Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про порядок опублікування інформації про об"єкти груп В, Г, щодо яких прийнято рішення про приватизацію


         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
              Н А К А З
            06.12.2002 N 2140
 
        Про порядок опублікування інформації
      про об'єкти груп В, Г, щодо яких прийнято
           рішення про приватизацію
 
   Відповідно до ст. 11 Закону України  "Про  приватизацію
державного  майна"  (  2163-12  )  та з метою забезпечення
інформаційної відкритості процесу приватизації Н А К А З У Ю:
   1. Начальникам регіональних відділень Фонду державного майна
України, Голові Фонду майна Автономної Республіки Крим, Управлінню
реформування власності при опублікуванні інформації про прийняття
рішення щодо приватизації (форма 1) об'єктів груп В, Г в газеті
"Відомості приватизації", місцевій пресі:
   1.1. Обов'язково зазначати:
   повну назву об'єкта приватизації;
   код за ЄДРПОУ;
   юридичну адресу;
   орган, уповноважений до прийняття рішення про приватизацію
управляти відповідним державним майном;
   належність до переліку підприємств, які мають стратегічне
значення для економіки та безпеки держави;
   монопольне становище на загальнодержавному ринку відповідних
товарів (робіт, послуг) (займає по якому виду продукції, послуг
або не займає);
   первісну та залишкову вартість основних фондів, зазначивши
останній звітний період;
   основні види діяльності підприємства.
   1.2. У  10-денний  термін  після  затвердження  планів
приватизації майна об'єктів направляти інформацію (форми 2, 3) для
опублікування, зазначивши:
   характеристики фінансового  стану  об'єкта  приватизації
(балансового прибутку (збитку);
   обсяг товарної продукції;
   розмір власних обігових коштів;
   дебіторську та кредиторську заборгованість;
   характеристики статутного фонду (розмір статутного фонду
створеного  відкритого  акціонерного  товариства,  номінальну
вартість акції, кількість акцій, форми випуску акцій);
   план розміщення акцій;
   назву ВАТ, яке є правонаступником підприємства, на базі
майна якого створено ВАТ;
   код за ЄДРПОУ.
   1.3. Щодо об'єктів, спосіб приватизації яких визначено як
продаж цілісним майновим комплексом (ЦМК), в 10-денний термін
після затвердження плану приватизації направляти інформацію (форма
4) для опублікування з зазначенням способу приватизації:
   Спосіб приватизації _________________________________________
                   (назва об'єкта)
продаж цілісним  майновим  комплексом (ЦМК) за конкурсом (на
аукціоні).
   Показники кадрового  потенціалу  та  фінансового  стану
підприємства (станом на останню звітну дату):
   чисельність працюючих;
   залишкова вартість основних фондів;
   знос основних фондів;
   балансовий прибуток (збиток);
   дебіторська заборгованість;
   кредиторська заборгованість;
   обсяг виробленої продукції;
   розмір земельної ділянки.
   Основні види діяльності підприємства: _______________________
   Початкова вартість ЦМК: _____________________________________
   2. Регіональним відділенням Фонду державного майна України,
Голові Фонду майна Автономної Республіки Крим направляти до
Управління реформування власності ФДМУ зазначену інформацію (в 3
примірниках) для опублікування в газеті "Відомості приватизації"
за підписом начальника регіонального відділення, Голови Фонд майна
Автономної Республіки Крим.
   3. Накази ФДМУ від 31.01.2000 N 271 та від 29.11.2001 N 2201
вважати такими, що втратили чинність.
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Фонду В. Васильєва.
 
 Голова Фонду                       О.Бондар
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка