Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо виконання доручення Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2002 року до N 685/98


          МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
               Л И С Т
           15.11.2002 N 17-9-3724
 
   На виконання  доручення  Кабінету Міністрів України від
18 жовтня 2002 року до N 685/98 (до листа Державної митної служби
України від 15.10.02 N 11/2-19-9549) Міністерством юстиції України
разом з Державною митною службою України опрацьовано питання щодо
недопущення  нанесення  економічних збитків державі внаслідок
звільнення підприємств з іноземними інвестиціями від  сплати
податків і зборів (обов'язкових платежів) та повідомляється.
   Відповідно до статі 124 Конституції України ( 254к/96-вр )
судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов'язковими
до виконання на всій території України.
   Закон України "Про виконавче провадження" ( 606-14 ) визначає
умови і порядок виконання рішень судів та інших органів (посадових
осіб), що відповідно до закону підлягають примусовому виконанню у
разі невиконання їх у добровільному порядку.
   Державний виконавець зобов'язаний вжити заходів примусового
виконання рішень встановлених цим Законом ( 606-14 ).
   Разом з цим, зазначаємо, що з набранням чинності Закону
України "Про внесення змін до деяких законів України з метою
усунення випадків ухилення окремих підприємств, створених за
участю іноземних інвесторів,  від  сплати  податків,  зборів
(обов'язкових платежів)" ( 2899-14 ) частиною другою статті 7
Закону України "Про усунення дискримінації  в  оподаткуванні
суб'єктів підприємницької діяльності, створених з використанням
майна та коштів вітчизняного походження" ( 1457-14 ) встановлено,
що судові рішення про застосування до підприємств з іноземними
інвестиціями, їхніх дочірніх підприємств, а також філій, відділень
та інших відокремлених підрозділів державних гарантій захисту
інвестицій, винесені на підставі законодавчих актів, зазначених у
статті 4 цього Закону, підлягають виконанню виключно в частині, що
не суперечить цьому Закону.
   Однак, відповідно до Закону України "Про державну виконавчу
службу" (  202/98-вр  )  та  Закону  України "Про виконавче
провадження" ( 606-14  )  державні  виконавці  не  наділені
повноваженнями щодо визначення, в якій частині рішення суду
підлягають виконанню, так як, підставою для відкриття виконавчого
провадження і здійснення виконавчих дій є виконавчий документ, в
якому зазначено результативну частину рішення.
   Враховуючи, що одним із основних завдань Мін'юсту України
згідно  з пунктом 3, підпунктом 18 пункту 4 Положення про
Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента
України від 30 грудня 1997 року N 1396/97 ( 1396/97 ), є
організація в порядку, встановленому законодавством  України,
своєчасного, повного і неупередженого примусового виконання рішень
судів та інших органів (посадових осіб), виконання яких покладено
на державних виконавців.
   Так, Мін'юстом, листом від 11 лютого 2002 року N 33-9-475
рекомендовано начальнику Головного управління юстиції Міністерства
юстиції  України,  начальниками  обласних.  Київського  та
Севастопольського міських управлінь юстиції при виконанні рішень
судів у справах за позовами підприємств з іноземними інвестиціями,
винесених до набрання чинності Закону України "Про внесення змін
до деяких законів України з метою усунення випадків ухилення
окремих підприємств, створених за участю іноземних інвесторів, від
сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)" ( 2899-14 ),
відповідно до статті 5 Закону України "Про виконавче провадження"
( 606-14 ) звертатися до компетентного суду за - роз'ясненнями
рішення та вживати відповідних заходів у порядку, встановленому
статтею 35 цього Закону, до зупинення виконавчого провадження.
   Також, Міністерство юстиції  України згідно з листом від
27 серпня 2002 року N 33-4-855 зверталось до Верховного суду
України з проханням надати правову оцінку рішенням судів щодо
надання підприємствам, створених за участю іноземних інвестицій,
пільг при здійсненні митного оформлення вантажів з урахуванням
Закону України "Про усунення дискримінації  в  оподаткуванні
суб'єктів підприємницької діяльності, створених з використанням
майна та коштів вітчизняного походження" ( 1457-14 ) та Рішення
Конституційного  Суду України від 29 січня 2002 року N 1-рп/2002
( v001p710-02 ) у справі за конституційним поданням Кабінету
Міністрів України щодо офіційного тлумачення положень частини
першої статті 5 Закону України "Про усунення дискримінації в
оподаткуванні суб'єктів підприємницької діяльності, створених з
використанням майна та коштів вітчизняного походження" та частини
першої статті 19 Закону України "Про інвестиційну діяльність"
( 1560-12 ) (справа про оподаткування підприємств з іноземними
інвестиціями).
   Верховним Судом України повідомлено, що з цього приводу двічі
надавалися роз'яснення апеляційним судам України щодо застосування
законодавства  при  розгляді  зазначеної  категорії справ та
зазначено,  що у  Верховного Суду України  є  єдиний  шлях
перевірки судових рішень - їх перевірка в касаційному порядку
(лист від 27 вересня 2002 року N 1-4/30).
   Проте, як свідчить практика, суди  продовжують  виносити
рішення щодо пільгового митного оформлення товарів, які ввозяться
підприємствами  з  іноземними  інвестиціями,  на  підставі
законодавства, що діяло на момент внесення іноземної інвестиції,
посилаючись на рішення Судової колегії по цивільних справах
Верховного Суду України від 25 жовтня 2000 року та роз'яснення до
нього.
   Крім того, при роз'ясненні виконання даної категорії рішень
за зверненням державного виконавця відповідно до статті 5 Закону
України "Про виконавче провадження" ( 606-14 ) суди зазначають, що
винесені ними рішення є обов'язковими до виконання. У зв'язку з
цим, їх оскарження в апеляційному порядку не зупиняє виконання
рішення, що призводить до стягнення з митних органів великих сум,
чим завдається значна шкода державним інтересам.
   Міністерство юстиції України листом від 7 листопада 2002 року
N 27-6-544 додатково звернулось до Верховного Суду України з
проханням надати роз'яснення щодо застосування при розгляді справ
вищевказаних категорій норм Цивільного процесуального кодексу
України ( 1501-06 ),  ( 1502-06 ),  ( 1503-06 ), ( 1504-06 ),
( 1505-06 ) які передбачають допущення негайного виконання судових
рішень.
   Також, Міністерством  юстиції  України видано наказ від
8 листопада 2002 року N 903/7 "Про забезпечення виконання вимог
Закону України "Про усунення дискримінації  в  оподаткуванні
суб'єктів підприємницької діяльності, створених з використанням
майна та коштів вітчизняного походження"  (  v03_7323-02  ),
відповідно до якого державні виконавці при надходженні до них
виконавчих документів по зазначених категоріях рішень  мають
відмовляти у відкритті виконавчого провадження.
   Разом з цим, зазначаємо, що сторони, а також інші особи та
прокурор, які брали участь у справі, відповідно до статей 290, 320
Цивільного процесуального кодексу України ( 1503-06 ) та статей
91, 107 Господарського процесуального кодексу України ( 1798-12 ),
наділені правом оскаржувати рішення в апеляційному та касаційному
порядку.
   Однак, як вбачається із інформації, викладеної в  листі
Державної  митної  служби  України від 15 жовтня 2002 року
N 11/2-19-9549 на адресу Кабінету Міністрів України про оскарження
митними органами рішень судів, винесених на користь підприємств з
іноземними інвестиціями після набуття чинності Законом України
"Про внесення змін до деяких законів України з метою усунення
випадків ухилення окремих підприємств,  створених  за  участю
іноземних інвесторів, від сплати податків, зборів (обов'язкових
платежів)" ( 2899-14 ), у більшості випадків у  задоволенні
апеляційних скарг митниці відмовлено, а рішення судів залишено без
змін.
   Враховуючи наведене, на нашу думку, Державній митній службі
України та Державній податковій адміністрації України необхідно
вживати всіх заходів для оскарження рішень судів за позовами
підприємств з іноземними інвестиціями в судах апеляційної чи
касаційної  інстанції  та  підсилити  правове  забезпечення
супроводження у вищезазначених органах при судових процесах у
таких справах.
 
 Державний секретар                   А.П.Заєць
 
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка