Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення законодавства про державну таємницю


           З А К О Н У К Р А Ї Н И
   Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні
    правопорушення щодо встановлення відповідальності за
     порушення законодавства про державну таємницю
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 49, ст.429 )
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
   I. Внести  до  Кодексу  України  про  адміністративні
правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради
УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі зміни:
   1. Доповнити Кодекс статтею 212-2 такого змісту:
   "Стаття 212-2. Порушення законодавства про державну таємницю
   Порушення законодавства про державну таємницю, а саме:
   1) недодержання встановленого законодавством порядку передачі
державної таємниці іншій державі чи міжнародній організації;
   2) засекречування інформації:
   про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів
побуту;
   про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші
надзвичайні події, які сталися або можуть статися та загрожують
безпеці громадян;
   про стан здоров'я населення, його життєвий рівень, включаючи
харчування, одяг, житло, медичне обслуговування та соціальне
забезпечення, а також про соціально-демографічні показники, стан
правопорядку, освіти та культури населення;
   про факти порушень прав і свобод людини і громадянина;
   про незаконні дії органів державної влади, органів місцевого
самоврядування та їх посадових осіб;
   іншої інформації, яка відповідно до законів та міжнародних
договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою
України, не може бути засекречена;
   3) безпідставне засекречування інформації;
   4) надання   грифа  секретності  матеріальним  носіям
конфіденційної або іншої таємної інформації, яка не становить
державної таємниці, або ненадання грифа секретності матеріальним
носіям інформації, що становить державну таємницю, а  також
безпідставне скасування чи зниження грифа секретності матеріальних
носіїв секретної інформації;
   5) порушення встановленого законодавством порядку надання
допуску та доступу до державної таємниці;
   6) невжиття  заходів щодо забезпечення охорони державної
таємниці та незабезпечення контролю  за  охороною  державної
таємниці;
   7) провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею,
без отримання в установленому порядку спеціального дозволу на
провадження  такої  діяльності, а також розміщення державних
замовлень на виконання робіт, доведення мобілізаційних завдань,
пов'язаних з державною таємницею, в органах державної влади,
органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах,
організаціях, яким не надано спеціального дозволу на провадження
діяльності, пов'язаної з державною таємницею;
   8) недодержання вимог законодавства щодо забезпечення охорони
державної   таємниці  під  час  здійснення  міжнародного
співробітництва, прийому іноземних делегацій,  груп,  окремих
іноземців та осіб без громадянства та проведення роботи з ними;
   9) невиконання норм і вимог технічного захисту секретної
інформації, внаслідок чого виникає реальна загроза порушення
цілісності  цієї  інформації  або просочування її технічними
каналами,-
   тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до
трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових
осіб - від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.
   Повторне протягом  року  вчинення  порушення  з  числа
передбачених частиною першою цієї статті, за яке особу вже було
піддано адміністративному стягненню, -
   тягне за собою накладення штрафу на громадян від трьох до
восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових
осіб - від п'яти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян".
   2. Частину  першу статті 15 після слів "законних вимог
прокурора" доповнити словами "порушення законодавства про державну
таємницю".
   3. У статті 221 та частині першій статті 294 слово і цифри "і
208-1" замінити словом і цифрами "208-1 і 212-2".
   4. Пункт 1 частини першої статті 255 доповнити новим абзацом
такого змісту:
   "органів Служби безпеки України (стаття 212-2)".
   II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
 
 Президент України                   Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 21 вересня 1999 року
     N 1080-XIV
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка