Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про Координаційну раду з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
         від 16 листопада 1994 р. N 778
                Київ
      Про затвердження Положення про Координаційну
        раду з проблем судової експертизи
         при Міністерстві юстиції України
 
   Відповідно до статті  8  Закону  України  "Про  судову
експертизу" ( 4038-12 ) Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
   1. Затвердити Положення про Координаційну раду з проблем
судової експертизи  при  Міністерстві  юстиції  України,  що
додається.
   2. Витрати, пов'язані з діяльністю Координаційної ради,
провадити в межах асигнувань, що виділяються  на  утримання
Міністерства юстиції України.
 
   Прем'єр-міністр України          В. МАСОЛ
       Міністр
   Кабінету Міністрів України        В. ПУСТОВОЙТЕНКО
   Інд.39
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                від 16 листопада 1994 р. N 778
              ПОЛОЖЕННЯ
       про Координаційну раду з проблем судової
      експертизи при Міністерстві юстиції України
   1. Координаційна рада з проблем судової експертизи при
Міністерстві юстиції України  (далі  -  Координаційна  рада)
створюється відповідно до статті 8 Закону України "Про судову
експертизу" ( 4038-12 ) для розгляду найважливіших питань розвитку
судової експертизи, що мають міжвідомчий характер.
   2. На Координаційну раду  покладається  обговорення  та
розроблення рекомендацій з питань:
   забезпечення найповнішого задоволення потреб судів, органів
дізнання  і  попереднього  слідства  у  судово-експертних
дослідженнях;
   розвитку мережі судово-експертних установ та  збільшення
обсягів і видів судових експертиз, впровадження нових видів
експертиз;
   вдосконалення процесуального законодавства  України  щодо
проведення судової експертизи;
   узгодження відомчих нормативних актів (положень, інструкцій,
наказів), що регламентують порядок проведення судових експертиз та
діяльності установ і служб судових експертиз;
   створення нових видів судових експертиз, організаційні та
методичні  засади  яких  потребують  об'єднання   зусиль
судово-експертних установ (служб) різних відомств;
   визначення актуальності і пріоритетності основних напрямів
науково-дослідних робіт і конкретних тем, які вимагають спільного
і погодженого розроблення, та редакційно-видавничої діяльності з
питань судової експертизи;
   вдосконалення організаційних засад проведення міжвідомчих
комплексних експертиз;
   обміну науково-технічною інформацією та статистичними даними
по профілю діяльності;
   розроблення загальних положень  щодо  атестації  судових
експертів  та  діяльності  відомчих  експертно-кваліфікаційних
комісій;
   удосконалення форм навчально-методичної роботи з посадовими
особами, які призначають судові експертизи;
   формування державного реєстру судових експертів;
   загальних вимог щодо підготовки кадрів для судово-експертних
установ і служб та підвищення їх кваліфікації;
   організації  міжвідомчого  інформаційного  банку  судових
експертиз;
   проведення  міжвідомчих  науково-методичних  конференцій,
симпозіумів, семінарів, шкіл з проблем судової експертизи;
   встановлення і розвитку міжнародного співробітництва  та
обміну науково-технічними досягненнями в галузі криміналістики і
судової експертизи;
   здійснення інших організаційних заходів, спрямованих  на
розвиток існуючих і впровадження нових видів судових експертиз.
   3. Координаційна рада створюється в  складі  заступника
Міністра юстиції (голова ради), заступників Міністра внутрішніх
справ і Міністра охорони здоров'я (заступники голови ради), а
також керівних працівників інших міністерств і відомств, які мають
у своїй структурі установи судових експертиз або використовують
висновки судово-експертних досліджень. До складу Координаційної
ради залучаються провідні вчені в галузі права, криміналістики,
судової експертизи.
   Персональний склад Координаційної ради за узгодженням з
відповідними  міністерствами  і  відомствами  затверджується
Міністерством юстиції .
   Члени Координаційної ради працюють на громадських засадах.
   4. Робота Координаційної ради проводиться за планом, який
розробляється на рік і затверджується радою.
   Організовує роботу Координаційної ради,  формує  порядок
денний, визначає час проведення її засідань президія ради, яка діє
у складі голови ради, його  заступників  і  відповідального
секретаря.
   У разі необхідності з членів Координаційної ради можуть
утворюватись робочі групи з вивчення та підготовки для обговорення
на її засіданнях окремих питань.
   Засідання Координаційної ради проводяться відповідно  до
плану роботи, але не рідше одного разу на квартал.
   Для участі  в  засіданнях  Координаційної  ради  можуть
запрошуватись посадові особи та спеціалісти, які не є членами
ради.
   Засідання Координаційної ради правомочні у разі присутності
не менше половини її членів. Рішення з обговорюваних питань
приймаються на основі консенсусу.
   5.  З розглянутих  питань  Координаційна  рада  приймає
рекомендації.
   Реалізація рішень Координаційної ради здійснюється шляхом
подання рекомендацій, пропозицій та програм відповідним державним
органам. Члени Координаційної ради обмінюються на засіданнях
інформацією про хід і наслідки реалізації її рекомендацій.
   6. Організаційно-технічне забезпечення роботи Координаційної
ради здійснюється Мінюстом .
   7. Для листування Координаційна рада має штамп (бланки) з її
повним найменуванням.
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка