Законы Украины

Новости Партнеров
 

Рішення Ради 92/275/ЄЕС, що приймає додаткову дослідну програму, яка повинна впроваджуватися Спільним Дослідницьким Центром для Європейського Співтовариства з Атомної Енергії (1992 - 1995)


           Рішення Ради 92/275/ЄЕС,
       що приймає додаткову дослідну програму,
    яка повинна впроваджуватися Спільним Дослідницьким
    Центром для Європейського Співтовариства з Атомної
           Енергії (1992 - 1995)
           від 29 квітня 1992 року
 
   РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,
   Враховуючи Договір, що засновує Європейське Співтовариство з
Атомної Енергії ( 994_027 ) та, зокрема, статтю 7 вищевказаного,
   Враховуючи пропозицію Комісії, надану після консультації з
Науковим і Технічним Комітетом (1),
   Враховуючи висновок Європейського Парламенту (2),
   Враховуючи висновок Економічного і Соціального Комітету (3),
   Беручи до уваги, що Рада прийняла Регламент від 29 квітня
1992 року стосовно діяльності Спільного Дослідницького Центру (4);
_______________
   (1) OJ No C 234, 7. 9. 1991, с. 19.
   (2) OJ No C 13, 20. 1. 1992, с. 510.
   (3) OJ No C 49, 24. 2. 1992, с. 16.
   (4) OJ No C 118, 9. 5. 1992, с. 8
   Беручи до  уваги, що в контексті спільної політики, що
відноситься до області науки і технологій, науково-дослідницька
програма є одним з основних інструментів, за допомогою яких
Європейське Співтовариство з Атомної  Енергії  може  сприяти
безпечному використанню атомної енергії, а також придбанню і
розповсюдженню інформації в цій галузі,
   ПРИЙНЯЛА ЦЕ РІШЕННЯ:
               Стаття 1
   Додаткова програма по експлуатації високо-потокового реактора
(ВПР), надалі іменована як "програма", цілі якої сформульовані у
Додатку 1, прийнята цим документом на чотирирічний  період,
починаючи з 1 січня 1992 року.
               Стаття 2
   Сума коштів,  підрахованих  як  необхідні  для виконання
програми, складає 75 мільйонів ЕКЮ. Індикативний розподіл цих
коштів надано у Додатку II.
               Стаття 3
   Комісія, за  допомогою Правління Спільного Дослідницького
Центру (СДЦ), є відповідальною за виконання програми та з цією
метою вона звертається до послуг СДЦ.
               Стаття 4
   Комісія приймає  рішення  щодо  технічного  завдання для
Правління.
               Стаття 5
   1. Щорічно, до 31 березня, Комісія подає до Європейського
Парламенту, Ради та Економічного і Соціального Комітету звіт про
впровадження цього Рішення.
   2. Цей  звіт  супроводжується  результатами  спостережень
Правління.
   Правління може також через Комісію подати до Європейського
Парламенту, Ради та Економічного і Соціального Комітету окремий
звіт з будь-якого аспекту впровадження цього Рішення.
               Стаття 6
   Це Рішення адресоване державам-членам.
   Здійснено в Люксембурзі, 29 квітня 1992 року.
 
 Від імені Ради              Президент
                     Луїс Валенте де Оливейра
              Додаток I
          Наукові та технічні задачі
   Основними задачами програми є:
   1. Безпечна експлуатація ВПР (високо-потокового реактора) у
м. Петтен. Сюди входить поточна робота об'єкта протягом більш, ніж
250 днів за рік, режим паливного циклу, а також управління
питаннями безпеки і якості.
   2. Ефективне  використання  реактора  в широкому спектрі
актуальних секторів: тестування на опромінення матеріалів для
гібридного  ядерно-термоядерного реактора, так само як і для
майбутніх термоядерних реакторів, застосування нейтронів у фізиці
твердого тіла та наукові дослідження матеріалів, радіоізотопне
виробництво та пов'язана з ним діяльність, нейтронна радіографія
як неруйнівний метод аналізу та обробка нейтронами деяких типів
рака (терапія нейтронного поглинання Борона) і взаємозалежні
дослідження.
              Додаток II
          Індикативний розподіл коштів
   Кошти, що виділяються на додаткову програму, поділяються
таким чином:
   - Німеччина 50%
   - Нідерланди 50%
   Передбачено інші кошти, додатково до додаткової програми, або
в рамках роботи, яка виконується як частина спеціальної програми
СДЦ, або в рамках контрактних робіт.
   Кошти розподіляються таким чином:
   - Додаткова програма:
   (а) Експлуатація реактора
   - Німеччина 32,5 мільйонів ЕКЮ (1)
   - Нідерланди 32,5 мільйонів ЕКЮ (1)
   (b) Підготовка експериментів (дослідження, оснащення і т.д.)
   - Німеччина 10,0 мільйонів ЕКЮ
   - Нідерланди див. виноску (2)
   Разом асигнування складають 75,0 мільйонів ЕКЮ
   - Спеціальні  програми  СДЦ та робота з контрактів для
зовнішніх третіх сторін 15,0 мільйонів ЕКЮ + див. виноску (1)
_______________
   (1) Ці цифри підлягають розгляду і можливому перегляду в
середині 1993 року.
   (2) Робота,  що  повинна  бути  виконана  безпосередньо
Нідерландами, еквівалент цієї роботи оцінений Комісією в 10
мільйонів ЕКЮ.
   Офіційний часопис No. L 141, 23/05/1992 p. 0027 - 0028
   Фінське спеціальне видання ....: Глава 12 Том 2 С. 155
   Шведське спеціальне видання ....: Глава 12 Том 2 С. 155
   Переклад здійснено  Центром  порівняльного  права  при
Міністерстві юстиції України.
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка