Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Комплексної програми діяльності з припинення незаконного вилову риби іноземними суднами в територіальному морі та виключній (морській) економічній зоні України на 2002-2006 роки


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
         від 12 вересня 2002 р. N 1353
                Київ
     Про затвердження Комплексної програми діяльності
     з припинення незаконного вилову риби іноземними
   суднами в територіальному морі та виключній (морській)
      економічній зоні України на 2002-2006 роки
 
   З метою  посилення  захисту  економічних  інтересів  у
територіальному морі та виключній (морській) економічній зоні
України Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   Затвердити Комплексну програму  діяльності  з  припинення
незаконного вилову риби іноземними суднами в територіальному морі
та виключній (морській)  економічній  зоні  України   на
2002-2006 роки, що додається.
 
   Прем'єр-міністр України                А.КІНАХ
   Інд. 29
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 12 вересня 2002 р. N 1353
            КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА
     діяльності з припинення незаконного вилову риби
      іноземними суднами в територіальному морі та
     виключній (морській) економічній зоні України
            на 2002-2006 роки
 
   Результати аналізу ситуації у сфері захисту  економічних
інтересів держави у територіальному морі та виключній (морській)
економічній зоні України (далі - виключна зона) свідчать про
активізацію  незаконного  вилову риби іноземними суднами. Це
зумовлює необхідність удосконалення системи захисту економічних
інтересів на державному кордоні, а також врегулювання відносин з
іноземними державами з питань ведення рибного господарства і
здійснення риболовства в Чорному морі.
   Розв'язання такої   багатопланової   проблеми  потребує
комплексного підходу і пов'язане із значними фінансовими та
матеріально-технічними затратами.
           Мета та основні завдання
   Метою Програми є посилення захисту економічних інтересів
держави шляхом протидії незаконному вилову риби, недопущення
порушення законодавства іноземними суднами у виключній зоні,
створення сприятливої геополітичної ситуації навколо України із
зміцненням добросусідських відносин із суміжними державами.
   Основними завданнями Програми є:
   удосконалення механізму  правового  регулювання діяльності
заінтересованих органів з протидії незаконному  вилову  риби
іноземними суднами у виключній зоні; '
   участь у розробленні Конвенції з рибальства та збереження
живих ресурсів Чорного моря;
   координація діяльності заінтересованих центральних органів
виконавчої влади  із забезпечення захисту природних ресурсів,
дотримання законодавства у виключній зоні;
   внесення змін до законодавчих актів щодо врегулювання питань
діяльності у виключній зоні та визначення повноважень центральних
органів виконавчої влади в галузі охорони,  використання  і
відтворення водних живих ресурсів.
          Механізм виконання Програми
   Держкомкордон виконує  функції з координації передбачених
Програмою заходів та щороку інформує Кабінет Міністрів України про
стан справ.
   Вирішенням практичних  питань,  що  стосуються  промислу
іноземних суден у виключній зоні, займаються  Держкомкордон,
Мінагрополітики, Мінекоресурсів за сприяння МЗС.
   СБУ в межах своїх повноважень здійснює заходи для запобігання
незаконному вилову риби в акваторії Чорного моря і сприяє іншим
центральним органам виконавчої влади у припиненні протиправної
діяльності.
   Мінагрополітики в  межах  своїх  повноважень  забезпечує
врегулювання питань щодо організації здійснення промислу водних
живих ресурсів у виключній зоні відповідно до законодавства.
     Нормативне забезпечення та правоохоронні заходи
   1. Підготувати та подати проект Закону України "Про внесення
змін до Закону України "Про виключну (морську) економічну зону
України" в частині, що стосується порядку та умов перебування у
виключній зоні іноземних суден із знаряддями лову на борту в
робочому стані.
                Мінагрополітики, МЗС, Мін'юст,
                Держкомкордон.
                2003 рік.
   2. Забезпечити вдосконалення механізму правового регулювання
діяльності, пов'язаної з протидією незаконному  вилову  риби
іноземними суднами у виключній зоні, передбачивши, зокрема:
   продовження переговорів щодо укладення Угоди між Кабінетом
Міністрів  України  і  Урядом  Турецької  Республіки  про
співробітництво у  галузі  ведення  рибного  господарства  та
здійснення рибальства в Чорному морі;
   продовження роботи щодо врегулювання з Румунією і Республікою
Болгарія  питання ведення рибного господарства та здійснення
рибальства в Чорному морі.
                Мінагрополітики, МЗС,
                Держкомкордон, Мінекоресурсів.
                2002 рік.
   3. Для посилення захисту економічних інтересів держави шляхом
протидії  незаконному  вилову  риби,  недопущення  порушення
законодавства іноземними суднами у виключній зоні не менше ніж
один раз на рік проводити такі цільові операції:
 
Кордон, Рубіж          Держкомкордон, МВС, СБУ;
 
Калкан             Держкомкордон, Мінагрополітики,
                СБУ, Мінекоресурсів;
 
Акваторія            Держкомкордон, Мінагрополітики,
                СБУ, Мінекоресурсів;
 
Путина             Мінагрополітики, Держкомкордон,
                МВС, СБУ.
   4. Забезпечити  розроблення  і  здійснення  заходів щодо
посилення контролю за перебуванням у виключній зоні іноземних
риболовних, торговельних та інших суден з метою запобігання
спробам незаконного вилову риби та їх припинення.
                Держкомкордон, Мінагрополітики,
                Міноборони, Мінекоресурсів, МВС,
                СБУ, Мінтранс.
                Щороку.
   5. Для своєчасного отримання інформації щодо незаконного
вилову риби іноземними суднами у виключній зоні розробити план
взаємодії і здійснення комплексу необхідних оперативних заходів.
                Держкомкордон, Міноборони, СБУ,
                Мінагрополітики, Мінекоресурсів,
                Мінтранс.
                2002-2003 роки.
   6. Забезпечити використання в оперативно-службовій діяльності
морської охорони Прикордонних військ сучасних засобів зв'язку та
автоматизації. З цією метою провести на базі корабля морської
охорони Прикордонних військ Севастопольського з'єднання морської
охорони дослідну експлуатацію системи мобільного супутникового
зв'язку  для  створення  диспетчерських  центрів  зв'язку  в
Держкомкордоні та в управлінні Севастопольського з'єднання.
                Держкомкордон, СБУ,
                Мінпромполітики.
                2002 рік.
   7. Забезпечити оснащення суден морської охорони Прикордонних
військ  та  суден  рибопромислового  флоту  Мінагрополітики
радіозасобами, що відповідають вимогам Глобальної морської системи
зв'язку.
                Держкомкордон,
                Мінагрополітики,
                Мінпромполітики.
                2002-2003 роки.
   8. Для  запобігання  порушенням  законодавства  у  сфері
використання живих ресурсів у виключній зоні створити систему
дистанційного моніторингу суден рибопромислового флоту.
                Мінагрополітики, Держкомзв'язку.
                2002-2003 роки.
        Фінансове та матеріально-технічне
         забезпечення здійснення заходів
   Фінансове та матеріально-технічне забезпечення  здійснення
заходів Програми провадиться за рахунок Державного бюджету України
на відповідний рік, інших не заборонених законодавством джерел.
   Обсяг фінансових витрат, що визначений у додатку, підлягає
уточненню під час формування проекту Державного бюджету України на
відповідний рік.
 
                             Додаток
                            до Програми
          ПРОГНОЗНІ ОБСЯГИ ВИДАТКІВ
      для забезпечення виконання завдань Програми
                          (тис. гривень)
--------------------------------------------------------------------------
   Найменування заходу   | Загальні|    У тому числі за роками
               | видатки|-----------------------------------
               |     | 2003 | 2004 | 2005 | 2006
---------------------------------------------------------------------------
                 Держкомкордон
 
1. Придбання          12860    3215   3215   3215   3215
пально-мастильних матеріалів
для проведення морських
операцій
 
 Кордон, Рубіж         4336    1084   1084   1084   1084
 
 Калкан             5212    1303   1303   1303   1303
 
 Акваторія           3312    828   828   828   828
 
2. Будівництво на вітчизняних
підприємствах катерів морської
охорони Прикордонних військ:
 
 типу "Кондор"         40000   10000  10000  10000  10000
 
 типу "Калкан"         16000    4000   4000   4000   4000
 
3. Придбання запасних частин   600    150   150   150   150
до механізмів, агрегатів,
двигунів
 
4. Придбання           300     60    60    60   120
аварійно-рятувального майна для
кораблів і катерів
 
5. Підтримання технічної     800    200   200   200   200
готовності кораблів і катерів,
проведення регламентних робіт з
ремонту озброєння і техніки
 
6. Придбання          15320    3830   3830   3830   3830
пально-мастильних матеріалів
для постійного контролю
здійснення вилову риби
 
7. Створення системи мобільного
супутникового зв'язку для:
 
стаціонарних об'єктів       44     44
 
рухомих об'єктів         170    170
 
8. Оснащення кораблів і катерів
морської охорони
 
Прикордонних військ
радіозасобами:
 
  А-1              1362,2        194,6  583,8  583,8
  А-2               72,91        72,91
 
Разом              100389,11 24884  24937,51 25253,8 25313,8
 
----------------------------------------------------------------------------------------------
   Найменування заходу   |Загальні|       У тому числі за роками
               |видатки |-------------------------------------------------------
               |тис. грн|   2003  |   2004  |   2005  |   2006
               |    |-------------+-------------+-------------+-------------
               |    |тонн|тис.  |тонн|тис.  |тонн|тис.  |тонн|тис.
               |    |  |гривень |  |гривень |  |гривень |  |гривень
----------------------------------------------------------------------------------------------
9. Придбання матеріалів*:       Мінагрополітики
 
______________
   * Ціни  визначено  станом на лютий 2002 року: дизельне
пальне - 1300,  дизельне  мастило - 2600,  автомастило  типу
"Славол" - 3000, бензин - 1800 гривень за тонну.
 
дизельного пального       7280  1400  1820  1400  1820  1400  1820  1400  1820
 
дизельного мастила        260   25   65   25   65   25   65   25   65
 
автомастила типу         36    3   9   3   9   3   9   3    9
"Славол"
 
бензину            2160   300  540  300  540  300  540  300   540
 
разом             9736      2434     2434     2434      2434
                      Мінекоресурсів
 
10. Проектування та будування
швидкісного морського судна  30000-     30000-
(з екіпажем 7-10 чоловік)   35000**    35000**
 
______________
   ** Визначено за цінами 1997 року.
 
11. Придбання:
 
дизельного пального       780   150  195  150  195  150  195  150   195
 
бензину             288   40   72   40   72   40   72   40   72
 
автомастила           12    1   3   1   3   1   3   1    3
 
морського катера з дизельним  360      360
двигуном
 
автомобіля-всюдихода типу    30       30
"Тайга" - 2 одиниці
 
мобільних плавзасобів для    60       30      30
висадки з суден ПВ, РО
Мотобот - 3 одиниці
 
підвісного двигуна 25-30 Кс   46       23      23
- 3 одиниці
 
морських радіостанцій -      5       5
2 одиниці
 
супутникової навігаційної    15       5       5       5
апаратури "CPS" з
фіксування координат - для
катерів - 4 одиниці
 
морських радіостанцій       6       6
УКХ - 2 одиниці
 
12. Оренда повітряних суден   480      120      120      120      120
 
13. Витрати на службові     72       18      18      18       18
відрядження
 
Разом             32154-     30867-     466      413      408
               37154     35867
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка