Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про заходи по виконанню Постанови Верховної Ради України "Про вдосконалення роботи Верховної Ради України"


            П О С Т А Н О В А
         ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
        Про заходи по виконанню Постанови
      Верховної Ради України "Про вдосконалення
         роботи Верховної Ради України"
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 45, ст. 626 )
 
   Президія Верховної Ради України п о с т а н о в л я є:
   1. Заходи по виконанню Постанови Верховної Ради України "Про
вдосконалення роботи Верховної Ради України" ( 2710-12 ) схвалити
(додаються).
   2. Координацію організації виконання цієї Постанови покласти
на Першого заступника Голови Верховної Ради України Дурдинця В.В.
 
 
 Голова Верховної Ради України               І.ПЛЮЩ
 
 м. Київ, 26 жовтня 1992 року
     N 2732-XII
 
               ЗАХОДИ
         по виконанню постанови Верховної
       Ради України "Про вдосконалення роботи
           Верховної Ради України"
   1. Президії Верховної Ради України, постійним  комісіям,
народним депутатам зосередити зусилля на першочерговому вирішенні
тих завдань,  які  пов'язані  з  підготовкою,  розглядом  і
впровадженням  у  життя  законів,  спрямованих на проведення
економічної реформи, соціальний захист  населення,  розбудову
державних  інститутів,  зміцнення  законності і правопорядку,
боротьбу з корупцією і злочинністю.
          Розробити графік   проходження   документів
       відповідно до затвердженого порядку роботи Верховної
       Ради України комісіям Верховної Ради; встановити
       чіткий графік роботи по підготовці законопроектів, їх
       опрацюванню і проходженню в  комісіях,  Президії
       Верховної Ради, розгляду на пленарних засіданнях
       Верховної Ради України.
          Встановити, щоб  зазначені  графіки  кожної
       комісії узагальнювалися і затверджувалися Президією
       Верховної Ради України.
           Дурдинець В.В., Гриньов В.Б., голови
           постійних комісій, Секретаріат.
           Строки: шоста  сесія  -  до 5 листопада
           1992 року, наступні сесії - в десятиденний
           строк після затвердження порядку денного.
   З метою вироблення узгоджених дій органів законодавчої і
виконавчої влади вважати за доцільне, після сформування нового
Уряду України, провести спільне засідання Верховної Ради України і
Уряду України за участю Президента України.
          Провести спільне засідання в третій  декаді
       листопада 1992 року.
           Дурдинець В.В., Гриньов В.Б., Печеров А.В.,
           Кондратьєв Я.Ю., Пиилипчук В.М.,
           Чепурний А.Г., Білоблоцький М.П.,
           Матвієнко А.С., Леміш В.П.
   2. Президії Верховної Ради України в десятиденний строк
підготувати і внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції
щодо вдосконалення проведення пленарних засідань, роботи народних
депутатів в постійних комісіях та виборчих округах.
          До 28 жовтня 1992 року підготувати пропозиції.
           Дурдинець В.В., Рябоконь В.П., Гришко М.В.,
           Шараєв Л.Г., Тетерук І.О., Зубченко М.М.
   Комісіям Верховної Ради України у питаннях законодавства і
законності, мандатній і з питань депутатської етики підготувати і
невідкладно внести на розгляд шостої сесії Верховної Ради України
проекти законів "Про статус народного депутата України", "Про
постійні комісії Верховної Ради України" та Регламенту Верховної
Ради України.
          Законопроект "Про  статус народного депутата
       України" розробити до 30 жовтня 1992 року.
           Дурдинець В.В., Коцюба О.П., Рябоконь В.П.,
           Бурчак Ф.Г., Волонець В.І.
          Законопроект "Про постійні комісії Верховної
       Ради України" підготувати до 10 листопада 1992 року.
           Гриньов В.Б., Коцюба О.П., Бурчак Ф.Г.,
           Тетерук І.О., Мацюк А.Р.
          Проект Регламенту  Верховної  Ради  Україи
       розробити до 1 грудня 1992 року.
           Дурдинець В.В., Коцюба О.П., Рябоконь В.П.,
           Череп В.І., Горьовий Л.Є., Бурчак Ф.Г.,
           Мацюк А.Р.
   3. Президії Верховної Ради України протягом десяти днів
підготувати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про
вдосконалення структури і склад постійних комісій Верховної Ради
України.
          Підготувати пропозиції до 27 жовтня 1992 року.
           Дурдинець В.В., Гриньов В.Б., голови
           постійних комісій, Горьовий Л.Є.,
           Тетерук І.О., Бурчак Ф.Г., Волонець В.І.
   4. Голові  Верховної Ради України І.С. Плющу внести до
10 листопада цього року пропозиції про заміщення вакантних посад
голів  постійних комісій та ротацію голів постійних комісій
Верховної Ради України.
           Плющ І.С., голови постійних комісій,
           Горьовий Л.Є.
   Включити до порядку денного шостої сесії Верховної Ради
України звіт головного  редактора  газети  "Голос  України".
Розглянути це питання в листопаді 1992 року.
          Підготувати до 15 листопада 1992 року питання
       для розгляду у Верховній Раді України.
           Правденко С.М., Спис М.М., Кондратьєв Я.Ю.,
           Яворівський В.О., Танюк Л.С.,
           Матвієнко А.С., Войтович А.М.
   5. Ввести в практику Верховної Ради України  періодичне
заслуховування звітів голів постійних комісій про законотворчу
роботу та здійснення комісіями контрольних функцій.
          Скласти пропозиції про заслуховування звітів
       голів комісій на шостій сесії Верховної Ради України.
           Дурдинець В.В., Гриньов В.Б.
   6. Встановити в розпорядку роботи Верховної Ради України
інформування один раз у квартал Кабінетом Міністрів України,
Національним банком України народних депутатів з  актуальних
проблем соціально-економічного розвитку, внутрішньої і зовнішньої
політики та відповіді на запитання (День Уряду).
          Передбачити включення  цього  питання  для
       розгляду на шостій сесії Верховної Ради України у
       грудні 1992 року та щоквартально - на наступних
       сесіях Верховної Ради України.
           Дурдинець В.В., Гриньов В.Б., Печеров А.В.,
           Павличко Д.В., Горьовий Л.Є.
   7. З метою вдосконалення законотворчого процесу доручити
Першому заступнику Голови Верховної Ради України В.В. Дурдинцю
разом з Комісією у питаннях законодавства і законності підготувати
проекти  Положення  про порядок розробки проектів законів і
Положення про вимоги щодо структури і змісту проектів законів та
подати їх на розгляд Верховної ради України до 1 грудня 1992 року.
Передбачити, що законопроекти повинні супроводжуватись економічним
обгрунтуванням.
          Проект положення про порядок розробки проектів
       законів підготувати до 20 листопада 1992 року.
           Дурдинець В.В., Коцюба О.П., Бурчак Ф.Г.
          Проект Положення про вимоги щодо структури і
       змісту проектів законів підготувати до 20 листопада
       1992 року.
           Дурдинець В.В., Коцюба О.П., Бурчак Ф.Г.
   Прискорити переклад чинних законодавчих  актів  щодо  їх
відповідності    Конституції    України   ( 888-09 )  та
взаємоузгодженості.
          До 1  грудня  1992 року подати на розгляд
       Президії Верховної  Ради  України пропозиції щодо
       внесення змін і доповнень до чинних законодавчих
       актів.
           Дурдинець В.В., Гриньов В.Б., Коцюба О.П.,
           Павличко Д.В., Кондратьєв Я.Ю., Гришко М.В.,
           Печеров А.В., Пилипчук В.М.,
           Яворівський В.О., Науменко М.В., Бурчак Ф.Г.
   Президії Верховної Ради України розробити механізм здійснення
парламентськго контролю за реалізацією законів і постанов, які
приймаються  Верховною Радою України, а також за діяльністю
державних органів, підпорядкованих Верховній Раді України: Фонду
державного  майна  України,  Національного  банку  України,
Антимонопольного комітету України.
          До 15  листопада  1992  року  підготувати
       пропозиції щодо механізму здійснення парламентського
       контролю.
           Гриньов В.Б., Шульга М.О., Печеров А.В.,
           Пилипчук В.М., Матвієнко А.С., Тетерук І.О.,
           Садовий Б.Т.
   Доручити Президії Верховної Ради України переглянути штати
комісій відповідно до обсягу їх роботи, а також штати юридичного
відділу Секретаріату Верховної Ради України, вирішити питання про
створення Інституту законодавства та науково-інформаційного центру
і парламентської бібліотеки.
          Штати постійних комісій - подати пропозиції до
       15 листопада 1992 року.
           Дурдинець В.В., голови постійних комісій,
           Горьовий Л.Є.
          Штати юридичного відділу - подати пропозиції до
       10 листопада 1992 року.
           Дурдинець В.В., Коцюба О.П.,
           Кондратьєв Я.Ю., Батюшко С.В.,
           Горьовий Л.Є., Бурчак Ф.Г.
          Створення Інституту  законодавства  - подати
       пропозиції до 15 листопада 1992 року.
           Дурдинець В.В., Коцюба О.П., Бурчак Ф.Г.
          Створення науково-інформаційного  центру  та
       парламентської бібліотеки  - подати пропозиції до
       15 листопада 1992 року.
           Гриньов В.Б., Танюк Л.С., Спис М.М.,
           Горьовий Л.Є., Швець М.Я., Мацюк А.Р.
   8. Президії Верховної Ради України підготувати і в строк до
1 грудня 1992 року внести на розгляд Верховної Ради України
пропозиції про вдосконалення розпорядку роботи, обліку фактичних
витрат робочого часу народними депутатами України, пов'язаного з
виконанням депутатських повноважень.
          До 20 листопада 1992 року подати пропозиції.
           Дурдинець В.В., Гриньов В.Б., голови
           постійних комісій, Горьовий Л.Є.,
           Тетерук І.О., Бурчак Ф.Г., Волонець В.І.
   Протягом місяця розглянути весь комплекс питань, пов'язаних з
матеріально-технічним, фінансовим та соціальним обслуговуванням
народних депутатів України, внести на розгляд Верховної Ради
України відповідні пропозиції, опублікувати прийняті рішення.
          До 15  листопада  1992  року  підготувати
       пропозиції.
           Дурдинець В.В., Гриньов В.Б., Рябоконь В.П.,
           Печеров А.В., Білоблоцький М.П., Череп В.І.,
           Бондаренко Г.І.
   Голові Верховної  Ради  України І.С. Плющу до 1 грудня
1992 року внести на розгляд Верховної Ради України кошторис витрат
Верховної Ради України на 1993 рік.
          До 20  листопада  1992  року  підготувати
       матеріали.
           Плющ І.С., Печеров А.В., Бондаренко Г.І.
   Комісіям Верховної Ради України у питаннях законодавства і
законності, у питаннях соціальної політики та праці разом з
Кабінетом Мінітсрів України завершити роботу над проектом Закону
про державну службу і внести його на розгляд шостої сесії
Верховної Ради України.
          До 15 листопада 1992 року подати на розгляд
       Президії Верховної Ради України проект Закону про
       державну службу.
           Гриньов В.Б., Коцюба О.П.,
           Білоблоцький М.П., Бурчак Ф.Г.
   9. Президії Верховної Ради України узагальнити пропозиції і
зауваження народних депутатів та затвердити план заходів щодо їх
виконання.
   Пропозиції народних  депутатів,  що  стосуються  роботи
Адміністрації Президента України та Кабінету Міністрів України,
надіслати  для  розгляду і реагування Президенту України та
Прем'єр-міністру України з наступним інформуванням в установлені
законом строки Верховної Ради України про результати розгляду.
          До 30 жовтня 1992 року узагальнити пропозиції
       та розробити план заходів.
           Дурдинець В.В., Спис М.М., Шараєв Л.Г.,
           Садовий Б.Т.
   10. Доручити Президії Верховної Ради України розробити і
внести на розгляд Верховної Ради України: проект Положення про
порядок затвердження послів і консульських представників України
за кордоном; порядок і періодичність видання  інформаційного
бюлетеня, в якому публікуватимуться нормативні акти Верховної Ради
України, Президента України і Кабінету Міністрів України.
          Проект Положення розробити і подати Президії
       Верховної Ради України до 15 листопада 1992 року.
           Дурдинець В.В., Павличко Д.В., Горьовий Л.Є.
          Пропозиції щодо порядку і періодичності видання
       інформаційного бюлетеня подати Президії Верховної
       Ради України до 15 листопада 1992 року.
           Дурдинець В.В., Спис М.М., Горьовий Л.Є.,
           Стовбун А.Д.
   11. Голові Верховної Ради України І.С. Плющу  про  хід
виконання цієї постанови проінформувати Верховну Раду України на
початку роботи сьомої сесії Верховної Ради України.
          Матеріали для  інформування  Верховної  Ради
       України підготувати до 20 січня 1992 року.
           Плющ І.С., Дурдинець В.В., Гриньов В.Б.,
           голови постійних комісій, Горьовий Л.Є.,
           Бурчак Ф.Г., Тетерук І.О., Волонець В.І.,
           Мацюк А.Р.
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD27.18591
EUR30.7962
RUB0.41037
PLN7.1136
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка