Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про введення в експлуатацію комплексу задач "Аналіз ефективності використання технічних засобів митного контролю в діяльності митних органів України"


         ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
              Н А К А З
            23.12.1994 N 421
 
      Про введення в експлуатацію комплексу задач
    "Аналіз ефективності використання технічних засобів
   митного контролю в діяльності митних органів України"
 
   З метою отримання об'єктивної інформації про ефективність
використання та оцінку якості технічних засобів митного контролю
(ТЗМК) при виявленні незаконно переміщуваних через митний кордон
України багажу, предметів і вантажів Н А К А З У Ю:
   Ввести в дію комплекс  задач (КЗ) "Аналіз ефективності
використання технічних засобів митного контролю в діяльності
митних органів України" - надалі "Ефективність".
   1. Начальнику ІОЦ митної системи Сидоренко В.Ф.:
   1.1. Передати по BBS КЗ до митниць та Технічного відділу
Держмиткому для формування інформаційної бази;
   1.2. Розгорнути  в  Технічному  відділі програмні засоби
віддаленого користувача електронної пошти та провести підготовку
фахівців відділу, відповідальних за експлуатацію КЗ;
   1.3. Забезпечити  транзитну  передачу  інформаційних  баз
електронною поштою з митниць до технічного відділу Держмиткому
згідно з технологічною інструкцією (Додаток 1).
   Термін до 25.12.94 р.
   2. Начальникам митниць забезпечити:
   2.1. Введення в експлуатацію комплексу задач "Ефективність" з
використанням наявних комп'ютерів;
   Термін 30.12.94 р.
   2.2. З 2.01.95 р. формування, а з 9.01.95 р. передачу даних
до Держмиткому електронною поштою тільки через поштову скриньку
"ДМК Технічний відділ" поштового відділення IVC_TCU_1 згідно з
технологічними інструкціями (Додатки 1-4);
   2.3. Забезпечити зберігання форм звітності  технологічних
дільниць до 30.12.95 р. (Додаток 2).
   3. Начальнику Технічного відділу (Шумар В.Г.) - розмістити
інформаційну базу та забезпечити прийом та обробку інформації по
КЗ "Ефективність".
   Термін до 09.01.95 р.
   4. Контроль за виконанням наказу покласти на Заступника
голови Держмиткому Єгорова О.Б.
   Додатки:
   1. Технологічна  інструкція  комплексу  задач  "Аналіз
ефективності використання технічних засобів митного контролю в
діяльності митних органів України" - 1 екз.
   2. Звіт про ефективне застосування технічних засобів при
виявленні незаконного провозу предметів, вантажів, тощо - 1 екз.
   3. Інструкція по заповненню документа "Звіт  за  період
з___199_ року по____199_року про ефективне застосування технічних
засобів при виявленні незаконного провозу предметів, вантажів,
тощо" - 1екз.
   4. Довідник - 1 екз.
 
 В.О.Голови Держмиткому               Е.Мірошниченко
 
                   Додаток 1
                   до наказу Держмиткому
                   України
                   23.12.94 N 421
 
           ТЕХНОЛОГІЧНА ІНСТРУКЦІЯ
    комплексу задач "Аналіз ефективності використання
     технічних засобів митного контролю в діяльності
           митних органів України"
 
             1. Призначення
   Розроблений на ІОЦ разом з працівниками Технічного відділу
Держмиткому комплекс задач (КЗ) "Аналіз ефективності використання
технічних засобів митного контролю в діяльності митних органів
України" передбачає обмін інформацією по схемі
   Митниці - Держмитком (Технічний відділ)
   У зв'язку з цим,  на митницях КЗ використовується для
створення в митній системі України автоматизованої системи обліку
всіх випадків застосування технічних засобів митного контролю, які
безпосередньо використовувались при  виявленні заборонених до
провозу через митний кордон України предметів, речей, вантажів,
багажу та ін., а також технічних засобів, які застосовувались при
провезенні, кількісного та якісного аналізу речовин, предметів,
вантажів,  тощо. Інформація, отримана Держмиткомом на основі
формалізованих звітів митниць, буде використана для систематичних
доповідей керівництву Держмиткому та для аналізу фактичного стану
справ з використанням технічних засобів на митницях.
      2. Технологія та строки передачі інформації
   Передача інформації здійснюється згідно з графіком 1 раз на
тиждень. Формування модифікованої бази даних на митниці за період
(1 - тижневий) здійснюється таким чином. Запускається програма
EFFECT.EXE. В головному меню вибирається режим "Виділення БД" і
вказується інтервал дат (з понеділка до неділі тижня включно).
   У підкаталог OUT записується база даних з іменем такої
структури:
   МММ_ТТ, де
   МММ - перші три знаки коду митниці;
   ТТ - номер тижня року
   Якщо після формування інформації у підкаталог OUT виникне
потреба корегування бази, необхідно її відкоригувати, а потім
знову запустити програму, вибравши з меню режим "Виділення БД".
   Сформована інформація з кожної митниці додатково обробляється
та передається до Держмиткому, тобто:
   - виконується формування файлу - етикетки з контрольними
сумами файлу, який передається;
   - виконується архівування файлів, включаючи файл етикетки;
   - з використанням засобів віддаленого користувача формується
повідомлення, до якого приєднується архів, який сформовано на
попередньому кроці;
   - повідомлення передається  до  поштової  скриньки  "ДМК
Технічний відділ" на поштовому відділенні IVC_TCU_1.
   Якщо за звітний період (тиждень) інформаційна база на митниці
не оновлювалась, у підкаталог OUT програмно формується база без
інформації.
   Держмитком, отримавши інформацію з митниць, згідно з графіком
передачі інформації вносить її до бази, вибравши в програмі пункт
меню "Сполучення БД". В процесі сполучення баз даних у Технічному
відділі на екрані з'являється протокол сполучення баз даних.
   Після сполучення БД в меню вказується інтервал дат, за який
потрібно сформувати відповідні звіти.
          Графік передачі інформації
 
******************************************************************
     Дата    *   Напрямок передачі   *  Строки
    передачі   *              *  передачі
******************************************************************
           *              *
   На період   * 1) Митниці-IOC-Держмитком *  Кожного
   експлуатації  *   (Технічний відділ)  *  понеділка
           *              * (протягом дня)
******************************************************************
   Зауваження, що виникають при експлуатації комплексу задач
передати до IOC МСУ до 15.02.1995 р.
                   Додаток 2
                   до наказу Держмиткому
                   України
                   23.12.94 N 421
   (Назва митниці)
   -----------------
   (Код митниці)
 
                ЗВІТ
  за період з "__"_________199__року по "__"_________199__року
  про ефективне застосування технічних засобів при виявленні
     незаконного провозу предметів, вантажів, тощо
 
 
***************************************************************************************************************************************
 N *Дата*  Митний пост або  *  Вид   *Місце* Напрям або  *  Перелік предметів,  *Вартість,*Курс*  ПІБ  *   Перелік
п/п*  *технологічна дільниця* транспорту*схову*вид переміщення*   вантажів, тощо   *  крб. *USD *інспектора*технічних засобів,
  *  *           *      *   *        *             *     *  *     *що застосовувались
***************************************************************************************************************************************
  *  *Назва*Код за класифі-*Назва* Код *   *        * Код *Назва*Кіль-*Одиниця*     *  *     *Код*Найменування
  *  *   *катором дільни-*   *   *   *        *ТНЗЕД*   *кість*виміру *     *  *     *  *
  *  *   *ці       *   *   *   *        *   *   *   *    *     *  *     *  *
***************************************************************************************************************************************
 1 * 2 * 3 *   4    * 5 *  6 * 7 *    8   * 9 * 10 * 11 * 12  *  13  * 14 *  15  * 16*   17
***************************************************************************************************************************************
  *  *   *        *   *   *   *        *   *   *   *    *     *  *     *  *
***************************************************************************************************************************************
***************************************************************************************************************************************
***************************************************************************************************************************************
               Пропозиції по підвищенню ефективності
               застосування технічних засобів:
               -------------------------------------
               -------------------------------------
               Прізвище особи, яка готувала звіт:
               _____________________________________
               Посада:
               _____________________________________
               Особистий підпис:
               _____________________________________
                   Додаток 3
                   до наказу Держмиткому
                   України
                   23.12.94 N 421
 
              ІНСТРУКЦІЯ
   по заповненню документа "Звіт за період з _____199_року
   по _____199_року про ефективне застосування технічних
       засобів при виявлені незаконного провозу
          предметів, вантажів, тощо"
 
             1. ПРИЗНАЧЕННЯ
   Дана інструкція призначена для інспекторів технологічних
дільниць  митниць по заповненню  документа "Звіт за  період
з_____199_року  по_____199_року  про  ефективне  застосування
технічних засобів при виявленні незаконного провозу предметів,
вантажів, тощо".
            2. СКЛАД МАТЕРІАЛІВ
   Для заповнення документа "Звіт за період з_____199_року по
_____199_року про ефективне застосування технічних засобів при
виявленні  незаконного  провозу  предметів,  вантажів,  тощо"
застосовуються:
   - довідник технологічних дільниць (DC_TDL);
   - довідник видів транспорту (DC_TRAN);
   - довідник напрямків (або переміщень) (DC_DIR);
   - класифікатор товарної номенклатури  зовнішньоекономічної
діяльності (ТНЗЕД);
   - довідник технічних засобів митного контролю (F6N01103).
        3. ПОРЯДОК ЗАПОВНЕННЯ ГРАФ ДОКУМЕНТА
   Документ "Звіт за період з_____199_року по_____199_року про
ефективне застосування технічних засобів при виявленні незаконного
провозу предметів, вантажів, тощо" заповнюється співробітниками
підрозділів митниць на технологічних дільницях з понеділка по
неділю включно (за сім днів), та передається до відповідного
відділу для подальшої обробки цих документів (рішення про місце
обробки цих документів приймає начальник митниці своїм наказом).
   Графи документа заповнюються так:
   - графа 1 - номер запису по порядку (у розрізі технологічної
дільниці);
   - графа 2 -  дата, коли зареєстрований факт виявлення
незаконного провозу;
   - графи 3, 4 - вказується назва технологічної дільниці та її
код згідно з довідником технологічних дільниць, якщо такої назви в
довіднику немає, вказати наявну назву у гр. 3 (максимальна
символьна значність - 20);
   - графи 5, 6 - вказують назву та код виду транспорту, яким
здійснювалась  спроба  незаконного  провозу  (заповнюються  з
довідниками). Якщо такої назви в довіднику немає, вказати потрібну
назву в гр. 5 (максимальна символьна значність - 15);
   НАПРИКЛАД: Графа 5. судно Графа 6. 150
   - графа 7 - вказується фактичне місце схову предметів,
вантажів, тощо (максимальна символьна значність - 40);
   НАПРИКЛАД: Графа 7. Нижня частина контейнера
   - графа 8 - вказується напрям або вид переміщення через
митний кордон - проставляється назва за довідником. Можуть бути
такі напрямки: ввіз, вивіз, транзит  (максимальна  символьна
значність - 15);
   - графа 9, 10, 12 - проставляються коди та назви предметів за
класифікатором ТНЗЕД. У зв'язку з можливою відсутністю ТНЗЕД на
дільницях можливі два варіанти заповнення цих граф:
   1) якщо при заповненні документа є митна декларація, то взяти
інформацію з неї (код по ТНЗЕД, назву товару та одиницю виміру);
   2) якщо декларації немає, записати фактичну назву товару. У
підрозділі митниці, в якому  будуть ці документи вводитись,
необхідно проставити у графі 9 код по ТНЗЕД. Назва, яка буде в
графі 10 документа, при автоматичному вводі з ТНЗЕД не завжди буде
точно співпадати, тому що в ТНЗЕД більш широкі значення.
   У гр. 12 буде основна одиниця виміру по ТНЗЕД.
   Графа 9 - максимальна цифрова значність - 9.
   Графа 10 - максимальна символьна значність - 240
   Графа 12 - максимальна символьна значність - 35.
   Графа 11 - вказується кількість затриманих предметів, або
вантажів, (максимальна цифрова значність - 4, ціле число).
   Графа  13 -  вказується  приблизна вартість  затриманих
предметів, вантажів в національній валюті України (ціле число,
максимальна значність - 12).
   Графа 14 - проставляється офіційний курс національної валюти
України по відношенню до долара США на день заповнення звіту.
   НАПРИКЛАД: якщо поточний курс дорівнює 123,8 тис.крб./$ США
   проставляється 123800 (ціле число, максимальна значність -
6).
   Графа 15 - прізвище, ім'я, по батькові інспектора митниці,
який виявив незаконний провіз (максимальна символьна значність -
15).
   Графа 16, 17 - вказується код та назва технічного засобу за
довідником технічних засобів, що застосовуються при виявленні
незаконного  провозу. Якщо така назва у довіднику відсутня,
заповнюється лише графа 17, - проставляється назва технічного
засобу, а також його тип та модель.
   Примітки:
   1. При заповненні граф 16 - 17 можливе занесення технічних
засобів, які були використані, списком. При цьому для правильного
розрахунку вартісних показників  ефективності їх використання
необхідно у цьому списку вказувати першим технічний засіб, який
був основним або визначальним при виявленні незаконного провозу.
   2. При  формуванні  звіту  необхідно  враховувати  факти
використання технічних засобів при проведенні кількісних  та
якісних аналізів речовин, предметів, вантажів, тощо (наприклад:
вагове обладнання, індикатори, тестери, каратоміри, тощо).
         4. ОБРОБКА ЗАПОВНЕНИХ ДОКУМЕНТІВ
   Заповнені за описаними правилами документи щопонеділка до 12
годин надходять з технологічних дільниць до відділу митниці, де
буде проводитись їх обробка з застосуванням ПЕОМ, для чого при їх
прийманні слід:
   - продивитись їх на повноту та чіткість заповнення;
   - зареєструвати відповідним чином;
   - перевірити, за який вони період.
          РОБОЧА ЧАСТИНА ІНСТРУКЦІЇ
   З перевірених документів здійснюється ввід інформації.
   Якщо у документах відсутні якісь коди, вони не присвоюються і
відповідно не вводяться. Програма дозволяє вводити інформацію як з
довідника, так і назви, записаної в документ вручну.
   Введена інформація передається до Технічного відділу згідно з
технологічною інструкцією. У Технічному відділі перед формуванням,
звітів необхідно проаналізувати отриману інформацію і здійснити
кодування інформації, якщо якісь  коди відсутні, після чого
відкоригувати довідники та передати їх електронною поштою на
митниці.
   На митницях слід відкоригувати  довідники та відповідну
інформацію, після чого надрукувати їх та передати на технологічні
дільниці.
                   Додаток 4
                   до наказу Держмиткому
                   України
                   23.12.94 N 421
 
               ДОВІДНИК
     ВИДІВ ТРАНСПОРТУ ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ
 
   ******************************************************
   Код*            Зміст
   ******************************************************
   100*Фізичні особи
   ******************************************************
   110*Літак
   120*Поїзд
   131*Автобус рейсовий
   132*Автобус туриський
   140*Автомобіль
   150*Судно
   160*Спрощений перехід
   170*Інше
   ******************************************************
   200*Юридичні особи
   ******************************************************
   210*Морський транспорт
   212*Залізничний вагон на морському судні
   230*Автошляховий транспорт
   240*Повітряний транспорт
   250*Поштові перевезення
   260*Змішані перевезення
   270*Стаціонарні транспортні засоби
   280*Внутрішній водний транспорт
   290*Саморухаючі засоби
   216*Самохідний дорожний засіб на морському судні
   217*Несупроводжуваний причіп на морському судні
   218*Річкове судно на морському судні
   220*Залізничний транспорт
   223*Дорожний транспортний засіб в залізничному вагоні
   ******************************************************
      ДОВІДНИК НАПРЯМКІВ ПЕРЕМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ КОРДОН
 
   ****************************************************
    Код *      Найменування
   ****************************************************
    1  *  Вивіз
    2  *  Ввіз
    3  *  Транзит
   ****************************************************
          Довідник технічних засобів
   11000000000 Спеціальні технічні засоби митної системи
   11010000000 Рентгенівські інтроскопи
   11011000000 Рентгенівські інтроскопи транспортерні
   11012000000 Рентгенівські інтроскопи прямопоказуючі
   11013000000 Рентгенівські інтроскопи пересувні
   11020000000 Металодетектори
   11021000000 Металодетектори стаціонарні
   11022000000 Металодетектори пересувні
   11030000000 Пошукові пристрої
   11031000000 Дзеркала
   11032000000 Ендоскопи
   11032100000 Ендоскопи марки ЕТЖ-103
   11032200000 Ендоскопи марки ЕТГ-105
   11032300000 Ендоскопи марки СПУ-5.1500
   11032400000 Ендоскопи марки 12.1500
   11033000000 Комплект щупів
   11034000000 Ліхтарі
   11034100000 Ліхтарі галогенні
   11034200000 Ліхтарі ультрафіолетові
   11035000000 Біноклі
   11036000000 Прилади нічного бачення
   11040000000 Засоби ідентифікації
   11041000000 Пристрої для перевірки документів
   11042000000 Лупи
   11043000000 Мініскопи
   11044000000 Флюорисцентні фломастери
   11045000000 Ваги
   11045100000 Ваги електронні
   11046000000 Детектори
   11046100000 Детектори марки ДМ
   11046200000 Детектори марки ДК
   11046300000 Детектори марки НР
   11047000000 Каратоміри
   11048000000 Еталони каменів
   11050000000 Засоби аудіовізуального контролю
   11051000000 Аудіоапаратура
   11051100000 Аудіомагнітофони
   11052000000 Відеоапаратура
   11052100000 Відеомагнітофони
   11053000000 Програвачі
   11053100000 Програвачі грамплатівок
   11053200000 Програвачі відеодисків
   11053300000 Програвачі аудіодисків
   11054000000 Диктофон
   11055000000 Мінідиктофон
   11056000000 Касети
   11056100000 Аудіокасети
   11056200000 Відеокасети
   11057000000 Засоби стирання магнітних записів
   11060000000 Набори хімреактивів
   11061000000 Набори хімреактивів для визначення наркотиків
   11062000000 Набори хімреактивів для проб драгметалів
   11063000000 Набори хімреактивів для визначення вибухівки
   11064000000 Набори хімреактивів для перевірки підробок доку-
         ментів
   11070000000 Засоби дозиметричного контролю
   11071000000 Дозиметри
   11071100000 Дозиметри сигналізатори
   11071200000 Дозиметри прямопоказуючі
   11072000000 Радіометри
   11080000000 Засоби технічного забезпечення
   13014100000 ЕС/1840
   13014200000 ЕС/8142
   13015000000 "Іскра"/
   13015100000 "Іскра"/1030
   13020000000  Принтери
   13021000000  Принтери струйні
   13022000000  Принтери лазерні
   13023000000  Принтери матричні
   13023100000  Принтери матричні LQ-100
   13023200000  Принтери матричні LX-100
   13023300000  Принтери матричні EPSON
   13030000000  Монітори комп'ютера
   13040000000  Клавіатура
   13100000000  Корпуси
   13101000000  Корпуси Tours
   13102000000  Корпуси Slimline
   13103000000  Корпуси Desktop
   13110000000  Motherboard
   13120000000  Процесори
   13121000000  Процесори INTEL-80286
   13122000000  Процесори INTEL-80386
   13130000000  Сопроцесори
   13140000000  Оперативна пам'ять
   13150000000  Відеоадаптер
   13160000000  Контролер вінчестера / флоппі
   13170000000  Вінчестер
   13180000000  Флоппі
   13181000000  Флоппі 5,25
   13182000000  Флоппі 3,5
   13190000000  Порти
   13191000000  Порти RS232-1
   13192000000  Порти RS232-2
   13193000000  Порти LPT-1
   13194000000  Порти LPT-2
   13200000000  Стримери
   13201000000  Стример владнаний
   13210000000  Сканер
   13220000000  Комплект пристроїв ЛОМ
   13221000000  Плати локальної мережі
   13230000000  Інша периферія
   14000000000  Оргтехніка
   14010000000  Копіювальні апарати
   11081000000  Електровимірювальні прилади
   11081100000  Тестери
   11082000000  Комплект інструменту
   11082100000  Комплект інструменту для точної механіки
   11082200000  Комплект комплект слюсарного інструменту
   11082210000  Комплект із 164 інструментів
   11082220000  Комплект із 73 інструментів
   11083000000  Зарядні пристрої
   11084000000  Блоки живлення
   11084100000  Блоки живлення 220/24
   11084200000  Блоки живлення лабораторні
   11085000000  Осцилографи
   11086000000  Акумулятори
   11086100000  Акумулятори до ТМК
   11086200000  Акумулятори марки CQP 4112
   11086300000  Акумулятори марки 7,5/500
   11086400000  Акумулятори марки FNB
   11086500000  Акумулятори марки 120.59
   11090000000  Технічні засоби навчання
   11091000000  Відеокамери
   11092000000  Фотоапарати
   11093000000  Фотообладнання
   11093100000  Фотоглянцевателі
   11094000000  Проектори
   12000000000  Системи та засоби зв'язку
   12010000000  АТС
   12011000000  АТС "Мінська"
   12012000000  АТС "Іскра-2"
   12020000000  Телефонні апарати
   12030000000  Факсимільні апарати
   12031000000  Радіостанції
   12031100000  Радіостанції стаціонарні
   12031110000  Радіостанції возимі
   12031120000  Радіостанції носимі
   12031130000  Радіостанції носимі з блоком виходу на
          телефонну мережу
   12040000000  Системи персонального виклику
   12050000000  Ретранслятори
   12060000000  Адаптери телефонних ліній
   12070000000  Зарядні пристрої
   12080000000  Блоки живлення
   13000000000  Комп'ютерна техніка
   12100000000  Телеграфні апарати (модеми)
   13010000000  Комп'ютери
   13011000000  Комп'ютери ІВМ РС/АТ
   13011100000  Комп'ютери ІВМ РС/АТ/286
   13011200000  Комп'ютери ІВМ РС/АТ/386
   13011210000  Комп'ютери ІВМ РС/АТ/386/SX
   13011211000  Комп'ютери ІВМ РС/АТ 386/SX/33
   13011220000  Комп'ютери ІВМ РС/АТ 386/SX2
   13011221000  Комп'ютери ІВМ РС/АТ 386/SX2/33
   13011222000  Комп'ютери ІВМ РС/АТ 386/SX2/66
   13011230000  Комп'ютери ІВМ РС/АТ 386/DX
   13011231000  Комп'ютери ІВМ РС/АТ 386/DX/33
   13011240000  Комп'ютери ІВМ РС/АТ 386/DX2
   13011241000  Комп'ютери ІВМ РС/АТ 386/DX2/33
   13011300000  Комп'ютери ІВМ РС/АТ 486
   13011400000  Комп'ютери ІВМ РС/АТ PENTIUM
   13012000000  Комп'ютери ІВМ РС/XT
   13012100000  Комп'ютери ІВМ РС/XT/286
   13013000000  Комп'ютери ІВМ РС/2
   13014000000  ЕС/
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка