Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про редакційну колегію газети "Голос України"


            П О С Т А Н О В А
       ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
         Про редакційну колегію газети
             "Голос України"
    ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 3, ст. 8 )
 
   Президія    Верховної   Ради    Української   РСР
п о с т а н о в л я є:
   1. Погодитися  з пропозиціями  щодо  кількісного складу
(11 чоловік)  редакційної  колегії  газети  "Голос  України".
Встановити, що до редколегії входять за посадою головний редактор,
його заступники та відповідальний секретар.
   2. Затвердити:
   заступниками головного редактора газети "Голос України"
   Білика Олександра Володимировича,
   Горлова Анатолія Федоровича,
   Сидоренка Бориса Пилиповича;
     відповідальним секретарем газети "Голос України"
   Суддю Віталія Івановича;
    членами редакційної колегії газети "Голос України"
   Краснодемського Володимира Франковича - оглядача з питань
культури,
   Солонського Анатолія  Яковича  -  редактора   відділу
кореспондентської мережі,
   Ємельянова Олександра Сергійовича  -  члена-кореспондента
АН УРСР, заступника Голови Державного комітету Української РСР по
економіці.
 
 
 Голова Верховної Ради Української РСР          Л.КРАВЧУК
 
 м. Київ, 21 грудня 1990 року
     N 567-XII
 
      Про забезпечення охорони здоров'я населення
     в умовах радіоактивного забруднення території,
    що сталося внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС
 
   Комісія Верховної Ради Української РСР з питань здоров'я
людини розглянула на своєму засіданні стан забезпечення охорони
здоров'я населення в умовах радіоактивного забруднення території,
що сталося внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.
   Під безпосереднім  впливом  радіації  нині  в республіці
перебуває близько 1,8 млн. чоловік, з них 460 тис. дітей.
Матеріали вивчення свідчать, що здоров'я населення, яке зазнало
радіаційного впливу, погіршується. Так, у 1989 році порівняно з
попереднім періодом загальна захворюваність зросла на 45 проц., а
смертність - на 25 процентів.  Особливо  різко  збільшилась
захворюваність на злоякісні пухлини, хвороби крові та кровотворних
органів, значно зросла кількість гіперплазій щитовидної залози,
різноманітних порушень ендокринної та імунної систем. В окремих
районах Житомирської, Київської та Ровенської областей частота
ускладнень вагітності та пологів, мертвонародженість, кількість
уроджених вад розвитку у дітей збільшились у 2-3 рази.
   Наявний науково-практичний досвід свідчить, що зміни у стані
здоров'я  є  наслідком  дії  комплексу  радіаційного,  інших
екологічних, соціально-економічних і психоемоційних факторів, які
виникли внаслідок Чорнобильської катастрофи. Однак радянські і
господарські органи республіки не вживають рішучих заходів щодо
захисту людей від негативного впливу цих факторів, створення у
регіонах  радіоактивного  забруднення  належних  виробничих,
соціально-побутових і медичних умов. Члени Комісії відзначили, що
діяльність Уряду республіки, відповідних міністерств і відомств,
виконкомів Рад народних депутатів у розв'язанні зазначених питань
є незадовільною.
   Рада Міністрів УРСР, Держагропром  УРСР,  Мінторг  УРСР,
Укоопспілка,  облвиконкоми  недостатньо  приділяють  уваги
забезпеченню  цих  регіонів  екологічно  чистими  продуктами
харчування.  Наприклад,  потреби  Житомирської  області  в
м'ясопродуктах на 1990 рік задоволено лише  на  40  проц.,
молокопродуктах - на 83 проц., сирах - на 46 процентів. Вкрай
недостатньо надходить плодоовочева продукція. Держагропром УРСР за
дев'ять місяців поточного року виконав план поставок овочів на
2 проц., фруктів - на 2,6 проц., винограду - на 16,2 процента.
Всього третину від  запланованої  кількості  цієї  продукції
поставлено  і  за  одинадцять місяців. Недостатність фондів,
обмеженість асортименту продуктів не дають можливості налагодити
харчування дітей відповідно до фізіологічних норм.
   Керівники колгоспів та  радгоспів,  виконкоми  сільських,
селищних Рад народних депутатів не створили у більшості населених
пунктів необхідних умов для одержання в особистих господарствах
громадян м'яса і молока з вмістом радіонуклідів, що не перевищує
граничних рівнів. З цією метою населенню недостатньо виділяється
комбікормів, екологічно чистих пасовиськ, слабо ведеться робота по
впровадженню корекції кормових раціонів тварин.
   Держагропром УРСР,  Мінлісгосп  УРСР  не  домоглися  на
підпорядкованих  підприємствах  і  в  організаціях  належної
організації праці, суворого дотримання вимог радіаційної безпеки.
Повсюдно у господарствах недостатньо герметизованої техніки та
майданчиків  для  її  дезактивації,  не  вистачає  засобів
індивідуального  захисту,  душових  кімнат,  не  забезпечено
централізоване прання спецодягу. Все це призводить до одержання
працівниками сільського і лісового господарства додаткових доз
внутрішнього і зовнішнього опромінення.
   Міністерство охорони здоров'я УРСР,  підпорядковані  йому
органи  і  установи  ще  не здійснили докорінної перебудови
медико-санітарного обслуговування людей, які зазнали радіаційного
впливу. Не розроблено конкретних рекомендацій щодо проведення у
контрольованих регіонах лікувальної та оздоровчої роботи. Головні
спеціалісти, керівники профільних управлінь міністерства глибоко
не аналізують причин захворюваності та смертності населення, мало
бувають на місцях для подання консультативної допомоги у районах,
що постраждали від аварії. Наукові дослідження слабо пов'язуються
з завданнями радіаційного захисту людей.
   На якості медичного обслуговування негативно позначається
нестача медичних кадрів. До повного укомплектування штатних посад
у  контрольованих  регіонах  Ровенської  області не вистачає
565 лікарів.  Основними причинами нестачі кадрів, значної їх
плинності є незадовільне вирішення житлової проблеми, відсутність
реальних форм матеріального заохочення медичних працівників. Так,
у Київській області на квартирному обліку перебуває кожна восьма,
Чернігівській - кожна дев'ята сім'я лікаря.
   Укргідромет, Академія наук УРСР, ГКГУ "Укргеологія" повільно
проводять роботу по уточненню радіаційної обстановки. Не завершено
посадибну  радіологічну  паспортизацію  забруднених  населених
пунктів. За станом на 1 жовтня 1990 року із запланованих 600 тис.
садиб обстежено лише третину. Більшість радіологічних лабораторій
агропромислового комплексу, торгівлі, лісового господарства погано
оснащено гаммаспектрометричною апаратурою, у зв'язку з чим не
налагоджено  постійного  контролю за вмістом радіонуклідів у
харчових продуктах, індивідуальними дозами опромінення людей.
   На думку Комісії зазначені недоліки є наслідком того, що Рада
Міністрів УРСР, відповідні міністерства і відомства, Ради народних
депутатів послабили контроль за виконанням постанов Верховної Ради
Української  РСР,  власних  рішень щодо створення у районах
радіоактивного  забруднення  належних   соціально-побутових,
виробничих та медичних умов. Досі не затверджено Республіканську
концепцію безпечного проживання людей у зазначених регіонах.
Незадовільними темпами здійснюється відселення жителів з найбільш
забруднених сіл. Система  диференційованої  оплати  праці  у
контрольованих  регіонах не забезпечує соціальної захищеності
низькооплачуваних категорій трудящих.
   Враховуючи соціальну і  політичну  важливість  зазначених
питань, вважали б за необхідне:
   доручити Уряду  республіки,  відповідним  міністерствам і
відомствам, виконкомам  Рад  народних  депутатів  забезпечити
поліпшення у районах радіоактивного забруднення умов життя, праці
та побуту людей,  удосконалення  торговельного  і  медичного
обслуговування;
   прийняти законодавчі акти щодо соціального захисту осіб, які
постраждали внаслідок  Чорнобильської  катастрофи,  поліпшення
екологічної  ситуації  в  районах радіоактивного забруднення,
створення в них безпечних умов проживання людей.
 
 
 Голова Комісії                     П.ВІЦЯК
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.11245
EUR29.14411
RUB0.40461
PLN6.76826
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка