Законы Украины

Новости Партнеров
 

Положення про умови конкурсу на отримання ліцензії


        НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
          ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   із змінами, затвердженими
                   рішенням Національної ради
                   України з питань
                   телебачення і радіомовлення
                   13.09.2001 N 357
 
              ПОЛОЖЕННЯ
       про умови конкурсу на отримання ліцензії
             (нова редакція)
   ( Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної
      Ради України з питань телебачення і радіомовлення
    N 650 ( v0650295-01 ) від 29.11.2001 )
           I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
   1.1. Відповідно до вимог статей 5, 14 Закону України "Про
телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ), статті 24 Закону України
"Про  Національну  раду  України  з  питань  телебачення  і
радіомовлення" ( 538/97-ВР ) та Положення про порядок ліцензування
каналів мовлення ( z0963-00 ) це Положення визначає умови конкурсу
для отримання ліцензії на право користування каналами мовлення.
   Конкурсний відбір на отримання ліцензії на право користування
каналом мовлення проводиться серед претендентів, які подали заяви
про участь у конкурсі і були зареєстровані у встановленому порядку
відповідно до вимог статті 14 Закону України "Про телебачення і
радіомовлення" ( 3759-12 ) та Положення про ліцензування каналів
мовлення ( z0963-00 ).
   1.2. Згідно статті 14 Закону України "Про телебачення і
радіомовлення" ( 3759-12 ), завдання конкурсного відбору полягає у
забезпеченні рівності прав і можливостей аудіовізуальних засобів
інформації  у створенні каналів мовлення, виявленні найбільш
підготовлених  телерадіоорганізацій  у   програмно-творчому,
організаційно-технічному та матеріально-фінансовому відношенні до
публічного телерадіомовлення, забезпеченні прав телеглядачів і
радіослухачів на отримання в індивідуальне користування програм
вітчизняних та іноземних телерадіокомпаній.
   1.3. Конкурсний відбір на отримання ліцензії  на  право
користування каналом мовлення оголошується рішенням Національної
ради.
   Після прийняття Концепції розвитку телерадіоінформаційного
простору України Національна рада оголошує конкурс на основі цієї
Концепції.
   Проведення конкурсу не обмежує прав телерадіоорганізацій,
гарантованих їм Законом України "Про телебачення і радіомовлення"
( 3759-12 ).
   1.4. У випадку, якщо у визначений термін до Національної ради
не було подано жодної заяви, Національна рада може призупинити
проведення конкурсного відбору, змінити конкурсні умови  або
відкласти проведення конкурсу на певний строк.
   Наявність лише одного заявника не може бути підставою для
призупинення проведення конкурсного відбору, змін конкурсних умов
або відкладення проведення конкурсу.
         II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
   2.1. Повідомлення про проведення конкурсного відбору на право
користування  каналом мовлення публікується в газетах "Голос
України", "Урядовий кур'єр" та інших засобах масової інформації
відповідно до вимог статті 33 Закону України "Про Національну раду
України з питань телебачення і радіомовлення" ( 538/97-ВР ).
   Інформація про проведення конкурсу передається до Державного
інформаційного агентства України для поширення в засобах масової
інформації. інформація про конкурс також друкується в Бюлетені
Національної ради.
   2.2. У  повідомленні  про  початок  конкурсного  відбору
вміщуються вихідні дані за таким порядком:
   - точна дата початку конкурсного відбору;
   - стислі відомості про канал мовлення, частоту (частоти), вид
мовлення;
   - конкурсні умови відповідно до пункту 3.2 цього Положення;
   - територія розповсюдження каналу мовлення;
   - адреса і контактні телефони підрозділу Національної ради,
який відповідає за проведення конкурсу.
   2.3. До  участі  у  конкурсному  відборі  допускаються
претенденти, які надали до Національної ради відповідну заяву про
участь у конкурсному відборі, а також інші документи, передбачені
статтею 14  Закону України "Про телебачення і радіомовлення"
( 3759-12 ).
   Претенденти, заяви яких залишено без розгляду відповідно до
статті 15 Закону України "Про телебачення  і  радіомовлення"
( 3759-12 ), до участі в конкурсному відборі не допускаються.
   2.4. Заяви про участь у конкурсному відборі, що подаються
претендентами до Національної ради без зазначення конкретного
каналу мовлення, частоти (частот) або заявленим обсягом мовлення
менше 14 годин не розглядаються, якщо інше не передбачено умовами
конкурсу *.
 
---------------
   * Дія пункту 2.4 не застосовується до обласних державних
телерадіокомпаній та районних редакцій проводового мовлення до
визначення єдиного каналу їх мовлення.
   2.5. Документи на участь у конкурсному відборі приймаються
протягом 30 діб з моменту оприлюднення його оголошення.
   2.6. Граничним часом прийому заяв претендентів вважається 18
година останнього робочого дня місячного терміну.
   2.7. Підбиття підсумків конкурсного відбору здійснюється не
пізніше тримісячного строку з моменту публікації оголошення про
його початок.
   Встановити термін  реєстрації заяв - 30 днів з моменту
публікації оголошення. Термін опрацювання заявних  документів
службами Національної ради - 30 днів після закінчення дати їх
реєстрації. Термін на розгляд заявних документів  Експертною
комісією - 30 днів після розгляду їх службами Національної ради.
   2.8. Підсумковий протокол результатів проведення конкурсного
відбору має містити особливий порядок користування внесеного
каналом мовлення. Своїм рішенням Національна рада затверджує його
як ліцензійні умови телерадіоорганізації - переможниці конкурсного
відбору, або визначає інші - пріоритетніші.
   2.9. Особливий  порядок  користування  каналом  мовлення
визначається Національною радою під час прийняття рішення про
проведення конкурсного відбору та містить:
   - вимоги програмно-творчого наповнення каналу мовлення;
   - зобов'язання  щодо  формату  мовлення та конкретизації
телерадіоаудиторії;
   - технічні особливості мовлення;
   - інвестиційні проекти;
   - соціальні аспекти мовлення.
      III. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ
   3.1. Обов'язковими умовами проведення конкурсного відбору
вважаються:
   - термін  проведення  конкурсного  відбору,  визначений
відповідно до вимог статті 14 Закону України "Про телебачення і
радіомовлення" ( 3759-12 ), пунктів 2.4, 2.5, 2.6 цього Положення;
   - характеристика каналу мовлення;
   - перелік документів на участь у конкурсному відборі;
   - особливий порядок користування каналом мовлення згідно
пункту 2.9 даного Положення;
   - конкурсні умови відповідно до пункту 3.2 цього Положення;
   - склад експертної комісії, режим і порядок роботи, визначені
відповідно до розділу IV цього Положення.
   3.2. Крім  обов'язкової  процедури  проведення  конкурсу
Національна рада може для претендентів визначати загальні та
рекомендаційні умови конкурсного відбору.
   Конкурсні умови  визначаються Національною радою під час
прийняття рішення про проведення конкурсного відбору та містять:
   - вимоги програмно-творчого наповнення каналу мовлення;
   - зобов'язання щодо формату  мовлення  та  конкретизації
телерадіоаудиторії;
   - технічні особливості мовлення;
   - соціальні аспекти мовлення.
   3.3. Загальними умовами конкурсного відбору вважаються:
   - порядок подачі  і  послідовність  розгляду  документів
претендентів;
   - порядок проведення засідань експертної комісії;
   - участь претендентів у засіданнях експертної комісії;
   - порядок оголошення підсумкових результатів  конкурсного
відбору;
   - інвестиційний проект;
   - характеристика (відомості) провідних творчих і технічних
спеціалістів телерадіоорганізації.
   3.4. Рекомендаційними умовами конкурсного відбору вважаються:
   - участь  в  експериментальному  конкурсному мовленні чи
підготовці пілотних телерадіопрограм;
   - підготовка  додаткових  тестових  чи  концептуальних
програмно-технічних матеріалів;
   - надання  до  Національної ради додаткових пріоритетних
підстав: нагород, відзнак за участь  у  творчих  конкурсах,
фестивалях чи інших заходах.
   3.5. При підбитті підсумків конкурсного відбору та прийнятті
рішення Національна рада керується статтями 12, 13 та 14 Закону
України "Про телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ).
           IV. ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ
   4.1. Експертна комісія створюється відповідно до статті 16
Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення
і радіомовлення" ( 538/97-ВР ) для проведення першого етапу
конкурсного  відбору  на  отримання  ліцензії  і  підготовки
рекомендацій щодо відповідного рішення Національної ради.
   Персональний склад, керівник і секретар експертної комісії
(далі - Комісії), режим та порядок роботи Комісії визначається і
затверджується Національною радою у  тижневий  термін  після
оголошення конкурсного відбору.
   4.2.  До  складу  Комісії  може  залучатись представник
Національної ради в області (регіоні), провідні юристи, інженери,
економісти, культурологи, журналісти, соціологи або інші фахівці
провідних  вітчизняних  наукових  інституцій  та  громадських
організацій в галузі засобів масової інформації.
( Пункт 4.2 в редакції Рішення Національної Ради України з питань
телебачення і радіомовлення N 650 ( v0650295-01 ) від 29.11.2001 )
   4.3. Аналіз конкурсного проекту здійснюється відповідними
службами Національної ради. Висновок за результатами аналізу
надається не пізніше, ніж за три дні до першого засідання
Національної ради, передбаченого п. 4.8 цього Положення.
   4.4. Режим  і  порядок  роботи  Комісії  визначається
розпорядженням  Голови Національної ради на підставі рішення
Національної ради про оголошення конкурсного відбору.
   4.5. Кількість засідань Комісії по кожному пакету каналів
мовлення, який виставляється на конкурс, визначає сама Комісія.
Рішення по окремому каналу мовлення повинно прийматись експертною
комісією протягом одного засідання.
( Пункт 4.5 в редакції Рішення Національної Ради України з питань
телебачення і радіомовлення N 650 ( v0650295-01 ) від 29.11.2001 )
   4.6. Комісія не має повноважень на редагування конкурсних
документів, внесення на вимогу претендента змін та доповнень до
заяви чи раніше оприлюднених умов конкурсного відбору.
   4.7. Всі засідання Комісії є відкритими і усі зацікавлені
сторони можуть бути присутніми на засіданні.
( Пункт 4.7 в редакції Рішення Національної Ради України з питань
телебачення і радіомовлення N 650 ( v0650295-01 ) від 29.11.2001 )
   4.8. Протокол підсумкового засідання Комісії передається до
Секретаріату Національної ради протягом трьох днів, але не пізніше
ніж за тиждень до підбиття підсумків конкурсного відбору.
   Керівник та члени Комісії не зобов'язані коментувати хід та
результати підсумкового засідання Комісії.
   4.9. Після надходження інформації з Секретаріату Національна
рада приймає рішення щодо дотримання  процедури  конкурсного
відбору, правильності оформлення протоколу підсумкового засідання
Комісії, заяв та претензій учасників конкурсного відбору.
   Остаточне рішення  про  переможця  конкурсного  відбору
Національна рада приймає на своєму наступному засіданні, але не
пізніше ніж за тиждень.
         V. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ
   5.1. Ліцензія Національної ради на канал мовлення видається
тільки телерадіоорганізації,  зареєстрованій  в  установленому
порядку.
   5.2. Після  визначення  переможця  конкурсного  відбору
Національна рада своїм окремим рішенням зобов'язує переможця
виконати наступні дії:
   - створити  і  зареєструвати  в  установленому  чинним
законодавством телерадіокомпанію (юридичну особу);
   - отримати ліцензію Держкомзв'язку  на  технічні  засоби
зв'язку;
   - зареєструвати телерадіокомпанію як суб'єкта інформаційної
діяльності.
   5.3. Після  виконання  умов,  передбачених п. 5.2 цього
Положення, переможець конкурсного відбору має право на отримання
ліцензії Національної ради на канал мовлення за процедурою,
визначеною Положенням про порядок ліцензування каналів мовлення
( z0963-00 ).
   5.4. У разі невиконання умов, передбачених п. 5.2 цього
Положення, або відмови переможця конкурсного відбору отримувати
ліцензію, Національна рада оголошує конкурс повторно.
 
 "Вісник Національної ради України
 з питань телебачення і радіомовлення",
 N 2, жовтень, 2001 р.
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка