності"
( 2132-12 ).
 
   До участі в конкурсі не допускаються покупці, що подали
інформацію про осіб, пов'язаних з ними відносинами контролю, з
якої неможливо встановити суб'єктів господарювання, що будуть
контролювати подальшу діяльність ВАТ "Об'єднання Склопластик".
 
   Учасник конкурсу повинен надати конкурсну гарантію в розмірі
10 відсотків початкової ціни пакета акцій у формі грошового внеску
на рахунок Фонду державного майна.
 
   2. Кваліфікаційними  вимогами  до  учасників  конкурсу є
дотримання ними однієї з таких умов:
 
   провадження протягом не менш як трьох років економічної
діяльності з виробництва скловолокна, скловати, склотканин та
виробів з них;
 
   провадження протягом не менш як трьох років економічної
діяльності  з  виробництва продукції, яка використовується у
виробництві скловолокна, скловати, склотканин та виробів з них;
 
   провадження протягом не менш як трьох років економічної
діяльності  з  виробництва  продукції  (робіт),  для  якої
використовуються скловолокно, скловата, склотканини та вироби з
них;
 
   здійснення протягом не менш як року безпосереднього контролю
на підприємствах, що провадять економічну діяльність з виробництва
продукції визначену в абзацах другому - п'ятому цього пункту.
 
   3. Відповідність учасника конкурсу кваліфікаційним вимогам
підтверджується документами у порядку та у спосіб, визначені в
інформаційному повідомленні про проведення конкурсу.
 
   4. Початкова ціна пакета акцій - 8 500 тис. гривень.
( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ N 543-р
( 543-2001-р ) від 29.11.2001 )
 
   5. Покупець зобов'язаний забезпечити:
 
   ( Абзац другий пункту 5 виключено на підставі Розпорядження
КМ N 195-р ( 195-2002-р ) від 11.04.2002 )
 
   впровадження технологій    одностадійного   виробництва
скловолокна протягом п'яти років з моменту підписання договору
купівлі-продажу ВАТ;
 
   збереження існуючих та створення протягом двох років нових
робочих місць;
 
   збереження профілю діяльності, який  існував  на  момент
підписання договору купівлі-продажу;
 
   виконання мобілізаційних завдань, визначених для ВАТ;
 
   виконання вимог антимонопольного законодавства;
 
   зниження частки виробництв (робочих місць) з небезпечними та
шкідливими умовами праці і зменшення рівня їх впливу на працюючих;
 
   здійснення робіт, пов'язаних із захистом довкілля, дотримання
екологічних норм;
 
   недопущення зменшення  обсягів  виробництва, досягнутих у
2001 році. ( Абзац десятий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
Розпорядженням КМ N 195-р ( 195-2002-р ) від 11.04.2002 )
 
 
   6. Покупець зобов'язаний надати конкурсній комісії з продажу
пакета   акцій  концепцію  післяприватизаційного  розвитку
підприємства, яка повинна містити:
 
   зобов'язання учасника конкурсу щодо виконання умов конкурсу
та  реалізації  плану  довгострокових  інтересів  у розвитку
підприємства,  зокрема  поліпшення  економічних,  соціальних,
фінансових,  технологічних  та  екологічних  показників  його
діяльності;
 
   бізнес-план або    техніко-економічне    обгрунтування
післяприватизаційного  розвитку підприємства, що включає план
зайнятості працівників, пропозицію інвестора  із  зазначенням
максимального розміру інвестицій, термінів та порядку їх внесення.
 

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка