Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про зміни ставок ввізного мита на окремі види товарів


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 3 травня 1994 р. N 285
                Київ
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 16 ( 16-2001-п ) від 12.01.2001 )
 
        Про зміни ставок ввізного мита на
            окремі види товарів
   ( Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ
    N 545-р ( 545-94-р ) від 23.07.94 )
  ( На доповнення до Постанови додатково див. Постанову КМ
   N 577 ( 577-94-п ) від 22.08.94 )
   ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
    N 117 ( 117-95-п ) від 16.02.95 )
 
 ( Додатково див. Постанову КМ N 124 ( 124-95-п ) від 17.02.95 )
  ( На доповнення до Постанови додатково див. Постанову КМ
   N 139 ( 139-95-п ) від 22.02.95 )
   ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
    N 209 ( 209-95-п ) від 22.03.95 
    N 531 ( 531-95-п ) від 18.07.95 
    N 622 ( 622-95-п ) від 10.08.95 )
 
 ( Додатково див. Постанову КМ N 675 ( 675-95-п ) від 16.04.95 )
 
   ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
    N 998 ( 998-95-п ) від 13.12.95 
    N 94 ( 94-96-п ) від 16.01.96 
    N 212 ( 212-96-п ) від 19.02.96 
    N 360 ( 360-96-п ) від 27.03.96 
    N 438 ( 438-96-п ) від 18.04.96 
    N 863 ( 863-96-п ) від 30.07.96 
    N 925 ( 925-96-п ) від 07.08.96 
    N 1095 ( 1095-96-п ) від 11.09.96
    N 1245 ( 1245-96-п ) від 05.10.96 
    N 1376 ( 1376-96-п ) від 08.11.96 
    N 1378 ( 1378-96-п ) від 08.11.96 )
   ( Зміни в текст не внесені. Додатково див. Постанови КМ
    N  67 (  67-97-п ) від 27.01.97 
    N 916 ( 916-97-п ) від 22.08.97 
    N 1120 ( 1120-97-п ) від 08.10.97 
    N 1213 ( 1213-97-п ) від 03.11.97 
    N 1432 ( 1432-97-п ) від 20.12.97 
    N 150 ( 150-98-п ) від 16.02.98 
    N 257 ( 257-98-п ) від 02.03.98 
    N 420 ( 420-98-п ) від 02.04.98 
    N 693 ( 693-98-п ) від 18.05.98 
    N 1212 ( 1212-98-п ) від 03.08.98 
    N 1479 ( 1479-98-п ) від 21.09.98 
    N 1935 ( 1935-98-п ) від 09.12.98 
    N 2000 ( 2000-98-п ) від 18.12.98 
    N 1401 ( 1401-99-п ) від 30.07.99 
    N 1798 ( 1798-99-п ) від 27.09.99 
    N 2105 ( 2105-99-п ) від 20.11.99 
    N 40 ( 40-2000-п ) від 15.01.2000 
    N 121 ( 121-2000-п ) від 24.01.2000
    N 751 ( 751-2000-п ) від 04.05.2000
    N 926 ( 926-2000-п ) від 06.06.2000 )
 
 
   З метою    вдосконалення    тарифного    регулювання
зовнішньоекономічної  діяльності  Кабінет  Міністрів  України
п о с т а н о в л я є:
   1. Внести зміни до ставок ввізного мита на товари згідно з
додатком.
   2. Контроль  за  виконанням  цієї постанови покласти на
Державний митний комітет.
 
   Виконуючий обов'язки
   Прем'єр-міністра України            Ю.ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ
       Міністр
   Кабінету Міністрів України           І.ДОЦЕНКО
   Інд.40
 
                     Додаток
              до постанови Кабінету Міністрів України
                від 3 травня 1994 р. N 285
               ПЕРЕЛІК
       окремих видів товарів, на які змінюються
           ставки ввізного мита *
 
 ################################################################-
  Код товару |  Опис товару згідно з ГС   | Ставка мита**
 згідно з ГС |                |################-
        |                |пільгова| повна
 #################################################################
 
###########################
( Виноска втратила чинність на підставі Розпорядження КМ N 545-р
( 545-94-р ) від 23.07.94 ) *) Ставки ввізного мита, визначені
цією постановою, не поширюються на товари, що імпортуються з
країн-учасниць СНД.
 
 **) У відсотках до митної вартості товару.
 
 
 
 
( Позицію 18.06  Шоколад і шоколадні вироби виключено   
 на підставі Постанови КМ N 1378 ( 1378-96-п ) від 08.11.96 )
 
  18.06        Шоколад і шоколадні     50   50
 (крім 18. 06 31    вироби
     18. 06. 32
     18. 06. 90110-
     18. 06. 90390
     18. 06. 90500-
     18. 06. 90900)
 
 
  24. 02        Тютюнові вироби      30   30
  (крім 24. 02 10000,
     24. 02 20000)
 
 
 
 25.03      Сірка               60    100
 
 25.10      Фосфати кальцію природні      0    5
 
 26.06      Руди і концентрати алюмінієві   0    5
 
 27.01      Вугілля              0    10
 
 27.02,     Торф, кокс, лігніт         0    5
 27.03,
 27.04
 
 27.07      Масла та інші продукти високо-   0    5
         температурної перегонки кам'я-
         новугільної смоли
 
 27.09,     Нафта і нафтопродукти       0    0
 27.10
 
 27.11      Гази нафтові, газоподібні вуг-   0    5
         леводні інші
 
 28.04      Гелій               0    10
 
 28.06 10000   Водень хлористий (кислота соля-  15    30
         на)
 
 28.09 20000   Кислота фосфорна і кислоти     0    10
         поліфосфорні
 
 28.10      Оксиди бору, кислоти борні     0    10
 
 28.11      Кислоти неорганічні інші      0    10
 
 28.12 10900   Хладони              0    10
 
 28.15      Гідроксид натрію (їдкий натр,   0    10
         сода каустична), гідроксид ка-
         лію, пероксиди натрію і калію
 
 28.25      Гідразин і гідроксиламін, їх    0    10
         солі неорганічні
 
 28.26 90900   Складні солі фтору (фториди)    0    10
         інші
 
 28.27 10000   Хлорид амонію           15    30
 
 28.30 90190   Сульфіди, полісульфіди інші    0    10
 
 28.33      Сульфати, квасці, сульфати     0    10
         натрію, пероксосульфати
 
 28.35 23000   Фосфат натрію           0    10
 
 28.36 40000   Карбонати калію          0    10
 
 28.41 60000   Манганіти, манганати, перманга-  0    10
         нати
 
 28.42 10000   Силікати подвійні або комплексні  0    10
         інші
 
 28.43 10900   Метали дорогоцінні в колоїдному  0    10
         стані інші
 
 28.49 10000   Карбід кальцію           0    10
 
 29.01 10900   Вуглеводні ациклічні насичені   0    15
         для інших потреб
 
 29.01 23000   Бутен (бутилен) та його ізомери  0    15
 
 29.02 20900   Бензол               0    15
 
 29.02 30900   Толуол               0    15
 
 29.02 41000,  Вуглеводні циклічні        0    15
 29.02 42000,
 29.02 43000
 
 29.02 50000   Стирол               0    15
 
 29.03 22000   Трихлоретилен           0    15
 
 29.04      Похідні вуглеводнів        0    15
 
 29.05 13000,  Бутан-1-ол, 2-етилгексан-1-ол   0    15
 29.05 16100
 
 29.07 11000   Фенол               0    15
 
 29.14 11000   Ацетон               0    15
 
 29.14 22000   Циклогексанон           0    15
 
 29.15 31000   Етилацетат             0    15
 
 29.16 11100,  Кислота акрилова і метакрилова   0    15
 29.16 11900,
 29.16 12000,
 29.16 13000,
 29.16 14000
 
 29.22 11000,  Моноетаноламін, хімреагенти для  0    15
 29.25 19900   обробки бурових розчинів
 
 29.33 51900   Піперилен             0    15
 
 29.33 71000   Епсилон-капролактам        0    15
 
 29.42      Поглинальне солярове масло     0    15
 
 31.04 10000   Хлористий калій          0    10
 
 32.08 10100,  Лаки                0    10
 
 ( Види товарів за кодом 32.08 10900 (тільки для позицій 
 87.02 - 87.05) виключено на підставі Постанови КМ N 360
 ( 360-96-п ) від 27.03.96 )
 32.08 10900,
 32.08 90990
 
 34.03 19910   Мастильні засоби для машин, ме-  0    20
         ханізмів
 
 38.02      Вугілля активоване         0    10
 
 38.11      Антидетонаційні суміші       0    10
 
 38.12      Прискорювачі вулканізації каучу-  0    10
         ку готові, сполуки пластифікуючі
         для каучуку, в іншому місці не
         поіменовані, суміші антиокислю-
         вальні і сполуки стабілізуючі
         інші, для каучуку і пластмас
 
 39.01 20000   Поліетилен             0    10
 
 39.02 10000   Поліпропілен            0    10
 
 39.03      Полімери стиролу в первинних    0    10
         формах
 
 39.04      Полімери вінілхлориду       0    10
 
 39.04 30000,  Полікарбонат, смола епоксидна   0    10
 39.07 40000
 
 39.09 40000   Смоли фенольні           0    10
 
 39.11 10000   Смоли нафтові, кумаронові, ін-   0    10
         денові, кумарон - інденові та
         політерпени
 
 39.12      Целюлоза              0    10
 
 39.14      Смоли іонообмінні         0    10
 
 39.19 10510   Плівка з полімерів вінілхлориду  0    10
 
 39.20 51000   Оргскло              0    10
 
 40.01      Каучук натуральний, балата, гу-  0    10
         таперча, гваюла, чикл та інші
         аналогічні природні смоли, в
         первинній формі або у плитах,
         листах чи стрічках
 
 40.02      Каучук синтетичний і фактис, от-  0    10
         риманий із масел, у первинній
         формі або у плитах, листах чи
         стрічках, суміші продуктів, заз-
         начених у товарній позиції 40.01,
         з продуктами даної товарної по-
         зиції у первинній формі або у
         плитах, листах чи стрічках
 
 40.09      Труби, шланги і рукави гумові   0    10
 
 40.10      Стрічка транспортерна, паси    0    10
         привідні
 
  41. 04-41.09     Натуральна шкіра      5   5
  
( Вид товару за кодом 43.01 виключено на підставі Постанови КМ
 N 925 ( 925-96-п ) від 07.08.96 )
 43.01, 43.02, 43.03  Хутрові вироби  та   20  20
 (крім 43.03 10900)   вичинені шкурки
 
 
 44.01 10000 Деревина і вироби з неї         0   5
 44.03 10910
 44.03 10990
 44.03 99900
 44.07-44.12
(крім 44.08 90300 тільки: шпон струганий
 44.10 10100
 44.11 11000
 44.11 21000
 44.12 12000
 44.12 19000)
 
 47.01-47.07   Паперова маса з деревини або    0    5
         інших волокнистих рослинних ма-
         теріалів і картонні відходи та
         макулатура
 
 48.01,     Папір, картон           0    10
 48.02,
 48.04,
 48.05, 48.10
 
 48.06 10000   Пергамент рослинний        0    10
 
 48.06 40100   Пергамін              0    10
 
 48.08 20000   Крафт-папір мішковий, крепова-   0    10
         ний, тиснений або нетиснений,
         перфорований або неперфорований
 
 48.20 20000   Зошити               0    10
 
 49.07.00.910  Негашені поштові марки, марки    0,1   10
        держмита або аналогічні марки
        поточного або нового випуску в
        країні, для якої вони призначені;
        папір гербовий; чекові книжки;
        банкноти, акції, облігації, бони
        і аналогічні форми цінних паперів:
         інші:
           підписані та номеровані
 
 51.01      Вовна               0    5
 
 51.06,     Пряжа бавовняна та вовняна     0    5
 51.07, 52.07
 52.05, 52.06
 
 51.11    Тканини                 0   10
 51.12
 52.08-52.12
 55.12-55.16
 56.03
 
 52.01      Волокно бавовняне         0    10
 
 53.03      Волокно джутове          0    5
 
 54.01-54.06,   Хімічні нитки та волокна     0    10
 55.01-55.11
 
 ( Види товарів за кодами 57.01 - 57.03 виключено на підставі
  Постанови КМ N 360 ( 360-96-п ) від 27.03.96 )
 57.01-57.05   Килими і килимові вироби машин-  20    60
         ного виробництва
 
 69.13 10000,   Високоякісні вироби з фарфору   5    40
 69.14 10000
 
 70.13 21110,   Вироби з кришталю, виготовлені  10    50
 70.13 21190,   ручним способом
 70.13 31100,
 70.13 99100
 71.16        Вироби з природних чи    50    50
            культивованих перлів,
            дорогоцінного чи
            напівдорогоцінного
            каміння (природного,
            штучного або
            реконструйованого)
 
 
 71.13 20000,   Столові прибори і посуд із не-  20    60
 71.14 20000,   дорогоцінних металів з покрит-
 71.15 90900   тям із срібла і золота
 
 71.15 10000,   Інші вироби із дорогоцінних ме-  0    30
 71.15 90100   талів, оплаковані дорогоцінними
         металами
 
 73.04 20100   Труби бурильні          0    20
 
 73.06 20000   Труби обсадні та насосно-комп-  0    20
         ресорні для буріння нафтових і
         газових свердловин
 
 73.08      Металоконструкції з чорних ме-  20    40
         талів та їх частини (крім
         збірних будівельних конструк-
         цій, класифікованих в товар-
         ній позиції 94.06), листки,
         прутки, профілі, труби з чор-
         них металів, що використову-
         ються для металоконструкцій
 
 74.01-74.04   Мідь і брухт мідний        0    5
 
 74.07,      Прокат із мідних сплавів     0    5
 74.09
 
 75.01-75.03   Нікель і брухт нікелевий     0    5
 
 75.05,      Прокат нікелевий         0    5
 75.06
 
 76.01      Алюміній             0    5
 
 76.02      Відходи і брухт алюмінієвий    0    5
 
 76.04,      Прокат алюмінієвий        0    5
 76.06
 
 76.07      Фольга алюмінієва         0    5
 
 78.01      Свинець
 
 78.02      Відходи і брухт свинцевий     0    5
 
 79.01      Цинк               0    5
 
 79.02      Відходи і брухт цинковий     0    5
 
 79.04,      Прокат цинковий          0    5
 79.05
 
 80.01-80.04   Олово, відходи і брухт олов'я-  0    5
         ний, прокат олов'яний
 
 81.01      Вольфрам і вироби з нього, в   0    5
         тому числі відходи і брухт
 
 81.02      Молібден і вироби з нього, в   0    5
         тому числі відходи і брухт
 
 81.04      Магній і вироби з нього, в
         тому числі видходи і брухт    0    5
 
 81.05      Кобальт і вироби з нього, в    0    5
         тому числі відходи і брухт
 
 81.06      Вісмут і вироби з нього, в    0    5
         тому числі відходи і брухт
 
 81.07      Кадмій і вироби з нього, в    0    10
         тому числі відходи і брухт
 
 81.11      Марганець і вироби з нього, в   0    10
         тому числі відходи і брухт
 
 81.12      Галій і вироби з нього, в     0    10
         тому числі відходи і брухт
 
 84.01      Реактори ядерні, тепловидільні  0    10
         елементи (касети), неопроміне-
         ні, устаткування і пристрої
         для розділення ізотопів
 
 84.08,      Запасні частини до сільсько-   0    10
 84.09 91000,   господарських машин (крім по-
 84.32 90100,   зицій 87.03, 87.04)
 84.32 90900,
 84.33 90000,
 84.34 90000,
 84.36 99000
 
 84.09      Частини, призначені спеціально  0    10
         або в основному для двигунів
 
 84.11      Двигуни турбореактивні та тур-  0    10
         богвинтові, газові турбіни інші
 
 84.13      Насоси рідинні з витратомірами  0    10
         або без них, підйомники для
         рідини
 
 84.18      Холодильне та морозильне устат-  5    30
 (крім      кування електричне або інших
 84.18 21910,   видів, теплові насоси
 84.18 21990,
 84.18 40910,
 84.18 40990)
 
 84.19      Устаткування промислове і лабо-  5    30
         раторне з електричним і неелек-
         тричним нагрівом для обробки
         матеріалів шляхом зміни темпе-
         ратури
 
 84.22      Машини посудомийні, устаткуван-  5    30
         ня для мийки і сушіння місткос-
         тей, устаткування для наповнен-
         ня і закупорювання пляшок
 
 84.24      Механічні пристрої (в тому чис-  5    30
         лі з ручним управлінням) для
         розбризкування рідких і порош-
         коподібних матеріалів
 
 84.25      Талі підйомні та підіймачі,    5    30
         крім скипових підіймачів,
         лебідки, домкрати
 
 84.27      Автонавантажувачі, обладнані   5    30
         підйомним або навантажувально-
         розвантажувальним устаткуванням
 
 84.28      Машини і пристрої інші для під-  5    30
         німання, переміщення, наванта-
         ження і розвантаження (ліфти,
         ескалатори, конвейери)
 
 84.29      Бульдозери, автогрейдери і пла-  5    30
         нувальники, скрепери, екскава-
         тори, одноковшові навантажува-
         чі, трамбувальні машини, дорож-
         ні катки
 
 84.30      Машини і механізми для копання,  5    30
         розробки, трамбування, виїмки
         і буріння грунтів, устаткування
         для забивання і витягання свай
  крім     Бурове, нафтогазопромислове ус-
 84.30 49000   таткування та обладнання, за-   0    10
 84.31 43000   пасні частини до нього      0    10
 
 84.38 90000   Запасні частини для харчової та  0    10
         переробної промисловості
 
 84.45-84.49,   Обладнання для легкої промисло-  0    10
 84.51-84.53   вості
 
 84.65      Верстати для обробки дерева,   5    30
         пробки, кістки, ебоніту, твер-
         дих пластмас, верстати для за-
         бивання цвяхів, скріпок, склею-
         вання, складання
 
 84.67      Інструменти ручні (машини) з   5    30
         пневматичним або вбудованим не-
         електричним приводом
 
 84.68      Устаткування і апарати для па-  5    30
         яння м'яким і твердим припоєм
         або зварювання, що не ввійшли
         до позиції 85.15
 
 84.69      Машинки друкарські        10    40
 
 84.70      Калькулятори, лічильні машини,  10    20
         касові апарати та інші аналогі-
         чні машини з лічильними прист-
         роями
 
 84.71      Машини автоматичні для обробки  10    40
         інформації та їх блоки, магніт-
         ні й оптичні лічильні пристрої
 
 
 84.72      Устаткування конторське інше   10    40
         (гектографічні і трафаретні
         розмножувальні апарати, автома-
         тичні пристрої для роздачі бан-
         кнот, машини для сортування)
 
 84.81      Крани, клапани, вентилі та інша  0    10
         арматура для трубопроводів,
         котлів, резервуарів, цистерн,
         баків і аналогічних місткостей,
         включаючи редукційні і терморе-
         гулюючі клапани
 
 85.01 53910   Двигуни електричні багатофазні  0    10
         потужністю понад 75 кВт, але не
         більше 750 кВт
 
 85.07      Акумулятори електричні, включа-  0    10
         ючи сепаратори
 
 
 85.17 (крім Апарати електричні телефонні і      10   40
 85.17 10000) телеграфні для дротяного зв'язку
 
 85.18      Мікрофони і підставки для них,  10    40
         гучномовці
 
 85.19      Електропрогравачі, програвачі   10    40
         грамплатівок, деки касетні та
         інша звуковідтворююча апарату-
         ра, що не має звукозаписуючих
         пристроїв
 
 
 
 85 21        Апаратура для відеозапису  10    10
 (крім        і відеовідтворення
 85.21 10310
 85.21 10390)
 
 85.22      Частини і приладдя до устатку-  10    40
         вання, що класифікуються в по-
         зиціях 85.19 - 85.21
 
 85.23      Носії готові незаписані для за-  10    40
         пису звуку або аналогічного за-
         пису інших явищ
 
 85.44 11100   Дріт обмотувальний мідний, ла-  0    5
         кований або емальований
 
 86.01      Електровози залізничні      0    10
 
 86.02      Локомотиви інші, тендери     0    10
 
 86.03      Вагони моторні електро- і ди-   0    10
         зельних поїздів і трамвайні
 
 86.04      Вагони залізничні, трамвайні   0    10
         для механізації шляхових робіт
 
 86.05      Вагони залізничні і трамвайні   0    10
         пасажирські несамохідні (при-
         чіпні), вагони для багажу, пош-
         тові та інші спеціальні заліз-
         ничні і трамвайні, несамохідні
 
 86.06      Вагони залізничні і трамвайні   0    5
         вантажні несамохідні
 
 86.07      Вузли і частини до локомотивів,  0    5
         іншого залізничного рухомого
         складу і трамваїв
 
 86.08      Пристрої шляхові залізничні і   0    5
         трамвайні
 
(крім 87.02    Тролейбуси
90900)         
 
 
 87.06 (крім   Шасі з двигунами для автомобі-  0    20
 87.06 00910)   лів
 
 87.07 (крім   Кузови (включаючи кабіни) для   0    20
 87.07 10100,   автомобілів
 87.07 10900)
 
 87.08 (тільки  Частини і приладдя до автомобі-  0    20
 для позицій   лів
 87.02, 87.05)
 
 88.02      Літальні апарати (вертольоти,   0    20
         літаки)
 
 88.05      Апаратура і пристрої для злі-   0    20
         тання літаків, гальмувальні
         пристрої для посадки літаків,
         наземні тренажери для льотчиків
         і їх частини
 
 89.05 20000   Плавучі та занурювальні плат-   0    10
         форми (для буріння та експлуа-
         тації свердловин)
 
 89.08      Судна та інші плавучі засоби,   0    10
         призначені на злам
 
 90.26      Прилади і апаратура для вимірю-  0    10
         вання і контролю витрат, рівня,
         тиску та інших змінних характе-
         ристик рідин і газів
 
 90.23      Прилади, апаратура і моделі, що  0    10
         використовуються для демонстра-
         ційних цілей і непридатні для
         іншого використання
 
 90.27 20100   Хроматографи           0    10
 
 90.30      Осцілоскопи, спектрометри, інші  0    10
         прилади і апаратура для вимірю-
         вання і контролю електричних
         величин, прилади і апаратура
         для виявлення і вимірювання
         альфа-, бета-, гама-, рентге-
         нівського, космічного та інших
         іонізуючих випромінювань
         
( Перелік із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 117
( 117-95-п ) від 16.02.95, N 209 ( 209-95-п ) від 22.03.95, N 531
( 531-95-п ) від 18.07.95, N 622 ( 622-95-п ) від 10.08.95, N 998
( 998-95-п ) від 13.12.95, N 94 ( 94-96-п ) від 16.01.96, N 212
( 212-96-п ) від 19.02.96, N 360 ( 360-96-п ) від 27.03.96, N 438
( 438-96-п ) від 18.04.96, N 863 ( 863-96-п ) від 30.07.96, N 925
( 925-96-п ) від 07.08.96, N 1095 ( 1095-96-п ) від 11.09.96, 
N 1245 ( 1245-96-п ) від 05.10.96, N 1376 ( 1376-96-п ) від
08.11.96, N 1378 ( 1378-96-п ) від 08.11.96 )
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України            І.ДОЦЕНКО
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка