Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Методики визначення обсягів закупівлі електроенергії ДП "102 підприємство електричних мереж ВМС України" на Оптовому ринку електричної енергії України


  НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
 
 N 1293 від 29.12.2000
   м.Київ
 
   Про затвердження Методики визначення обсягів закупівлі
   електроенергії ДП "102 підприємство електричних мереж
  ВМС України" на Оптовому ринку електричної енергії України
 
   ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної
            комісії регулювання електроенергетики
    N 680 ( v0680227-02 ) від 21.06.2002 - з 01.07.2002 )
 
   Згідно з повноваженнями, наданими Указом Президента України
від 21 квітня 1998 року N 335 ( 335/98 ) "Питання Національної
комісії  регулювання  електроенергетики",  Національна комісія
регулювання електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
   1. Для визначення обсягів закупівлі електроенергії державним
підприємством "102 підприємство електричних мереж ВМС України" в
Оптовому ринку електричної енергії України, затвердити Методику
визначення обсягів закупівлі електроенергії ДП "102 підприємство
електричних мереж ВМС України" на Оптовому ринку електричної
енергії (додається).
 
 Голова Комісії                     О.Гридасов
                            Затверджено
                          Постанова НКРЕ
                       від 29.12.2000 N 1293
               Методика
    визначення обсягів закупівлі електроенергії ДП "102
 підприємство електричних мереж ВМС України" на Оптовому ринку
          електричної енергії України
   1. Загальні положення
   1.1. Цією  Методикою  передбачається  вирішення  питань
визначення  обсягів  закупівлі  електроенергії  державного
підприємства "102 підприємство електричних мереж ВМС України"
(далі - 102 ПЕМ) в Оптовому ринку електричної енергії України
(далі - ОРЕ), при передачі електроенергії 102 ПЕМ електричними
мережами 1 та 2 класів напруги ВАТ  "Енергетична  компанія
"Севастопольенерго"  (далі  - Севастопольенерго) у зв'язку з
особливостями функціонування 102 ПЕМ в ОРЕ, наведеними в пунктах
1.2 та 1.3.
   1.2. Електричні мережі 102 ПЕМ відносяться до 2 класу напруги
і приєднані до електричних мереж Севастопольенерго.
   Електричні мережі 102 ПЕМ межують з електричними мережами
Севастопольенерго по 1 та по 2 класах напруги.
   Розмежування мереж 102 ПЕМ з мережами Севастопольенерго по 1
класу напруги є розмежування на розподільчих пристроях номінальною
напругою (6)10 кВ підстанцій 110(35)/6(10) кВ і 110/35/6(10) кВ
Севастопольенерго.
   Розмежування мереж 102 ПЕМ з мережами Севастопольенерго по 2
класу напруги  є  розмежування  на  лініях  електропередачі
6-10-0,4 кВ, на підстанціях 6-10/0,4 кВ або на розподільчих
пунктах 6-10 кВ.
   1.3. Перетоки  електричної  енергії  між  102  ПЕМ  та
Севастопольенерго здійснюються таким чином.
   1.3.1. Перетоки електричної енергії 102 ПЕМ здійснюються за
схемами:
   "ОРЕ -> електричні мережі 1 класу напруги Севастопольенерго
->  електричні  мережі 2 класу напруги Севастопольенерго ->
електричні мережі 2-го класу напруги 102 ПЕМ";
   "ОРЕ -> електричні мережі 1 класу напруги Севастопольенерго
-> електричні мережі 2 класу напруги 102 ПЕМ".
   1.3.2. Частка   електричної  енергії  Севастопольенерго
передається електричними мережами 2 класу 102 ПЕМ.
   2. Забезпечення балансу електроенергії
   Визначальним при розподілі обсягів втрат електроенергії, які
виникли при передачі електроенергії, що складається з обсягів
електроенергії різних суб'єктів підприємницької діяльності, є
забезпечення  балансу  між обсягами надходження, нормативними
технологічними витратами і корисною віддачею електроенергії в
мережах кожного із електропостачальників.
   2.1. Забезпечення балансу електроенергії в електромережах 1
класу напруги
   2.1.1. Загальне рівняння балансу електроенергії в електричних
мережах 1 класу напруги має такий вигляд:
 
 Eнадх.1кл.- дельта Eн.1кл. = Eк.сп.1кл. + Eк.2кл. + Eк.с.е.1 (1)
   де:
   Eнадх.1кл. - обсяг надходження електроенергії в електричні
мережі 1 класу напруги;
   дельта Eн.1кл.  -  нормативні  технологічні   витрати
електроенергії в електричних мережах 1-го класу напруги;
   Eк.сп.1кл. - обсяг корисної віддачі електроенергії споживачам
1 класу напруги;
   Eк.2кл. - обсяг корисної віддачі електроенергії з електричних
мереж 1 класу напруги в електричні мережі 2 класу напруги
(споживачам 2 класу напруги та членам ОРЕ);
   Eк.с.е.1  -  обсяг  корисної  віддачі  електроенергії з
електричних мереж 1 класу напруги безпосередньо в електричні
мережі інших членів ОРЕ.
   2.1.2.  Для  забезпечення можливості окремого визначення
обсягів надходження електроенергії в електромережі 1 класу напруги
здійснюється  ділення правої та лівої частини формули 1 на
Eнадх.1кл.
      (Eнадх.1кл. - дельта Eн.1кл.) / Eнадх.1кл. =
     (Eк.сп.1кл. + Eк.2кл. + Eк.с.е.1) / Eнадх.1кл.
   1-Кр1 = (Eк.сп.1кл. + Eк.2кл + Eк.с.е.1) / Eнадх.1кл.
  Eнадх.1кл. = (Eк.сп.1кл. + Eк.2кл. + Eк.с.е.1 ) / (1-Кр1)
   Eнадх.1кл. = Eк.сп.1кл. / (1-Кр1) + Eк.2кл. / (1-Кр1) +
          + Eк.с.е.1 / (1-Кр1)...           (2)
   де:
   Кр1 -  коефіцієнт  нормативних  технологічних  витрат
електроенергії у електромережах 1 класу напруги, який визначається
як  відношення  величини  нормативних  технологічних  витрат
електроенергії до обсягів електроенергії, що надійшла до місцевих
(локальних) електромереж на першому класі напруги за відповідний
розрахунковий період.
   2.1.3. Рівняння 2 забезпечує можливість окремого визначення
обсягів надходження електроенергії в електричні мережі 1 класу
напруги:
   для споживачів 1 класу напруги Eнадх.сп.1кл.
   Eнадх.сп.1кл.= Eк.сп.1кл. / (1-Кр1)            (3)
   для електричних мереж 2 класу напруги Eнадх.2кл.1
   Eнадх.2кл.1 = Eк.2кл. / (1-Кр1)              (4)
   для електричних  мереж  інших  членів ОРЕ, безпосередньо
Eнадх.с.е.1
   Eнадх.с.е.1 = Eк.с.е.1 / (1-Кр1).             (5)
   2.2. Забезпечення  балансу  електроенергії  в електричних
мережах 2 класу напруги
   2.2.1. Загальне рівняння балансу електроенергії в електричних
мережах 2 класу напруги має такий вигляд:
   Eнадх.2кл. - дельта Eн.2кл. = Eк.сп.2кл. + Eк.с.е.2    (6)
   де:
   Eнадх.2кл. - обсяг надходження електроенергії в електричні
мережі 2 класу напруги;
   Eк.сп.2кл. - обсяг корисної віддачі електроенергії споживачам
2 класу напруги;
   Eк.с.е.2 -  обсяг  корисної  віддачі  електроенергії  з
електричних мереж 2 класу напруги безпосередньо в електричні
мережі інших членів ОРЕ;
   дельта Eн.2кл.  -  нормативні  технологічні   витрати
електроенергії в електричних мережах 2 класу напруги.
   2.2.2.  Для  забезпечення можливості окремого визначення
обсягів надходження електроенергії в електромережі 2 класу напруги
здійснюється  ділення правої та лівої частини формули 6 на
Eнадх.2кл.
      (Eнадх.2кл. - дельта Eн.2кл.) / Eнадх2.кл. =
       (Eк.сп.2кл. + Eк.с.е.2 ) / Eнадх.2кл.
      1-Кр2 = (Eк.сп.2кл. + Eк.с.е.2) / Eнадх.2кл.
     Eнадх.2кл. = (Eк.сп.2кл. + Eк.с.е.2 ) / (1-Кр2)
  Eнадх.2кл.= Eк.сп.2кл. / (1-Кр2) + Eк.с.е.2 / (1-Кр2)   (7)
   де:
   Кр2 -  коефіцієнт  нормативних  технологічних  витрат
електроенергії  у   електромережах   2   класу   напруги
електропостачальника, який визначається як відношення величини
нормативних технологічних витрат  електроенергії  до  обсягів
електроенергії, що надійшла до місцевих (локальних) електромереж
на другому класі напруги, за відповідний розрахунковий період.
   2.2.3. Рівняння 7 забезпечує можливість окремого визначення
обсягів надходження електроенергії в електричні мережі 2-го класу
напруги:
   для споживачів 2 класу напруги Eнадх.сп.2кл.
   Eнадх.2кл. = Eк.сп.2кл. / (1-Кр2)             (8)
   для безпосередньої видачі в електричні мережі інших членів
ОРЕ Eнадх.с.е.2
   Eнадх.с.е.2 = Eк.с.е.2 / (1-Кр2).             (9)
   2.3. Визначення  обсягів  надходження  електроенергії  в
електричні мережі для різних груп споживачів
   2.3.1. Обсяги надходження електроенергії в електричні мережі
1 класу напруги електропостачальника для споживачів 1 класу
напруги, Eнадх.сп.1кл. визначаються за формулою 3.
   2.3.2. Обсяги надходження електроенергії в електричні мережі
1 класу напруги електропостачальника для членів ОРЕ, перетоки
електроенергії яких здійснюються лише мережами 1 класу напруги,
Eнадх.с.е.1 визначаються за формулою 5.
   2.3.3. Обсяги надходження електроенергії в електричні мережі
1 класу напруги електропостачальника для споживачів 2 класу
напруги, передача електроенергії яким здійснюється мережами 1 і 2
класів напруги, Eнадх.сп.2кл. визначаються з урахуванням формул 4
та 8:
   Eнадх.сп.2кл. = Eк.сп.2кл. / (1-Кр1)(1-Кр2)       (10)
   2.3.4. Обсяги надходження електроенергії в електричні мережі
1 класу напруги електропостачальника для членів ОРЕ, перетоки
електроенергії яких здійснюється мережами 1 і 2 класів напруги,
Eн.с.е.2 визначаються з урахуванням формул 5 та 9:
      Eн.с.е.2 = Eк.с.е.2 / (1-Кр1) (1-Кр2)      (10-1)
   2.3.5. Обсяги надходження електроенергії в електричні мережі
2 класу напруги електропостачальника для споживачів 2 класу
напруги, передача електроенергії яким здійснюється лише мережами 2
класу напруги, Eнадх.2кл. визначається за формулою 8.
   2.3.6. Обсяги надходження електроенергії в електричні мережі
2 класу напруги електропостачальника для членів ОРЕ, перетоки
електроенергії яких здійснюються лише мережами 2 класу напруги,
Eнадх.с.е.2 визначається за формулою 9.
   3. Визначення  порядку  розподілу втрат електроенергії в
електричних мережах 102 ПЕМ та Севастопольенерго
   В цьому розділі застосовуються такі визначення:
   перший електропостачальник - електропостачальник, електричні
мережі  якого використовуються для передачі електроенергії у
електричні мережі другого електропостачальника;
   другий   електропостачальник   -   електропостачальник,
електроенергія  якого  передається  електромережами  першого
електропостачальника.
   Обсяги  нормативних  технологічних  витрат електроенергії
другого   електропостачальника  в  електромережах  першого
електропостачальника  залежать  як  від  обсягів  передачі
електроенергії,  так  і  від  класу  тих  мереж  першого
електропостачальника,  які  використовуються  для  передачі
електроенергії.
   3.1. Передача електроенергії електричними мережами 1 класу
напруги  першого  електропостачальника  (Севастопольенерго)  в
електричні мережі 2 класу напруги другого електропостачальника
(102 ПЕМ)
   3.1.1. Обсяги надходження електроенергії в електричні мережі
1 класу напруги першого електропостачальника, яка передається
мережами першого електропостачальника на 1 класі напруги в мережі
                             1
другого електропостачальника на 2 клас  напруги,  E н.в.м.1.
визначається на підставі формули 5.
   1      1       1
   E н.в.м.1. = E к.в.1 / (1 - К р1)            (11)
   де:
   1
   E к.в.1 - корисна віддача електроенергії із мереж 1 класу
напруги першого електропостачальника в електричні мережі 2 класу
напруги другого електропостачальника.
   3.1.2. Обсяг нормативних технологічних витрат електроенергії
в електричних мережах 1 класу напруги першого електропостачальника
від переданої електроенергії в електричні мережі 2 класу другого
               1
електропостачальника дельта E 1 визначаються на підставі формули:
     1   1      1     1      1    1
 дельта E 1 = E н.в.м.1 - E к.в.1 = E к.в.1 / (1-К р1) - E к.в.1.=
      1     1     1  1        1
    = (E к.в.1. - E к.в.1 + К р1 E к.в.1.) / (1 - К р1) =
             1  1       1
           = К р1 E к.в.1. / (1-К р1);       (12)
   3.1.3. Обсяги   нормативних   технологічних   витрат
електроенергії,  що  визначаються  формулою  12,  мають бути
використані при визначенні обсягів закупівлі електроенергії на ОРЕ
першим і другим електропостачальниками.
   Другий  електропостачальник (102 ПЕМ) має зарахувати ці
витрати до обсягів закупівлі електроенергії на ОРЕ.
   3.2. Передача електроенергії електричними мережами 1 і 2
класів напруги першого електропостачальника (Севастопольенерго) в
електричні мережі 2 класу напруги другого електропостачальника
(102 ПЕМ)
   3.2.1. Обсяги надходження електроенергії в електричні мережі
1 класу напруги першого електропостачальника, яка передається
мережами першого електропостачальника на 1 та 2 класах напруги в
                             1
мережі другого електропостачальника на 2 клас напруги, E н.в.м.2.
визначається на підставі формули 10-1.
      1      1       1    1
     E н.в.м.2 = E к.в.2 / (1 - К р1) (1-К р2)      (13)
   де:
   1
   E к.в.2 - корисна віддача електроенергії з електричних мереж
2 класу напруги першого електропостачальника в електричні мережі 2
класу напруги другого електропостачальника.
   3.2.2. Обсяг нормативних технологічних витрат електроенергії
в електричних  мережах  1  та  2  класів  напруги  першого
електропостачальника від переданої електроенергії в електричні
                                1
мережі 2 класу напруги другого електропостачальника дельта E 2
визначається на підставі формули:
            1   1      1
        дельта E 2 = E н.в.м.2 - E к.в.2 =
        1      1    1    1
      = E к.в.2 / (1-К р1) (1-К р2) - E к.в.2      (14)
   3.2.3. Обсяг нормативних технологічних витрат електроенергії,
що визначається формулою 14, має бути використаний при визначенні
обсягів  закупівлі  електроенергії  на  ОРЕ першим і другим
електропостачальниками.
   Другий  електропостачальник (102 ПЕМ) має зарахувати ці
витрати до обсягів закупівлі електроенергії на ОРЕ.
   3.3. Передача електроенергії електричними мережами 2 класу
напруги першого електропостачальника (102 ПЕМ) в електричні мережі
2 класу напруги другого електропостачальника (Севастопольенерго)
   3.3.1. Обсяги надходження електроенергії в електричні мережі
2 класу напруги першого електропостачальника, яка передається
електричними мережами першого електропостачальника на 2 класі
напруги в електричні мережі другого електропостачальника на 2 клас
     1
напруги, E н.в.м.3. визначається на підставі формули 9.
        1      1       1
       E н.в.м.3. = E к.в.3 / (1- К р2)        (15)
   де:
   1
   E к.в.3 - корисна віддача електроенергії з електричних мереж
2 класу напруги першого електропостачальника в електричні мережі 2
класу напруги другого електропостачальника.
   3.3.2. Обсяг нормативних технологічних витрат електроенергії
в електричних мережах 2 класу напруги першого електропостачальника
від переданої електроенергії в електричні мережі 2 класу другого
               1
електропостачальника дельта E 3 визначається на підставі формули:
            1   1      1
        дельта E 3 = E н.в.м.3 - E к.в.3 =
          1      1    1
         = E к.в.3 / (1-К р2) - E к.в.3. =
      1     1     1  1       1
     (E к.в.3. - E к.в.3 + К н2 E к.в.2.) / (1-К р2) =
            1  1       1
           = К р2 E к.в.3. / (1-К р2);       (16)
   3.3.3. Обсяг нормативних технологічних витрат електроенергії,
що  визначається формулою 16, має бути вилучений з обсягів
закупівлі електроенергії на ОРЕ першим електропостачальником (102
ПЕМ).
   4. Визначення обсягу закупівлі електроенергії 102 ПЕМ на ОРЕ
   Обсяг закупівлі електроенергії 102 ПЕМ на ОРЕ Eзакуп.102
визначається за формулою:
                      1
   Eзакуп.102 = Eсальд.надх.102 + дельта E 1 +
              1      1
         + дельта E 2 - дельта E 3          (17)
   де:
   Есальд.надх.102 -  обсяг  електроенергії яка надходить в
електромережі 102 ПЕМ, за винятком корисної віддачі електроенергії
в електромережі інших енергопостачальників.
 
   (  Розділ 5 втрачає чинність з 01.07.2002 на підставі
Постанови Національної комісії регулювання електроенергетики N 680
( v0680227-02 ) від 21.06.2002 )
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка