Законы Украины

Новости Партнеров
 

Висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи

Страница 3


/ Стр.1 / Стр.2 / Стр.3 / Стр.4 /

         зберігання грошей і документів, та аналогічні
         вироби з недорогоцінних металів:
8304 00 00 00   Шафи для ділових паперів і картотек, коробки
         для зберігання печаток, ящики каталогові для
         паперів, пенали та аналогічне конторське чи
         канцелярське  обладнання  з  недорогоцінних
         металів,  крім  конторських меблів  товарної
         позиції 9403
8305       Пристосування  для  скріплення  аркушів  у
         швидкозшивачах  чи  папках,   канцелярські
         затискачі  і  скріпки,  індексні  карткові
         покажчики та аналогічні канцелярські вироби з
         недорогоцінних металів; скоби дротяні у блоках
         (наприклад, для канцелярських потреб, оббивання
         меблів, пакування):
8306       Дзвони, дзвоники, гонги та аналогічні вироби
         неелектричні  з  недорогоцінних   металів;
         статуетки та інші прикраси з недорогоцінних
         металів;  рамки для фотокарток, картин  або
         аналогічні  рамки з недорогоцінних  металів;
         дзеркала з недорогоцінних металів:
8307       Трубки  гнучкі з недорогоцінних металів,  з
         фітингами чи без них:
8308       Застібки, оправи із застібками, пряжки, пряжки-
         застібки, гачки, петлі, вушка та аналогічні
         вироби  з недорогоцінних металів для одягу,
         взуття, чохлів, шкіргалантерейних виробів або
         будь-яких готових швейних виробів та предметів
         екіпірування; заклепки трубчасті або роздвоєні
         з  недорогоцінних  металів;  намистини  та
         блискітки з недорогоцінних металів:
8310 00 00 00   Таблички   довідникові,  таблички-покажчики,
         таблички з адресами та аналогічні таблички,
         цифри,  літери  та різноманітні  вивіски  з
         недорогоцінних металів, крім виробів товарної
         позиції 9405
8311       Дріт, прутки, трубки, пластини, електроди та
         аналогічні вироби з недорогоцінних металів або
         вуглецевих сполук металів, з покриттям  або
         заповненням з травних або розплавних речовин,
         для паяння, зварювання або осадження металів,
         або вуглецевих сполук металів; дріт та прутки з
         агломерованого  порошку  з  недорогоцінних
         металів, для металізації напиленням:
8401       Реактори ядерні; неопромінені паливні елементи
         (твели) для ядерних реакторів; обладнання та
         пристрої для розділення ізотопів:
8402       Котли парові або інші парогенеруючі котли (крім
         водяних  котлів  для центрального  опалення,
         призначених для одночасного одержання гарячої
         води та пари низького тиску); водяні котли з
         пароперегрівом:
8403       Котли для центрального опалення, крім котлів
         товарної позиції 8402:
8404       Допоміжне обладнання для використання з котлами
         товарної  позиції 8402 або 8403 (наприклад,
         економайзери, пароперегрівники, пристрої  для
         чищення  паропроводів від сажі, рекуператори
         газів);  конденсатори  для  пароводяних  або
         паросилових установок:
8406       Турбіни  на  водяному парі та інші  водяні
         турбіни:
8409       Частини, призначені виключно або головним чином
         для двигунів товарної позиції 8404 чи 8407:
8410       Турбіни  гідравлічні, колеса гідравлічні  та
         регулятори для них:
8411       Двигуни турбореактивні, турбогвинтові та інші
         газові турбіни:
8412       інші двигуни та силові установки:
8413 91      - - для насосів:
8413 91 10 00   - - - для цивільної авіації
8413 91 90    - - - інші:
8413 92 00 00   - - для підіймачів рідини
8414 20 91 00   --- насоси ручні для велосипедів
8414 20 99 00   --- інші
8416       Пальники топкові для рідкого палива, пальники
         пиловидного твердого палива або газу; топки
         механічні, включаючи їх механічні колосникові
         решітки,  механічні пристрої  для  вилучення
         попелу та аналогічні пристрої:
8419 39      - - інші:
8419 89      - - інші
8419 90      - частини:
8420 91      - - вали:
8420 99 00 00   - - інші
8422 90      - частини:
8423       Обладнання для зважування, включаючи ваги і
         терези для перевірки маси виготовлених товарів,
         крім терез, чутливих до маси 0,05 г або менше;
         гирі для будь-яких терезів:
8428 90      - інше обладнання:
8431       Частини, призначені виключно або головним чином
         для обладнання товарних позицій 8425- 8430:
 
 
8432 10      - плуги:
         -   борони,   розпушувачі,   культиватори,
         обладнання, для корчування та прополювання:
8432 21 00    -- борони дискові
84 32 29     -- інші:
84 32 90     - частини:
8433 90 00 00   - частини
8434 90 00 00   - частини
8435 90 00 00   - частини
         - частини:
8436 91 00    -  -  устаткування  для  птахівництва  або
         інкубаторів та брудерів
8437 90 00 00   - частини
8438 90 00 00   - частини
         - частини:
8439 91      - - машини або устаткування для виробництва
         маси з волокнистих целюлозних матеріалів:
8439 99      - - інші
8440 90 00 00   - частини
8441 90      - частини
8442 40 00 00   - частини до зазначених машин, апаратів або
         приладів
8442 50      - друкарські шрифти, кліше, набірні планки,
         циліндри  та  інші  друкарські  елементи;
         літографський камінь, планки,  пластинки  та
         циліндри, підготовлені до друкування (наприклад
         обточені, шліфовані або поліровані):
8443 90      - частини:
8448       Обладнання допоміжне для машин товарних позицій
         8444,  8445,  8446  або  8447  (наприклад,
         ремізопідіймальні каретки, жакардові  машини,
         переривники  утокової  та  основної  ниток,
         механізми  заміни  човників);  частини  та
         обладнання, які застосовуються головним чином
         для машин товарних позицій 8444, 8445, 8446 або
         8447 (наприклад, веретена, рогульки, оснащення
         кардів,   гребені,   філь'єри,   планки,
         нитковолочильники, човники, ремізки та ремізні
         рамки, трикотажні голки):
8450 90 00 00  - частини
8451 90 00 00  - частини
8452 30      - голки для швейних машин:
8452 90 00 00   - інші частини швейних машин
8453 20 00 00   - обладнання для виробництва або ремонту взуття
8453 90 00 00   - частини
8454       Конвертери, ливарні ковші та виливниці, ливарні
         тиглі та ливарні машини, використовувані  у
         металургії або ливарному виробництві:
8455       Стани прокатні та вали до них:
8466       Частини та приладдя, призначені винятково або
         головним чином для обладнання товарних позицій
         8456-8465, включаючи пристрої для  кріплення
         інструментів  або  деталей,  гвинтона-різні
         рознімні головки, ділильні головки та  інші
         спеціальні пристрої до верстатів; кріплення для
         інструментів будь-якого типу, використовуваних
         для ручних робіт:
         - частини:
8467 91 00 00   - - пилок ланцюгових
8467 92 00 00   - - пневматичних інструментів
8467 99 00 00   - - інші
8468 90 00 00   - частини
8471 50      - цифрові блоки оброблення даних інші, ніж у
         підпозиціях 8471 41 та 8471 49, що містять або
         не містять в одному корпусі один або два таких
         пристрої: запам'ятовувальні пристрої, пристрої
         введення та пристрої виведення:
8472       інше   обладнання  конторське  (наприклад,
         гектографічні  або трафаретні  розмножувальні
         апарати, машини для друкування адрес, пристрої
         для автоматичного видавання банкнотів, машини
         для сортування, рахування або пакування монет,
         машини  для  гостріння олівців, машини  для
         перфорації  або скріплення книг, документів,
         брошур):
8473       Частини та приладдя (крім футлярів,  чохлів
         тощо), призначені винятково або головним чином
         для машин товарних позицій 8469-8472:
8474 90      - частини:
8475 90 00 00   - частини
8476 90 00 00   - частини
8477 90      - частини
8478 90 00 00   - частини
8479 89      - інші
8479 90      - частини:
8480       Опоки  та  виливниці  для  металоливарного
         виробництва; піддони ливарні; моделі ливарні;
         форми  (крім виливниць) для лиття  металів,
         карбідів металів, скла, мінеральних матеріалів,
         гуми або пластмас:
8481 80      - інша арматура:
8481 80 19 00   - - - інші
8482       Підшипники кулькові або роликові, циліндричні
         або
         голкові:
8483       Вали  трансмісійні (включаючи  кулачкові  та
         колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників,
         підшипники  ковзання; зубчасті  передачі  та
         зубчасті колеса разом з валами, кулькові або
         роликові гвинтові передачі; коробки передач та
         інші варіатори швидкості, включаючи гідротранс-
         форматори;  маховики  та  шківи,  включаючи
         поліспасти;  муфти  та  з'єднувальні  вали
         (включаючи універсальні шарніри Гука, кардани):
8484       Прокладки та аналогічні ущільнення з листового
         металу в комбінації з іншими матеріалами або
         складені з двох чи більше шарів металу; набори
         чи комплекти прокладок різних за складом в
         упаковках, механічні ущільнення:
8485       Частини  обладнання, не включені  до  інших
         угруповань, що не мають електричних з'єднань,
         ізоляторів, контактів, котушок проводів  або
         інших електричних елементів:
8501       Двигуни  та  генератори,  електричні,  крім
         електрогенераторних установок:
8503 00      Частини, призначені виключно або головним чином
         для машин товарної позиції 8501 або 8502:
8504 50 90 00   -- інші
8504 90      - частини:
8505       Електромагніти; магніти постійні та  вироби,
         призначені для перетворення на постійні магніти
         після намагнічування; електромагнітні  та  з
         постійними  магнітами  затискні   патрони,
         затискачі та аналогічні пристрої для фіксації;
         електромагнітні зчеплення, з'єднання,  муфти,
         перемикачі   швидкостей   та    гальма;
         електромагнітні піднімальні головки:
8506       Первинні елементи та первинні батареї :
8507       Акумулятори електричні, включаючи  сепаратори
         для них, прямокутної (в тому числі квадратної)
         або будь-якої іншої форми:
8508 90 00 00   - частини
8509 90      - частини:
8510 90 00 00   - частини
8511       Електроприлади  для  запалювання  або  пуску
         двигунів внутрішнього згоряння з запаленням від
         іскри  або  компресійним методом  (наприклад
         магнетозапалювання,      магнітоелектричні
         генератори   постійного  струму,   котушки
         запалювання,   свічки   запалювання   або
         розжарювання, стартери); генератори (наприклад
         генератори постійного та змінного струму) та
         запобіжники, використовувані у цих двигунах:
8512       Електричне  освітлювальне  устаткування  або
         сигналізаційне (крім виробів товарної позиції
         8539),  склоочищувачі,  антиобмерзлювачі  та
         протизапітнювачі,  які  використовуються  для
         велосипедів або автомобілів:
8513       Ліхтарі електричні портативні, що діють  за
         допомогою власного джерела енергії (наприклад,
         на сухих батарейках, акумуляторах, магнето),
         крім освітлювальних приладів товарної позиції
         8512:
8514 90      - частини:
8515 90 00 00   - частини
8516 80      - елементи опору нагрівальні:
8516 90 00 00  - частини
8517 90      - частини:
8522       Частини та приладдя, призначені винятково або
         головним чином для апаратів товарних позицій
         8519-8521:
8523       Носії для запису звуку або аналогічного запису
         інших явищ, але незаписані, крім виробів групи
         37:
8524       Платівки, стрічки та інші носії для запису
         звуку  або  аналогічного  запису,  записані,
         включаючи  матриці та форми для виробництва
         платівок, крім виробів групи 37:
8529       Частини,  призначені  головним  чином  для
         апаратури товарних позицій 8525-8528:
8530 90 00 00  - частини
8531 90      - частини:
8532       Конденсатори електричні постійні, змінні або
         підстроювальні:
8533       Резистори електричні (включаючи реостати  та
         потенціометри), крім нагрівальних елементів:
8534 00      Схеми друковані:
8535       Електрична апаратура для вмикання, переривання,
         захисту та вимикання струму або для сполучення
         чи  підімкнення  електричних кіл  (наприклад
         вимикачі,    перемикачі,    роз'єднувачі,
         запобіжники, громовідводи, обмежувачі напруги,
         пристрої  для  гасіння  стрибків  напруги,
         штепсельні вилки і розетки, коробки з'єднання)
         для напруги понад 1000 В:
8536       Електрична апаратура для вмикання, переривання,
         захисту та вимикання струму або для сполучення
         чи  підімкнення  електричних кіл  (наприклад
         вимикачі,  роз'єднувачі,  перемикачі,  реле,
         гасителі коливань, штепсельні вилки і розетки,
         запобіжники,  патрони  для  ламп,  коробки
         з'єднання), для напруги не більш як 1 000 В:
8537       Пульти, панелі, консолі, підставки, шафи та
         інша  арматура  для  електричної  апаратури,
         обладнаної двома та більше пристроями товарної
         позиції 8535 або 8536, пристрої та прилади для
         розподілу електричного струму, або що входять
         до групи 90, та цифрові апарати керування, крім
         комутаційних пристроїв товарної позиції 8517:
8538       Частини, призначені тільки або головним чином
         для апаратури товарних позицій 8535, 8536 або
         8537:
8539 90      - частини:
         -частини
8540 91 00 00   - - трубок електронно-променевих
8540 99 00 00   - - інші
8541       Діоди,    транзистори   та   аналогічні
         напівпровідникові   пристрої;   фоточутливі
         напівпровідникові   пристрої,    включаючи
         фотогальванічні  елементи,  зібрані  або  не
         зібрані  у модулі, вмонтовані або не вмонтовані
         у   панелі;  світловипромінювальні  діоди;
         п'єзоелектричні кристали, зібрані:
8542       Схеми  інтегровані електронні та  електронні
         мікромодулі:
8543 90      - частини:
8544       Проводи   ізольовані,  кабелі   (включаючи
         емальовані або анодовані), кабелі (включаючи
         коаксіальні)  та інші ізольовані  електричні
         провідники зі з'єднувальними деталями або без
         них;  кабелі волоконно-оптичні,  складені  з
         волокон з індивідуальними оболонками, незалежно
         від того, зібрані вони чи ні з електричними
         провідниками або з'єднувальними елементами:
8546       ізолятори електричні з будь-яких матеріалів:
8547       Арматура  ізолювальна,  цілком  зроблена  з
         ізоляційних  матеріалів або з  застосуванням
         простих  металевих  з'єднувальних  деталей
         (наприклад муфт з гвинтовою нарізкою), крім
         ізоляторів товарної позиції 8546; ізоляційні
         трубки  та  їх  приєднувальні  деталі,  з
         недорогоцінних  металів,   з   внутрішньою
         ізоляцією:
8548       Залишки та лом первинних елементів, первинних
         батарей   та   електричних   акумуляторів;
         використані  (виснажені)  первинні  елементи,
         використані (виснажені) первинні батареї  та
         використані (виснажені) електричні акумулятори;
         електричні частини апаратури та обладнання, не
         включені до інших груп:
8607       Частини  до  залізничних  або  трамвайних
         локомотивів чи рухомого состава:
8706 00      Шасі з встановленими двигунами для автомобілів
         товарних позицій 8701-8705:
8707       Кузови,  включаючи  кабіни  для  автомобілів
         товарних позицій 8701-8705:
8708       Частини та пристрої для автомобілів, товарних
         позицій 8701-8705:
8709 90 00 00   - частини
8710 00 00 00   Танки та бронемашини, з озброєнням чи  без
         озброєння; їх частини
8714       Частини та пристрої для транспортних засобів
         товарних позицій 8711-8713:
8715 00 90 00   - частини
8716       Причепи та напівпричепи для всіх транспортних
         засобів; інші несамохідні транспортні засоби;
         їх частини:
8801       Аеростати та дирижаблі; планери, дельтаплани та
         інші літальні апарати, без двигуна:
8803       Частини  літальних апаратів товарної позиції
         8801 або 8802:
8907       інші засоби плавучі (наприклад плоти, плавучі
         баки, кесони, причали, буї та бакени):
9006 61 00 00   - - апарати (електронні) з розрядною лампою для
         створення світлового спалаху
9006 62 00 00   - - лампи-спалахи, у формі куба тощо
9006 69 00 00   -- інші
         -частини і приладдя:
9006 91 00 00   - - для фотоапаратури
9006 99      - - інші:
9007 91 00 00   - - для кіноапаратів
9007 92 00 00   - - для кінопроекторів
9008 90 00 00   - частини і приладдя
9010 90      - частини та приладдя:
9011 90      - частини і приладдя:
9012 90      - частини і приладдя:
9015       Прилади  та  апаратура геодезичні (включаючи
         фотограмметричні),  топографічні,  землемірні,
         гідрографічні,  океанографічні,  гідрологічні,
         метеорологічні або геофізичні,  за  винятком
         компасів; далекоміри:
9016 00      Терези, чутливі до маси в 0,05 г чи більше, з
         важками або без них:
9017 90      - частини та приладдя:
9022 30 00 00   - трубки рентгенівські
9022 90      - інші, включаючи частини і приладдя:
9025       Ареометри та аналогічні плавальні інструменти,
         термометри, пірометри, барометри, гігрометри та
         психрометри, із записувальними пристроями або
         без, комбіновані або не комбіновані між собою:
9026       Прилади  та  апаратура для вимірювання  або
         контролю витрат, рівня, тиску чи інших змінних
         характеристик  рідин або  газів  (наприклад,
         лічильники,  витратоміри,  покажчики  рівня,
         манометри, лічильники теплоти), крім приладів
         та апаратури товарних позицій 9014, 9015, 9028
         або 9035:
9027       Прилади та апаратура для фізичних або хімічних
         аналізів    (наприклад,    поляризатори,
         рефрактометри,  спектрометри-аналізатори  газу
         або диму); прилади та апаратура для визначення
         в'язкості,  пористості, розтягу, поверхневого
         тиску тощо, для калориметричних, акустичних або
         фотометричних вимірювань (включаючи покажчики
         часу витримки); мікротоми:
9028       Лічильники  газові,  лічильники  рідин  або
         лічильники електроенергії, включаючи ті,  що
         використовуються  для  стандартизації  цих
         величин:
9029       інші  лічильники (наприклад лічильники числа
         обертів  або кількості продукції, лічильники
         таксі, покажчики пройденого шляху, педометри);
         спідометри та тахометри, крім включених  до
         товарної позиції 9014 або 9015; стробоскопи:
9030       Осцилоскопи, спектроаналізатори та інші прилади
         й  апарати  для  вимірювання  або  контролю
         електричних  величин,  крім  вимірювальних
         приладів товарної позиції 9028; прилади  та
         апарати для вимірювання та виявлення альфа-,
         бета-, гамма-, рентгенівських, космічних  та
         інших іонізуючих випромінювань:
9031       Контрольно-вимірювальні прилади, апаратура та
         пристрої, не включені до інших груп; проектори
         профільні:
9032 90 90 00   Частини і приладдя до приладів та апаратури для
         автоматичного регулювання або контролю
9033 00 00 00   Частини  та  приладдя для машин,  апаратів,
         інструментів групи 90, не включені до інших
         груп
9103       Будильники  та малі настільні або  настінні
         годинники,  в  яких  встановлено  механізм
         годинників, призначених для носіння на собі або
         з собою:
9104 00      Годинники, встановлені на панелях приладів та
         аналогічні годинники для автомобілів, літаків,
         суден або інших транспортних засобів:
9106       Пристрої для контролю часу доби або лічильники
         для вимірювання, реєстрації інтервалів часу та
         індикації,  будь-яким способом  з  будь-яким
         годинниковим  механізмом  або  з  синхронним

/ Стр.1 / Стр.2 / Стр.3 / Стр.4 /


Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка