Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про списання та реструктуризацію податкової заборгованості відкритого акціонерного товариства "Лисичанськнафтооргсинтез" за станом на 1 жовтня 1999 року


           З А К О Н У К Р А Ї Н И
      Про списання та реструктуризацію податкової
    заборгованості відкритого акціонерного товариства
        "Лисичанськнафтооргсинтез" за станом
           на 1 жовтня 1999 року
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, N 6-7, ст.38 )
 
   Цей Закон спрямований на оздоровлення фінансового стану та
відновлення  виробничої  діяльності  відкритого  акціонерного
товариства "Лисичанськнафтооргсинтез" як стратегічно важливого для
економіки України підприємства.
   Стаття 1.  Списанню з відкритого акціонерного товариства
"Лисичанськнафтооргсинтез" (далі - "ЛиНОС") - платника податків
підлягають суми податкової заборгованості зі сплати пені, штрафних
та фінансових санкцій по загальнодержавних податках і зборах,
обов'язкових платежах, що нараховані і вважалися несплаченими за
станом на 1 жовтня 1999 року.
   Стаття 2.  Реструктуризації  підлягають  суми  податкової
заборгованості  відкритого акціонерного товариства "ЛиНОС" зі
сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), перелічених у
статті 3 цього Закону, без урахування сум пені, штрафних та
фінансових санкцій, нарахованих відповідно до законодавства на цю
заборгованість і списаних згідно із статтею 1 цього Закону, за
станом на 1 жовтня 1999 року.
   Реструктуризація провадиться  шляхом  розстрочення  сплати
податкової заборгованості на 120 місяців.
   Сплата реструктуризованої   податкової   заборгованості
розпочинається з 1 січня 2001 року і провадиться рівними частками
до 15 числа кожного місяця.
   Стаття 3.  Реструктуризація  податкової  заборгованості
поширюється на:
   податок на прибуток підприємства;
   податок на додану вартість;
   плату (податок) за землю;
   акцизний збір;
   збір до  Фонду  для  здійснення заходів щодо ліквідації
наслідків Чорнобильської катастрофи  та  соціального  захисту
населення;
   збір за забруднення навколишнього природного середовища;
   плату за спеціальне користування водними ресурсами;
   амортизаційні відрахування   для  фінансування  заходів
структурної перебудови базових галузей національної економіки.
   Стаття 4. Орган стягнення, де перебуває на обліку відкрите
акціонерне  товариство  "ЛиНОС",  за  результатами  розгляду
фінансово-господарської  діяльності  у місячний термін з дня
набрання чинності цим Законом приймає рішення щодо списання та
реструктуризації  сум  податкової  заборгованості,  зазначених
відповідно у статтях 1 та 3 цього Закону, та повідомляє про це
відкрите акціонерне товариство "ЛиНОС".
   Стаття 5. У тижневий термін з дня прийняття цього Закону
відповідний орган стягнення зупиняє стягнення  з  відкритого
акціонерного  товариства  "ЛиНОС"  у безспірному порядку сум
податкової заборгованості і відкликає з уповноважених банків
розрахункові документи щодо їх сплати.
   Суми податкової заборгованості, реструктуризованої у порядку,
визначеному цим Законом, у разі несплати платником податку у
встановлені статтею 2 цього Закону строки стягуються відповідним
органом стягнення у безспірному порядку.
   Стаття 6. Рішення про списання та реструктуризацію податкової
заборгованості  відкритого  акціонерного товариства "ЛиНОС" з
місцевих податків і зборів (обов'язкових платежів), а також пені,
штрафних  і  фінансових  санкцій,  нарахованих відповідно до
законодавства на заборгованість зі сплати зазначених податків і
зборів (обов'язкових платежів), приймається відповідною радою у
двомісячний термін з дня набрання чинності цим Законом згідно з
умовами, визначеними цим Законом.
   Стаття 7.  Списання  та  реструктуризація  податкової
заборгованості провадиться у порядку та на умовах, визначених у
Законі  України "Про списання та реструктуризацію податкової
заборгованості платників податків за станом  на  31  березня
1997 року" ( 314/97-ВР ).
   Стаття 8.  Цей  Закон  набирає  чинності  з  дня  його
опублікування.
   Сплата податкової   заборгованості,   реструктуризованої
відповідно до Закону України "Про списання та реструктуризацію
податкової заборгованості платників  податків  за  станом  на
31 березня 1997 року", розпочинається у строк, визначений статтею
2 цього Закону.
   Кабінету Міністрів України в  місячний  термін  прийняти
рішення, спрямовані на виконання цього Закону.
 
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 22 грудня 1999 року
     N 1335-XIV
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка