Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"          З А К О Н  У К Р А Ї Н И
        Про внесення змін до Закону України
       "Про оподаткування прибутку підприємств"
    ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 2, ст.12 )
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
   I. Внести до Закону України "Про оподаткування прибутку
підприємств" ( 334/94-ВР )   (Відомості Верховної Ради України,
1997 р., N 27, ст. 181; 1998 р., N 10, ст. 35; 1999 р., N 48,
ст. 418; 2000 р., N 32, ст. 254, N 39, ст. 333, N 45, ст. 375;
2001 р., N 32, ст. 169) такі зміни:
   1. Пункт 5.2 статті 5 доповнити підпунктом 5.2.16 такого
змісту:
   "5.2.16. Суми витрат, пов'язаних з розвідкою (дорозвідкою) та
облаштуванням нафтових та газових родовищ (за винятком витрат на
спорудження будь-яких свердловин, що використовуються для розробки
нафтових та газових родовищ)".
   2. У статті 9:
   а) пункт 9.1 викласти у такій редакції:
   "9.1. Будь-які витрати на розвідку (дорозвідку), облаштування
та розробку будь-яких запасів (родовищ) корисних копалин (за
винятком витрат, передбачених у підпункті 5.2.16 пункту 5.2 статті
5 цього Закону), включаються до окремої групи витрат платника
податку, на балансі якого перебувають такі запаси (родовища), та
підлягають амортизації";
   б) пункт 9.2 викласти у такій редакції:
   "9.2. Перелік витрат, що включаються до окремої групи витрат
платника податку, встановлюється Кабінетом Міністрів України";
   в) у абзаці першому пункту 9.4 після слів "пов'язані з
видобутком корисних копалин" доповнити словами "(за винятком
свердловин, що використовуються для розробки нафтових та газових
родовищ)";
   г) абзац шостий пункту 9.4 викласти у такій редакції:
   "О (з)  -  загальний розрахунковий обсяг (у натуральних
величинах) видобутку корисних копалин на відповідному родовищі,
який  визначається за методикою, що затверджується Кабінетом
Міністрів України";
   д) пункт 9.5 викласти у такій редакції:
   "9.5. Норми амортизації для свердловин, що використовуються
для  розробки нафтових та газових родовищ, встановлюються у
відсотках до їх первісної вартості у такому розмірі (в розрахунку
на рік):
   1-й рік експлуатації - 10 відсотків;
   2-й рік експлуатації - 18 відсотків;
   3-й рік експлуатації - 14 відсотків;
   4-й рік експлуатації - 12 відсотків;
   5-й рік експлуатації - 9 відсотків;
   6-й рік експлуатації - 7 відсотків;
   7-й рік експлуатації - 7 відсотків;
   8-й рік експлуатації - 7 відсотків;
   9-й рік експлуатації - 7 відсотків;
   10-й рік експлуатації - 6 відсотків;
   11-й рік експлуатації - 3 відсотки.
   Платники податку мають право протягом звітного року віднести
до валових витрат будь-які витрати, пов'язані із проведенням
ремонту,  реконструкції,  модернізації  та  іншим поліпшенням
свердловин, що використовуються для розробки нафтових та газових
родовищ, у сумі, що не перевищує 10 відсотків первісної вартості
окремої свердловини.
   Витрати, що перевищують зазначену суму,  включаються  до
балансової  вартості  групи 3 основних фондів та підлягають
амортизації згідно із підпунктом 8.6.1 статті 8 цього Закону.
   Індексація   балансової   вартості   свердловин,   що
використовуються для розробки нафтових та газових родовищ, не
провадиться".
   II. Прикінцеві положення
   1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2002 року.
   2. Кабінету Міністрів України:
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
   забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств,
інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим
Законом;
   розробити порядок  визначення  амортизації свердловин, що
використовуються для розробки нафтових та газових родовищ, які
були введені в експлуатацію до набрання чинності цим Законом.
 
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 20 вересня 2001 року
     N 2712-III
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка