Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про проведення планової перевірки діяльності ДП "Економіко-правовий центр з питань банкрутства" (м. Харків)


        МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
         ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
              Н А К А З
            09.12.2002 N 366
 
      Про проведення планової перевірки діяльності
    ДП "Економіко-правовий центр з питань банкрутства"
              (м. Харків)
 
   Відповідно до  постанови  Кабінету  Міністрів  України
від 22 травня 2002 р. N 685 ( 685-2002-п ) "Про здійснення
міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади
внутрішнього фінансового контролю" та графіка проведення планових
перевірок діяльності регіональних (обласних) управлінь з питань
банкрутства, державних підприємств,  що  належать  до  сфери
управління  Міністерства, на 2002 рік, затвердженого наказом
Міністерства від 21.12.2001 N 315 ( v0315569-01 ) (зі змінами,
унесеними наказами  Міністерства  від  23.01.2002  N  23
( v0023569-02 ) та  27.11.2002  N  348  (  v0348569-02  ),
Н А К А З У Ю:
   1. Провести   до   31.12.2002   планову   перевірку
фінансово-господарської діяльності ДП "Економіко-правовий центр з
питань банкрутства"  (м.  Харків) за 2001 рік та 9 місяців
2002 року.
   2. Утворити  комісію  з  проведення  планової  перевірки
діяльності зазначеного підприємства у такому складі:
   голова комісії - Голованенко Микола Петрович - заступник
начальника контрольно-ревізійного відділу управління фінансування,
бухгалтерського обліку та контролю;
   члени комісії:
   Седун Юрій  Миколайович  -  головний  економіст-фінансист
контрольно-ревізійного  відділу   управління   фінансування,
бухгалтерського обліку та контролю;
   Ткаченко Оксана  Олегівна - начальник юридичного відділу
Харківського регіонального управління  з  питань  банкрутства
Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції.
   Надати право голові комісії в разі необхідності залучати до
перевірки конкретних  питань  фахівців  центрального  апарату
Міністерства та Харківського регіонального управління з питань
банкрутства Міністерства економіки та з питань  європейської
інтеграції.
   3. Затвердити перелік питань діяльності підприємства, що
підлягають перевірці (додається).
   4. Голові комісії підготувати:
   до 20.12.2002 акт про результати проведеної перевірки;
   до 31.12.2002 проект наказу про результати перевірки.
   5. Виконуючому обов'язки директора ДП "Економіко-правовий
центр з  питань  банкрутства"  (м.  Харків)  Солдаткіну М.В.
забезпечити умови роботи зазначеної комісії.
   6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на керівника
адміністративного департаменту Дробного В.В.
 
 Міністр економіки та з питань
 європейської інтеграції              В.Хорошковський
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   економіки та з питань
                   європейської інтеграції
                   України
                   09.12.2002 N 366
 
               ПЕРЕЛІК
      питань фінансово-господарської діяльності ДП
     "Економіко-правовий центр з питань банкрутства"
        (м. Харків), що підлягають перевірці
   1. Касові операції:
   дотримання порядку ведення касових операцій;
   дотримання ліміту залишку готівки в касі;
   повнота та своєчасність оприбуткування в  касі  готівки,
одержаної в банку, та інших надходжень.
   2. Банківські операції:
   наявність відкритих рахунків у банках та казначействі;
   наявність усіх виписок банку з відповідними додатками, що
засвідчують здійснення банківських операцій;
   відповідальність оборотів та залишків за виписками банку
даним аналітичного обліку банківських операцій.
   3. Кошти на виплату заробітної плати:
   наявність затверджених  штатних  розписів,  своєчасність
унесення до них змін;
   правильність і своєчасність нарахування та виплати заробітної
плати;
   виплата заробітної  плати нештатним працівникам згідно з
трудовими угодами;
   правильність утримання  податків  та  інших  обов'язкових
платежів із заробітної плати працівників, своєчасність і повнота
перерахування їх до бюджету.
   4. Розрахунки з підзвітними особами:
   правильність оформлення відряджень;
   правильність нарахування  кількості  днів  перебування  у
відрядженні, добових, квартирних (зіставлення дати прибуття та
вибуття з датами на проїзних документах);
   своєчасність подання авансових звітів підзвітними особами,
наявність заборгованості за ними та стан її погашення.
   5. Стан дебіторської та кредиторської заборгованості.
   6. Облік   і   використання   основних   засобів,
товарно-матеріальних цінностей:
   наявність договорів про  матеріальну  відповідальність  з
матеріально-відповідальними особами;
   повнота надходжень  та оприбуткування товарно-матеріальних
цінностей;
   дотримання чинного порядку видання, використання і зберігання
бланків довіреностей;
   своєчасність і повнота проведення річних інвентаризацій;
   проведення вибіркової  інвентаризації основних засобів та
матеріальних цінностей;
   правильність списання    основних    засобів    та
товарно-матеріальних цінностей;
   обгрунтованість реалізації або безкоштовної передачі основних
засобів, обладнання та інвентарю.
   7. Стан бухгалтерського обліку.
   8. Виконання покладених на підприємство завдань, визначених
договором  N 11 від 17.05.2001 "Про навчання та підвищення
кваліфікації арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих
санацією, ліквідаторів)"    та    наказами   Міністерства
від 17.03.2001  N  57  (  z0302-01  ) та 22.05.2001 N 111
( v0111557-01 ).
 
 Начальник управління
 фінансування, бухгалтерського
 обліку та контролю                 А.Ф.Чубинський
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка