Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про ствердження Технології митного контролю та митного оформлення міжнародних експрес-відправлень у відділі по оформленню кур"єрських служб Київської регіональної митниці


          КИЇВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА МИТНИЦЯ
              Н А К А З
            19.10.2000 N 856
  ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Київської
                   регіональної митниці
   N 608 ( v0608483-03 ) від 11.06.2003 - з 16.06.2003 )
        Про ствердження Технології митного
      контролю та митного оформлення міжнародних
      експрес-відправлень у відділі по оформленню
     кур'єрських служб Київської регіональної митниці
 
   У відповідності з вимогами Митного кодексу України і Порядком
митного  контролю  та  митного  оформлення   міжнародних
експрес-відправлень,  затвердженим  наказом  Держмитслужби від
26.07.2000 р. N 405 ( z0603-00 ), і з метою вдосконалення порядку
митного контролю та митного оформлення товарів та інших предметів,
що  переміщуються  в   міжнародних   експрес-відправленнях
експрес-перевізниками,  та  взаємодії  відділу  по оформленню
кур'єрських служб з іншими підрозділами Київської регіональної
митниці Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити  Технологію  митного  контролю  та митного
оформлення експрес-відправлень у відділі по оформленню кур'єрських
служб Київської регіональної митниці (додається) та ввести її в
дію з 1 листопада 2000 р.
   2. Начальникам оперативних підрозділів забезпечити вивчення
Технології особовим складом та неухильне виконання.
   3. Начальнику  відділу  по  оформленню кур'єрських служб
забезпечити інформування експрес-перевізників про введення в дію
Технології.
   4. Начальнику  загального відділу забезпечити тиражування
Технології та доведення її до підрозділів митниці.
   5. Контроль за виконанням наказу покладаю на заступників
начальника  Київської регіональної митниці у відповідності з
функціональними обов'язками.
   6. Загальний контроль залишаю за собою.
 
 Начальник митниці                   О.І.Симонов
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Київської
                   регіональної митниці
                   13.10.2000 N 856
 
    Технологія митного контролю та митного оформлення
      міжнародних експрес-відправлень у відділі по
       оформленню кур'єрських служб Київської
            регіональної митниці
 
   Дана технологія   розроблена  відповідно  до  чинного
законодавства України, наказу ДМСУ N 405 ( z0603-00 )  від
26.07.2000 р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
13.09.2000 р. за N 603/4824, та визначає загальний порядок митного
контролю та митного оформлення міжнародних експрес-відправлень у
відділі по оформленню кур'єрських служб та його взаємодію з іншими
підрозділами митниці.
       1. Терміни, що вживаються в Технології
   1.1. Експрес-перевізник   -   це   транспортна   або
транспортно-експедиційна компанія, створена відповідно до чинного
законодавства  України,  яка  здійснює прискорене перевезення
міжнародних вантажів згідно з Конвенцією для уніфікації деяких
правил, які  стосуються  міжнародних  повітряних  перевезень
( 995_181 ) (Варшава, 1929 р.).
   1.2. Міжнародне експрес-відправлення (далі МЕВ) - товари
(предмети),  належним  чином  упаковані  (крім  заборонених
законодавством України до переміщення  через  митний  кордон
України), що перевозяться експрес-перевізником будь-яким видом
транспорту з метою доставки одержувачу у визначений термін.
   1.3. Вантаж  експрес-перевізника  (далі  -  вантаж)  -
консолідовані за єдиним транспортним документом МЕВ або МЕВ, яке
не увійшло до складу цих консолідованих МЕВ за своїм характером
або  за  розмірами,  з  інших  причин,  і  переміщувані
експрес-перевізниками через митний кордон України.
   1.4. МЕВ документального характеру - ділові папери, письмова
кореспонденція ділова чи приватна, авіаквитки, а також будь-які
повідомлення, інформація або дані на будь-яких носіях інформації
(паперових  чи  електромагнітних, у тому числі на дискетах,
компакт-дисках, плівках тощо), що не мають промислової цінності та
заявленої вартості й не містять інформації, переміщення якої через
митний кордон України заборонено законодавством або на переміщення
якої потрібні дозволи відповідних державних органів.
   1.5. МЕВ недокументального характеру - МЕВ, вмістом якого є
товари (предмети) із заявленою вартістю. Таке МЕВ обов'язково
супроводжується інвойсом.
   1.6. МЕВ некомерційного характеру - МЕВ, у товаросупровідних
документах на  яке  зазначено  його  некомерційний  характер
(наприклад,  "not for sale or resale" ("не для продажу чи
перепродажу"), "no commerciale value" ("не  має  комерційної
вартості"), "value is for customs purposes onlu" ("вартість тільки
для митниці").
   1.7. Єдиний транспортний документ - транспортний документ, за
яким здійснюється перевезення вантажу. Як єдиний транспортний
документ можуть використовуватись загальні авіанакладні (AWB -
airwaybill, MAWB - master airwaybill), CMR, BILL OF LADING
(коносамент) тощо.
   1.8. Маніфест (реєстр) - товаросупровідний документ, у якому
заявлено всі МЕВ, що містяться у цьому вантажі, та який може
виступати в ролі єдиного транспортного документа при перевезенні
консолідованих МЕВ під митним контролем з митниці відправлення в
митницю призначення.
   Про МЕВ  документального  характеру  в  маніфесті можуть
зазначатися загальна кількість та загальна вага.
   1.9. Домашній транспортний документ - індивідуальний номерний
транспортний документ на кожне МЕВ у консолідованому вантажі, у
якому наведено дані про відправника, одержувача, а також загальний
опис товарів (предметів) у МЕВ. Домашній транспортний документ є
водночас угодою між відправником МЕВ та експрес-перевізником про
перевезення і пред'явлення МЕВ митниці для проведення митного
оформлення.
   1.10. Митниця відправлення - будь-який митний орган України,
з якого починається переміщення вантажу або його частини.
   1.11. Митниця призначення - будь-який митний орган України,
де завершується контроль за переміщенням вантажу або його частини.
   1.12. Забезпечення  експрес-перевізника  -   пластикова
одноразова номерна пломба експрес-перевізника.
   1.13. Центральна  сортувальна  станція  (далі  -  ЦСС)
організаційна структура відповідного експрес-перевізника, створена
ним для виконання агентських угод з міжнародними корпораціями в
галузі міжнародного прискореного транспортування вантажів.
   1.14. Регіональна сортувальна станція (далі  -  РСС)  -
організаційна структура, створена для виконання агентських угод з
міжнародними корпораціями в галузі міжнародного  прискореного
транспортування вантажів та підпорядкована ЦСС.
           2. Загальні положення
   2.1. Відправниками та одержувачами МЕВ можуть бути як фізичні
(громадяни України, громадяни іноземних держав та особи без
громадянства), так і юридичні особи (суб'єкти ЗЕД будь-якої форми
власності, державні та  громадські  установи,  представництва
іноземних  компаній,  дипломатичні  представництва, міжнародні
організації тощо).
   2.2. Митне оформлення товарів (предметів), що підлягають
санітарному,  ветеринарному,  фітосаніторному,  радіологічному,
екологічному або іншим видам контролю й переміщуються в МЕВ, може
бути завершене тільки після закінчення цих видів контролю.
   2.3. Для здійснення митного контролю МЕВ на території ЦСС
експрес-перевізник облаштовує зону митного контролю (ЗМК) згідно з
вимогами  Положення про зону митного контролю, затвердженого
наказом ДМКУ N 198 ( z0152-95 ) від 06.05.95 і зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 23.05.95 р. за N 152/688.
   2.4. Допускається  перебування МЕВ на території ЦСС "на
відповідальному зберіганні" у відповідного експрес-перевізника.
   2.5. Відділ по оформленню кур'єрських служб (ВОКС)  КРМ
проводить   митне  оформлення  вантажів,  які  надходять
(відправляються) каналами таких експрес-перевізників:
   - ЗАТ "ДХЛ Інтернешнл Україна" (DHL), з ЦСС за  адресою:
м. Київ, вул. Васильківська, 1;
   - ДП МЕП "Юкрейніен Парсел Сервіс" (UPS), з ЦСС за адресою:
м. Київ, Повітрофлотський шляхопровід, склади "Аір Київ Карго",
ЗМК, м. Київ, вул. Мечникова, 20;
   - ТОВ "Елін ЛТД" (FedEx), з ЦСС за адресою: м. Київ, вул.
Щорса, 18;
   - ТОВ "Аеро-Експрес" (TNT), з ЦСС за адресою: м. Київ, вул.
Клименка, 23;
   - ТОВ "Ейр-Експрес", з ЦСС за адресою: м. Київ,  вул.
Коперніка, 14;
   - ТОВ "Елін Карго", з ЦСС за адресою: м. Київ,  вул.
Краківська, 32;
   - ТОВ "У-РУСКО", з ЦСС  за  адресою: м.  Київ,  вул.
В.Житомирська, 26-Б.
   За відповідними   експрес-перевізниками   закріпляються
співробітники ВОКС, переміщення яких між ЦСС контролює керівництво
відділу. Митний контроль та митне оформлення МЕВ співробітники
ВОКС  виконують  безпосередньо  в  ЗМК  ЦСС  відповідних
експрес-перевізників.  Місцем   розташування   відділу   є
адміністративний будинок митниці за адресою: м. Київ, бул. Лепсе
8, 2АБК, к. 131, 132.
            3. Декларування МЕВ
   3.1. Товари (предмети), що переміщуються в МЕВ на адресу
юридичних осіб, підлягають декларуванню у встановленому порядку.
   3.2. Як декларація на товари (предмети), що переміщуються в
МЕВ  на  адреси  фізичних  осіб,  використовуються  домашній
транспортний документ (авіанакладна) та інвойс.
   У разі зазначення  відправником  загального  найменування
товарів (предметів) у МЕВ (крім МЕВ документального характеру)
експрес-перевізник для здійснення  митного  оформлення  подає
супровідні документи та оглядовий розпис М 16 з наведеним у ньому
переліком товарів (предметів), що містяться в МЕВ. Цей перелік
використовується для здійснення нарахування та стягнення належних
платежів.
   4. Технологічні   особливості   транспортування   МЕВ
експрес-перевізником та його взаємодія з Київською регіональною
митницею
   4.1. Технологія транспортування МЕВ експрес-перевізником:
   - забезпечує експрес-транспортування МЕВ від відправника до
одержувача  в  термін,  визначений  експрес-перевізником  (за
відсутності будь-яких обставин непереборної сили);
   - визначає порядок консолідації експортних або імпортних МЕВ
за єдиним транспортним документом;
   - передбачає наявність:
   а) домашнього  транспортного документа (авіанакладної) на
кожне окреме МЕВ;
   б) мережі міжнародних сортувальних станцій, через які вантаж
доставляється до країни  призначення  та  мережі  внутрішніх
сортувальних станцій;
   в) на ЦСС інформації в електронному вигляді про кожне МЕВ, що
переміщується через митний кордон України.
   4.2. Переміщення вантажу з відділу по оформленню кур'єрських
служб у митницю, у зоні діяльності якої  розташована  РСС,
здійснюється  під  митним  забезпеченням  або  забезпеченням
експрес-перевізника. Документом контролю за доставленням вантажу є
провізна відомість.
   4.3. Для контролю за доставкою вантажу з Бориспільської
митниці або м/п "Жуляни" КРМ до ВОКС, а також з ВОКС до
Бориспільської митниці або м/п "Жуляни" (контроль за доставленням
вантажу  здійснює  інспектор  ВОКС)  використовується  єдиний
транспортний документ або маніфест, засвідчений особистою номерною
печаткою інспектора.
   Відповідальність за   надання   митниці   відправлення
підтвердження про доставку вантажу в термін, визначений згідно з
митним законодавством, несе експрес-перевізник, про що робиться
запис на єдиному транспортному документі.
   4.4. Експрес-перевізник визначає та узгоджує з ВОКС випадки,
коли  присутність  одержувача  під  час  митного контролю є
обов'язковою.
   У разі відсутності одержувача МЕВ під час митного оформлення,
експрес-перевізник  несе  відповідальність  згідно  з  чинним
законодавством за правильність надання митному органу необхідних
даних про одержувача та за сплату належних платежів.
            5. Митний контроль
   5.1. МЕВ перебуває під митним контролем:
   - при ввезенні - з моменту перетину митного кордону України й
до моменту митного оформлення та випуску у вільний обіг митницею
призначення;
   - при вивезенні - з моменту митного оформлення й до моменту
перетину митного кордону України.
   5.2. Бориспільська  митниця  або м/п "Жуляни" здійснюють
пропуск на митну територію України та направлення імпортного
вантажу  до ВОКС (ЦСС) без застосування заходів нетарифного
регулювання та без надання АД, ПД, ПП, внутрішнього транзитного
документа тощо.
   5.3. Заходи   нетарифного   регулювання  застосовуються
безпосередньо у ВОКС або митниці призначення.
   5.4. Підставою для пропуску через митний кордон є подання
експрес-перевізниками  єдиного  транспортного  документа  та
відповідність зазначених у ньому даних (кількості місць, ваги)
наявному вантажу.
   5.5. У разі направлення вантажу з ВОКС до митниці, в зоні
діяльності якої знаходиться отримувач (РСС) і навпаки, АД, ПД, ПП
не застосовуються.
   5.6. Під час надходження (відправлення) вантажів (незалежно
від мети переміщення та режиму, крім випадків переміщення вантажів
згідно з дозволами ДСЕК) каналами експрес-перевізників митному
оформленню у ВОКС підлягають:
   - МЕВ,  які  належать юридичним особам, акредитованим у
Київській  регіональній  митниці,  незалежно  від  заявленої
відправником  у товаросупровідних документах вартості товарів
(предметів);
   - МЕВ, які належать юридичним особам, акредитованим в інших
митницях, якщо фактурна вартість товарів (предметів) менша ніж
еквівалент  100 дол. США або згідно з листами-узгодженнями,
наданими для проведення митного оформлення у КРМ іншими митницями
(незалежно від вартості);
   - МЕВ, які належать фізичним особам, незалежно від місця
розташування одержувача (відправника) у разі сплати належних
платежів;
   - МЕВ  документального  характеру  незалежно  від  місця
розташування одержувача (відправника).
   5.7. У разі бажання суб'єкта ЗЕД провести митне оформлення
оперативному підрозділі за місцем акредитації, перевезення такого
вантажу проводиться на підставі  письмового  узгодження  між
керівництвами відділів згідно з документом передачі вантажів між
зонами митного контролю (додається). Контроль за доставленням
вантажу до ЗМК відповідного відділу виконує ТВВ (оперативний
підрозділ), який надає узгодження. Вантаж переміщується під митним
забезпеченням. У разі надходження вантажу до ЗМК відповідного ТВВ
(оперативного підрозділу) інспектор, який приймає даний вантаж, на
контроль проставляє відбиток штампу ПМК на документі передачі
вантажів між ЗМК та надсилає його через загальний відділ митниці,
до ВОКС. На підставі такого документа, з проставленим відбитком
штампу ПМК, інспектор ВОКС знімає вантаж з контролю. У випадку
проведення  митного  оформлення  вантажу (під час вивезення)
безпосередньо в ТВВ (оперативному підрозділі) оформлений вантаж
згідно з документом передачі вантажів між зонами митного контролю,
разом з комплектом оформлених документів  (ВМД  -  у  разі
необхідності  домашній  транспортний  документ, інвойс тощо),
направляється до  ЗМК  відповідного  експрес-перевізника  для
консолідації та подальшого направлення отримувачу (без надання
узгодження).
   5.8. Під час переміщення МЕВ через пункт пропуску  м/п
"Жуляни" (ввезення, вивезення) у випадку, коли з будь-якої причини
вантаж не може бути зразу пропущеним через митний кордон України
(потребує надання необхідних дозволів, є підозра на незаявлені
(незадекларовані) вкладення тощо), такий вантаж  затримується
безпосередньо інспектором відділу (ВОКС або м/п "Жуляни"), який
проводить  затримання,  розміщується  в  ЗМК  відповідного
експрес-перевізника (у випадку затримання інспектором ВОКС) або
ЗМК м/п "Жуляни" (у випадку затримання інспектором м/п "Жуляни")
та  реєструється  в журналі затриманих вантажів. МЕВ, митне
оформлення яких проведене в інших митницях і вивезення яких
проводиться через пункт пропуску м/п "Жуляни", консолідуються на
ЦСС ДП МЕП "Юкрейніен Парсел Сервіс" під контролем інспектора
ВОКС, а пропуск через митний кордон здійснює інспектор м/п
"Жуляни". У випадку затримання МЕВ, які містять заборонені для
перевезення в експрес-відправленнях предмети (валюту, банківські
чеки, паспорти тощо), таке затримання реєструється в окремому
журналі затриманих предметів. Після виконання необхідних в таких
випадках дій, вантаж або пропускається далі, або проводиться митне
оформлення у вільний обіг, або повертається відправнику. 5.9.
Випуск у вільний обіг МЕВ документального характеру здійснюється
шляхом вибіркового митного огляду (у цих випадках відбиток ОНП
проставляється  лише  на  товаросупровідних  документах,  які
стосуються тільки МЕВ, митне оформлення якого проводилось з
розпакуванням).
             6. Імпорт МЕВ
   6.1. У разі надходження вантажу на митну територію України
через Бориспільську митницю або м/п "Жуляни" перевантаження та
направлення його під митним контролем до ВОКС  здійснюється
безпосередньо з борту літака (в разі неможливості - з терміналу
аеропорту). Перевантаження здійснюється в присутності інспектора
Бориспільської митниці (м/п "Жуляни"), відповідної службової особи
аеропорту та експедитора експрес-перевізника.
   6.2. Підставою для пропуску через митний кордон України
вантажу є надання інспектору митниці (м/п) на кордоні належним
чином оформлених нижчезазначених товаросупровідних документів на
нього (та відповідність наявного вантажу даним, зазначених у цих
документах):
   - для консолідованих МЕВ і МЕВ документального характеру -
єдиного транспортного документа;
   - для МЕВ, що не ввійшло до складу консолідованих МЕВ -
домашнього транспортного документа (авіанакладної) та інвойса.
   6.3. Інспектор митниці (м/п "Жуляни") у пункті пропуску, у
разі відсутності зауважень, проставляє штамп "ПМК" на єдиному
транспортному документі. На транспортний засіб накладається митне
забезпечення (при цьому транспортний засіб повинен мати "Свідоцтво
про допущення дорожнього транспортного засобу до  перевезень
вантажів під митними печатками та пломбами". Вантаж під митним
контролем доставляється експрес-перевізником до ЦСС (у свою ЗМК).
   6.4. На ЦСС інспектор ВОКС:
   - перевіряє цілісність митних забезпечень;
   - перевіряє наявність на супровідних документах відміток
митного органу пункту пропуску;
   - перевіряє відповідність наявного вантажу (кількості місць)
даним, зазначеним у єдиному транспортному документі;
   - дає дозвіл на розвантаження, сортування та обробку МЕВ.
   6.5. Обробка та сортування МЕВ проводяться в ЗМК відповідного
експрес-перевізника за категоріями:
   До МЕВ І категорії належать:
   - МЕВ документального характеру;
   - МЕВ, фактурна вартість яких не перевищує суму, еквівалентну
100 дол. США (крім підакцизних товарів), і які належать юридичним
особам; До МЕВ II категорії належать:
   - МЕВ, фактурна вартість яких перевищує суму, еквівалентну
100 дол. США, і які належать юридичним особам;
   - МЕВ, які належать фізичним особам.
   6.6. Митне оформлення МЕВ I та II категорії проводиться у
разі потреби з розпакуванням.
   6.7. Митне оформлення МЕВ з розпакуванням в обов'язковому
порядку проводиться:
   - у разі пошкодження упаковки;
   - у разі підозри на пошкодження вкладень;
   - якщо є підстави вважати, що товари (предмети) підлягають
оподаткуванню згідно з законодавством;
   - у разі надходження МЕВ на адресу фізичних осіб;
   - відправником не заявлено вартість товарів (предметів) у МЕВ
недокументального характеру,
   - товари  (предмети)  в  МЕВ  зазначено  під  загальним
найменуванням (рішення щодо проведення  попереднього  догляду
вантажів,  які  потребують декларування з застосуванням ВМД,
приймається керівництвом ВОКС);
   - якщо є підстави вважати, що крім зазначених у супровідних
документах є сторонні вкладення (якщо МЕВ потребує декларування з
застосуванням ВМД, митний огляд проводиться тільки після подання
такої ВМД);
   - на  вимогу інших контролюючих державних органів, якщо
вкладення в МЕВ підлягають контролю з боку цих органів;
   - у разі, коли митне оформлення потребує надання ВМД.
   6.8. Митний контроль з розпакуванням здійснюється оглядовою
комісією у складі не менше трьох осіб: інспектора ВОКС та двох
представників експрес-перевізника. У випадку пошкодження МЕВ II
категорії додатково необхідна присутність експерта ТПП, якого
викликає одержувач або експрес-перевізник. Рішення про попередній
митний огляд приймається керівництвом ВОКС. В разі, якщо з'ясована
часткова відсутність вантажу, про що складено відповідний акт ТПП,
і отримувач має бажання провести митне оформлення по фактичній
наявності вантажу, рішення про можливість такого оформлення (на
підставі заяви отримувача) приймається керівництвом митниці. Якщо
під час розпакування МВВ встановлено невідповідність (повну або
часткову)  наявних  вкладень  МЕВ  переліку,  наведеному  в
товаросупровідних документах або в інших необхідних випадках
(визначення країни  походження  по  маркуванню,  необхідність
направлення до ВТ та МВ тощо), то працівником експрес-перевізника
складається Акт  вкладення  міжнародного  експрес-відправлення
(додасться)  в  3  примірниках. В акті зазначається причина
розпакування та перелік наявних вкладень У випадку проведення
митного  оформлення з застосуванням ВМД, у разі відсутності
сертифікату походження товару (необхідність визначення країни
походження  товару  по  його  маркуванню  тощо) або у разі
необхідності, з будь-якої причини (товари "груп ризику" тощо)
направлення  до  ВТ  та  МВ, вищезазначений акт складається
безпосередньо під час надання ВМД та інших необхідних документів
до митного оформлення, після присвоєння у гр. 7 ВМД статистичного
номеру та проставлення відбитку штампу "ПМК" на ВМД. У цих
випадках  рішення  про  необхідність  розпакування  приймає
безпосередньо інспектор ВОКС без додаткових узгоджень.
   6.9. Після здійснення митного контролю акт  підписується
членами комісії. Один примірник акта залишається у справах ВОКС,
другий - у справах експрес-перевізника, третій -  надається
одержувачу.
   6.10. Випуск у вільний обіг МЕВ, фактурна вартість яких не
перевищує суму, еквівалентну 100 дол. США і які надходять на
адресу  юридичних  осіб,  здійснюється  на  підставі реєстру
(маніфесту), який надається експрес-перевізником інспектору ВОКС
(маніфест повинен містити інформацію лише про вантажі, які будуть
випускатись у вільний обіг (без врахування вантажів, які надходять
на адреси приватних осіб, вантажів з фактурною вартістю більш ніж
еквівалент 100 дол. США, затриманих  вантажів).  У  реєстрі
обов'язково повинні зазначатись такі відомості:
   - номер домашнього транспортного документа;
   - відправник;
   - одержувач;
   - загальний опис товарів (предметів);
   - вартість;
   - кількість місць;
   - вага.
   Після проведення митного оформлення реєстр засвідчується ОНП
інспектора ВОКС. Копії інвойсів та домашніх авіанакладних на МЕВ,
зазначених в реєстрі, додаються до цього реєстру та залишаються у
справах відділу (копії зазначених документів ОНП та штампом "ПМК"
не засвідчуються).
   6.11. На вимогу отримувача МЕВ, фактурна вартість якого не
перевищує суму, еквівалентну 100 дол. США (крім МЕВ, яке містить
підакцизні товари і яке надходить на адресу юридичної особи),
здійснюється підтвердження митного оформлення на підставі заяви
отримувача з обгрунтуванням такої необхідності. У такому випадку
на заяві робиться відмітка про дату та номер реєстру згідно, з
яким проведене митне оформлення з проставленням відбитку ОНП
інспектора ВОКС.
   6.12. У разі випуску у вільний обіг МЕВ, яке затримано з
будь-якої причини і фактурна вартість якого не перевищує суму,
еквівалентну 100 дол. США (крім МЕВ, яке містить підакцизні
товари), митне оформлення проводиться також на підставі заяви
отримувача з наданням всіх необхідних документів.
   6.13. Митний контроль, митне оформлення та випуск у вільний
обіг МЕВ, які надходять на адресу фізичних осіб, здійснюється
інспекторами ВОКС у відповідності з постановою КМУ  N  1010
( 1010-96-п ) від 27.08.96 р. (із змінами, затв. пост. КМУ N 1007
( 1007-98-п ) від 03.07.98 р.) та наказом ДМСУ N 164 ( z0227-00 )
від 27.03.2000 р., який зареєстрований в Міністерстві юстиції
України 13.04.2000 р. за N 227/4448, без направлення їх під митним
контролем до місця проживання фізичної особи у разі сплати
одержувачем або експрес-перевізником за  одержувача  належних
платежів здійснюється підтвердження митного оформлення на підставі
заяви отримувача з обгрунтуванням такої необхідності. У такому
випадку на заяві робиться відмітка про дату та номер реєстру,
згідно з яким проведено митне оформлення з проставленням відбитку
ОНП інспектора ВОКС.
   6.14. У разі випуску у вільний обіг МЕВ, яке затримано з
будь-якої причини і фактурна вартість якого не перевищує суму,
еквівалентну 100 дол. США (крім МЕВ, яке містить підакцизні
товари), митне оформлення проводиться також на підставі заяви
отримувача з наданням всіх необхідних документів.
   6.15. Митний контроль, митне оформлення та випуск у вільний
обіг МЕВ, які надходять на адресу фізичних осіб, здійснюється
інспекторами ВОКС  у  відповідності з постановою КМУ N 1010
( 1010-96-п ) від 27.08.96 р. (із змінами, затв. пост. КМУ N 1007
( 1007-98-п ) від 03.07.98 р.) та наказом ДМСУ N 164 ( z0227-00 )
від 27.03.2000 р., який зареєстрований в Міністерстві юстиції
України 13.04.2000 р. за N 227/4448, без направлення їх під митним
контролем до місця проживання фізичної особи у разі сплати
одержувачем  або  експрес-перевізником за одержувача належних
платежів та подання одержувачем або експрес-перевізником  за
одержувача дозвільних документів, передбачених законодавством.
   6.16. В разі виникнення спірних питань під час проведення
митного оформлення вантажів, фактурна вартість яких не перевищує
суму, еквівалентну 100 дол. США (під час перетину митного кордону
відсутній інвойс, у відповідності з розпорядженням відправника
необхідна заміна отримувача тощо), рішення стосовно подальшого
митного оформлення приймає керівництво ВОКС самостійно.
   6.17. Митний контроль та митне оформлення МЕВ II категорії
юридичних осіб, які акредитовані в Київській регіональній митниці,
здійснюється за умови надання одержувачем відповідних документів
та сплати належних платежів, передбачених законодавством.
   6.18. МЕВ II категорії, одержувачі яких розташовані в зоні
діяльності  іншої митниці, направляються інспектором ВОКС, з
кур'єром  відповідного  експрес-перевізника,  під   митним
забезпеченням по провізній відомості у зону діяльності цієї
митниці. У випадку коли експрес-перевізник не обслуговує регіон
отримувача (про що повідомляються відправники), МЕВ направляється
по провізній відомості в зону діяльності митниці,  в  якій
розташований отримувач, лише по листу-узгодженню на перевезення
цього вантажу для проведення подальшого митного оформлення, який
надається до ВОКС отримувачем.
   6.19. Матеріали  щодо  проведеного  митного  оформлення
реєструються в спеціальних журналах, згідно з номенклатурою справ
відділу.
             7. Експорт МЕВ
   7.1. Митний контроль та митне оформлення експортних МЕВ,
фактурна вартість яких перевищує суму, еквівалентну 100 дол. США,
і  які належать юридичним особам, акредитованим в Київській
регіональній  митниці,  здійснюється  у  ВОКС  (без  надання
листа-узгодження), або за бажанням відправника у ТВВ (оперативному
підрозділі) за місцем акредитації
   7.2. У разі бажання суб'єкта ЗЕД, який зареєстрований в зоні
діяльності іншої митниці, провести митне оформлення у ВОКС КРМ,
необхідне  надання  листа-узгодження  для  проведення  такого
оформлення, встановленої форми.
   7.3. Митний контроль та митне оформлення експортних МЕВ,
фактурна вартість яких не перевищує суму, еквівалентну 100 дол.
США, експортних МЕВ документального характеру, і які належать
юридичним особам (незалежно  від  їх  розташування),  можуть
здійснюватись як у ВОКС (лист-узгодження в такому випадку не
застосовується), так і в митниці, в зоні  діяльності  якої
розташована РСС (відправник).
   7.4. Митний контроль та митне оформлення МЕВ фізичних осіб
(незалежно від вартості) може здійснюватись як у митниці за місцем
проживання відправника, так і у ВОКС КРМ за умови подання
відправником  або  експрес-перевізником   за   відправника
товаросупровідних  документів  та  дозвільних  документів,
передбачених законодавством та, в разі необхідності,  сплати
відправником  або  експрес-перевізником  за  відправника всіх
необхідних платежів.
   7.5. МЕВ, які оформлені в митниці за місцем розташування
відправника, доставляються до ВОКС по провізній відомості згідно з
документами, що підтверджують митне оформлення цього МЕВ (в разі
проведення  митного оформлення з застосуванням ВМД, провізна
відомість не складається).
   7.6. З оформлених у ВОКС, ТВВ або інших митницях МЕВ у ЗМК
(ЦСС)  під  митним контролем формується вантаж. Для митного
оформлення цього вантажу експрес-перевізником надаються інспектору
ВОКС  відповідні  документи:  маніфест,  дозвільні документи,
передбачені  законодавством,  інвойси  на  МЕВ  (крім  МЕВ
документального характеру), домашні транспортні накладні, ВМД на
МЕВ, які потребують декларування з застосуванням ВМД. Після цього
на транспортний засіб з вантажем накладається митне забезпечення
(при цьому транспортний засіб повинен мати свідоцтво про допущення
до міжнародних перевезень під митними печатками та пломбами), на
авінакладній або маніфесті експрес-перевізником робиться запис про
зобов'язання щодо доставлення вантажу в Бориспільську митницю (м/п
"Жуляни") після чого на авіанакладній або маніфесті інспектором
ВОКС проставляються відбитки ОНП та штампу "ПМК".
   7.7. У  разі  надходження експортного вантажу до пункту
пропуску на кордоні, інспектор цієї митниці (м/п "Жуляни"):
   - перевіряє  відповідність вантажу відомостям про нього,
зазначеним у єдиному транспортному документі;
   - перевіряє наявність в ЦБД ДМСУ електронних копій ВМД, які
додаються до цього вантажу.  У  разі  затримки  надходження
електронних копій ВМД інспектор пункту пропуску проводить митне
оформлення вантажу на підставі оригінального - примірника ВМД та
маніфесту, засвідченого ОНП інспектора ВОКС.
   7.8. Матеріали  щодо  проведеного  митного  оформлення
реєструються в спеціальних журналах, згідно з номенклатурою справ
відділу.
             8. Транзит МЕВ
   8.1. МЕВ,  які прямують транзитом через митну територію
України, оформлюються в режимі  транзиту  згідно  з  митним
законодавством.
   8.2. У випадку надходження МЕВ, яке направляється на адресу
іноземного морського судна, що знаходиться в одному із портів
України,  ВМД  в  режимі  транзиту  (в разі необхідності у
відповідності з законодавством) оформлюється безпосередньо у ВОКС
(ЦСС). Внесення інформації щодо транзитної ВМД в ЦБД ДМСУ належить
до компетенції інспектора ВКДВ, який обслуговує ВОКС.
   8.3. Матеріали  щодо  проведеного  митного  оформлення
реєструються в спеціальних журналах, згідно з номенклатурою справ
відділу.
     9. МЕВ, які підлягають поверненню відправнику
   9.1. Підлягають поверненню МЕВ, ввезені на митну територію
України, але не оформлені згідно з обраним митним режимом, щодо
яких:
   - відправник вимагає повернення;
   - одержувач відмовився від одержання (в усній чи письмовій
формі).
   9.2. Підлягають поверненню МЕВ, які вивезені за межі митної
території України:
   - у разі відмови одержувача від отримання;
   - у разі вимоги відправника щодо повернення.
   9.3. МЕВ, які помилково потрапили на митну територію України,
не  призначені  одержувачам  в Україні, підлягають негайному
поверненню за кордон згідно з маніфестом.
   9.4. Підставою для митного оформлення таких МЕВ є:
   - письмове  звернення  експрес-перевізника  до начальника
митниці, щодо повернення МЕВ з наведеним у зверненні переліком
номерів домашніх транспортних документів на ці МЕВ. Рішення про
повернення МЕВ, ситуації яких викладені в п. 9.1, 9.2, приймається
керівництвом митниці, звернення реєструється в загальному відділі.
Якщо фактурна вартість МЕВ, які підлягають  поверненню,  не
перевищує суму, еквівалентну 100 дол. США, у випадку необхідності
повернення вантажів, які потрапили на територію України помилково
(незалежно від вартості), рішення про зворотне повернення приймає
керівництво ВОКС самостійно, без реєстрації у загальному відділі;
   - оригінали та копії домашніх транспортних документів на МЕВ,
які підлягають поверненню;
   - документи, згідно з якими МЕВ були ввезені (вивезені).
   9.5. Повернення МЕВ здійснюється без складання ВМД.
   9.6. Матеріали  щодо  проведеного  митного  оформлення
реєструються в спеціальних журналах, згідно з номенклатурою справ
відділу.
      10. Умови та порядок нарахування платежів
   10.1. Нарахування та стягнення платежів під час митного
оформлення товарів (предметів),  які  переміщуються  в  МЕВ,
здійснюються згідно із законодавством.
   10.2. В  разі  сплати експрес-перевізником за отримувача
(відправника)  фізичної  особи  необхідних  платежів,  вони
перераховують через банківські установи на відповідні рахунки
митниці як передоплата коштів для сплати мита, митних зборів, ПДВ,
акцизу.  Контроль  за надходженням таких коштів здійснюється
відділом митних платежів митниці у відповідності з наказом КРМ
N 470 ( v0470483-00 ) від 20.06.2000 р.
   10.3. Нарахування  належних  платежів  під  час  митного
оформлення таких МЕВ здійснює митний брокер експрес-перевізника.
Контроль нарахування платежів, стягнення та ведення залишків по
платіжним дорученням здійснює інспектор ВОКС, який проводить митне
оформлення МЕВ на ЦСС.
   10.4. Для  нарахування  та  стягнення  цих  платежів
використовується бланк оглядового розпису М 16. Перший примірник
оглядового розпису залишається в справах ВОКС.
   10.5. Другий  та  третій  примірник  оглядового  розпису
передаються до відділу бухобліку та звітності  митниці  для
здійснення  контролю  за правильністю нарахування відповідних
платежів. Відривний корінець другого примірника передається до
бухгалтерії експрес-перевізника або отримувачу.
   10.6. Нарахування  та стягнення митних платежів під час
здійснення митного оформлення МЕВ юридичних  осіб,  фактурна
вартість  яких  перевищує  суму, еквівалентну 100 дол. США,
здійснюється по ВМД на загальних підставах відповідно до вимог
наказу КРМ N 470 ( v0470483-00 ) від 20.06.2000 р.
     11. Предмети, які не підлягають пропуску через
          митний кордон України в МЕВ
   11.1. Не підлягають пропуску через митний кордон України в
МЕВ предмети, заборонені до переміщення через митний кордон
України згідно із законодавством України.
   12. Митний контроль МЕВ, які підлягають знищенню або передачі
у власність держави
   12.1. Рішення  про  можливість  знищення або передачі у
власність держави МЕВ, приймає керівництво митниці на підставі
ст. 85, 86, 89 Митного кодексу України ( 92-15 ), п. 7.9, 7.16
Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна,
що  переходить  у  власність держави  та розпорядження ним,
затвердженого пост. КМУ N 1340 ( 1340-98-п ) від 25.08.98 р.,
та у разі  наявності  письмової  заяви  експрес-перевізника
(наявність узгодження з власником вантажу є обов'язковою).
   12.2. У разі прийняття рішення про знищення або передачу у
власність держави, складається відповідний наказ по митниці.
Контроль за виконанням наказу покладається на начальника ВОКС.
 
               ДОКУМЕНТ
     передачі вантажів між зонами митного контролю
 
   Марка автомобіля та його державний N ________________________
   Здав (П.І.Б., розпис та штамп "ПМК" інспектора) _____________
__________________________________________________________________
   Накладене митне забезпечення ________________________________
   Прийняв (П.І.Б.  та  розпис  кур'єра  або  отримувача
(відправника) ____________________________________________________
__________________________________________________________________
 
----------------------------------------
|N авіанакладної|Відмітка про прийняття|
|---------------+----------------------|
|        |           |
----------------------------------------
   Я, (П.І.Б., місце роботи, дані  паспорта),  зобов'язуюсь
доставити  МЕВ в зону митного контролю _________________ за
адресою: _____________________. Мені відомо, що ці МЕВ знаходяться
ПМК і в разі їх недоставлення я буду нести відповідальність згідно
чинного законодавства. Зі змістом ст. 109 Митного кодексу України
ознайомлений.
   Всього місць:
   Здав (П.І.Б. та розпис кур'єра або отримувача (відправника)__
__________________________________________________________________
   Прийняв (П.І.Б., розпис та штамп "ПМК" інспектора)___________
__________________________________________________________________
   Дата _________________         Час _________________
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.71387
EUR30.24277
RUB0.41406
PLN7.06673
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка