Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо прав акціонерів


    ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
               Л И С Т
           02.12.2002 N 11616/14
 
            Щодо прав акціонерів
 
   Статтею 7 Закону України "Про державне регулювання ринку
цінних паперів в Україні" ( 448/96-вр ) передбачено, що основними
завданнями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку є
здійснення державного регулювання й контролю за випуском і обігом
цінних паперів та їхніх похідних на території України, дотримання
законодавства в цій сфері, припинення порушення законодавства в
межах своїх повноважень.
   Ситуація, описана у листі, насправді складна, але комісія, на
жаль, не може надати вам роз'яснення з питань використання
земельної ділянки. Для отримання вичерпної відповіді щодо права
володіння,  користування  та  розпорядження  землею  потрібно
звернутися до Державного комітету України по земельних ресурсах.
Проте  комісія може пояснити механізм виходу з акціонерного
товариства та отримання дивідендів.
   Ви, як акціонер ВАТ "Іскра", маєте права, передбачені ст. 10
Закону України "Про господарські товариства" ( 1576-12 ), а саме:
брати участь в управлінні справами товариства, в  розподілі
прибутку  товариства  та отримувати свою частку (дивіденди);
одержувати інформацію про  діяльність  товариства;  вийти  в
установленому  порядку  з  товариства,  а також інші права,
передбачені законодавчими актами України та статутом акціонерного
товариства.
   Акціонерним визнається товариство, яке має статутний фонд,
поділений  на  визначену  кількість акцій рівної номінальної
вартості, і несе відповідальність за зобов'язаннями лише майном
товариства, а акціонери відповідають за зобов'язання товариства в
межах належних їм акцій. Отже, вийти з акціонерного товариства ви
можете лише шляхом продажу належних вам акцій.
   Відповідно до ст. 4 Закону України "Про цінні папери і
фондову біржу"  (  1201-12  ) акція - це цінний папір без
установленого строку обігу, що  засвідчує  пайову  участь  у
статутному фонді акціонерного товариства, підтверджує членство в
акціонерному товаристві та право на участь в управлінні ним. Акція
надає право власникові на отримання частини прибутку у вигляді
дивідендів, а також на участь у розподілі майна при ліквідації
акціонерного товариства.
   Згідно із Законом України "Про власність" ( 697-12 ) акція є
об'єктом приватної власності. Право власності - це врегульовані
законом  суспільні  відносини щодо володіння, користування і
розпорядження майном. Перехід та реалізація права власності на
акції здійснюється відповідно до законодавства України. Таким
чином, акціонер може продати, обміняти, подарувати або заповісти
належні йому акції будь-кому на власний розсуд.
   Покупцем акцій може виступати як фізична, так і юридична
особа. Відповідно до ст. 32 Закону України "Про господарські
товариства" ( 1576-12 ) покупцем акцій може бути емітент цінних
паперів (тобто те товариство, акції якого є у вашій власності),
якщо він використовує для їх викупу суми, що перевищують статутний
фонд, та прийняв рішення про викуп власних акцій. Для відчуження
будь-якого майна, в тому числі й цінних паперів, потрібно укласти
договір із стороною, яка має намір його придбати.
   Щодо отримання дивідендів: згідно з ч. 5 ст. 41 Закону
України "Про господарські товариства" ( 1576-12 ) затвердження
порядку розподілу прибутку, терміну і порядку виплати частини
прибутку (дивідендів), а також затвердження розміру дивідендів
належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів.
   Крім того, згідно зі ст. 9 Закону України "Про цінні папери і
фондову біржу" ( 1201-12 ) дивіденди сплачуються один раз на рік
за підсумками календарного року в порядку, передбаченому статутом
акціонерного товариства, за рахунок прибутку, що залишається у
його розпорядженні після сплати  встановлених  законодавством
податків, інших платежів у бюджет та процентів за банківський
кредит.
   Водночас варто  зазначити, що основні принципи розподілу
чистого прибутку товариства закріплені його статутом. Як правило,
одна частина прибутку використовується на виплату дивідендів, а
інша - на розширення та  оновлення  виробництва,  фінансові
інвестиції, придбання нерухомості, створення та поповнення фондів
товариства, соціальні програми тощо.
   Відповідно до ст. 10 Закону України  "Про  господарські
товариства" ( 1576-12 ) акціонери (засновники та учасники) мають
право брати участь у розподілі прибутку й отримувати його частку
(дивіденди). Проте товариство не зобов'язане щорічно нараховувати
дивіденди.
   Отже, дивіденди по акціях виплачуються один раз на рік за
підсумками календарного року в порядку, передбаченому статутом
акціонерного товариства, за рахунок прибутку, що залишається у
його розпорядженні після сплати  встановлених  законодавством
податків та інших платежів. Рішенням загальних зборів акціонерного
товариства прибуток може бути  направлений  не  на  виплату
дивідендів,  а,  наприклад,  на  розвиток виробництва даного
товариства.
 
 Начальник управління                  І.Грібенко
 
 "Урядовий кур'єр", N 6, 14.01.2003 р.
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка