Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про стан і заходи щодо поліпшення роботи вечірніх і заочних шкіл


         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
            П О С Т А Н О В А
          від 3 червня 1986 р. N 202
                Київ
        Про стан і заходи щодо поліпшення
         роботи вечірніх і заочних шкіл
 
   Рада Міністрів Української РСР відзначає, що в республіці
здійснюються  заходи  по  підвищенню загальноосвітнього рівня
трудящих. Однак, як свідчать проведені Міністерством освіти УРСР і
Прокуратурою УРСР перевірки, в роботі середніх загальноосвітніх
шкіл для працюючої молоді не відбулося докорінної перебудови
відповідно до рішень Партії і Уряду про реформу школи, продовжують
мати місце серйозні недоліки в змісті й організації діяльності цих
закладів.
   Недосконалою залишається мережа вечірніх і заочних шкіл, в
ряді місць вона не приведена у відповідність  з  реальними
контингентами учнів. У багатьох випадках комплектування вказаних
шкіл провадиться незадовільно, з грубим  порушенням  чинного
законодавства. При цьому не враховуються можливості працюючої
молоді продовжувати освіту в даний період, допускаються приписки
та зловживання службовим становищем з боку окремих педагогічних
працівників.
   Значні недоліки виявлено в організації навчально-виховного
процесу у вечірніх і заочних школах. Поширеного характеру набули
несистематичне відвідування учнями занять, зниження педагогічної
вимогливості, прояви лібералізму й окозамилювання в роботі окремих
вчителів, що негативно позначається на якості знань і вихованні
учнівської молоді. Органи народної освіти та директори шкіл не
ведуть рішучої боротьби з цими негативними явищами, не забезпечили
створення в педагогічних колективах обстановки принциповості,
високої відповідальності за доручену справу. Недостатніми  є
зв'язки шкіл працюючої молоді з профспілковими та комсомольськими
комітетами підприємств, установ і організацій, працівники яких
навчаються без відриву від виробництва.
   Ряд міністерств і відомств УРСР, окремі виконкоми місцевих
Рад народних депутатів, значна  частина  керівників  базових
підприємств самоусунулися від вирішення питань, пов'язаних з
роботою вечірніх і заочних шкіл, недостатньо дбають про створення
молоді сприятливих умов для успішного поєднання навчання з працею
на виробництві. Нерідко вся ця важлива робота перекладається лише
на одних учителів, а органи народної освіти змирилися з таким
становищем. Внаслідок  цього  ще  значна  кількість  молодих
працівників,  зайнятих  у  вугільній,  легкій  і  місцевій
промисловості, у сфері обслуговування та сільському господарстві,
не продовжує навчання для одержання середньої освіти. Найбільше
такої молоді в Донецькій, Харківській, Кримській,  Одеській,
Запорізькій і Миколаївській областях.
   Зазначені недоліки пояснюються тим, що Міністерство освіти
УРСР, облвиконкоми, Київський і Севастопольський міськвиконкоми
послабили  увагу до діяльності вечірніх і заочних шкіл, не
забезпечили координацію  та  спрямування  зусиль  радянських,
господарських і громадських організацій на подолання серйозних
упущень у роботі по підвищенню загальноосвітнього рівня трудящих.
   Рада Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
   1. Взяти до відома  інформацію  Міністра  освіти  УРСР
т. Фоменка про те, що Міністерство разом з облвиконкомами за
матеріалами перевірок вжили заходів по наведенню порядку  в
діяльності вечірніх і заочних шкіл, підвищенню вимогливості до
органів народної освіти та педагогічних колективів цих закладів за
організацію навчання працюючої молоді, осіб, винних у допущенні
приписок та зловживань службовим становищем, притягнуто до суворої
відповідальності.
   2. Зобов'язати  Міністерство  освіти  УРСР, облвиконкоми,
Київський і Севастопольський міськвиконкоми:
   здійснити протягом 1986-1990 років додаткові  заходи  по
докорінному поліпшенню змісту й організації діяльності вечірніх та
заочних шкіл, забезпеченню перебудови їх роботи в світлі вимог
XXVII з'їзду КПРС, Основних напрямів реформи загальноосвітньої і
професійної школи;
   у двомісячний строк виявити реальні контингенти працюючої
молоді, яка не має середньої освіти і бажає навчатися. До початку
1986/87 навчального року привести у відповідність з ними мережу
середніх загальноосвітніх шкіл для працюючої молоді, залишивши, як
правило, в кожному районі по одній такій школі з очно-заочною
формою навчання;
   до 1 вересня 1986 р. переглянути склад підприємств, установ
і організацій, закріплених за вечірніми та заочними школами.
Активізувати їх шефську роботу по наданню цим школам допомоги в
проведенні позакласної навчально-виховної роботи з учнівською
молоддю та зміцненні матеріально-технічної бази;
   разом з підприємствами, установами й організаціями рішуче
поліпшити комплектування учнями вечірніх і заочних шкіл  та
контроль  за відвідуванням ними занять. У найкоротші строки
переглянути режим роботи цих навчальних закладів, маючи на увазі
зробити його найбільш сприятливим для навчання працюючої молоді
без відриву від виробництва;
   підвищити персональну відповідальність керівників шкіл  і
вчителів за ефективність навчально-виховного процесу, повести
безкомпромісну боротьбу з проявами лібералізму й окозамилювання,
будь-якими  спробами  прикрашування  справжнього стану справ.
Утверджувати в педагогічних колективах  атмосферу  творчості,
принципової вимогливості і самокритичності, пошук нових дійових
вирішень  навчально-виховних  проблем.  Удосконалити  курсову
перепідготовку керівних і педагогічних кадрів цих шкіл, ширше
впроваджувати в практику їх роботи передовий досвід;
   разом з  Міністерством  фінансів  УРСР  посилити  увагу
контрольно-ревізійної  служби  органів  народної  освіти  до
фінансово-господарської діяльності вечірніх і  заочних  шкіл,
докорінно поліпшити контроль за правильністю витрачання коштів, що
виділяються на утримання цих шкіл.
   3. Держплану УРСР разом з  Міністерством  освіти  УРСР,
облвиконкомами, Київським і Севастопольським міськвиконкомами на
основі уточнених даних скоригувати план прийому учнів до вечірніх
і заочних шкіл на 1986/87 навчальний рік. Визначити оптимальні
плани контингентів учнів цих шкіл на наступні роки дванадцятої
п'ятирічки.
   4. Державному комітетові УРСР по професійно-технічній освіті
разом з Міністерством освіти УРСР вжити заходів по залученню до
навчання у вечірніх школах учнів середніх професійно-технічних
училищ, які навчаються в групах, що не дають загальної середньої
освіти. Розширити практику організації для таких учнів окремих
класів безпосередньо в училищах. Прискорити переведення усіх
навчальних груп у професійно-технічних училищах на підготовку
робітників з загальною середньою освітою.
   Виконкомам місцевих Рад  народних  депутатів  ефективніше
використовувати  приміщення  вечірніх  і  заочних  шкіл,  що
вивільняються внаслідок удосконалення їх мережі, для поліпшення
організації  загальноосвітньої  підготовки  учнів  середніх
професійно-технічних училищ.
   5. Міністерствам і відомствам УРСР вжити конкретних заходів
по дальшому підвищенню  загальноосвітнього  рівня  працюючого
населення.  Зажадати  від підприємств, установ і організацій
безумовного виконання покладених на них обов'язків по залученню
працюючої молоді до вечірніх і заочних шкіл, створенню необхідних
умов для нормальної діяльності цих шкіл і занять учнів, для
поєднання роботи з навчанням. Посилити відповідальність керівників
трудових колективів за додержання встановленого порядку надання
передбачених законодавством пільг особам, які успішно навчаються
без відриву від виробництва.
   6. Міністерству освіти УРСР, облвиконкомам, Київському та
Севастопольському міськвиконкомам разом з Укрпрофрадою і ЦК ЛКСМ
України посилити увагу трудових колективів, профспілкових та
комсомольських комітетів підприємств, установ і організацій до
питання удосконалення роботи вечірніх і заочних шкіл, створення
працюючій  молоді  сприятливих  умов для продовження освіти,
здійснення широкого громадського контролю за навчанням молодих
працівників.
   7. Визнати за доцільне розглянути в Раді Міністрів УРСР у
липні 1987 р. доповідь Міністра освіти УРСР про хід виконання цієї
постанови.
 
     Голова
   Ради Міністрів УРСР                  О.ЛЯШКО
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
   Інд. 28
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка