Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до Закону України "Про об"єднання громадян"


          З А К О Н  У К Р А Ї Н И
        Про внесення змін до Закону України
          "Про об'єднання громадян"
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 44, ст.232 )
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
   I. Внести до  Закону  України  "Про об'єднання громадян"
( 2460-12 ) (Відомості Верховної Ради України,  1992 р., N 34,
ст. 504; 1993 р., N 46, ст. 427; 1998 р., N 10, ст. 36; 1999 р.,
N 26, ст. 220; 2001 р., N 9, ст. 38) такі зміни:
   1. Доповнити Закон статтею 12-1 такого змісту:
   "Стаття 12-1. Назва об'єднання громадян
   Назва об'єднання громадян визначається рішенням установчого
з'їзду (конференції) або загальними зборами об'єднання громадян.
   Назва об'єднання громадян повинна складатися з двох частин -
загальної та індивідуальної. Загальна назва (партія, рух, конгрес,
союз, спілка, об'єднання, фонд, фундація, асоціація, товариство
тощо)  може  бути  однаковою  у  різних об'єднань громадян.
Індивідуальна назва об'єднання громадян є обов'язковою і повинна
бути суттєво відмінною від індивідуальних назв зареєстрованих в
установленому порядку об'єднань громадян з такою ж загальною
назвою.
   Об'єднання громадян поряд з повною назвою може мати скорочену
назву, яка фіксується в установчих та статутних  документах
об'єднання  громадян  (рішенні  установчого  органу, статуті,
положенні).
   Об'єднання громадян, зареєстроване у встановленому порядку,
має виключне право на використання своєї назви. Використання назви
об'єднання громадян фізичними та юридичними особами, які не
належать до об'єднання громадян, для цілей, не пов'язаних з
діяльністю цього об'єднання, забороняється".
   2. Статтю 13 викласти у такій редакції:
   "Стаття 13. Статутні документи об'єднань громадян
   Об'єднання громадян діє на основі статуту або положення (далі
- статутний документ).
   Статутний документ об'єднання громадян повинен містити:
   1) назву  об'єднання громадян (повну, а також скорочену
відповідно до частини третьої статті 12-1 цього Закону), його
статус та юридичну адресу;
   2) мету та завдання об'єднання громадян;
   3) умови і порядок прийому в члени об'єднання громадян,
вибуття з нього;
   4) права і обов'язки членів (учасників) об'єднання;
   5) порядок  утворення  і  діяльності  статутних  органів
об'єднання, місцевих осередків та їх повноваження;
   6) джерела надходження і порядок використання коштів та
іншого майна об'єднання, порядок звітності, контролю, здійснення
господарської та іншої комерційної діяльності, необхідної для
виконання статутних завдань;
   7) порядок внесення змін і доповнень до статутного документа
об'єднання;
   8) порядок  припинення діяльності об'єднання і вирішення
майнових питань, пов'язаних з його ліквідацією.
   У статутному  документі  можуть  бути  передбачені  інші
положення, що стосуються особливостей створення і діяльності
об'єднання громадян.
   Статутний документ об'єднання громадян не повинен суперечити
законодавству України".
   3. Частину першу статті 16 викласти в такій редакції:
   "У реєстрації об'єднанню громадян може бути відмовлено, якщо
його назва, статутний або інші документи, подані для реєстрації
об'єднання, суперечать вимогам законодавства України".
   II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 11 липня 2001 року
     N 2651-III
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка