Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про питання тарифного регулювання на транспорті


         МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 815 від 22.11.2001
   м.Київ
 
  ( Наказ скасовано на підставі Наказу Міністерства транспорту
   N 405 ( v0405361-02 ) від 17.06.2002 )
     Про питання тарифного регулювання на транспорті
   ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
                         транспорту
    N 2 ( va002361-02 ) від 08.01.2002 )
 
   З метою  забезпечення координації діяльності транспортних
підприємств по вдосконаленню тарифного регулювання і забезпечення
ефективної реалізації державної тарифної політики та запобігання
застосуванню  демпінгових  тарифів  на  транспортні  послуги
Н А К А З У Ю:
   1. Створити при Міністерстві транспорту України Комісію з
питань регулювання тарифної політики на транспорті (далі  -
Комісія).
   2. Затвердити склад Комісії з питань регулювання тарифної
політики на транспорті (додається).
   3. Затвердити Положення про Комісію (додається).
   4. Керівникам   Державних   департаментів   транспорту,
Укрзалізниці,  департаментів та самостійних управлінь апарату
Міністерства прийняти до керівництва та виконання це Положення.
   5. Департаменту транспортної політики забезпечити підготовку
та подання на розгляд Комісії матеріалів щодо внесення змін у
діючі нормативно-правові акти стосовно регулювання тарифів.
   6. Оперативний контроль за виконанням цього наказу покласти
на Державного секретаря О.Петренка.
   7. Загальне керівництво залишаю за собою.
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                  наказом Міністерства
                  транспорту України
                  від 22 листопада 2001 р. N 815
 
             Склад Комісії
         з питань регулювання тарифної
           політики на транспорті
   Вислоух О.В. - заступник Державного секретаря Міністерства
транспорту України - Голова Комісії;
   Демиденко А.Ф. - заступник Державного секретаря - заступник
Голови Комісії;
   Кроль С.С. - заступник Державного секретаря - заступник
Голови Комісії;
   Члени комісії:
   Мостовий М.В.   -  заступник  Генерального  директора
Укрзалізниці;
   Макаренко М.В. - проректор з економічної роботи Київського
університету економіки та технологій транспорту;
   Поліщук В.А. - перший заступник директора Укравіатрансу;
   Горобець І.А. - перший заступник директора Укрморрічфлоту;
   Михайлов В.С. - ректор Київської державної академії водного
транспорту;
   Легенький Г.М.  -  начальник  Департаменту  транспортної
політики;
   Краснокутський А.І.  -  завідуючий  сектором стратегії і
розвитку транспорту і зв'язку управління експертизи, аналізу та
дерегуляції  стратегії  розвитку  реального сектору економіки
Секретаріату Кабінету Міністрів України;
   Кушніренко А.В.  - керівник Департаменту розвитку ринків
Міністерства економіки та з питань  європейської  інтеграції
України;
   Москаленко С.М. - в.о. керівника Департаменту  державної
політики у сфері зовнішньої торгівлі Міністерства економіки та з
питань європейської інтеграції України;
   Кузьменко А.В.  -  начальник  управління  координації та
регулювання транспорту Департаменту транспортної  політики  -
секретар Комісії.
                       ЗАТВЕРДЖЕНО
                  наказом Міністерства
                  транспорту України
                  від 22 листопада 2001 р. N 815
              ПОЛОЖЕННЯ
         про Комісію з питань регулювання
         тарифної політики на транспорті
   1. Комісія є органом, з  допомогою  якого  здійснюється
координація діяльності транспортних підприємств по вдосконаленню
тарифного регулювання і забезпечення ефективної державної тарифної
політики та запобігання застосуванню ними демпінгових тарифів на
транспортні послуги з метою захисту  інтересів  держави  та
споживачів цих послуг.
   2. Комісія  у  своїй  діяльності  керується  чинним
законодавством, цим Положенням, відомчими нормативними актами,
розпорядчими  документами  Мінтрансу  та  рішеннями, які нею
приймаються.
   3. Основними завданнями Комісії є:
   а) розгляд питань, пов'язаних з удосконаленням діючої системи
державного тарифного регулювання та внесення змін до рівня тарифів
на транспортні послуги, відповідно до чинного законодавства;
   б) розгляд пропозицій по змінах тарифів  на  залізничні
перевезення  вантажів,  наданню знижок до базових ставок за
переробку вантажів у  морських  портах,  включаючи  розробку
наскрізних тарифних ставок; на портові збори та плати за послуги в
морських портах; до  розмірів  плат  за  шлюзування  суден;
аеропортових та аеронавігаційних зборів; тарифів на перевезення
пасажирів та багажу автомобільним транспортом та інше;
   в) узгодження проектів нормативно-правових актів з питань
державної тарифної політики на транспорті;
   г) координація діяльності органів державного управління на
транспорті, відповідальних за реалізацію  виваженої  тарифної
політики  на підприємствах транспортно-дорожнього комплексу з
урахуванням собівартості перевезень, кон'юнктури внутрішнього та
міжнародного транспортних ринків, конкурентоспроможності напрямків
перевезень та інших факторів, що впливають на обсяги перевезень
транзитних та експортно-імпортних вантажів;
   д) організація  проведення  аналізу  ціноутворення  на
транспортні  послуги з метою розвитку нових форм і методів
господарювання в ринкових умовах та прискорення науково-технічного
прогресу у галузі транспорту;
   е) сприяння ефективному функціонуванню ринку транспортних
послуг на основі збалансування інтересів суспільства, підприємств
транспорту та споживачів послуг у сфері транспорту.
   4. Комісія, для реалізації покладених на неї завдань, має
право:
   а) розглядати питання, що стосуються тарифної  політики,
ініціаторами яких є підприємства транспортної галузі чи інші
підприємства та відомства, що надають транспортні послуги;
   б) запрошувати в установленому порядку на засідання Комісії
галузевих фахівців для розгляду питань, що входять  до  їх
компетенції, та необхідну інформацію з питань, що вирішуються, а
також запрошувати на засідання Комісії представників органів
законодавчої та виконавчої влади;
   в) заслуховувати на своїх засіданнях посадових осіб органів
державного  управління та керівників чи фахівців підприємств
транспорту;
   г) створювати  із  фахівців транспорту робочі групи для
підготовки необхідних матеріалів для розгляду на Комісії;
   д) розглядати та погоджувати надання знижок  до базових
ставок за переробку вантажів у морських портах, на портові збори
та плати за послуги в морських портах; до ставок аеропортових та
аеронавігаційних  зборів, до тарифів на перевезення вантажів
залізницями, розробку наскрізних тарифів та  інше  в  межах
встановлених розмірів згідно чинного законодавства; ( Пункт 4
доповнено  підпунктом  "д"  згідно з Наказом  Мінтрансу N 2
( va002361-02 ) від 08.01.2002 )
   е) розглядати  та  погоджувати  пропозиції  Укрзалізниці,
вантажовласників та транспортно-експедиторських організацій щодо
надання об'ємних та експедиторських знижок в залежності від
конкурентності напрямку, виду вантажу, його вартості та обсягів
перевезень. ( Пункт 4 доповнено підпунктом "е" згідно з Наказом
Мінтрансу N 2 ( va002361-02 ) від 08.01.2002 )
   5. Голова Комісії та її склад затверджуються  Міністром
транспорту. Голова Комісії керує її діяльністю, затверджує склад
робочої групи і несе персональну відповідальність за виконання
покладених на Комісію завдань.
   6. Засідання Комісії проводить Голова або за його дорученням
заступники Голови Комісії. Засідання Комісії проводяться по мірі
необхідності, але не менше ніж один раз в квартал, і вважаються
правомочними, якщо на них присутні не менше двох третіх її членів.
Члени Комісії приймають участь в її засіданнях без права заміни.
   7. Рішення  Комісії  приймаються на засіданнях відкритим
голосуванням і простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу
голосів голос Голови Комісії є ухвальним.
   8.  Рішення  Комісії  оформлюється  протоколом,  який
затверджується Головою Комісії або його заступником. ( Пункт 8 в
редакції Наказу Мінтрансу N 2 ( va002361-02 ) від 08.01.2002 )
   9. Рішення Комісії що стосуються діяльності  підприємств
транспорту,  підлягають  обов'язковому  виконанню у визначені
протокольним рішенням терміни.
   10. Організаційно-технічне   та   інформаційно-аналітичне
забезпечення діяльності Комісії з питань регулювання тарифної
політики на транспорті покладається на Департамент транспортної
політики.
 
 Від Міністерства транспорту України:
 Державний секретар - О.Петренко;
 Заступник Державного секретаря - О.Вислоух;
 Заступник Державного секретаря - А.Демиденко;
 Заступник Державного секретаря - С.Кроль;
 Начальник Департаменту транспортної політики - Г.Легенький;
 Начальник Департаменту нормативно-правового
 забезпечення - Л.Логінова.
 
 Від Міністерства економіки та з питань європейської
 інтеграції України:
 Державний секретар - В.Першин.
 
 "Транспорт України", N 23, 14.12.2001 р.
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка