Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо оподаткування виплат за рішенням суду


       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
               Л И С Т
          14.10.2002 N 6779/6/17-0516
 
   ДПА України розглянула лист і стосовно порушених в ньому
питань повідомляє таке.
   Як повідомлено ДПА в області, в березні 1997 р. до районного
суду звернувся громадянин з позовною заявою до колективного
підприємства щодо виплати йому частки у вигляді вартості майна
зазначеного підприємства в сумі 450959,73 грн. у зв'язку з
припиненням  трудових відносин з колективним підприємством і
виходом із його членів (22.07.97 р.).
   Районний суд  своїм  рішенням  від 19.11.99 р. повністю
задовольнив позов працівника.
   Порядок виконавчого провадження рішення суду встановлюється
Законами України від 24.03.98 р. N 202/98-ВР ( 202/98-вр ) "Про
державну виконавчу службу" та від 21.04.99 р. N 606-XIV ( 606-14 )
"Про виконавче провадження".
   Згідно з Законом України "Про державну виконавчу службу"
( 202/98-вр ) (ст. 10) контроль за діяльністю держвиконавців
здійснюється  Міністерством юстиції України через Департамент
держвиконавчої служби Мін'юсту України, а головними управліннями
юстиції Мін'юсту  України в областях - через відповідні відділи
держвиконавчої служби.
   Стосовно оподаткування прибутковим податком з громадян сум,
виплачених протягом 2000 р. працівнику за рішенням районного суду
від 19.11.99 р., слід наголосити на такому.
   Відповідно до Декрету КМУ від 26.12.92 р. N 13-92 ( 13-92 )
"Про прибутковий податок з громадян", з відповідними змінами і
доповненнями (далі - Декрет), зокрема, внесеними Законом України
від 23.03.99 р. N 539-XIV ( 539-14 ) "Про внесення змін до деяких
законодавчих акті України" (ст. 13), починаючи з 02.06.99 р. при
здійсненні  операцій з купівлі-продажу корпоративних прав та
визначених законом цінних паперів, крім набутих у випадках,
визначених  пп.  "з" ст. 5 Декрету, оподатковуваним доходом
громадянина,  у  тому  числі  зареєстрованого  як  суб'єкт
підприємницької діяльності, вважається прибуток, тобто різниця між
доходом, отриманим від продажу таких корпоративних прав та цінних
паперів протягом звітного року, та документально підтвердженими
витратами на їх придбання понесеними  громадянином  протягом
звітного року або попередніх звітному років, до яких, зокрема,
відносяться власні кошти (майно), що були внесені громадянином до
статутного  фонду  підприємства  протягом  звітного року або
попередніх звітному роках.
   Обов'язок щодо своєчасного і повного нарахування, утримання
та  перерахування до бюджету прибуткового податку з доходів
громадян протягом календарного року Декретом ( 13-92 ) (ст. 9, 11,
12, 14, 19) покладено на підприємства, установи, організації всіх
форм власності  та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької
діяльності, які провадять виплати доходів фізичним особам як у
грошовій, так і в натуральній формі.
   В окремих випадках зарплата або інші доходи стягуються з
підприємств, установ і організацій на користь громадян за рішенням
судових органів.
   У разі добровільного виконання підприємствами, установами і
організаціями  рішення  суду, прибутковий податок до бюджету
перераховується відповідно до ст. 10 Декрету ( 13-92 ).
   Якщо боржник у встановлений строк добровільно не виконав
рішення суду повністю або частково і держвиконавець невідкладно
розпочинає його примусове виконання у межах строку, передбаченого
ст. 25 Закону України "Про виконавче провадження" ( 606-14 ),
перерахування прибуткового податку до бюджету проводиться в термін
не пізніше десятого календарного дня місяця, що наступає за
місяцем, у якому була проведена виплата доходу  громадянину
(Інструкція про прибутковий податок з громадян ( z0064-93 ), із
змінами, затвердженими наказом ДПА України від 14.02.2001 р. N 53
( z0239-01 ) (п. 2, пп. 2.1).
   Доход, виплачений підприємством на підставі рішення суду
громадянину, який припинив трудові відносини з підприємством,
підлягає оподаткуванню прибутковим податком з громадян за ставкою
20% (п. 3 ст. 7, ст. 11, 12 Декрету ( 13-92 ), без виключення нмдг
і надання встановлених законодавством пільг.
   Про виплачені громадянину на підставі рішення суду доходи не
за місцем його основної роботи й утриманий з цих  доходів
прибутковий податок підприємство зобов'язане надіслати податковому
органу за місцем проживання одержувача доходу відомості за формою
(ф. N 2).
   Громадяни, крім тих, які одержували доходи лише за місцем
основної роботи, зобов'язані після закінчення календарного року у
строки, визначені законом, подати (надіслати) до податкового
органу за місцем проживання декларацію про доходи (ф. N 1).
   За повідомленням ДПА в  області  працівник  не  подавав
декларації про доходи за 2000 - 2001 р. до податкового органу за
місцем свого проживання. Відомостей за ф. N 2 про виплачені йому
на підставі рішення районного суду від 19.11.99 р. доходи до
податкових органів від колективного підприємства не надходило.
 
 Заступник Голови                     С.Гуржій
 
 "Бухгалтерія", N 51/1-2, 16 грудня 2002 р.
 








Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
Реклама



Наша кнопка