Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Кабінету Міністрів України у зв"язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про приватизацію майна державних підприємств"


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 8 серпня 1997 р. N 865
                Київ
    Про внесення змін та визнання такими, що втратили
    чинність, деяких рішень Кабінету Міністрів України у
    зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення
     змін до Закону України "Про приватизацію майна
           державних підприємств"
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 1035 ( 1035-97-п )  від 18.09.97 
      N 1327 ( 1327-2000-п ) від 22.08.2000 
      N 1243 ( 1243-2002-п ) від 26.08.2002 )
 
 
 
   У зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до
Закону України "Про приватизацію майна державних   підприємств"
( 89/97-вр ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. Затвердити  зміни, що вносяться до постанов Кабінету
Міністрів України (додаються).
   2. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Кабінету
Міністрів України згідно з переліком (додається).
 
   Прем'єр-міністр України          В.ПУСТОВОЙТЕНКО
   Інд.25
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 8 серпня 1997 р. N 865
         Зміни, що вносяться до постанов
          Кабінету Міністрів України
 
   ( Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1243
( 1243-2002-п ) від 26.08.2002 )
 
   ( Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1327
( 1327-2000-п ) від 22.08.2000 )
 
 
   3. ( Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N
1035 ( 1035-97-п ) від 18.09.97 ) 
 
   4. У  постанові  Кабінету Міністрів України від 18 липня
1995 р. N 533 ( 533-95-п ) "Про деякі питання приватизації
госпрозрахункових об'єктів науково-технічної сфери, що перебувають
у державній власності" (ЗП України, 1995 р., N 10, ст. 248):
   а) у пункті 1:
   абзац перший після слів "об'єктів науково-технічної сфери"
доповнити словами "які віднесені Державною програмою приватизації
до групи "Г";
   абзаци другий та третій викласти в такій редакції:
   "здійснення комплексу заходів щодо збереження технологічної
цілісності виробництва та технологічних циклів;
   збереження та раціонального використання робочих місць";
   б) абзац другий пункту 2 викласти в такій редакції:
   "Оцінка вартості   об'єктів  приватизації  здійснюється
відповідно до методики, що затверджується Кабінетом Міністрів
України".
   5. У   постанові  Кабінету Міністрів України від 19 липня
1996 р. N 755 ( 755-96-п ) "Про прискорення приватизації майна в
агропромисловому комплексі та спрощення процедури її проведення":
   а) пункт 3 викласти в такій редакції:
   "3. Установити, що державна реєстрація відкритих акціонерних
товариств,  які  створюються в процесі приватизації на базі
підприємств агропромислового комплексу,  а  також  реєстрація
інформації про випуск їх акцій здійснюються у терміни та на
умовах, встановлених законодавством України";
   б) пункт 1 визнати таким, що втратив чинність.
   6. В абзаці другому пункту 6 Методики оцінки вартості майна
під час приватизації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 15 серпня 1996 р. N 961 ( 961-96-п ) (ЗП України, 1996
р., N 16, ст. 45), слова "Закону України "Про приватизацію майна
державних підприємств" замінити словами "Закону України "Про
приватизацію державного майна".
   7. У Порядку перетворення у процесі приватизації державних,
орендних підприємств і підприємств із змішаною формою власності у
відкриті акціонерні товариства, затвердженому постановою Кабінету
Міністрів України від 11 вересня 1996 р. N 1099 ( 1099-96-п ) (ЗП
України, 1996 р., N 17, ст. 489):
   а) пункт 2 викласти в такій редакції:
   "2. З боку держави  засновниками  відкритих  акціонерних
товариств, створених на базі майна підприємств, зазначених у
пункті 1 цього Порядку, є Фонд державного майна, його регіональні
відділення  і  представництва  у  районах  і містах, органи
приватизації Автономної Республіки Крим (далі - державні органи
приватизації), а з боку орендаря - господарське товариство,
створене орендарями";
   б) в абзаці першому пункту 3 слова "у тижневий термін"
замінити словами "у десятиденний термін".
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 8 серпня 1997 р. N 865
               ПЕРЕЛІК
   рішень Кабінету Міністрів України, що втратили чинність
   1. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 грудня
1992 р. N 825 ( 825-92-р ).
   2. Постанова   Кабінету  Міністрів України від 30 березня
1994 р. N 193 ( 193-94-п ) "Про заходи щодо виконання Указу
Президента  України  від  29 грудня 1993 р. N 612/93 "Про
приватизацію автозаправних станцій, що реалізують пально-мастильні
матеріали виключно населенню".
   3. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1994 р.
N 604 ( 604-94-п ) "Про заходи щодо виконання постанови Верховної
Ради України від 29 липня 1994 р. "Про вдосконалення механізму
приватизації в Україні і посилення контролю за її проведенням".
   4. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 травня 1995 р.
N 362 ( 362-95-п ) "Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 31 серпня 1994 р. N 604".
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.68338
EUR29.76797
RUB0.41109
PLN6.92311
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка