Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін і доповнень до Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення


               У К А З
       ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
       Про внесення змін і доповнень до Кодексу
    Української РСР про адміністративні правопорушення
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1987, N 49, ст. 1009 )
   ( Указ затверджено Законом УРСР
    N 5743-XI ( 5743-11 ) від 18.04.88 )
 
   Відповідно до Указу  Президії Верховної Ради СРСР  від
25 вересня 1987 року "Про внесення змін і доповнень до Указу
Президії Верховної Ради СРСР "Про відповідальність за потрави
посівів  у  колгоспах  і  радгоспах"  та  з метою дальшого
вдосконалення законодавства Української РСР про адміністративні
правопорушення  Президія  Верховної  Ради  Української  РСР
п о с т а н о в л я є:
   Внести такі зміни і доповнення до Кодексу Української РСР про
адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості
Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122; 1985 р.,
N 24, ст. 553, N 44, ст. 1056; 1986 р., N 15, ст. 326, N 27,
ст. 539, N 52, ст. 1057; 1987 р., N 12, ст. 226, N 25, ст. 453,
ст. 454, N 35, ст. 674):
   1. Статтю 104 викласти в такій редакції:
   "Стаття 104. Потрава посівів, зіпсуття або знищення зібраного
         врожаю сільськогосподарських культур,
         пошкодження насаджень колгоспів, радгоспів та
         інших державних і громадських господарств
   Потрава посівів, зіпсуття або знищення зібраного  врожаю
сільськогосподарських культур, що знаходиться у полі, пошкодження
насаджень колгоспів, радгоспів та інших державних і громадських
господарств худобою чи птицею -
   тягнуть за собою накладення штрафу на громадян у розмірі
двадцяти п'яти карбованців і на службових осіб - до п'ятдесяти
карбованців.
   Повторна потрава посівів, зіпсуття або знищення зібраного
врожаю сільськогосподарських культур, що знаходиться у полі,
повторне пошкодження насаджень худобою чи птицею протягом року
після накладення штрафу за таке саме правопорушення -
   тягнуть за собою накладення штрафу на громадян у розмірі до
п'ятдесяти карбованців і на службових осіб - до ста карбованців.
   Проїзд по посівах або насадженнях на автомобілі, тракторі,
комбайні чи іншій машині -
   тягне за собою накладення штрафу в розмірі  до  десяти
карбованців.
   Проїзд по посівах або насадженнях на гужовому транспорті -
   тягне за  собою  накладення  штрафу в розмірі до п'яти
карбованців".
   2. У частині першій статті 255:
   абзац другий пункту 1 після цифр "51" доповнити словами і
цифрами "частина перша статті 59 (про правопорушення, вчинені в
межах санітарних зон джерел водопостачання),  частина  перша
статті 61, статті";
   абзац третій пункту 1 виключити. У зв'язку з цим абзаци
четвертий-двадцять  восьмий  вважати  відповідно  абзацами
третім-двадцять сьомим;
   доповнити частину після пункту 1 пунктом 1-1 такого змісту:
   "1-1) службові  особи, уповноважені  на  те  виконавчими
комітетами місцевих Рад народних депутатів (статті 49, 50, 63-77,
частина  друга  статті  83, стаття 85  (крім порушень правил
полювання, рибальства і охорони рибних запасів),  статті 87-89,
91, 104, стаття 105 (за порушення правил боротьби з бур'янами),
статті 106-1, 106-2, 153 і 212;  статті 78-84  (крім  порушень
санітарно-гігієнічних  правил і норм по охороні атмосферного
повітря, а також  правопорушень,  зв'язаних  з  перевищенням
нормативів рівня шуму, утворюваного автомототранспортними засобами
під час роботи)".
 
 
 Голова Президії
 Верховної Ради Української РСР             В.ШЕВЧЕНКО
 
 Секретар Президії
 Верховної Ради Української РСР             М.ХОМЕНКО
 
 м. Київ, 25 листопада 1987 р.
     N 4982-XI
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.68338
EUR29.76797
RUB0.41109
PLN6.92311
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка