Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Інструкції про порядок і процедуру відбору зразків (проб) нафтопродуктів в митній системі України


         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 324 від 15.07.97
   м.Київ
 
 vd970715 vn324
 
  ( Наказ скасовано на підставі Наказу Державної митної служби
   N 719 ( z0079-03 ) від 23.12.2002 )
       Про затвердження Інструкції про порядок
       і процедуру  відбору зразків (проб)
       нафтопродуктів в митній системі України
 
   Н А К А З У Ю:
   Затвердити Інструкцію про порядок та процедуру  відбору
зразків (проб) нафтопродуктів в митній системі України.
   Начальникам  митниць  забезпечити  безумовне  виконання
вищезазначеної Інструкції. Господарсько-експлуатаційному митному
управлінню Держмитслужби  (Дрозд  Г.А.)  забезпечити  митниці
пробовідбірниками згідно креслень, наданих Центральною митною
лабораторією Держмитслужби.
   Контроль за виконання цього наказу покласти на начальника
Центральної митної лабораторії Держмитслужби Боярського Г.Я.
 
 Голова Служби                      Л.Деркач
                      Додаток
                      до наказу
                      від 15.07.97 р. N 324
              Інструкція
        "Про порядок відбору зразків (проб)
       нафтопродуктів в митній системі України"
   Інструкція розроблена на основі ГОСТ 2517-85 "Нефть  и
нефтепродукты. Методы отбора проб".
   Відбір зразків (проб) нафтопродукту проводиться інспектором
митної служби або представником митної лабораторії в присутності
представника організації отримувача (відправника) і оформлюється
актом згідно з додатком 1.
   Метою відбору зразків (проб) є  аналіз  нафтопродуктів.
Завдання аналізу встановлюється представником митної служби, який
проводить митне оформлення нафтопродукту. Аналіз нафтопродукту
проводиться для  об'єднаної  проби,  відібраної  від  партії
нафтопродукту.  Партією  вважається   будь-яка   кількість
нафтопродукту, однородного за компонентним складом та показниками
якості.
   Об'єднана проба створюється шляхом змішування точкових проб.
Кількість та об'єм точкових проб розраховується окремо в кожному
випадку таким чином, щоб загальний об'єм об'єднаної проби після
змішування точкових проб дорівнював: для бензинів автомобільних -
не менш, ніж 3 (три) літра, для бензинів авіаційних - не менш, ніж
10 (десять) літрів, для інших видів рідких нафтопродуктів - не
менш, ніж 3  (три)  літра,  для  мазеподібних  та  твердих
нафтопродуктів - не менш, ніж 1 (один) кг.
   Якщо в партії присутні декілька марок нафтопродуктів, проби
відбирають окремо для кожної марки нафтопродукту. Результати
аналізу розповсюджуються на всю партію. У випадку виникнення
спірних питань проводять повторні аналізи по цій же об'єднаній
пробі. Відібрана об'єднана проба розфасовується в чисту та суху
(наявність води не допускається, оскільки може суттєво вплинути на
результати аналізу) пластикову, скляну або металеву (каністри)
тару.
   У випадку виникнення спірних питань нафтопродукт вміщується
виключно в тару з темного скла.
   Пляшки заповнюються не більш, ніж на 90 %.
   Мазеподібний нафтопродукт вміщується в  чисту  та  суху
пластикову, скляну або металеву банку.
   Твердий нафтопродукт запаковують в пластикову плівку або
папір.
   Пляшки повинні бути герметично закупорені пробками, банки -
щільно закриті кришками. Горло кожної пляшки або банки повинно
бути огорнуте поліетиленовою плівкою та зав'язане шпагатом. Кінці
шпагату закріплюються пломбою на картонній або дерев'яній бірці з
прошнурованою етикеткою, в якій повинно бути вказано, якому
супроводжувальному  документу  відповідають  зразки.  Митне
забезпечення на упаковці повинне виключати можливість підміни
нафтопродукту.
   У випадках,  не  передбачених  дійсною Інструкцією, слід
звертатись до ГОСТ 2517-85 "Нефть и нефтепродукты. Методы отбора
проб" або за роз'ясненнями до Центральної митної лабораторії.
   I. Відбір проб із залізничних та автомобільних цистерн
   I.1. Точкові проби нафтопродукту відбирають з рівня 0.33
діаметра цистерни від дна цистерни.
        Об'єм об'єднаної проби - згідно п. 5.
   I.2. Використовують один з переносних пробовідбірників.
   I.3. Для кожної марки нафтопродукту проби відбираються з
кожної четвертої цистерни, але не менше, ніж з двох цистерн.
Об'єднана проба нафтопродукту робиться шляхом змішування окремих
точкових проб пропорційно об'ємам нафтопродукту в цистернах, з
яких відібрано проби.
    II. Відбір проб з бочок, бідонів, каністр, іншої тари
   II.1. Від одиниці тари (бочок, бідонів, каністр тощо) можна
відбирати лише одну точкову пробу  нафтопродукту.  Кількість
точкових проб приведена в таблиці:
 
  Кількість тари    Кількість точкових проб
 
Від 1 до 3 включно    Всі одиниці тари
 
Від 4 до 64 включно    4
 
Від 65 до 125 включно   5
 
Від 126 до 216 включно  6
 
Від 217 до 343 включно  7
 
Від 344 до 512 включно  8
 
Від 513 до 729 включно  9
 
Від 730 до 1000 включно  10
 
Від 1001 до 1331 включно 11
 
Від 1332 до 1728 включно 12
 
Від 1729 до 2197 включно 13
 
Від 2198 до 2744 включно 14
 
Від 2745 до 3375 включно 15
        Об'єм об'єднаної проби - згідно п. 5.
   II.2. Рідкий нафтопродукт перед відбором проби перемішують
(бочки - перекатуванням 5 хвилин, бідони, банки, бутлі тощо -
збовтуванням 5 хвилин). Для відбору проби використовують:
   рідкого нафтопродукту - пробовідбірну трубку,
   мазеподібного нафтопродукту - щуп.
         III. Відбір проб з наливних суден
   III.1. Точкові проби відбирають:
   Якщо рівень нафтопродукту вище 3 м - на висоті 25 см від
поверхні нафтопродукту, на висоті середини шару нафтопродукту та
на висоті 25 см від дна танка, об'єднана проба виготовляється
шляхом змішування точкових проб верхнього, середнього та нижнього
рівнів у співвідношенні 1:3:1. Відбір точкових проб проводиться
зверху вниз.
   Якщо рівень нафтопродукту нижче 3 м - на висоті середини
шару нафтопродукту та на висоті 25 см від дна танка, об'єднана
проба виготовляється шляхом змішування точкових проб середнього та
нижнього рівнів у співвідношенні 3:1. Відбір точкових  проб
проводиться зверху вниз.
        Об'єм об'єднаної проби - згідно п. 5.
   III.2. Використовують один з переносних пробовідбірників.
   III.3. Для кожної  марки  нафтопродукту  точкові  проби
відбирають з кожного танка місткістю 1000 куб. м і більше та з
кожного четвертого танка місткістю менш, ніж 1000 куб. м (але не
менше, ніж з 25 % всіх танків місткістю менш, ніж 1000 куб. м).
                            Додаток 1
            МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
           (назва митної установи)
                АКТ
           відбору зразків (проб)
        від _____  ____________ 199___ р.
 
 На ______________________________________________________________
   (місце відбору  зразків,  назва  організації,  установи,
           підприємства, її адреса)
мною______________________________________________________________
   (посада, назва підрозділу, прізвище та ініціали працівника
               митниці)
у присутності ____________________________________________________
   (посада, місце роботи, прізвище та ініціали  працівника
        підприємства, установи, організації)
відібрані для перевірки на відповідність вимогам _________________
слідуючі зразки:
   N пп
   Назва зразків (проб) продукції, що перевіряється
   Назва організації-виробника продукції
   Одиниця виміру
   Обсяг партії
   Дата виготовлення
   Номер партії
   Кількість або маса відібраних зразків
Перелічені в пунктах____________________________ цього акту зразки
упаковані в ______________________________________________________
       (вид упаковки (тари), кількість упаковок)
на упаковку накладене митне забезпечення__________________________
                  (тип МЗ, його номер, кількість)
 
Інспектор митної служби _________________   ____________________
            (підпис)      (прізвище та ініціали)
Присутні:        _________________   ____________________
            (підпис)      (прізвище та ініціали)
            _________________   ____________________
            (підпис)      (прізвище та ініціали)
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка