Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Інструкції про порядок зняття Національною службою посередництва і примирення з реєстрації і контролю колективних трудових спорів (конфліктів) та висунутих найманими працівниками або профспілкою вимог


     НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ
              Н А К А З
 
 
 N 234 від 11.12.2001
   м.Київ
 
   ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Національної
              служби посередництва і примирення
    N 126 ( v0126299-03 ) від 28.03.2003 )
     Про затвердження Інструкції про порядок зняття
  Національною службою посередництва і примирення з реєстрації
   і контролю колективних трудових спорів (конфліктів) та
   висунутих найманими працівниками або профспілкою вимог
 
   Відповідно до частини шостої статті 15 Закону України "Про
порядок вирішення  колективних  трудових спорів (конфліктів)"
( 137/98-ВР ) та підпункту 15 пункту 4 Положення про Національну
службу посередництва і примирення, затвердженого Указом Президента
України від 17 листопада 1998 року N 1258/98 ( 1258/98 ), із
змінами, внесеними Указом Президента України від 30 грудня 2000
року N 1393/2000 ( 1393/2000 ), Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Інструкцію про порядок зняття Національною
службою посередництва і примирення з реєстрації і  контролю
колективних трудових спорів (конфліктів) та висунутих найманими
працівниками або профспілкою вимог (додається).
   2. Начальникам відділів Національної служби посередництва і
примирення  та відділень Національної служби посередництва і
примирення в Автономній Республіці Крим та областях забезпечити
виконання положень затвердженої пунктом 1 цього наказу Інструкції
про порядок зняття Національною службою посередництва і примирення
з реєстрації і контролю колективних трудових спорів (конфліктів)
та висунутих найманими працівниками або профспілкою вимог у
практичній роботі по сприянню своєчасному вирішенню колективних
трудових спорів (конфліктів) та висунутих найманими працівниками
або профспілкою вимог.
   3. Встановити, що до 01.01.2002 року повноваження відділу
правового забезпечення Національної  служби  посередництва  і
примирення, визначені пунктами 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 Інструкції
про порядок зняття Національною службою посередництва і примирення
з реєстрації і контролю колективних трудових спорів (конфліктів)
та висунутих найманими працівниками або  профспілкою  вимог,
затвердженої  пунктом  1  цього наказу, виконуються відділом
розв'язання колективних трудових спорів (конфліктів).
   4. Текст Інструкції про порядок зняття Національною службою
посередництва і примирення з реєстрації і контролю колективних
трудових спорів (конфліктів) та висунутих найманими працівниками
або профспілкою вимог, затвердженої пунктом 1 цього наказу,
опублікувати в Бюлетені Національної служби посередництва  і
примирення.
   5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Голова Національної служби
 посередництва і примирення              В.М.Руденко
                        Затверджено
                    наказом Національної служби
                    посередництва і примирення
                    від 11 грудня 2001 р. N 234
              Інструкція
   про порядок зняття Національною службою посередництва
  і примирення з реєстрації і контролю колективних трудових
   спорів (конфліктів) та висунутих найманими працівниками
           або профспілкою вимог
   1. Інструкція  про  порядок  зняття Національною службою
посередництва і примирення з реєстрації і контролю колективних
трудових спорів (конфліктів) та висунутих найманими працівниками
або профспілкою вимог (далі - Інструкція) розроблена відповідно до
частини шостої статті 15 Закону України "Про порядок вирішення
колективних трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР  )  та
підпункту 7.9. Положення про порядок проведення примирних процедур
по  вирішенню  колективних  трудових  спорів  (конфліктів),
затвердженого  наказом  Національної  служби  посередництва і
примирення (далі - НСПП) від 24.04.2001 року N 92 ( v0092299-01 ).
   2. Інструкція визначає порядок зняття НСПП з реєстрації і
контролю колективних трудових спорів (конфліктів) та висунутих
найманими  працівниками  або  профспілкою  вимог,  що  були
зареєстровані НСПП відповідно до частини шостої статті 15 Закону
України "Про порядок вирішення колективних  трудових  спорів
(конфліктів)" ( 137/98-ВР ).
   3. Зняттю з реєстрації і контролю підлягають колективні
трудові спори (конфлікти) та висунуті найманими працівниками або
профспілкою вимоги в разі:
   - вирішення зареєстрованих НСПП колективних трудових спорів
(конфліктів) та висунутих найманими працівниками або профспілкою
вимог;
   - відмови  найманих  працівників  чи  профспілки  або
уповноваженого ними органу від висунутих найманими працівниками
або профспілкою вимог;
   - розгляду висунутих найманими працівниками або профспілкою
вимог у суді.
   4. Зняття з реєстрації і контролю колективних трудових спорів
(конфліктів) та висунутих найманими працівниками або профспілкою
вимог у зв'язку із їх вирішенням здійснюється розпорядженням НСПП:
   - по колективних трудових спорах (конфліктах) на виробничому
і територіальному рівнях на підставі подання відділення НСПП в
Автономній Республіці Крим та областях, відділу НСПП по роботі в
містах Києві та Севастополі;
   - по колективних трудових спорах (конфліктах) на виробничому
рівні, якщо підприємство має структурні підрозділи на території
більшості адміністративно-територіальних одиниць  України,  на
галузевому і національному рівнях на підставі подання відділу
правового забезпечення НСПП.
   5. Подання відділення НСПП в Автономній Республіці Крим та
областях, відділу НСПП по роботі в містах Києві та Севастополі,
відділу правового забезпечення НСПП готується:
   - на підставі письмового повідомлення органу, уповноваженого
представляти інтереси найманих працівників або профспілки  в
колективному  трудовому  спорі  (конфлікті),  про  вирішення
колективного трудового спору (конфлікту) та висунутих найманими
працівниками або профспілкою вимог;
   - на підставі підтверджуючих документів про розгляд вимог
найманих працівників або профспілки в суді.
   6. У  разі,  якщо  власник або уповноважений ним орган
(представник) інформує про вирішення колективного трудового спору
(конфлікту) та висунутих найманими працівниками або профспілкою
вимог, а орган, уповноважений представляти інтереси найманих
працівників  або  профспілки в колективному трудовому спорі,
відмовляється дати підтвердження про  вирішення  колективного
трудового спору (конфлікту), то відділення НСПП в Автономній
Республіці Крим та областях, відділ НСПП по роботі в містах Києві
та Севастополі, відділ правового забезпечення НСПП проводять
аналіз виконання власником  або  уповноваженим  ним  органом
(представником) висунутих найманими працівниками або профспілкою
вимог.
   Після встановлення   факту  виконання  власником  або
уповноваженим  ним  органом  (представником)  вимог  найманих
працівників або профспілки відділення НСПП в Автономній Республіці
Крим та областях, відділ НСПП по роботі в містах Києві та
Севастополі, відділ правового забезпечення НСПП направляє голові
НСПП подання про зняття колективного трудового спору та висунутих
найманими працівниками або профспілкою вимог з реєстрації і
контролю.
   Якщо в  результаті  аналізу  виконання  власником  або
уповноваженим  ним  органом  (представником)  вимог  найманих
працівників  або  профспілки встановлено, що дані вимоги не
виконані, то відділення НСПП в Автономній Республіці Крим та
областях, відділ НСПП по роботі в містах Києві та Севастополі,
відділ правового забезпечення НСПП направляють голові НСПП подання
з відповідним обгрунтуванням про відмову в знятті колективного
трудового спору (конфлікту) та висунутих найманими працівниками
або профспілкою вимог з реєстрації та контролю.
   7. Підставою  для  зняття  колективного  трудового спору
(конфлікту) та висунутих найманими працівниками або профспілкою
вимог з реєстрації і контролю можуть бути також:
   - рішення органу, уповноваженого найманими працівниками або
профспілкою представляти їх інтереси в колективному трудовому
спорі (конфлікті), про припинення колективного трудового спору у
зв'язку із частковим виконанням вимог власником або уповноваженим
ним органом (представником);
   - укладення спільної угоди сторін спору про його вирішення
або припинення;
   - укладення спільної угоди про поетапне виконання вимог,
створення системи ефективного контролю за виконанням цієї угоди;
   - рішення уповноваженого найманими працівниками органу або
профспілкою  про  вирішення  колективного  трудового  спору
(конфлікту);
   - врегулювання розбіжностей та задоволення вимог найманих
працівників  через  колективний  договір (угоду), що діє на
підприємстві;
   - встановлення  НСПП та її відділеннями фактів порушень
процедури висунення найманими працівниками або профспілкою вимог і
прийняття  рішення  про  вступ  в колективний трудовий спір
(конфлікт);
   - встановлення в результаті перевірки НСПП та її відділеннями
відсутності необхідних  повноважень  у  представників  сторін
колективного трудового спору (конфлікту).
   8. Підставою для прийняття розпорядження НСПП про зняття
колективного трудового спору (конфлікту) та висунутих найманими
працівниками або профспілкою вимог з реєстрації і контролю є
подання відділення НСПП в Автономній Республіці Крим та областях,
відділу НСПП по роботі в містах Києві та Севастополі, відділу
правового забезпечення НСПП із посиланням на обставини, визначені
пунктами 5-7 цієї Інструкції.
   9. Подання відділення НСПП в Автономній Республіці Крим та
областях, відділу НСПП по роботі в містах Києві та Севастополі,
відділу  правового забезпечення НСПП про зняття колективного
трудового спору (конфлікту) та висунутих найманими працівниками
або профспілкою вимог з реєстрації і контролю реєструється в
установленому порядку в книзі вхідних документів і подається на
розгляд голові НСПП для попереднього розгляду та прийняття ним
відповідного рішення.
   10. Підготовка проекту розпорядження НСПП про зняття  з
реєстрації і контролю колективного трудового спору (конфлікту) та
висунутих  найманими  працівниками  або  профспілкою  вимог
здійснюється відділом розв'язання колективних трудових спорів
(конфліктів) НСПП за погодженням з юридичним відділом.
   11. Після видання розпорядження НСПП про зняття з реєстрації
і контролю колективного трудового спору (конфлікту) та висунутих
найманими працівниками або профспілкою вимог підвідділ розв'язання
колективних  трудових  спорів  (конфліктів) відділу правового
забезпечення НСПП робить в графі 9 Книги реєстрації висунутих
найманими  працівниками вимог та колективних трудових спорів
(конфліктів) відповідну відмітку про дату зняття колективного
трудового спору (конфлікту) та висунутих найманими працівниками
або профспілкою вимог з реєстрації і контролю з  вказанням
визначених розпорядженням НСПП підстав.
   12. Розпорядження НСПП про зняття з реєстрації і контролю
колективного трудового спору (конфлікту) та висунутих найманими
працівниками  або  профспілкою  вимог  надсилається  сторонам
колективного трудового спору (конфлікту), відповідним місцевим
органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування,
відділенням НСПП в Автономній Республіці Крим та областях.
   13. Після зняття з реєстрації і  контролю  колективного
трудового спору (конфлікту) та висунутих найманими працівниками
або профспілкою вимог копія розпорядження НСПП підшивається у
справу, заведену відповідно до пункту З Положення про порядок
реєстрації НСПП висунутих найманими  працівниками  вимог  та
колективного трудового спору (конфлікту), затвердженого наказом
НСПП N 29 ( v0029299-00 ) від 6 квітня 2000 року, і зберігається в
архіві відповідного відділення НСПП або центрального апарату НСПП
(в залежності від рівня колективного трудового спору (конфлікту).
   14. Відмова у знятті з реєстрації і контролю колективного
трудового  спору  та  висунутих  найманими  працівниками або
профспілкою вимог може бути у випадках:
   - якщо  орган,  уповноважений найманими працівниками або
профспілкою на представництво їх інтересів у даному колективному
трудовому спорі, обгрунтовано відмовляться прийняти рішення про
вирішення колективного трудового спору;
   - якщо в результаті перевірки не підтвердилась інформація
однієї із сторін колективного трудового спору (конфлікту) про
задоволення всіх вимог найманих працівників або профспілки.
   15. Розпорядження НСПП про відмову у знятті з реєстрації і
контролю колективного трудового спору (конфлікту) та висунутих
найманими працівниками або профспілкою вимог надсилається сторонам
колективного трудового спору (конфлікту), відповідним місцевим
органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування,
відділенням НСПП в Автономній Республіці Крим та областях.
   16. Відмова у знятті з реєстрації і контролю колективного
трудового спору (конфлікту) та висунутих найманими працівниками
або профспілкою вимог констатує факт відступлення від положень
чинних  законодавчих  та  нормативно-правових  актів,  якими
регулюється порядок вирішення  колективного  трудового  спору
(конфлікту), і зобов'язує сторони колективного трудового спору
(конфлікту) продовжувати  пошук  шляхів  вирішення  висунутих
найманими працівниками або профспілкою вимог, а також зобов'язує
відділення НСПП в Автономній Республіці Крим та областях, відділ
НСПП по роботі в містах Києві та Севастополі, відділ правового
забезпечення НСПП  забезпечити  правовий  супровід  вирішення
колективного трудового спору (конфлікту) на всіх його стадіях та
сприяння взаємодії сторін колективного трудового спору (конфлікту)
у пошуку взаємоприйнятного рішення щодо задоволення висунутих
найманими працівниками або профспілкою вимог.
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка