Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду Української РСР у зв"язку з постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 3 січня 1985 р. N 4


         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
            П О С Т А Н О В А
          від 1 квітня 1986 р. N 112
                Київ
    Про визнання такими, що втратили чинність, деяких
   рішень Уряду Української РСР у зв'язку з постановою ЦК
    КПРС і Ради Міністрів СРСР від 3 січня 1985 р. N 4
 
   Рада Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
   1. У зв'язку з постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від
3 січня 1985 р. N 4 "Про дальше  вдосконалення  підвищення
кваліфікації  керівних  кадрів  і  спеціалістів  системи
агропромислового комплексу" (ЗП СРСР, 1985 р., N 3, ст. 15) і на
виконання постанови Ради Міністрів СРСР від 18 лютого 1986 р.
N 237 визнати такими, що втратили чинність:
   постанову Ради Міністрів УРСР від 3 березня 1965 р. N 233
"Про організацію Вищих курсів підвищення кваліфікації керівних і
інженерно-технічних працівників промисловості  раднаргоспів  з
питань нової техніки при Укрраднаргоспі";
   пункт 3 постанови Ради Міністрів УРСР від 28 червня 1971 р.
N 300 "Про заходи по розширенню і вдосконаленню  підготовки
спеціалістів  у галузі створення і впровадження в народному
господарстві обчислювальної техніки та автоматизованих систем
керування" в частині умов матеріального забезпечення слухачів у
системі підвищення кваліфікації агропромислового комплексу;
   абзац четвертий пункту 5 постанови Ради Міністрів УРСР і
Укрпрофради від 21 червня 1973 р. N 288 "Про заходи по поліпшенню
нормування праці" в частині умов матеріального  забезпечення
слухачів  у  системі підвищення кваліфікації агропромислового
комплексу.
   2. Взяти до відома, що Рада Міністрів СРСР постановою від 18
лютого 1986 р. N 237 "Про визнання такими, що втратили чинність,
деяких рішень Уряду СРСР у зв'язку з постановою ЦК КПРС і Ради
Міністрів СРСР від 3 січня 1985 р. N 4" визнала такими, що
втратили чинність, рішення Уряду СРСР  згідно  з  переліком
(додається).
 
     Голова
   Ради Міністрів УРСР                  О.ЛЯШКО
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
   Інд. 22
 
                       ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
                  постановою Ради Міністрів СРСР
                   від 18 лютого 1986 р. N 237
               ПЕРЕЛІК
       рішень Уряду СРСР, що втратили чинність
     у зв'язку з постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів
          СРСР від З січня 1985 р. N 4
               (Витяг)
 
   1. Пункт 6 постанови Ради Міністрів СРСР від 3 червня 1960 р.
N 577 "Про  систему  підвищення  кваліфікації  керівних  та
інженерно-технічних працівників галузей народного господарства і
працівників державного апарату" - ЗП СРСР, 1960 р., N 11, ст. 78
(пункт 5 вступної частини постанови Ради Міністрів УРСР від
9 липня 1960 р. N 1110 - ЗП УРСР, 1960 р., N 7, ст. 108) щодо
працівників,   які  підвищують  кваліфікацію  в  системі
агропромислового комплексу.
   2. Абзаци третій і четвертий пункту 1 постанови ЦК КПРС і
Ради Міністрів СРСР від 15 січня 1966 р. N 38 "Про дальше
поліпшення системи підвищення  кваліфікації  керівних  кадрів
колгоспів і радгоспів та спеціалістів сільського господарства" -
ЗП СРСР, 1966 р., N 3, ст. 25 (абзац другий вступної частини
постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 13 квітня
1966 р. N 306 - ЗП УРСР, 1966 р., N 4, ст.40 в частині строків
навчання).
   3. Абзац перший пункту 13 постанови Ради Міністрів СРСР від
6 червня 1967 р. N 515 "Про удосконалення системи підвищення
кваліфікації керівних працівників і спеціалістів промисловості,
будівництва, транспорту, зв'язку і торгівлі" - ЗП СРСР, 1967 р.,
N 14, ст. 95 (абзац перший підпункту "є" пункту 10 постанови Ради
Міністрів УРСР від 1 вересня 1967 р. N 581 - ЗП УРСР, 1967 р.,
N 9, ст. 102) щодо працівників, які підвищують кваліфікацію в
системі агропромислового комплексу.
   4. Пункт 20 постанови Ради Міністрів СРСР від 31 травня
1968 р. N 409 "Про поліпшення охорони лісів від пожеж і захисту їх
від шкідливих комах і хвороб" (підпункт 8 пункту 11 постанови Ради
Міністрів УРСР від 28 червня 1968 р. N 328 - ЗП УРСР, 1968 р.,
N 6, ст. 89).
   5. Абзац другий пункту 6 постанови Ради Міністрів СРСР від
21 травня 1969 р. N 367 "Про заходи по впровадженню в планування,
облік і керування в сільському господарстві економіко-математичних
методів і засобів обчислювальної техніки" - ЗП СРСР, 1969 р.,
N 13, ст. 72 (абзац другий підпункту 5 пункту 1 розпорядження Ради
Міністрів УРСР від 18 липня 1969 р. N 677) в частині умов
матеріального забезпечення слухачів.
   6. Пункт 5 постанови Ради Міністрів СРСР від 27 червня
1975 р. N 562 "Про поліпшення підготовки керівників виробничих
підрозділів колгоспів і радгоспів" - ЗП СРСР, 1975 р., N 18,
ст. 109 (підпункт 2 пункту 11 постанови Ради Міністрів УРСР від
1 вересня 1975 р. N 417).
   7. Абзац перший пункту 7 постанови Ради Міністрів СРСР від
22 серпня  1975 р. N 736 "Про розвиток робіт по створенню
автоматизованих  систем  керування  технологічними  процесами,
агрегатами і виробництвами в промисловості" - ЗП СРСР, 1975 р.,
N 19, ст. 124 (підпункт 5 пункту 1 постанови Ради Міністрів УРСР
від 26 вересня 1975 р. N 454) в частині умов матеріального
забезпечення  слухачів  у  системі  підвищення  кваліфікації
агропромислового комплексу.
   8. Пункт 4 постанови Ради Міністрів СРСР від 22 жовтня
1981 р. N 1024 "Про заходи по закріпленню кадрів на підприємствах
борошно-мельно-круп'яної і комбікормової промисловості системи
Міністерства заготівель СРСР" (підпункт 4 пункту 4 постанови Ради
Міністрів УРСР від 13 листопада 1981 р. N 566) в частині умов
матеріального  забезпечення  слухачів  у  системі  підвищення
кваліфікації агропромислового комплексу.
   9. Абзац п'ятий пункту 7 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів
СРСР від 24 травня 1982 р. N 438 "Про дальше зміцнення колгоспів і
радгоспів керівними кадрами і спеціалістами, підвищення їх ролі і
відповідальності в розвитку сільськогосподарського виробництва" -
ЗП СРСР, 1982 р., N 17, ст. 94 (підпункт 4 пункту 8 постанови ЦК
Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 3 червня 1982 р. N 309
- ЗП УРСР, 1982 р., N 8, ст. 68).
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка