Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про державну екологічну інспекцію Республіканського комітету охорони навколишнього середовища та природних ресурсів Автономної Республіки Крим, державних управлінь екологічної безпеки в областях, містах Києві та Севастополі Мін


   МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
          ТА ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 118 від 03.08.98          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   18 серпня 1998 р.
 vd980803 vn118            за N 518/2958
   ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
                екології та природних ресурсів
    N 30/м ( z0194-03 ) від 24.02.2003 )
 
  Про затвердження Положення про державну екологічну інспекцію
  Республіканського комітету охорони навколишнього середовища
  та природних ресурсів Автономної Республіки Крим, державних
  управлінь екологічної безпеки в областях, містах Києві та
  Севастополі Міністерства охорони навколишнього природного
       середовища та ядерної безпеки України
 
   Відповідно до  постанови  Кабінету Міністрів України від
2 березня 1998 р. N 244 ( 244-98-п ) "Про затвердження Положення
про  Державну  екологічну  інспекцію  Міністерства  охорони
навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України" та
згідно  з  Положенням про Міністерство охорони навколишнього
природного середовища та ядерної безпеки України, затвердженим
Указом Президента України від 10.02.95 N 120/95, Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Положення про державну екологічну інспекцію
Республіканського комітету охорони навколишнього середовища та
природних ресурсів Автономної Республіки Крим, державних управлінь
екологічної безпеки в областях, містах Києві та Севастополі
Міністерства  охорони  навколишнього природного середовища та
ядерної безпеки України (додається).
   2. Юридичному управлінню (М.Коваленко) в 5-денний термін
подати наказ на державну реєстрацію в Міністерство юстиції України
в установленому порядку.
   3. Управлінню справами (О.Даниляк) довести Положення  до
Головної  державної  екологічної  інспекції, Республіканського
комітету охорони навколишнього середовища та природних ресурсів
Автономної Республіки Крим, Державної інспекції охорони Азовського
моря, Державної інспекції охорони  Чорного  моря,  державних
управлінь  екологічної  безпеки в областях, містах Києві та
Севастополі.
   4. Скасувати  наказ  Міністерства  охорони  навколишнього
природного середовища України від 3 березня 1994 р. N 23 "Про
затвердження  Положення  про  екологічні  інспекції державних
управлінь охорони навколишнього природного середовища по областях,
містах Києву та Севастополю Мінприроди України".
 
 Перший заступник Міністра               В.Братішко
                     Затверджено
             Наказ Міністерства охорони навколишнього
             природного середовища та ядерної безпеки
             України 03.08.98 N 118
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   18 серпня 1998 р.
                   за N 518/2958
              Положення
  про державну екологічну інспекцію Республіканського комітету
  охорони навколишнього середовища та  природних ресурсів
  Автономної Республіки Крим, державних управлінь екологічної
  безпеки в областях, містах Києві та Севастополі Міністерства
  охорони  навколишнього природного середовища та ядерної
             безпеки України
   1. Державна екологічна інспекція Республіканського комітету
охорони навколишнього середовища та природних ресурсів Автономної
Республіки Крим, державних управлінь екологічної  безпеки  в
областях, містах Києві та Севастополі  Мінекобезпеки України
(далі - держекоінспекція) є органом виконавчої влади в системі
Державної  екологічної  інспекції  Мінекобезпеки  України, що
організовує і здійснює контроль у галузі охорони навколишнього
природного  середовища,  раціонального  використання природних
ресурсів та радіаційної безпеки на відповідній території.
   2. Держекоінспекція не є юридичною особою, підпорядкована і
підзвітна,  відповідно,  Республіканському  комітету  охорони
навколишнього  середовища  та  природних  ресурсів Автономної
Республіки Крим  (далі  -  Комітет),  державним  управлінням
екологічної  безпеки  в  областях, містах Києві та Севастополі
(далі - управління), а також  підзвітна  Головній  державній
екологічній інспекції.
   3. Держекоінспекція у межах повноважень, визначених  цим
Положенням, забезпечує контроль за додержанням юридичними та
фізичними особами законів України, постанов  Верховної  Ради
України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України та
інших актів законодавства, постанов колегій Мінекобезпеки України
та  Державної  екологічної інспекції, наказів і розпоряджень
Мінекобезпеки України та Головної державної екологічної інспекції
у  галузі  охорони  навколишнього  природного  середовища,
раціонального використання природних ресурсів та  радіаційної
безпеки.
   4. У процесі виконання своїх повноважень держекоінспекція
координує роботу відповідних територіальних органів контролю у
галузі охорони навколишнього природного середовища та використання
природних ресурсів - Державного комітету лісового господарства,
Державного комітету рибного господарства, Державного комітету по
земельних ресурсах, Державного комітету по водному господарству та
Державного комітету по геології і використанню надр, а також
виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах
(у разі їх створення) рад з питань здійснення делегованих їм
повноважень органів виконавчої влади щодо контролю за дотриманням
природоохоронного  законодавства,  використанням  і  охороною
природних ресурсів.
   5. У  своїй  діяльності  держекоінспекція  взаємодіє  з
правоохоронними  органами,  митними  і прикордонними службами
відповідних територій та громадськими організаціями.
   6. Основними завданнями держекоінспекції є:
   1) здійснення  державного  контролю  в  галузі  охорони
навколишнього природного середовища, раціонального використання
природних ресурсів та  радіаційної  безпеки  на  відповідній
території, а саме за:
   використанням і охороною  земель,  надр,  поверхневих  і
підземних вод, атмосферного повітря, лісів та іншої рослинності,
тваринного світу, територій та об'єктів природно-заповідного фонду
України, додержанням норм екологічної та радіаційної безпеки;
   додержанням установлених  лімітів  використання  природних
ресурсів, нормативів викидів і скидів забруднюючих речовин у
навколишнє природне середовище;
   додержанням екологічних  вимог  у  процесі  зберігання,
транспортування,  використання,  знешкодження  та  поховання
(складування) хімічних засобів захисту рослин, мінеральних добрив,
токсичних та радіоактивних речовин, виробничих, побутових та інших
видів відходів;
   додержанням вимог екологічної безпеки у техногенній сфері;
   додержанням екологічних  вимог  під  час  транспортування
вантажів у пунктах пропуску через державний кордон;
   2) контроль за виконанням вимог та додержанням установлених
Мінекобезпеки регламентів, правил  та  інструкцій  з  питань
регулювання природокористування, охорони навколишнього природного
середовища і забезпечення екологічної та радіаційної безпеки.
   7. Держекоінспекція відповідно до покладених на неї завдань:
   1) здійснює  державний  контроль  за  додержанням  вимог
законодавства про охорону навколишнього природного середовища та
радіаційної  безпеки  місцевими  органами  виконавчої  влади,
виконавчими органами сільських, селищних, міських, районних у
містах (у разі їх створення) рад з питань здійснення делегованих
їм  повноважень  органів  виконавчої влади щодо контролю за
дотриманням природоохоронного законодавства,  використанням  і
охороною  природних  ресурсів  підприємствами,  установами та
організаціями незалежно від форм власності та господарювання,
громадянами, а також іноземними юридичними і фізичними особами, в
тому числі в процесі:
   функціонування діючих  підприємств, експлуатації споруд і
інших об'єктів, водо-, пило-, газоочисного обладнання, апаратури
та інших природоохоронних споруд, включаючи контроль за наявністю
та станом обладнання та апаратури для  обліку  використання
природних  ресурсів,  систем  контролю  за викидами, скидами
забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище;
   експлуатації механічних транспортних засобів (літаків, суден
та інших пересувних засобів і установок) у частині додержання
нормативів викидів (скидів) забруднюючих речовин і допустимих
рівнів фізичних впливів на навколишнє  природне  середовище,
встановлених для відповідного типу транспорту;
   проектування, розміщення,   будівництва,   реконструкції,
введення в дію підприємств, транспортних засобів, споруд та інших
об'єктів;
   зберігання, транспортування, використання, знешкодження та
захоронення хімічних засобів захисту рослин, мінеральних добрив,
токсичних та радіоактивних речовин (крім об'єктів, підконтрольних
Держатомінспекції), виробничих, побутових та інших видів відходів,
продуктів біотехнології;
   використання та охорони надр і добування корисних копалин;
   використання підземних і поверхневих вод та охорони їх від
виснаження, засмічення і забруднення промисловими, побутовими,
дренажними  та іншими стічними водами і скидами та у ході
проведення різних видів робіт на водних і водогосподарських
об'єктах і в прибережних водоохоронних зонах (смугах);
   використання та охорони атмосферного повітря від забруднення
під час здійснення всіх видів господарської діяльності;
   використання та охорони земель;
   використання та охорони рослинного світу, у тому числі лісів;
   використання, охорони та відтворення диких тварин та інших
об'єктів тваринного світу, в тому числі рибних запасів;
   використання та   охорони   територій   і   об'єктів
природно-заповідного фонду, а також охорони видів рослин і тварин,
занесених до Червоної книги України, та тих, що потребують
особливої охорони;
   регулювання чисельності  диких  тварин,  акліматизації,
реакліматизації, схрещування, торгівлі ними, створення зоологічних
колекцій тощо;
   виконання заходів щодо скорочення і регулювання викидів,
скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище,
запобігання аварійним (залповим) викидам, скидам забруднюючих
речовин у навколишнє природне середовище  і  ліквідації  їх
наслідків;
   2) здійснює державний контроль за додержанням стандартів та
нормативів у галузі охорони навколишнього природного середовища,
раціонального використання природних ресурсів та  радіаційної
безпеки, встановлених лімітів (квот) використання і добування всіх
видів природних ресурсів;
   3) здійснює  державний  контроль  за  додержанням  вимог
екологічної безпеки, в тому числі:
   у процесі  проведення  наукових,  науково-дослідних  і
дослідно-конструкторських  робіт,  впровадження  відкриттів,
винаходів, застосування нової техніки, імпортного устаткування,
технологій і систем;
   на військових  та  оборонних  об'єктах, об'єктах органів
внутрішніх справ, органів СБУ та прикордонних військ, а також під
час  передислокації  військових частин, проведення військових
навчань, маневрів, переміщення військ і військової техніки;
   4) здійснює екологічний контроль у пунктах пропуску через
державний кордон України, а саме:
   транспортних засобів, у тому числі легкових та вантажних
автомобілів, суден та інших плавучих засобів;
   вантажів, які містять промислову сировину та окремі види
продукції, хімічні сполуки, токсичні та інші небезпечні речовини,
відходи, засоби захисту рослин, стимулятори їх росту, добрива,
радіоактивні речовини (за потреби контроль може здійснюватися в
місцях формування вантажів);
   усіх видів тварин, риб і рослин, занесених до Червоної книги
України, усіх видів водних безхребетних та слимаків роду Helix,
диких тварин та дикорослих рослин, сировини з диких тварин та
дикорослих рослин, мисливських трофеїв;
   5) здійснює контроль за виконанням вимог та додержанням
встановлених Мінекобезпеки регламентів, правил, інструкцій тощо, а
також додержанням умов і вимог, встановлених відповідно комітетом
або управлінням, а саме:
   дозволів спеціального водокористування;
   лімітів скидів і викидів забруднюючих речовин;
   лімітів використання природних ресурсів;
   норм техногенно-екологічної безпеки;
   6)  здійснює  інструментально-лабораторний  контроль  для
визначення:
   якості стічних вод, що скидаються підприємствами у водні
об'єкти, якості викидів в атмосферне повітря, складу виробничих,
побутових та інших видів відходів під час здійснення державного
контролю;
   ефективності роботи очисних споруд і обладнання під час
інспекційних перевірок підприємств та організацій;
   стану забруднення навколишнього природного середовища, в тому
числі радіоактивного, в місцях викидів і скидів забруднюючих
речовин підприємствами, а також у разі аварій;
   7) погоджує  структуру,  штатні  розписи і плани роботи
регіональних,  районних  (міжрайонних),  міських  державних
екологічних інспекцій відповідної території та здійснює перевірку
їх діяльності;
   8) надає методичну допомогу та контролює роботу служб охорони
навколишнього природного середовища  та  радіаційної  безпеки
підприємств та організацій;
   9) вивчає та впроваджує в практику досягнення вітчизняної та
зарубіжної науки і техніки в процесі здійснення контролю у галузі
охорони  навколишнього  природного  середовища,  раціонального
використання природних ресурсів та радіаційної безпеки;
   10) за  дорученням  Мінекобезпеки  контролює  виконання
міжнародних договорів України та приймає участь в міжнародному
співробітництві з питань використання  і  охорони  природних
ресурсів;
   11) складає та надає відповідному управлінню (комітету) та
Головній державній екологічній інспекції в установленому порядку
та у визначені терміни звіти про роботу;
   12) за дорученням Головної державної екологічної інспекції
бере участь у проведенні загальнодержавних (регіональних) заходів
з  питань  охорони  навколишнього  природного  середовища та
раціонального використання природних ресурсів;
   13) готує  та  подає  до Головної державної екологічної
інспекції пропозиції щодо:
   планів своєї діяльності;
   удосконалення інспекційної діяльності;
   методичного та інформаційного забезпечення;
   визначення екологічно небезпечних об'єктів;
   підготовки кадрів.
   8. Держекоінспекція та її посадові особи мають право:
   1) обстежувати в установленому порядку підприємства, установи
та організації, незалежно від форм власності і видів господарської
діяльності, військові і оборонні об'єкти, а також об'єкти органів
внутрішніх справ і органів СБУ в будь-який час, з метою перевірки
додержання вимог екологічної та радіаційної безпеки, виконання
заходів щодо  охорони  навколишнього  природного  середовища,
раціонального  використання природних ресурсів та радіаційної
безпеки;
   2) пред'являти  підприємствам, установам та організаціям,
незалежно від форм власності і видів господарської діяльності,
громадянам, а також іноземним фізичним і юридичним особам вимоги
щодо здійснення відповідних заходів з раціонального використання
та охорони природних ресурсів і радіаційної безпеки, організації
лабораторного контролю за викидами (скидами) забруднюючих речовин
в навколишнє природне середовище, давати обов'язкові для виконання
приписи з питань, що належать до її повноважень;
   3) обмежувати,   тимчасово  забороняти  (зупиняти)  в
установленому законодавством порядку будівництво, реконструкцію,
розширення об'єктів промисловості, транспорту, зв'язку, оборони та
іншого призначення, проведення робіт з експлуатації природних
ресурсів, пошукових та інших робіт, що здійснюються з порушенням
законодавства про охорону навколишнього природного середовища та
раціональне  використання  природних ресурсів, зокрема шляхом
внесення обов'язкового для виконання подання про  припинення
фінансування  будівництва  у випадках відсутності екологічної
експертизи, а також обмежувати чи зупиняти (тимчасово) роботу
промислових та інших об'єктів, якщо їх діяльність здійснюється з
порушенням норм і правил  охорони  навколишнього  природного
середовища та радіаційної безпеки;
   4) зупиняти,  оглядати  та  затримувати  (тимчасово)  в
установленому законом порядку будь-які судна, кораблі та інші
плавучі об'єкти, що перебувають у внутрішніх водах України,
незалежно від їх власника та видів діяльності, для з'ясування
причин та обставин скидання або втрат речовин, шкідливих для
здоров'я людей або для живих ресурсів водних об'єктів, здійснювати
перевірки правильності реєстрації у суднових документах операцій з
цими речовинами, а також перевірки документів, що засвідчують
право на рибний промисел, добування водних тварин і рослин та
проведення інших видів робіт;
   5) складати акти перевірок і  протоколи  про  порушення
законодавства  у  галузі  охорони  навколишнього  природного
середовища, раціонального використання природних ресурсів  та
радіаційної  безпеки. У разі неможливості встановлення особи
порушника на місці державні інспектори можуть доставляти порушника
до місцевих органів внутрішніх справ;
   6) розглядати справи про адміністративні правопорушення у
галузі охорони навколишнього природного середовища, раціонального
використання природних ресурсів та радіаційної безпеки відповідно
до законодавства;
   7) вносити міністерствам, іншим центральним та  місцевим
органам виконавчої влади, виконавчим органам рад, підприємствам,
установам та організаціям пропозиції про позбавлення  премії
посадових осіб та спеціалістів, винних у порушенні вимог щодо
охорони навколишнього природного середовища та  раціонального
використання  природних ресурсів, забезпечення екологічної та
радіаційної безпеки;
   8) подавати позови про відшкодування збитків, заподіяних
внаслідок порушення законодавства про  охорону  навколишнього
природного середовища, раціональне використання природних ресурсів
та радіаційну безпеку;
   9) залучати за погодженням з керівниками підприємств, установ
та організацій, в тому числі громадських, спеціалістів для участі
в  проведенні  перевірок  виконання  заходів  щодо  охорони
навколишнього природного середовища, раціонального використання
природних ресурсів та радіаційної безпеки, ліквідації аварійних
викидів (скидів) забруднюючих речовин в навколишнє  природне
середовище;
   10) тимчасово зупиняти дію виданих дозволів на спеціальне
використання  природних  ресурсів,  захоронення  (складування)
промислових, побутових та інших відходів, операції з небезпечними
хімічними  речовинами, викиди (скиди) забруднюючих речовин у
навколишнє природне середовище, буріння свердловин на  воду,
корисні копалини, вивезення з України і ввезення в Україну
промислової сировини та окремих видів продукції, хімічних сполук,
токсичних хімічних та інших небезпечних речовин, відходів, засобів
захисту рослин, стимуляторів їх росту, добрив, радіоактивних
речовин, усіх видів тварин, риб і рослин, занесених до Червоної
книги України, усіх видів водних безхребетних та слимаків роду
Helix, диких тварин та дикорослих рослин, сировини з диких тварин
та дикорослих рослин, мисливських трофеїв у разі недотримання умов
цих дозволів або порушення законодавства про охорону навколишнього
природного середовища, норм, правил і вимог екологічної  та
радіаційної безпеки, а також добування об'єктів рослинного і
тваринного світу, з внесенням обов'язкових для виконання подань
про приведення їх у відповідність із актами законодавства;
   11) зупиняти або забороняти проведення робіт на територіях
заповідників, національних природних парків, інших територіях і
об'єктах природно-заповідного фонду, у курортних  зонах,  не
передбачених режимом охорони і збереження цих об'єктів;
   12) зупиняти транспортні, в тому числі плавучі засоби, та
проводити  огляд речей, транспортних, у тому числі плавучих
засобів, знарядь добування тварин, рослин, риби та інших водних
тварин і рослин на місцях їх добування, зберігання, перероблення і
реалізації;
   13) вилучати у осіб, що порушили законодавство про охорону
навколишнього природного середовища та раціональне використання
природних ресурсів, знаряддя добування тварин, рослин, риби та
інших водних тварин і рослин, плавучі і транспортні засоби,
обладнання та предмети, що були знаряддям незаконно добутої
продукції, саму незаконно добуту продукцію, а також відповідні
документи в порядку, визначеному законодавством;
   14) обмежувати чи  зупиняти  (тимчасово)  виробництво  і
реалізацію продукції, використання якої може завдати істотної
шкоди навколишньому природному середовищу або не  відповідає
вимогам екологічної та радіаційної безпеки;
   15) викликати громадян та посадових осіб для давання усних
або письмових пояснень у зв'язку з порушенням ними законодавства
про охорону навколишнього природного середовища,  раціональне
використання природних ресурсів та радіаційну безпеку, проводити
фотографування, здійснювати звукозапис, кіно- і відеозйомку як
допоміжний  засіб  для  попередження і розкриття екологічних
правопорушень;
   16) призначати   громадських  інспекторів  з  охорони
навколишнього природного середовища за  поданням  відповідних
установ та видавати їм посвідчення встановленого зразка;
   17) у випадках, передбачених законодавством, направляти у
встановленому порядку матеріали про порушення законодавства про
охорону  навколишнього  природного  середовища,  раціональне
використання  природних  ресурсів  та  радіаційну безпеку до
відповідних органів для вирішення питання щодо притягнення винних
осіб  до  дисциплінарної,  матеріальної, адміністративної або
кримінальної відповідальності;
   18) отримувати  безкоштовно  від  відповідних  органів
міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої
влади, виконавчих органів рад, а також у підприємств, установ та
організацій, громадян, іноземних фізичних і  юридичних  осіб
статистичні та інші довідкові і інформаційні матеріали, необхідні
для визначення стану використання та охорони природних ресурсів, а
також  повідомлення  про  аварійні  забруднення навколишнього
природного середовища і природні катастрофи;
   19) оглядати в пунктах пропуску через державний кордон усі
види транспортних засобів, у тому числі літаки, судна, кораблі в
порядку, визначеному законодавством, з метою виявлення екологічно
небезпечних та заборонених до вивезення та ввезення вантажів;
   20) стимулювати в установленому Кабінетом Міністрів України
порядку працівників держекоінспекцій, крім осіб, які мають статус
державних  службовців,  та громадських інспекторів з охорони
навколишнього природного середовища,  які  виявили  порушення
законодавства про охорону навколишнього природного середовища та
раціональне використання природних ресурсів і вжили необхідних
заходів для притягнення винних до відповідальності, а також
розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази держекоінспекції
за  рахунок  частини грошових стягнень та інших надходжень,
пов'язаних з порушенням законодавства про охорону навколишнього
природного  середовища, що зараховуються на поточний рахунок
відповідного управління (комітету);
   21) надавати послуги екологічного характеру за окрему плату
за оцінювання ефективності роботи природоохоронного обладнання за
заявками  підприємств,  консультації  з  питань  організації
природоохоронної роботи на об'єктах, підготовку до атестації
лабораторій  підприємств,  установ  та організацій усіх форм
власності, виконання інших робіт відповідно до порядку, який
встановлюється  Мінекобезпеки  за  погодженням з Мінфіном та
Мінекономіки.
   Для надання цих послуг в держекоінспекції може створюватись
відповідний підрозділ;
   22) проводити,  відповідно  до  законодавства,  державне
обов'язкове особисте страхування працівників держекоінспекції в
порядку та на умовах, встановлених Кабінетом Міністрів України.
   9. З питань радіаційної безпеки держекоінспекція взаємодіє з
відповідним регіональним відділом контролю радіаційно-небезпечних
технологій Головної державної екологічної інспекції.
   10. Держекоінспекції в областях, території яких прилягають до
берегів Чорного та Азовського морів, взаємодіють з державними
інспекціями  охорони  Чорного  та  Азовського морів в межах
повноважень,  визначених  положеннями  про  ці  інспекції,
затвердженими Мінекобезпеки.
   11. Держекоінспекцію очолює начальник, який одночасно за
посадою є заступником начальника управління (голови Комітету) -
заступником  Головного  державного  інспектора  з  охорони
навколишнього  природного  середовища  відповідної  території.
Начальник держекоінспекції має заступника.
   Начальник держекоінспекції призначається на посаду Міністром
охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки
України за поданням відповідного начальника управління (голови
Комітету) і погодженням  з  Головною  державною  екологічною
інспекцією. Заступник начальника держекоінспекції призначається
начальником управління (головою Комітету) за поданням начальника
держекоінспекції  та  за  погодженням  з  Головною державною
екологічною інспекцією.
   12. Начальник   держекоінспекції   керує   діяльністю
держекоінспекції  і  організовує  її  роботу.  Плани  роботи
держекоінспекції погоджуються з Головною державною екологічною
інспекцією і затверджуються Головним державним інспектором з
охорони навколишнього природного середовища відповідної території.
   13. Начальник держекоінспекції подає начальнику відповідного
управління (голові Комітету) пропозиції щодо:
   структури та  штатних  розписів  регіональних,  районних
(міжрайонних), міських державних екологічних інспекцій відповідної
території та положень про ці структурні підрозділи;
   призначення керівників     структурних    підрозділів
держекоінспекції;
   стимулювання громадських інспекторів з охорони навколишнього
природного середовища;
   заохочення працівників держекоінспекції та її структурних
підрозділів;
   стягнень за порушення трудової дисципліни та за неналежне
виконання своїх службових обов'язків.
   14. Рішення  начальника  держекоінспекції  як  заступника
Головного державного інспектора з охорони навколишнього природного
середовища відповідної території може бути оскаржене в Головного
державного  інспектора  з  охорони  навколишнього  природного
середовища  відповідної  території чи в Головного державного
інспектора України з охорони навколишнього природного середовища,
його заступників та в судовому порядку.
   15. Заступник   начальника,   начальники    відділів
держекоінспекції,  їхні  заступники,  керівники  секторів  та
начальники регіональних, районних (міжрайонних), міських інспекцій
є  одночасно за посадою старшими державними інспекторами, а
головні, провідні спеціалісти  і  спеціалісти  -  державними
інспекторами  з  охорони  навколишнього природного середовища
відповідної території.
   16. Працівникам  держекоінспекції надається право носіння
форми встановленого зразка, яка видається їм безкоштовно, та
відповідного посвідчення і нагрудного знака.
   Окрема категорія працівників держекоінспекції  наділяється
правом  носіння  вогнепальної  зброї  та спеціальних засобів
самооборони.
   Порядок і  норми  видачі  зброї  та спеціальних засобів
самооборони встановлюються відповідними положеннями, затвердженими
Мінекобезпеки за погодженням з МВС.
   17. Держекоінспекція має транспортні засоби і судна, які
мають кольоровографічне забарвлення, напис і емблему (плавучі
засоби - свій вимпел) і обладнуються спеціальними світловими і
звуковими сигналами за погодженням з органами МВС.
   18. Посадові  особи  держекоінспекції  мають  право  на
першочергове  придбання  квитків  для  проїзду  залізничним,
авіаційним, автомобільним, морським та річковим транспортом під
час виконання ними своїх службових обов'язків.
   19. Держекоінспекція утримується за рахунок коштів державного
бюджету, що виділяються на утримання відповідного управління
(комітету), а також за кошти, отримані за  надання  послуг
екологічного  характеру  (в  тому  числі під час здійснення
екологічного контролю в пунктах пропуску через державний кордон),
частини грошових стягнень та інших надходжень, пов'язаних з
порушенням природоохоронного законодавства.
   Гранична чисельність  і  фонд  оплати  праці працівників
держекоінспекції у складі управління (комітету) затверджується
Мінекобезпеки.
   Структура і штатний розпис держекоінспекції, як складової
частини управління (комітету), затверджуються Мінекобезпеки за
поданням начальника відповідного управління (голови комітету) та
за  погодженням  з Головною державною екологічною інспекцією
Мінекобезпеки України.
   В складі держекоінспекції створюються регіональні, районні
(міжрайонні), міські державні  екологічні  інспекції  як  її
структурні  підрозділи.  Положення  про структурні підрозділи
затверджуються начальником  відповідного  управління  (головою
комітету).
   20. Начальник  держекоінспекції  -  заступник  Головного
державного  інспектора  з  охорони  навколишнього  природного
середовища відповідної території - має бланк із зображенням
Державного герба України і відповідним написом.
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка