Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про деякі заходи щодо підтримки підприємств, установ, організацій в умовах лібералізації цін


               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
   Про деякі заходи щодо підтримки підприємств, установ,
       організацій в умовах лібералізації цін
    ( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
     N   54/95 (   54/95 ) від 17.01.95 
     N 126/95-ВР ( 126/95-вр ) від 06.04.95 
     N  310/96 (  310/96 ) від 06.05.96 )
 
   З метою стабілізації фінансового становища підприємств в
умовах лібералізації цін та відповідно до пункту 7-4 статті 114-5
Конституції України ( 888-09 ) п о с т а н о в л я ю:
   1. Установити,  що  збільшення у зв'язку  з проведенням
індексації основних фондів статутних фондів відкритих акціонерних
товариств, сто відсотків акцій яких перебуває у загальнодержавній
власності, здійснюється шляхом додаткового випуску акцій на суму
такої індексації за умови, що затвердженими в установленому
порядку планами приватизації (планами  розміщення  акцій)  не
передбачено продаж акцій відкритих акціонерних товариств на період
здійснення додаткового  випуску акцій. Рішення про додатковий
випуск акцій приймає Фонд державного майна України.
   У разі, якщо акціонерне товариство, частина акцій якого
перебуває у загальнодержавній власності, вирішує питання  про
додатковий випуск  акцій  у зв'язку з проведенням індексації
основних фондів та відповідним збільшенням  статутного  фонду
акціонерного товариства на суму такої індексації, уповноважена в
установленому порядку особа, яка здійснює управління акціями, що
перебувають у загальнодержавній власності, голосує за прийняття
рішення про додатковий випуск акцій  за  умови,  що  Фондом
державного майна України не прийнято рішення щодо продажу акцій,
управління якими  здійснює  така  уповноважена  особа.  Акції
додаткового випуску розподіляються серед акціонерів відповідного
акціонерного товариства пропорційно їх частці у статутному фонді
цього товариства.
   Додатковий випуск акцій у випадках, передбачених частинами
першою та другою цієї статті, здійснюється в порядку, що визначає
Кабінет Міністрів України.
( Стаття 1  в редакції Указу Президента N 310/96 ( 310/96 ) від
06.05.96 )
   2. Установити, що з 1 грудня 1994 року:
 
  
   ( Абзац другий пункту 2 втратив чинність на підставі Указу
Президента N 126/95-ВР ( 126/95-вр ) від 06.04.95 )
 
   ( Дію абзацу третього статті 2 зупинено  до  прийняття
відповідного рішення Верховною Радою згідно з Указом Президента
N 54/95 ( 54/95 ) від 17.01.95 ) норматив  робочих місць,
призначених  для працевлаштування інвалідів, для підприємств,
установ, організацій усіх форм власності з чисельністю працюючих
більш як 25 осіб встановлюється у розмірі два відсотки від
загальної кількості працюючих.
   3. Дозволити державним підприємствам (крім тих, щодо яких
прийнято рішення про приватизацію) використовувати орендну плату,
одержану від переданого ними в оренду майна -  інвентарних
об'єктів, на поповнення власних обігових коштів.
   4. Визначити, що дивіденди або інші надходження від прибутку
на частку державного майна, переданого до статутних  фондів
суб'єктів підприємницької діяльності, перераховуються державним
підприємствам, частка майна яких передана до статутних фондів, і
використовуються цими підприємствами на технічне переобладнання,
розвиток виробництва, освоєння нових технологій та поповнення
обігових коштів.
   5. Міністерству фінансів України затвердити у двотижневий
строк механізм контролю за цільовим використанням державними
підприємствами коштів, одержаних відповідно до статей 3, 4 цього
Указу.
   6. Установити, що з 1 січня  1995  року  амортизаційні
відрахування державних підприємств і організацій не залучаються до
Державного бюджету України.
   7. Кабінету Міністрів України:
   внести у двотижневий строк до Верховної Ради України проекти
законодавчих актів щодо внесення змін до законодавства, які
передбачають підтримку підприємств в умовах лібералізації цін;
   привести рішення Уряду у відповідність із цим Указом.
   8. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
 
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 28 грудня 1994 року
     N 812/94
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка