Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до Закону України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на спирт етиловий та алкогольні напої"


           З А К О Н У К Р А Ї Н И
  Про внесення змін до Закону України "Про ставки акцизного
  збору і ввізного мита на спирт етиловий та алкогольні напої"
    ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 4, ст.18 )
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
   1. Внести до Закону України "Про ставки акцизного збору і
ввізного мита на спирт етиловий та алкогольні напої" ( 178/96-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 23, ст.180) такі
зміни:
   1) у статті 1 цифри та слова
 
"2204 (крім Вина виноградні натуральні,  0,8 грн.   2 євро
2204 10,   включаючи кріплені (з     за 1 л    за 1 л
2204 30)   урахуванням статті 2 цього
       Закону)
 
2204 10   Вина ігристі (газовані),   1,6 грн.   3 євро
       шампанське:          за 1 л    за 1 л
       в тому числі шампанські вина,
       що містять у назві слово   1,6 грн.   10 євро
       "Champagne"          за 1 л    за 1 л
 
2204 30   Інші сусла виноградні (в тому  0     0,05 євро
       числі коньячні і шампанські         за 1 л"
       виноматеріали)
   замінити цифрами та словами
 
"2204 (крім Вина виноградні натуральні,  0,8 грн.   2 євро
2204 10,   включаючи кріплені (з     за 1 л    за 1 л
2204 30,   урахуванням статті 2 цього
2204 21 100, Закону)
2204 29 100)
 
2204 10   Вина ігристі,         1,6 грн.   3 євро
       шампанське:          за 1 л    за 1 л
       в тому числі шампанські вина, 1,6 грн.   10 євро
       що містять у назві слово   за 1 л    за 1 л
       "Champagne"
 
2204 21 100 Вино газоване (за винятком  1,6 грн.   3 євро
2204 29 100 зазначеного в субпозиції   за 1 л    за 1 л
       2204 10)
 
2204 30   Інші сусла виноградні (в тому  0     0,20 євро
       числі коньячні і шампанські         за 1 л";
       виноматеріали)
   2) статтю 2 викласти в такій редакції:
   "Стаття 2. Встановити тимчасово до 1 січня 2004 року ставки
акцизного збору на такі товари, вироблені в Україні з вітчизняної
сировини:
   вина виноградні натуральні марочні та ординарні сухі (коди
2204 21 210 - 2204 21 290, 2204 29 210 - 2204 29 290)- 0,25 грн.
за 1 літр;
   вина виноградні натуральні марочні та ординарні кріплені
(коди 2204 21 310 - 2204 21 590, 2204 29 310 - 2204 29 590) -
0,5 грн. за 1 літр;
   виноматеріали, що реалізуються посередницьким організаціям і
населенню, та виноматеріали, вироблені на підприємствах первинного
виноробства для суб'єктів підприємницької діяльності, що не є
виробниками виноробної сировини (винограду) (код 2204 30), крім
підприємств вторинного  виноробства,  які  використовують  ці
виноматеріали для виробництва готової продукції, - 1,0 грн.  за
1 літр;
   вермути та інші вина виноградні натуральні  з  добавкою
рослинних або ароматичних екстрактів (код 2205) - 1,0 грн. за
1 літр;
   вина плодово-ягідні  (коди 2206 00 930,  2206 00 990) -
1,0 грн. за 1 літр";
   3) у статті 7 цифри та слова "1 січня 2001 року" замінити
цифрами та словами "1 січня 2004 року", цифри та слова "1,5 грн."
замінити цифрами та словами "2,0 грн.";
   4) доповнити Закон новою статтею 7-1 такого змісту:
   "Стаття 7-1.  Встановити тимчасово до 1 січня 2002 року на
вина ігристі, шампанське (код 2204 10) та вина газовані (коди
2204 21 100, 2204 29 100) ставку акцизного збору у розмірі 1 грн.
за 1 літр".
   2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2001 року.
 
 
 Президент України              Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 7 грудня 2000 року
     N 2137-III
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка