Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження форм державної статистичної звітності NN 1-с (проплати), 1-с (газопостачання) та інструкцій по їх заповненню


         МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
              Н А К А З
            02.07.1997 N 165
 
      Про затвердження форм державної статистичної
    звітності NN 1-с (проплати), 1-с (газопостачання)
         та інструкцій по їх заповненню
 
   1. За поданням Державної акціонерної холдингової компанії
"Укргаз" затвердити форми державної статистичної звітності та
відповідні інструкції по їх заповненню і ввести їх в дію зі звіту
за I півріччя 1997 року:
   N 1-с  (проплати) "Звіт про обсяг проплат (виручка) за
природний газ в газозбутових організаціях" поштова - за I квартал,
піврічна, 9 місяців, річна,
   N 1-с (газопостачання) "Звіт про надання послуг та фінансові
результати" поштова - за квартал, піврічна, 9 місяців, річна.
   2. Розповсюдити форми статистичної звітності N 1-с (проплати)
та N 1-с (газопостачання) на всі газозбутові організації, що
знаходяться на самостійному балансі.
   3. Взяти  до  відома, що забезпечення бланками форм та
інструкціями про порядок заповнення звітів, збір, розробка та
контроль достовірності статистичної інформації за формами N 1-с
(проплати) та N 1-с (газопостачання) здійснюється  Державною
акціонерною холдинговою компанією "Укргаз".
   4. Скасувати накази Мінстату України від 06.09.93 N 199 та
від 12.07.96 N 209.
 
 Перший заступник Міністра               В.А.Головко
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Мінстату України
                   02.07.1997 N 165
 
 
Кому подається __________     Форма N 1-с (проплати)
_________________________     Поштова - квартальна, I квартал,
_________________________     I півріччя, 9 місяців, рік
 
Форма звітності _________     Подають газозбутові організації,
_________________________     які реалізують природний газ, не
                 пізніше 10 числа місяця,
                 наступного за звітним періодом,
                 Державній акціонерній
                 холдинговій компанії "Укргаз".
 
                ЗВІТ
      про обсяг проплат (виручка) за природний газ
          в газозбутових організаціях
          за ______________ 199_ р.
 
---------------------------------------------------------------------------------
|   Показники    | NN |  Сума проплат (виручка),  |Рівень проплат, %%|
|           |рядка|     млрд. крб.      |         |
|           |-----+-------------------------------+------------------|
|           |   | Розрахункова |  Фактична  |  За  |  З  |
|           |   |---------------+---------------| звітний | початку|
|           |   |  За |  З  |  За |  З  | квартал | року |
|           |   |звітний|початку|звітний|початку|     |    |
|           |   |квартал| року |квартал| року |     |    |
|----------------------+-----+-------+-------+-------+-------+---------+--------|
|     1      | 2 |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |
|----------------------+-----+-------+-------+-------+-------+---------+--------|
|Усього по підприємству| 01 |    |    |    |    |     |    |
|----------------------+-----+-------+-------+-------+-------+---------+--------|
|- населенням     | 02 |    |    |    |    |     |    |
|----------------------+-----+-------+-------+-------+-------+---------+--------|
|- комунально-     | 03 |    |    |    |    |     |    |
|побутовими      |   |    |    |    |    |     |    |
|підприємствами    |   |    |    |    |    |     |    |
|----------------------+-----+-------+-------+-------+-------+---------+--------|
|- бюджетними     | 04 |    |    |    |    |     |    |
|організаціями і    |   |    |    |    |    |     |    |
|підприємствами    |   |    |    |    |    |     |    |
---------------------------------------------------------------------------------
 
 Керівник
 
 Головний бухгалтер
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Мінстату України
                   02.07.1997 N 165
 
              ІНСТРУКЦІЯ
      про порядок складання державної статистичної
        звітності по формі 1-с (проплати)
          газозбутовими організаціями
 
           1. Загальні положення
   1.1. Державна статистична звітність по формі N 1-с (проплати)
- квартальна (I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік) "Звіт про
обсяг  проплат  (виручка)  за  природний газ в газозбутових
організаціях" складається всіма газозбутовими організаціями, які
реалізують природний газ і знаходяться на самостійному балансі.
   1.2. Державна  статистична  звітність  складається  за
встановлений календарний період часу і подається своїй вищестоящій
організації в строки, вказані на формі державної статистичної
звітності.
   1.3. Всі показники звіту мають грунтуватися на достовірних
даних первинного обліку і подаються в одиницях виміру, визначених
формою державної статистичної звітності.
   1.4. Неподання  статистичних  даних  або  подання  їх
недостовірними чи з запізненням, незабезпечення належного стану
первинного  обліку  тягнуть  за  собою   адміністративну
відповідальність відповідно до статті 186-3 Кодексу України про
адміністративні правопорушення ( 80731-10 ).
     2. Заповнення показників статистичної звітності
   2.1. По порядку 01 в графах 3 і 4 відображаються суми
розрахункових  проплат  постачальнику  за  фактично отриманий
природний газ для відпуску його населенню, комунально-побутовим
підприємствам та бюджетним організаціям і установам, визначених
шляхом множення отриманого природного газу на ціну газу на
внутрішньому ринку (за 1000 куб. м) за мінусом суми необхідної
дотації на різницю в цінах для населення компенсації: пільг,
субсидій,  наданих  кредитів на заборгованість та витрат по
транспортуванню газу газозбутовими підприємствами, а також сум
дотацій,  передбачених  на  оплату  газу комунально-побутовим
підприємствам, бюджетним організаціям і установам (при наявності
довідки).
   У випадку, якщо  в  кошторисах  комунально-побутових  та
бюджетних організацій кошти на придбання газу не передбачені, за
кількість отриманого ними газу для розрахункової суми проплати,
необхідно рахувати суму за фактично проплачений газ.
   В графах 5 і 6 відображаються суми  фактичних  проплат
постачальнику за фактично спожитий природний газ населенням,
комунально-побутовими підприємствами та бюджетними організаціями і
установами,  що  дорівнюють обсягам коштів, які надійшли на
транзитні рахунки та проведених взаємозаліків.
   В  графах 7 і 8 відображається рівень проплат в %% (гр.
5 : гр. 3 і гр. 6 : гр. 4).
   2.2. По рядку 02 в графах 3 і 4 відображаються  суми
розрахункових проплат постачальнику за фактично спожитий природний
газ населенням, визначених шляхом множення отриманого природного
газу на ціну газу на внутрішньому ринку (за 1000 куб. м) за
мінусом суми необхідної дотації на різницю в цінах для населення,
пільг, субсидій, наданих кредитів на заборгованість та витрат по
транспортуванню газу газозбутовими організаціями.
   В графах 5 і 6 відображаються суми фактичних проплат за
фактично відпущений природний газ населенням, що  дорівнюють
обсягам коштів, які надійшли на транзитні рахунки та проведених
взаємозаліків.
   В графах 7 і 8 відображається рівень проплат в %% (гр.
5 : гр. 3 і гр. 6 : гр. 4).
   2.3. По рядку 03 в графах 3 і 4 відображаються  суми
розрахункових  проплат  за  фактично  спожитий природний газ
комунально-побутовими підприємствами, визначених шляхом множення
отриманого природного газу на ціну газу на внутрішньому ринку (за
1000 куб. м) за мінусом  витрат  по  транспортуванню  газу
газозбутовими організаціями, а також сум дотацій, передбачених на
оплату газу комунально-побутовим підприємствам (при наявності
довідки).
   У випадку, якщо в кошторисах комунально-побутових підприємств
кошти на придбання газу не передбачені, за кількість отриманого
цими організаціями газу, для розрахункової суми доплати необхідно
рахувати суму за фактично проплачений газ.
   В графах 5 і 6 відображаються суми  фактичних  проплат
постачальнику   за   фактично   спожитий  природний  газ
комунально-побутовими підприємствами,  що  дорівнюють  обсягам
коштів,  які  надійшли  на  транзитні рахунки та проведених
взаємозаліків.
   В графах 7 і 8 відображається рівень проплат в %% (гр.
5 : гр. 3 і гр. 6 : гр. 4).
   2.4. По рядку 04 в графах 3 і 4 відображаються  суми
необхідних проплат за фактично спожитий природний газ бюджетними
організаціями і установами, визначених шляхом множення отриманого
природного газу на ціну газу на внутрішньому ринку (за 1000
куб. м) за мінусом витрат по транспортуванню газу газозбутовими
організаціями, а також сум дотацій, передбачених на оплату газу
бюджетним організаціям і установам (при наявності довідки).
   В графах 7 і 8 відображається рівень проплат постачальнику в
%% (гр. 5 : гр. 3 і гр. 6 : гр. 4).
   В графах  5  і 6 відображаються суми фактичних проплат
постачальнику  за  фактично   спожитий   природний   газ
комунально-побутовими  підприємствами,  що  дорівнюють обсягам
коштів, які надійшли на  транзитні  рахунки  та  проведених
взаємозаліків.
   При відключенні від газопостачання відповідних споживачів
розрахункова сума проплат по цих споживачах зменшується.
   3. Показником обсягу робіт в газозбутових організаціях, який
застосовується для регулювання розрахункового фонду оплати праці,
є сума проплат (виручки) за спожитий природний газ, що надходить
від населення, комунально-побутових споживачів, організацій та
бюджетних установ.
   4. Підставою для визначення сум проплат (виручки) є дані
державної статистичної звітності, яка складається відповідно до
затвердженої форми 1-с (проплати).
   5. Розрахункова сума проплат визначається шляхом множення
обсягу  спожитого  в  даному  періоді  газу  населенням,
комунально-побутовими підприємствами та бюджетними організаціями і
установами на ціну природного газу на внутрішньому ринку (за 1000
куб. м) за мінусом суми необхідної дотації на різницю в цінах для
населення, компенсацій: пільг, субсидій, наданих кредитів на
заборгованість та витрат на транспортування газу газозбутовими
організаціями, а також сум дотацій, передбачених на оплату газу
комунально-побутовим  підприємствам,  бюджетним організаціям і
установам (при наявності довідки).
   У випадку,  якщо  в  кошторисах  комунально-побутових та
бюджетних організацій кошти на придбання газу не передбачені, за
кількість отриманого ними газу для розрахункової суми проплат
необхідно рахувати суму за фактично проплачений газ.
   При відключенні від газопостачання відповідних споживачів
розрахункова сума проплат по цих споживачах зменшується.
   Фактична сума проплат дорівнює обсягам коштів, що надійшли на
транзитні рахунки.
   Сума проплат визначається в національній валюті України по
курсу долара США, встановленому Нацбанком України на кінець
звітного періоду.
   6. По закінченні поточного кварталу газозбутові організації
корегують розрахунковий фонд оплати праці, визначений відповідно
до п. 5, на рівень проплат за спожитий природний газ за слідуючою
схемою:
 
------------------------------------------------------------------
| Рівень проплат за спожитий |Рівень корегування розрахункового|
|   природний газ (%%)    |фонду оплати праці (%%)     |
|------------------------------+---------------------------------|
|     90 і вище      |       100        |
|------------------------------+---------------------------------|
|      80 - 89      |        90        |
|------------------------------+---------------------------------|
|      70 - 79      |        80        |
|------------------------------+---------------------------------|
|      60 - 69      |        70        |
|------------------------------+---------------------------------|
|      50 - 59      |        60        |
|------------------------------+---------------------------------|
|      до 50       |        50        |
------------------------------------------------------------------
   7. З  урахуванням  особливостей газопостачання (категорій
споживачів, їх питомої ваги в загальному обсязі споживання газу
тощо) Державною акціонерною холдинговою компанією "Укргаз" можуть
встановлюватись інші розміри корегування:
   1. За погодженням з Мінстатом України.
   2. З внесенням відповідних змін до наказу та інструкції.
 
                   Відділ зведених показників
                   та прогнозування діяльності
                   ДАХК "Укргаз"
 
         ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ
 
 
Кому подається __________       Форма N 1-с (газопостачання)
_________________________
 назва, адреса одержувача       ЗАТВЕРДЖЕНО
                   наказом Мінстату України
Міністерство (відомство),       02.07.1997 N 165
концерн, корпорація
_________________________
                   Погоджена з Мінфіном та
Державне підприємство,        Мінекономіки України
організація              Поштова - I квартал,
_________________________       I півріччя, 9 місяців, рік
                   Подають підприємства
Адреса підприємства,         газового господарства не
організації              пізніше 20 числа місяця,
_________________________       наступного за звітним
                   періодом
Форма власності _________       Державній акціонерній
                   холдинговій компанії
                   "Укргаз"
 
                ЗВІТ
   про надання послуг та фінансові результати діяльності
          за січень - ________ 199_ р.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
|   Найменування показників   | N |Одиниця|Всього з|в т.ч. газопостачання| в т.ч. |
|                 |рядка|виміру |початку |           |  інша  |
|                 |   |    | року |           |діяльність|
|                 |   |    |    |---------------------+----------|
|                 |   |    |    | природним |зрідженим|з початку |
|                 |   |    |    | газом з | газом з |  року  |
|                 |   |    |    | початку | початку |     |
|                 |   |    |    |  року  | року  |     |
|---------------------------------+-----+-------+--------+-----------+---------+----------|
|        А         | Б |  В  |  1  |   2   |  3  |   4  |
|---------------------------------+-----+-------+--------+-----------+---------+----------|
|Обсяг продукції, робіт, послуг за|   |    |    |      |     |     |
|діючими цінами і тарифами - без |   |    |    |      |     |     |
|податку на добавлену вартість  |   |    |    |      |     |     |
|(ПДВ)              |   |    |    |      |     |     |
|---------------------------------+-----+-------+--------+-----------+---------+----------|
|всього - відвантаженої      | 01 | тис. |    |      |     |     |
|                 |   | грн. |    |      |     |     |
|---------------------------------+-----+-------+--------+-----------+---------+----------|
|- реалізованої          | 02 | - " - |    |      |     |     |
|---------------------------------+-----+-------+--------+-----------+---------+----------|
|Крім того: Податок на добавлену | 03 | - " - |    |      |     |     |
|вартість (ПДВ) одержаний     |   |    |    |      |     |     |
|---------------------------------+-----+-------+--------+-----------+---------+----------|
|Витрати на виробництво      | 04 | - " - |    |      |     |     |
|відвантаженої продукції, робіт, |   |    |    |      |     |     |
|послуг              |   |    |    |      |     |     |
|---------------------------------+-----+-------+--------+-----------+---------+----------|
|в тому числі матеріальні затрати | 05 | - " - |    |      |     |     |
|---------------------------------+-----+-------+--------+-----------+---------+----------|
|з них:              |   |    |    |      |     |     |
|---------------------------------+-----+-------+--------+-----------+---------+----------|
|- оплата за газ         | 06 | - " - |    |      |     |     |
|---------------------------------+-----+-------+--------+-----------+---------+----------|
|- амортизація основних фондів  | 07 | - " - |    |      |     |     |
|---------------------------------+-----+-------+--------+-----------+---------+----------|
|- витрати на оплату праці    | 08 | - " - |    |      |     |     |
|---------------------------------+-----+-------+--------+-----------+---------+----------|
|- нарахування на заробітну плату | 09 | - " - |    |      |     |     |
|(державне соціальне       |   |    |    |      |     |     |
|страхування і т.п.)       |   |    |    |      |     |     |
|---------------------------------+-----+-------+--------+-----------+---------+----------|
|- інші витрати          | 010 | - " - |    |      |     |     |
|---------------------------------+-----+-------+--------+-----------+---------+----------|
|Витрати на виробництво      | 011 | - " - |    |      |     |     |
|реалізованої продукції, робіт,  |   |    |    |      |     |     |
|послуг              |   |    |    |      |     |     |
|---------------------------------+-----+-------+--------+-----------+---------+----------|
|Прибуток +, збитки        |   |    |    |      |     |     |
|---------------------------------+-----+-------+--------+-----------+---------+----------|
|- відвантаженої продукції    | 012 | - " - |    |      |     |     |
|---------------------------------+-----+-------+--------+-----------+---------+----------|
|- реалізованої продукції     | 013 | - " - |    |      |     |     |
|---------------------------------+-----+-------+--------+-----------+---------+----------|
|Сума дотації з бюджету      | 014 | - " - |    |      |     |     |
|---------------------------------+-----+-------+--------+-----------+---------+----------|
|Рентабельність (ряд. 012 :    | 015 | - " - |    |      |     |     |
|ряд. 04 х 100)          |   |    |    |      |     |     |
|---------------------------------+-----+-------+--------+-----------+---------+----------|
|Обсяг поставленої (реалізованої) | 016 | млн. |  х  |      |     |     |
|продукції, робіт, послуг в    |   | куб. |  х  |      |     |     |
|натуральному вираженні      |   | м  |    |      |     |     |
|                 |   | (тис. |    |      |     |     |
|                 |   | тонн) |    |      |     |     |
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Керівник підприємства          _________________________
 
 Головний бухгалтер           _________________________
 
 Прізвище та N телефону виконавця
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Мінстату України
                   02.07.1997 N 165
 
              ІНСТРУКЦІЯ
      про порядок складання державної статистичної
      звітності про надання послуг та фінансові
        результати діяльності по формі 1-с
             (газопостачання)
 
           1. Загальні положення
   1.1. Державна статистична  звітність  по  формі  N  1-с
(газопостачання)  -  квартальна "Звіт про надання послуг та
фінансові результати діяльності від газопостачання" складається
всіма підприємствами ВАТ* по газопостачанню та газифікації, що
знаходяться на самостійному балансі.
 
---------------
   * Відкрите акціонерне товариство.
   1.2. Державна  статистична  звітність  складається  за
встановлений календарний період часу і подається своїй вищестоящій
організації в строки, вказані на формі державної статистичної
звітності.
   1.3. Всі показники звіту в натуральному і вартісному виразі
повинні грунтуватися на достовірних даних первинного обліку і
подаватись в тих одиницях виміру, які вказані у формі державної
статистичної звітності.
   1.4. Відповідно до статті 186 Кодексу про адміністративні
правопорушення ( 80731-10 ) неподання статистичних даних або
подання їх недостовірними чи з  запізненням,  незабезпечення
належного стану первинного обліку тягнуть за собою адміністративну
відповідальність відповідно до ст. 186-3 Кодексу України про
адміністративні правопорушення.
     2. Заповнення показників статистичної звітності
   2.1. По рядку 01 в графі 1 відображаються доходи  від
відвантаженої продукції, виконаних робіт, наданих послуг в сумі,
зазначеній в документах за звітний період, які є підставою для
розрахунків з покупцями (замовниками), без податку на добавлену
вартість. В графі 2 відображається обсяг доходів від надання
послуг по транспортуванню відвантаженого природного газу всім
споживачам по встановлених тарифах без вартості газу.
   В графі  3  відображається обсяг доходів від реалізації
(відпуску) зрідженого газу всім споживачам на підставі виставлених
абонентам рахунків за фактично відпущений газ.
   В графі 4 відображаються доходи від надання послуг по іншій
діяльності, пов'язаних з газопостачанням за звітний період.
   2.2. По рядку 02 в графі 1 відображається обсяг доходів від
надання послуг по транспортуванню відвантаженого природного газу,
реалізації зрідженого газу, реалізованої продукції, виконаних
робіт, наданих послуг в сумі, зазначеній в документах, що надійшли
на  розрахункові рахунки за звітний період, без податку на
добавлену вартість.
   В графі 2 відображається обсяг доходів, фактично отриманих на
розрахункові рахунки від надання послуг  по  транспортуванню
природного газу всім споживачам по встановлених тарифах, без
податку на добавлену вартість.
   В графі  3  відображається  обсяг доходів від фактичної
реалізації зрідженого газу за звітний період всім споживачам без
податку на добавлену вартість.
   В графі 4 відображаються доходи від надання послуг від іншої
діяльності, фактично оплачених за звітний період, без податку на
добавлену вартість.
   2.3. По рядку 03 у графах 1, 2, 3, 4 відображається податок
на  добавлену  вартість,  одержаний  від  надання послуг по
транспортуванню, реалізації (відпуску) газу споживачам, виконаних
робіт, наданих послуг, іншої діяльності за ставкою, затвердженою в
установленому порядку до оподатковуваного обороту.
   2.4. По рядку 04 в графі 1 відображаються витрати  на
виробництво відвантаженої продукції, виконання робіт, надання
послуг, що створюють собівартість по елементах, в тому числі:
   - матеріальні  затрати (за вилученням вартості зворотних
відходів),
   з них:
   - плата за газ;
   - амортизація основних фондів;
   - витрати на оплату праці;
   - нарахування на заробітну плату;
   (відрахування на державне соціальне страхування;
   - відрахування у Фонд Чорнобиля і т. п.);
   - інші витрати.
   2.5. По рядку 05 в  графі  1  відображається  вартість
матеріальних ресурсів в цілому по підприємству, виходячи з цін їх
придбання (включаючи оплату процентів за ресурси, придбані в
кредит,  націнки  (надбавки),  комісійні винагороди, оплачені
постачальницьким  організаціям,  витрати  на  транспортування,
збереження і доставку ресурсів, використаних в процесі виробництва
продукції  (робіт,  послуг)  для  забезпечення  нормального
технологічного процесу, газопостачання, або на інші виробничі і
господарські потреби (проведення випробувань, контроль, утримання,
ремонт,  експлуатація  устаткування,  будівель, споруд, інших
основних фондів), та інших матеріальних ресурсів, які відображені
по елементу "Матеріальні затрати" і включаються у собівартість
продукції, виконаних робіт та наданих послуг відповідно  до
Основних положень по складу витрат, які включаються у собівартість
продукції (робіт, послуг) на підприємствах України, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 1996 р. N 473
( 473-96-п ).
   В графі 2 відображається вартість матеріальних ресурсів,
виходячи з цін їх придбання, використаних в процесі виробництва
для забезпечення нормального  транспортування,  технологічного
постачання природним газом всіх споживачів та на інші виробничі
потреби (ремонт, експлуатація устаткування, споруд і т. п.).
   В графі 3 відображається вартість матеріальних ресурсів,
виходячи з цін їх придбання, використаних в процесі виробництва
для забезпечення нормального постачання зрідженим газом всіх
споживачів та на інші виробничі потреби (ремонт, експлуатація
споруд, устаткування і т. п.).
   В графі 4 відображається вартість матеріальних ресурсів,
виходячи з цін їх придбання, використаних в процесі виробництва
продукції, надання послуг іншої діяльності.
   2.6. По рядку 06 в графі 1 відображаються витрати на оплату
отриманого  природного  газу  зі сторони по діючих цінах з
урахуванням калорійності, на оплату зрідженого газу, отриманого зі
сторони по діючих тарифах, який фактично відпущено, транспортні
витрати по доставці зрідженого газу залізницею, автомобільним та
іншими видами транспорту на ГНС. Оплата за отриманий зріджений газ
зменшується на суму оприбуткованого товарного газу по  ціні
попереднього місяця без урахування залізничного тарифу.
   В графі 2 відображаються витрати на оплату природного газу,
отриманого зі сторони і використаного на виробничо-технологічні
потреби по діючих цінах.
   В графі 3 відображаються витрати на оплату зрідженого газу,
отриманого зі сторони, по діючих тарифах, який фактично відпущено,
транспортні витрати по доставці газу залізницею, автомобільним
транспортом та іншими видами транспорту на ГНС. Оплата  за
отриманий газ зменшується на суму оприбуткованого товарного газу
по ціні попереднього місяця без урахування залізничного тарифу.
   2.7. По рядку 07 в графі 1 відображається сума амортизаційних
відрахувань на повне відновлення, нарахована виходячи з балансової
вартості основних виробничих фондів і затверджених в установленому
порядку норм, включаючи і прискорену амортизацію їх активної
частини, що виробляється у відповідності до законодавства в цілому
по підприємству.
   В графі 2 відображається сума амортизаційних відрахувань на
повне відновлення, нарахована виходячи з балансової вартості
основних виробничих фондів, що пов'язані  з  газопостачанням
природним газом.
   В графі 3 відображається сума амортизаційних відрахувань на
повне відновлення, нарахована виходячи з балансової вартості
основних виробничих фондів, що пов'язані  з  газопостачанням
зрідженим газом.
   В графі 4 відображається сума амортизаційних відрахувань на
повне відновлення, нарахована, виходячи з балансової вартості
основних виробничих фондів, що пов'язані з виконанням робіт,
наданням послуг іншої діяльності.
   2.8. По рядку 08 в графі 1 відображаються всі витрати
підприємства по фонду оплати праці (основної і додаткової),
незалежно від джерела фінансування їх виплат, включаючи грошові
суми, нараховані працівникам відповідно до законодавства  за
невідпрацьований  час,  протягом  якого за ними зберігається
заробітна плата, а також включаючи заохочувальні та компенсаційні
надбавки і доплати, які передбачені чинним законодавством і
відносяться на собівартість продукції (робіт, послуг) відповідно
до Основних положень по складу витрат...
   В графі 2 відображаються витрати підприємства по фонду оплати
праці  (основної  і  додаткової),  безпосередньо пов'язані з
експлуатацією об'єктів і систем газопостачання та реалізацією
природного газу.
   В графі 3 відображаються витрати підприємства по фонду оплати
праці  (основної  і  додаткової),  безпосередньо пов'язані з
експлуатацією об'єктів і постачанням зрідженим газом.
   В графі 4 відображаються витрати підприємства по фонду оплати
праці (основної і  додаткової),  безпосередньо  пов'язані  з
виконанням робіт іншої діяльності.
   2.9. По рядку 09 в графі 1 відображаються по підприємству
відрахування по встановлених нормах  на  державне  соціальне
страхування від витрат на оплату праці працівників, зайнятих у
виробництві продукції (робіт, послуг), незалежно від  джерел
фінансування витрат на оплату їх праці, відрахування у фонд
Чорнобиля.
   В графі 2 відображаються відрахування на державне соціальне
страхування, у фонд Чорнобиля, від витрат на оплату праці,
безпосередньо  пов'язаної  з експлуатацією об'єктів і систем
газопостачання природного газу.
   В графі 3 відображаються відрахування на державне соціальне
страхування, у фонд Чорнобиля, від витрат на оплату праці,
безпосередньо пов'язаної з експлуатацією об'єктів і постачання
зрідженим газом.
   В графі 4 відображаються відрахування на державне соціальне
страхування, у фонд Чорнобиля, від витрат на оплату праці,
безпосередньо пов'язаної з виконанням робіт іншої діяльності.
   2.10. По  рядку  010  в графі 1 відображаються витрати
підприємства по обов'язковому страхуванню майна підприємства,
врахованого в складі виробничих фондів; відрахування в державний
інноваційний фонд, а також інші витрати, що входять до складу
собівартості продукції (робіт, послуг), але не відносяться до
раніше перерахованих елементів витрат.
   В графі 2 відображаються витрати, пов'язані з експлуатацією
об'єктів і систем газопостачання природного газу.
   В графі 3 відображаються витрати, пов'язані з експлуатацією
об'єктів і постачанням зрідженим газом.
   В графі 4 відображаються витрати, пов'язані з виконанням
робіт іншої діяльності.
   2.11. По рядку 011 в графах 1, 2, 3 і 4 відображаються
витрати на виробництво реалізованої продукції, робіт, надання
послуг, що створюють собівартість.
   2.12. По рядку 012 в графах 1, 2, 3 і 4 відображається
прибуток або збитки по підприємству, які визначаються як різниця
між даними рядка 01 "Обсяг відвантаженої продукції, робіт, послуг
за діючими цінами і тарифами" і даними рядка 04 "Витрати на
виробництво відвантаженої продукції, робіт, послуг".
   2.13. По рядку 013 в графах 1, 2, 3 і 4 відображається
прибуток або збитки по підприємству, які визначаються як різниця
між даними рядка 02 "Обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг
за діючими цінами і тарифами" і даними рядка 011 "Витрати на
виробництво реалізованої продукції, робіт, послуг".
   2.14. По рядку 014 в графах 1, 2, 3 і 4 відображається
загальна сума дотації, отриманої з державного бюджету за звітний
період.
   2.15. По  рядку  015  відображається  рентабельність  по
підприємству, яка визначається відношенням даних рядка 012 до
даних рядка 04 х 100 %.
   2.16. По рядку 016 в графі 2 відображаються дані  про
фактичний обсяг поставленого природного газу всім споживачам,
включаючи  газ,  відпущений   на   енергетичні,   власні
виробничо-технологічні потреби всіх підприємств, організацій і
установ, кількість якого визначається по даних книг обліку або
карток  і  двосторонніх  актів,  заснованих  на  показниках
вимірювальних приладів.
 
 Управління соціальної
 статистики Мінстату України
 
 Відділ зведених показників
 і прогнозування діяльності
 Компанії "Укргаз"
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка