Законы Украины

Новости Партнеров
 

Договір про основи взаємовідносин і принципи співробітництва між Україною та Ісламською Республікою Іран


               Договір
    про основи взаємовідносин і принципи співробітництва
      між Україною та Ісламською Республікою Іран
    ( Договір ратифіковано Законом N 801-IV ( 801-15 )
     від 15.05.2003 )
     
 
   Україна та Ісламська Республіка Іран, надалі "Сторони",
   - спираючись на дружні відносини, традиції взаємної поваги,
зацікавленість  у  розширенні,  зміцненні  всебічного  та
взаємовигідного двостороннього співробітництва;
   - визначаючи необхідність подальшого розвитку відносин в
політичній, економічній,  торговельній,  науковій,  технічній,
культурній та інших сферах;
   - вважаючи,  що  закладений  фундамент  співробітництва
відповідає докорінним інтересам народів обох держав і має за мету
підвищення рівня їхнього добробуту;
   - підтверджуючи  свою  відданість загальновизнаним нормам
міжнародного права, цілям та принципам  Статуту  Організації
Об'єднаних Націй ( 995_010 );
   - висловлюючи впевненість у необхідності розвивати відносини
на  принципах суверенної рівності, територіальної цілісності,
незастосування сили чи загрози силою, невтручання у внутрішні
справи одна одної, сумлінного виконання міжнародних зобов'язань та
мирного врегулювання колізій;
   - сприяючи посиленню безпеки та стабільності,
   домовились про таке:
               Стаття 1
   Україна та Ісламська Республіка Іран, як дві дружні держави,
будуватимуть відносини між собою на засадах рівноправності та
взаємної довіри, взаємовигідного співробітництва,  поваги  до
суверенітету та невтручання у внутрішні справи одна одної.
               Стаття 2
   Сторони вирішуватимуть можливі суперечності між ними лише
мирним шляхом.
               Стаття 3
   Сторони створюватимуть сприятливі умови для двосторонньої і
багатосторонньої діяльності їхніх фізичних, юридичних осіб та
взаємного інвестування.
   Сторони підтримуватимуть  діяльність  спільної Міжурядової
українсько-іранської комісії з економічного та  торговельного
співробітництва, розвиток двосторонньої договірно-правової бази та
виконання досягнутих домовленостей.
               Стаття 4
   Сторони розвиватимуть довгострокові взаємовідносини з метою
реалізації  спільних проектів у сферах енергетики, включаючи
будівництво, реконструкцію і експлуатацію енергетичних об'єктів,
науки і технологій, транспорту, промисловості, в тому числі у
галузі літакобудування.
               Стаття 5
   Сторони сприятимуть обміну інформацією та досвідом, а також
проводитимуть на  регулярній  основі  консультації  в галузях
економіки, науки і технологій з метою ширшого ознайомлення та
використання їхніх потенційних можливостей. Сторони укладатимуть
двосторонні документи в цих сферах.
               Стаття 6
   Сторони створюватимуть необхідні умови для розвитку дружніх
стосунків  між народами обох держав, а також співпраці між
громадськими організаціями.
               Стаття 7
   Сторони погодились  забезпечувати  подальший   розвиток
співробітництва в галузі культури і мистецтва, науки та освіти,
охорони здоров'я, туризму, спорту та інших сферах суспільного
життя,  а також розвивати прямі зв'язки між університетами,
науковими та культурними центрами, музеями, бібліотеками, архівами
та  іншими  установами  і закладами Сторін, які працюють у
відповідних галузях, та сприяти підтримці взаємовідносин  на
міжконфесійному рівні.
               Стаття 8
   Сторони регулярно проводитимуть консультації на вищому та
інших рівнях з метою подальшого розвитку двосторонніх відносин, а
також обговорення міжнародних питань, що становлять обопільний
інтерес.
               Стаття 9
   Сторони розвиватимуть міжпарламентські зв'язки, в тому числі
між парламентськими комітетами.
              Стаття 10
   Сторони взаємодіятимуть з метою розвитку двостороннього та
багатостороннього співробітництва, зміцнення миру, стабільності й
безпеки як у глобальному, так і в регіональному вимірах в рамках
міжнародних організацій, конференцій, форумів.
              Стаття 11
   Сторони сприятимуть мирному врегулюванню конфліктів, інших
проблем,  які заторкують інтереси Сторін, на основі Статуту
Організації Об'єднаних Націй ( 995_010 ) і норм міжнародного
права, проводитимуть з цією метою консультації.
              Стаття 12
   Сторони докладатимуть  зусиль  для  підвищення  ролі  та
ефективності  Організації  Об'єднаних  Націй  як  всебічного
інструменту підтримки миру і міжнародної безпеки та пошуку дієвих
шляхів вирішення важливих міжнародних проблем. У зв'язку з цим
обидві Сторони поглиблюватимуть співробітництво безпосередньо в
рамках Організації Об'єднаних  Націй  та  інших  міжнародних
організацій і об'єднань.
              Стаття 13
   Сторони сприятимуть процесам роззброєння, кінцевою метою яких
є остаточна ліквідація всіх видів зброї масового знищення. Сторони
проводитимуть  консультації  для  координації зусиль у сфері
міжнародної безпеки, нерозповсюдження та експортного контролю.
              Стаття 14
   Сторони здійснюватимуть співробітництво на двосторонньому та
багатосторонньому рівнях у боротьбі з міжнародним тероризмом,
організованою злочинністю, відмиванням грошових коштів та іншого
майна,  здобутих  злочинним шляхом, незаконним обігом зброї,
наркотичних засобів, психотропних  речовин  або  прекурсорів,
контрабандою, включаючи культурні та історичні цінності кожної з
країн.
              Стаття 15
   Сторони підтримуватимуть подальшу боротьбу з проявами расизму
і расової дискримінації, сприятимуть встановленню міжетнічної і
міжконфесійної злагоди, що є суттєвим чинником миру, стабільності
та демократії, докладатимуть зусиль щодо забезпечення прав своїх
громадян, які проживають на території держави іншої Сторони,
надаватимуть  їм  заступництво  і  підтримку  відповідно  до
загальновизнаних норм міжнародного права.
              Стаття 16
   Цей Договір не зачіпає прав і зобов'язань Сторін,  які
випливають із двосторонніх угод, укладених раніше між ними, а
також з інших міжнародних договорів, учасниками яких вони є.
              Стаття 17
   Сторони, підтверджуючи важливість виконання раніше досягнутих
двосторонніх домовленостей та виходячи з необхідності реалізації
положень цього Договору, готуватимуть та укладатимуть відповідні
двосторонні  документи у різних галузях економіки, торгівлі,
політики, науки, техніки, культури.
              Стаття 18
   Будь-які спірні питання щодо тлумачення чи застосування цього
Договору вирішуються Сторонами шляхом переговорів і консультацій.
              Стаття 19
   За взаємною згодою Сторін до цього Договору можуть вноситися
зміни та доповнення, які оформлюються окремими протоколами, що
становитимуть  його  невід'ємну  частину.  Згадані  протоколи
набуватимуть чинності відповідно до положень Статті 20 цього
Договору.
              Стаття 20
   Цей Договір підлягає ратифікації та набуває чинності через 30
днів після дати обміну Сторонами ратифікаційними грамотами.
   Договір укладається терміном на п'ять років. Його дія буде
автоматично продовжуватись на наступні п'ятирічні періоди, якщо
жодна із Сторін не заявить про своє бажання денонсувати його
шляхом письмового повідомлення іншій Стороні не пізніше ніж за
шість місяців до завершення чергового п'ятирічного періоду.
   Вчинено в м. Києві 15 жовтня 2002 року, що відповідає 23
мехра 1381 року сонячної хіджри, у двох примірниках, кожний
українською  та перською мовами, при цьому обидва тексти є
автентичними.
 
 За Україну              За Ісламську Республіку Іран
 
 Президент              Президент
 України               Ісламської Республіки Іран
 
 Леонід Кучма             Сейєд Мохаммад Хатамі
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка