Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про мінімальні ставки авторської винагороди за використання творів літератури і мистецтва


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
         від 18 листопада 1994 р. N 784
                Київ
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 72 ( 72-2003-п ) від 18.01.2003 )
 
      Про мінімальні ставки авторської винагороди
     за використання творів літератури і мистецтва
 
   Відповідно до статті 14 Закону України "Про авторське право і
суміжні  права"  ( 3792-12 )  Кабінет  Міністрів  України
п о с т а н о в л я є:
   1. Затвердити мінімальні ставки авторської винагороди за
публічне виконання  творів,  за  відтворення  творів  шляхом
звукозапису та здачу примірників звукозаписів і аудіовізуальних
творів  (відеофільмів)  у  прокат,  за  відтворення  творів
образотворчого мистецтва і тиражування у промисловості творів
декоративно-прикладного мистецтва та порядок їх  застосування
згідно з додатками N 1 - 3.
   2. Установити, що передбачені  цією  постановою  ставки
авторської винагороди є мінімальними для визначених у додатках
видів використання творів. Конкретний розмір винагороди, порядок
і терміни її виплати визначаються авторським договором  між
користувачем твору та його автором або особою, яка володіє правами
на цей твір, чи організацією, що управляє майновими правами
авторів на колективній основі в межах  одержаних  від  них
повноважень.
   Виплата авторської  винагороди  бюджетними  організаціями
повинна здійснюватися у межах коштів, що спрямовуються ними на
використання творів, а також бюджетних коштів, які виділяються на
закупівлю музичних і драматичних творів, творів образотворчого,
декоративно-прикладного, театрально-декоративного  й  народного
мистецтва.
   3. Установити, що мінімальні ставки авторської винагороди за
відтворення у кінофільмах, на радіо і телебаченні, в газетах і
журналах випущених у світ творів літератури, науки і мистецтва,
передбачені додатком N 1 до цієї постанови, застосовуються з 1
липня 1994 року.
   4. Визнати такими, що втратили чинність:
   постанову Ради Міністрів УРСР від 29 березня 1989 р. N 92
( 92-89-п ) "Про ставки авторської винагороди за створення та
публічне виконання творів літератури і мистецтва" (ЗП УРСР, 1989
р., N 4, ст. 18; ЗП України, 1992 р., N 6, ст. 135);
   постанову Кабінету Міністрів України від 25 травня 1992 р. N
267 ( 267-92-п ) "Про авторську винагороду за видання, публічне
виконання та інші види використання творів науки, літератури і
мистецтва" (ЗП України, 1992 р., N 6, ст. 135; 1992 р., N 12, ст.
298), крім пункту 4;
   постанову Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 р.
N 34  (  34-93-п ) "Про авторську винагороду за створення,
використання   (тиражування)   у   промисловості   творів
декоративно-ужиткового мистецтва" (ЗП України, 1993 р., N 4 - 5,
ст. 65).
 
   Прем'єр-міністр України           В.МАСОЛ
       Міністр
   Кабінету Міністрів України          В.ПУСТОВОЙТЕНКО
   Інд.28
                     Додаток N 1
              до постанови Кабінету Міністрів України
                від 18 листопада 1994 р. N 784
            Мінімальні ставки 
    авторської винагороди за публічне виконання творів 
         та порядок їх застосування
  ( Мінімальні ставки авторської винагороди за відтворення у  
   кінофільмах, на радіо і телебаченні, в газетах і журналах
   випущених у світ творів літератури, науки  і  мистецтва
   застосовуються з 1 липня 1994 року згідно з пунктом 3 
   даної постанови )
               Розділ I
       Мінімальні ставки авторської винагороди
          за публічне виконання творів
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
    Вид твору     |Ставки авторської винагороди у відсот-
             |ках сум валового збору, що надходять
             |від продажу квитків за публічне вико-
             |нання одного твору або програми
             |———————————————————————————————————————
             |  Багатоактні  |   Одноактні
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
   Ставки  авторської  винагороди  за  публічне  виконання
 драматичних, музичних  (з  текстом  або  без  тексту)  і
 музично-драматичних творів, перекладів зазначених творів з однієї
 мови на іншу, а також концертних, циркових і танцювальних програм
          Оригінальні драматичні твори
 
 1. П'єса
  у прозі           17            6
  з них:
  автору п'єси        14            3
 
 художнику-сценографу      3            3
 і художнику по
 костюмах
  у віршах          20            7
  з них:
  автору п'єси        17            4
 
 художнику-сценографу      3            3
 і художнику по
 костюмах
 
 2. П'єси для дітей
  у прозі           18            7
  з них:
  автору п'єси        15            4
 
 художнику-сценографу
 і художнику по
 костюмах            3            3
  у віршах          21            8
  з них:
  автору п'єси        18            5
 
 художнику-сценографу
 і художнику по
 костюмах            3            3
 
 3. П'єси в ляльковому
 виконанні
  у прозі           18            8
  з них:
  автору п'єси        13            3
 
 художнику-сценографу
 і художнику по
 костюмах            5            5
  у віршах          21            9
  з них:
  автору п'єси        16            4
 
 художнику-сценографу і
 художнику по
 костюмах            5            5
              Інсценізації
 
 4. Інсценізації тво-
 рів, що не охороня-
 ються авторським
 правом             8            5
  з них:
  автору інсценізації     4            1,5
 
 перекладачу літера-
 турного твору (у разі
 інсценізації перекладу
 літературного твору,
 що охороняється ав-
 торським правом)        1            0,5
 
 художнику-сценографу
 і художнику по
 костюмах            3            3
 
 5. Інсценізації тво-
 рів, що охороняються
 авторським правом       11            7
  з них:
 автору літературного
 твору              3            1,5
 
 автору інсценізації       4            2
 
 перекладачу літера-
 турного твору (у разі
 інсценізації перекладу
 літературного твору,
 що охороняється ав-
 торським правом)        1            0,5
 
 художнику-сценографу
 і художнику по
 костюмах            3            3
          Перекладні драматичні твори
 
 6. Переклади п'єс,
 що не охороняються
 авторським правом
  у прозі           8            5,5
  з них:
  перекладачу         4            2
 
 автору проміжного
 перекладу (у разі
 використання проміжного
 перекладу, що охоро-
 няється авторським
 правом)             1            0,5
 
 художнику-сценографу
 і художнику по
 костюмах            3            3
  у віршах           8            5,5
  з них:
  перекладачу         5            2,5
 
 художнику-сценографу
 і художнику по
 костюмах            3            3
 
 7. Переклади п'єс, що
 охороняються автор-
 ським правом
  у прозі           12            7,5
  з них:
  автору п'єси         4            2
  перекладачу         4            2
 
 автору проміжного        
 перекладу (у разі
 використання про-
 міжного перекладу,
 що охороняється
 авторським правом)       1            0,5 
 
 художнику-сценографу      
 і художнику по
 костюмах            3            3
  у віршах          13            8,5
  з них:
  автору п'єси         5            2,5
  перекладачу         5            3
 
 художнику-сценографу      3            3
 і художнику по
 костюмах
 
 8. Переклад інсценізації,
 що охороняється автор-
 ським правом          14            8,5
  з них:
  автору інсценізації     3            1,5
  перекладачу         
  інсценізації         4            2
  автору літератур-      
  ного твору          3            1,5
 
 перекладачу літера-       
 турного твору (у разі
 перекладу інсценізації
 перекладного літерату-
 рного твору, що охоро-
 няється авторським
 правом)             1            0,5
 
 художнику-сценографу      
 і художнику по    
 костюмах            3            3
           Музично-драматичні твори
 
 9. Опера            20           10
  з них:
  композитору         12            4
  автору лібретто       4            2
  хореографу          1            1
 
 художнику-сценографу і     
 художнику по костюмах      3            3 
 
 10. Опера з перекладом
 лібретто            23           10,5
  з них:
  композитору         12            3
  автору лібретто       4            2
  перекладачу         
  лібретто           2            1
 
 автору проміжного        
 перекладу лібретто
 (у разі використання
 проміжного перекладу,
 що охороняється
 авторським правом)       1            0,5
  хореографу          1            1
 
 художнику-сценографу і     
 художнику по костюмах      3            3 
 
 11. Балет           24           11,5
  з них:
  композитору         12            4
  автору лібретто       3            1,5
  хореографу          6            3
 
 художнику-сценографу і     
 художнику по костюмах      3            3
 
 12. Оперета, музична
 комедія, мюзикл        18            9
  з них:
  композитору         7            2,5
  автору п'єси         6            2,5
  хореографу          2            1
 
 художнику-сценографу і     
 художнику по костюмах      3            3
 
 13. Оперета, музична      
 комедія, мюзикл з
 перекладом тексту       21           10,5
  з них:
 композитору           7            3
 автору п'єси          6            2
 перекладачу п'єси        2            1
 
 автору проміжного        
 перекладу п'єси
 (у разі використання
 проміжного перекладу,
 що охороняється
 авторським правом)       1            0,5
 
 хореографу           2            1
 
 художнику-сценографу і     
 художнику по костюмах     3            3
 
 14. Музика, написана      
 спеціально для
 драматичного твору       4            2
 
 15. Збірна музика,            1
 що супроводжує          (за кожний акт, що 
 драматичні твори         супроводжується музикою)
          Концертні, естрадні, циркові,
          танцювальні та інші програми
 
 16. Концерт із              14
 симфонічних, вокально-      (за всю програму) 
 симфонічних, камерних
 творів і творів для
 народних інструментів
 
 17. Концерти з інших           5
 творів, крім зазначе-       (за всю програму)
 них у пункті 16, у тому
 числі естрадні, музичні,
 літературні концерти,
 концерти народних
 пісень, свята новоріч-
 ної ялинки, бали,
 програми вар'єте тощо
 
 18. Циркова програма           1
                 (за всю програму)
 
 19. За виконання в            1
 цирковій програмі   (за кожний відділ незалежно від нарахувань
 пантоміми, феєрії,    за пунктом 18 розділу 1 цього додатка)
 балету, що займають
 не менше одного
 самостійного відділу
 
 20. За виконання в            1
 цирковій програмі   (за кожний відділ незалежно від нарахувань
 сюжетного атракціону,   за пунктом 18 розділу 1 цього додатка)
 що займає не менше
 одного самостійного
 відділу
 
 21. За виконання             0,5
 оригінальної музики,  (за кожний відділ незалежно від нарахувань
 написаної спеціально   за пунктом 18 розділу 1 цього додатка)
 для супроводження
 циркової пантоміми,
 феєрії, балету,
 атракціону, що займає
 не менше одного
 самостійного відділу
 
 22. За використання
 музичних творів з
 текстом або без тексту
 на танцювальних майдан-
 чиках, дискотеках,
 у клубах, барах, кафе,
 ресторанах та інших
 громадських місцях з
 платним входом (як при
 виконанні творів артис-
 тами-виконавцями, так і
 при відтворенні              4
 їх у звукозапису)         (за всю програму)
 
 23. За використання            2,5
 музичних творів з   (від суми доходу організації, що направила
 текстом або без тексту,  виконавців за договором, або від суми
 літературних творів у      винагороди виконавців)
 кінотеатрах, кафе,
 ресторанах, барах, на
 виставках та в інших
 місцях з безплатним
 входом (як при вико-
 нанні творів артиста-
 ми-виконавцями, так і
 при відтворенні
 їх у звукозапису)
 
 24. За виконання
 музичних творів з
 текстом і без тексту
 як супровід спортив-
 них змагань, показо-
 вих виступів спорт-
 сменів, показу мод з           2
 платним входом          (за всю програму)
 
 25. Театралізовані,
 естрадні, новорічні
 ялинкові вистави з            6
 наскрізним сюжетом        (за всю програму)
 
          Ставки авторської винагороди
         за публічне виконання відеофільмів
 
 26. За весь фільм             5
             (від суми валового збору, одержаного від
                   продажу квитків)
  з них:
  автору сценарію            2
  композитору              2
  хореографу               1
 
 
      Ставки авторської винагороди за відтворення
     випущених у світ творів літератури і мистецтва
       у передачах радіомовлення і телебачення
 
 27. За відтворення
 випущених у світ
 творів у передачах
 ефірного мовлення             1
 (радіо, телебачення)     (від загальної суми доходів)
 
 28. За використання
 випущених у світ
 творів у передачах            5
 кабельного телебачення   (від загальної суми доходів)
 
 
               Розділ II
       Порядок застосування мінімальних ставок
         авторської винагороди за публічне
          виконання творів і програм
   1. Авторська винагорода за публічне виконання творів і
програм  на  території   України   нараховується   всіма
театрально-видовищними організаціями незалежно від кількості місць
для глядачів і кількості проданих вхідних квитків, а також всіма
організаціями, що відтворюють випущені у світ твори  науки,
літератури і мистецтва в передачах радіомовлення і телебачення.
   Ставки авторської винагороди, передбачені цим додатком, є
мінімальними і застосовуються у разі, коли інше не визначене
авторським договором і розмір винагороди не є предметом спору між
заінтересованими особами.
   2. Авторська винагорода за публічне виконання творів, які
складаються із частин, що мають самостійне значення (пункти 4-13
розділу 1 цього додатка), нараховується тільки за ту частину
твору, яка охороняється авторським правом.
   3. Авторська винагорода нараховується незалежно від того, чи
звучать твори і програми у виконанні виконавців, чи відтворюються
у звукозапису.
   4. Багатоактними визнаються твори, що включають не менше
двох актів.
   Твори, в яких кількість актів не визначена, можуть бути
визнані багатоактними за висновком Мінкультури.
   5. Твір визнається написаним віршами, якщо не менш як
половина тексту, що виголошується зі сцени, викладена у віршованій
формі (римованим, білим чи вільним віршем).
   6. Кількість актів у творі та обсяг віршованого тексту
визначаються за відомостями, одержаними від автора чи особи, що
володіє правами на цей твір, чи від організації, що управляє
майновими правами авторів на колективній  основі,  а  також
відповідно до абзацу другого пункту 4 розділу II цього додатка.
   Наявність перерви (антракту) в спектаклі не впливає на
визначення кількості актів у творі.
   7. Якщо спектакль складається з кількох одноактних  чи
одноактного і багатоактного твору, винагорода нараховується за
кожний твір окремо за визначеною для нього ставкою.
   Якщо одноактний твір виконується в концертній програмі, де
займає ціле відділення, винагорода за цей твір нараховується за
встановленою для нього ставкою і, крім того,  нараховується
половина ставки, передбаченої за відповідну концертну програму.
   Якщо в концерті виконується один акт із багатоактного твору
(опери, балету, оперети, п'єси) і займає в  програмі  ціле
відділення, авторська винагорода за це відділення нараховується у
розмірі, що дорівнює ставці винагороди за відповідний багатоактний
твір, поділений на кількість актів і, крім того, нараховується
половина ставки, передбаченої за відповідну концертну програму.
   Якщо спектакль  складається  з  багатоактного  твору  і
концертної програми, винагорода за багатоактний твір нараховується
за встановленою для нього ставкою і, крім того, нараховується
третина ставки, передбаченої за концертну програму.
   8. Ставки авторської винагороди за п'єси для дітей (пункт 2
розділу 1 цього додатка) застосовуються не тільки дитячими, а й
іншими театрами.
   9. За виконання п'єс, створених за мотивами інших творів, у
тому числі творів народної творчості, застосовуються мінімальні
ставки, встановлені для п'єс-інсценізацій.
Примітка. За виконання п'єс для дітей, створених за мотивами
     народних  казок,  застосовуються  мінімальні ставки,
     встановлені для оригінальних творів (п'єс).
     За виконання інсценізацій, створених за мотивами власних
     творів, застосовуються мінімальні ставки, встановлені
     для оригінальних творів, якщо інсценізація створена без
     співавторства.
   10. Якщо твір створено автором двома чи більше мовами, він
визнається оригінальним на кожній з цих мов.
   11. Ставки авторської винагороди, передбачені пунктами 1-15
розділу I цього додатка, застосовуються також у разі, коли твір
ставиться в концертному виконанні.
   12. Ставка авторської винагороди для художників-сценографів і
художників по костюмах розподіляється за згодою між ними, при
цьому художнику по костюмах належить не менше третини ставки.
   13. Мінімальні ставки авторської винагороди за музику до
драматичних спектаклів застосовуються до кожного акту спектаклю,
що супроводжується музикою незалежно від кількості  музичних
номерів, а також від того, чи звучить музика у виконанні артистів,
чи відтворюється у звукозапису.
   14. Якщо у концертній програмі поряд з естрадними творами
виконується  хоча  б  один  великий   симфонічний   чи
вокально-симфонічний твір (симфонія, ораторія, кантата, симфонічна
поема чи увертюра, інструментальний концерт з оркестром тощо) або
камерний твір великої форми (тріо, квартет, квінтет, соната) чи
багатоактний твір для народних  інструментів,  застосовується
ставка, передбачена пунктом 16 розділу I цього додатка.
   В інших випадках виконання збірної концертної програми, в
яку входять як симфонічні, вокально-симфонічні та камерні твори
малих форм, твори для народних інструментів, так і інші твори
(літературні, естрадні тощо), застосовується ставка, передбачена
пунктом 17 розділу I цього додатка.
   15.  Якщо  до  програми  новорічної  ялинкової  вистави
включається  драматичний  чи   музично-драматичний   твір,
застосовуються ставки, передбачені розділом I цього додатка для
драматичних і музично-драматичних творів із дотриманням правил,
викладених у пункті 7 розділу II цього додатка.
   За виконання циркових новорічних ялинкових вистав, якщо вони
спеціально створені для цирку, застосовуються ставки, встановлені
для пантоміми.
   Якщо у вартість квитків на новорічні ялинкові  вистави
включається вартість подарунків, то при нарахуванні винагороди
вартість подарунків із суми валового збору виключається.
   16. Мінімальні ставки за циркову програму,  передбачені
пунктом 18 розділу I цього додатка, нараховуються у разі, коли
виконання здійснюється на арені цирку чи концерт складається
тільки із циркових номерів, у інших випадках циркових виступів у
складі збірної програми винагорода застосовується за ставкою,
передбаченою пунктом 17 розділу I цього додатка.
   17.  За  виконання  музики,  що  супроводжує  спектакль
ляльок-маріонеток (без літературного тексту) і виступи артистів
оригінальних жанрів (ілюзіоністів, психо-експериментаторів тощо),
нараховується ставка у розмірі 1 відсотка суми валового збору за
весь спектакль чи за кожне відділення  концерту,  в  якому
виконується музика, що охороняється авторським правом.
   За виступи артистів оригінальних  жанрів  (ілюзіоністів,
психо-експериментаторів тощо), які супроводжуються літературним
текстом, застосовується ставка винагороди для автора літературного
тексту, передбачена пунктом 17 розділу I цього додатка.
   18. Мінімальні ставки авторської винагороди застосовуються
громадянами, юридичними особами незалежно від форм власності, що
здійснюють або організують публічне виконання творів: театрами (у
тому  числі  театрами-студіями,  любительськими  самодіяльними
театрами), концертними та цирковими об'єднаннями, виконавськими
колективами, філармоніями, цирками, клубами, будинками і палацами
культури,  будинками  офіцерів,  військовими  ансамблями  та
оркестрами, дискотеками і танцювальними майданчиками, парками,
садами, стадіонами,  спортивними  й  кіноконцертними  залами,
кінотеатрами і відеосалонами, барами, кафе, ресторанами та іншими
підприємствами громадського харчування, пансіонатами, будинками
відпочинку, санаторіями, підприємствами побутового обслуговування,
пасажирського транспорту та іншими, а також організаціями, що з
комерційною метою здійснюють звукозаписи, створюють відеофільми,
здійснюють показ і прокат звуко- і відеофільмів, та організаціями,
що відтворюють як випущені, так і не випущені у світ твори науки,
літератури і мистецтва в передачах радіомовлення і телебачення.
   19. Мінімальні ставки авторської винагороди за публічне
виконання творів застосовуються в усіх випадках як з платним, так
і безплатним для глядачів (слухачів) входом.
   20. З платним для глядачів (слухачів) входом платником
ставок авторської винагороди може  бути  власник  приміщення
(майданчика), в якому здійснюється публічне виконання творів як
силами власних, так і сторонніх виконавців, незалежно від того,
чи виступають вони за договорами про виконання, чи за договорами
про оренду приміщення (майданчика), якщо авторським договором або
договором, що укладається організацією, яка управляє майновими
правами авторів на колективній основі,  з  користувачем  не
передбачене інше.
   21. З безплатним для глядачів (слухачів) входом платниками
ставок авторської винагороди можуть бути:
   а) особа, яка уклала договір із замовником про виступ
виконавців, із суми, визначеної в договорі, якщо ця сума надходила
особі, яка уклала договір, і винагорода виконавцям виплачується
цією особою. При цьому сума за договором прирівнюється до валового
збору;
   б) замовник виступів - із суми, визначеної в договорі про
виступи виконавців, якщо  ця  сума  виплачується  виконавцям
безпосередньо замовником виступів;
   в) організатор проведення публічного виконання творів - із
суми, передбаченої на виплату винагороди виконавцям.
   22. З платним входом до приміщення (на майданчики), в яких
публічне виконання здійснюється  без  отримання  з  глядачів
(слухачів) окремої плати (фойє кінотеатрів, кафе і ресторани,
відкриті майданчики в парках, садах,  на  стадіонах  тощо),
платниками ставок авторської винагороди можуть бути:
   а)  власник  приміщення  (майданчика),  якщо  винагорода
виплачується безпосередньо власником приміщення (майданчика), - із
суми винагороди виконавців;
   б)  керівник  виконавців,  якщо  винагорода  виконавцям
виплачується цією особою, - із суми, визначеної в договорі про
виступи виконавців.
   23. Користувачі творів, які застосовують мінімальні ставки
авторської винагороди, зобов'язані одержати від авторів,  їх
правонаступників, інших осіб, яким належить авторське право, чи
організацій, що  управляють  майновими  правами  авторів  на
колективній основі, дозвіл (ліцензію) на використання творів,
вести точний облік творів, що виконуються, і надавати авторам чи
їх повноважним представникам на їх вимогу всі необхідні відомості
про публічне виконання творів.
 
        Міністр
   Кабінету Міністрів України         В.ПУСТОВОЙТЕНКО
 
                    Додаток N 2
              до постанови Кабінету Міністрів України
                від 18 листопада 1994 р. N 784
            Мінімальні ставки 
    авторської винагороди за відтворення творів шляхом  
    звукозапису, за здачу примірників звукозаписів і 
    аудіовізуальних творів (відеофільмів) у прокат та 
           порядок їх застосування
               Розділ I
   Мінімальні ставки авторської винагороди за відтворення
    творів у звуковому (механічному) запису та за здачу
     примірників звукозаписів і аудіовізуальних творів
           (відеофільмів) у прокат
 
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
   Вид використання творів   |   Ставки авторської
                 |  винагороди (у відсотках)
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
 
 1. Відтворення творів у звуковому        8
  (механічному) запису в разі їх  (відпускної  ціни кожного
  виготовлення промисловим     випущеного    примірника
  способом             (незалежно  від кількості
                   творів, записаних на носію
                   звукозапису)
 
 2. Витовлення    одиничних          8
  примірників звукозаписів    (суми, одержаної за виготов-
  за індивідуальними замовлен-   лення одиничних примірників
  нями               звукозаписів)
 
 3. Виготовлення чи імпорт облад-        3
  нання (аудіоапаратури, відео-  (відпускної  ціни  кожної
  магнітофонів   тощо)   і  одиниці   обладнання  чи
  матеріальних носіїв  (звуко-  матеріального носія)
  і/чи відеоплівки, касет, лазе-
  рних дисків, компакт-дисків
  тощо), які використовуються
  для відтворення в особистих
  цілях творів, зафіксованих у
  звуко-  і  відеозаписах
 
 4. Здача примірників звукозаписів       8
   у прокат            (суми, одержаної за здачу 
                   примірників звукозаписів у
                   прокат)
 
 5. Запис за індивідуальним замов-       5
   ленням аудіовізуальних творів (суми, одержаної за запис
   (відеофільми,  відеопрограми) кожного примірника
                   аудіовізуального твору)
 
 6. Здача аудіовізуальних творів       5
   (відеофільми, відеопрограми) у (суми, одержаної за кожний
   прокат             зданий у прокат примірник
                   аудіовізуального твору)
 _________________
 Примітки: 1. Відтворенням твору в звуковому (механічному) запису
       є  фіксація  звуків  у  будь-якій  формі  (на
       грамплатівках,  магнітофонних  стрічках, лазерних
       дисках,   компак-ткасетах,    компакт-дисках,
       відеокасетах тощо), що дає змогу відтворювати їх
       за допомогою механічних пристроїв.
      2. Відпускною ціною є ціна,  за  якою  примірники
       звукозапису відпускаються виробником для реалізації.
 
               Розділ II
    Порядок застосування мінімальних ставок авторської
      винагороди за відтворення творів у звуковому
      (механічному) запису та за здачу примірників
    звукозаписів і аудіовізуальних творів (відеофільмів)
               у прокат
 
   1. Мінімальні ставки авторської винагороди, передбачені в
цьому додатку, застосовуються у разі, коли інше не визначене у
договорі між користувачем і автором, його  правонаступником,
особою, якій належить авторське право, чи організацією,  що
управляє майновими правами авторів на колективній основі в межах
одержаних від них повноважень, і розмір винагороди не є предметом
спору між заінтересованими сторонами.
   2. Мінімальні ставки авторської винагороди за відтворення
творів у звукозапису і  виготовлення  одиничних  примірників
звукозаписів за  індивідуальними  замовленнями  застосовуються
громадянами, юридичними особами незалежно від форм власності, які
відтворюють і виготовляють у звукозапису наукові, літературні та
художні твори.
   Мінімальні ставки авторської винагороди за виготовлення чи
імпорт обладнання (аудіоапаратури, відеомагнітофонів тощо)  і
матеріальних носіїв (звуко- і/чи відеоплівки, касет, лазерних
дисків, компакт-дисків тощо), які використовуються для відтворення
в особистих цілях творів, зафіксованих у звуко- і відеозаписах,
застосовуються громадянами, юридичними особами незалежно від форм
власності, які виготовляють зазначені обладнання та матеріальні
носії.
   Мінімальні ставки авторської винагороди за розповсюдження і
прокат  примірників  звукозаписів  і  аудіовізуальних  творів
(відеофільмів) застосовуються громадянами, юридичними  особами
незалежно від форм власності, які реалізують у прокат примірники
звукозаписів і аудіовізуальних творів (відеофільмів).
   3. Користувачі творів, які застосовують мінімальні ставки
авторської винагороди, зобов'язані одержати від авторів,  їх
правонаступників, інших осіб, яким належить авторське право, чи
організацій, що  управляють  майновими  правами  авторів  на
колективній основі, дозвіл (ліцензію) на використання творів,
вести точний облік використовуваних творів і надавати автору чи
його повноважному представнику за їх вимогою необхідні відомості
про відтворення творів.
 
Примітка. Якщо на звукових носіях, що виготовляються промисловим
     способом, відтворені твори як ті, що охороняються, так і
     ті, що не охороняються авторським правом, то  при
     нарахуванні авторської винагороди за цей звуковий носій
     виплачувана ставка зменшується пропорційно тривалості
     звучання творів, що не охороняються авторським правом.
 
        Міністр
   Кабінету Міністрів України          В.ПУСТОВОЙТЕНКО
 
                      Додаток N 3
              до постанови Кабінету Міністрів України
                від 18 листопада 1994 р. N 784
            Мінімальні ставки 
     авторської винагороди за відтворення творів 
     образотворчого мистецтва і тиражування у
     промисловості творів декоративно-прикладного 
       мистецтва та порядок їх застосування
 
               Розділ 1
      Мінімальні ставки авторської винагороди за
      відтворення творів образотворчого мистецтва
        і тиражування у промисловості творів
        декоративно-прикладного мистецтва
 
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
   Види творів образотворчого   |Ставки авторської винагоро-
       мистецтва        |ди у відсотках відпускної
                   |ціни кожного екземпляра
                   |виробу
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
    Твори образотворчого мистецтва
 
 1. Скульптура
 
 малотиражне відтворення до 50
 екземплярів                    5
 від 51 до 200 екземплярів             3
 масове відтворення (понад 200           2
 екземплярів)                    
 
 2. Живопис (відтворення)              0,5
 
 3. Графіка (тиражування естампів)         5
 
 4. Твори живопису, графіки, скуль-
 птури, художньої фотографії, декора-
 тивно-прикладного мистецтва, що вико-
 ристовуються як елементи оформлення
 промислової продукції (спортивних,
 кондитерських та інших промислових
 виробів (шкатулок, коробок, сумок,
 футлярів, пакетів, упаковок, обкла-
 динок, етикеток, поштових  марок,
 флаконів тощо)
 за випуск:
 
 до 1000 екземплярів                1
 понад 1000 екземплярів               0,5
 
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
  Види творів декоративно-прикладного   |Ставки авторської
        мистецтва          |винагороди у відсот-
                      |ках відпускної ціни
                      |кожного екземпляра
                      |виробу
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
   Твори декоративно-прикладного мистецтва
 
 (твори декоративного призначення: скульптура
 малих форм, панно, вази, блюда, тканини
 та інші предмети, призначені для оформлення
 приміщень;
 твори прикладного призначення: посуд,
 столові набори, ювелірні вироби, вази,
 шкатулки, скриньки, корзинки, ляльки,
 іграшки, меблі та інші художньо оформлені
 вироби)
 
 5. Твори з кераміки
 
 із застосуванням гончарної техніки,
 ручного ліплення і розпису
 за випуск:
 до 100 екземплярів                 5
 від 101 до 500 екземплярів             3
 понад 500 екземплярів               2
 
 із застосуванням механічних засобів
 формування, лиття і декорування
 за випуск:
 до 1000 екземплярів                2
 понад 1000 екземплярів               1
 
 6. Твори із дерева, рогу, кістки,
 каменю
 за випуск:
 до 100 екземплярів                 5
 від 101 до 500 екземплярів             3
 понад 500 екземплярів               2
 
 7. Твори із скла, металу, пластмас
 
 з використанням ручних засобів
 виготовлення і декорування
 за випуск:
 до 100 екземплярів                 5
 понад 100 екземплярів               3
 
 з використанням механічних засобів
 виготовлення і декорування
 за випуск:
 до 1000 екземплярів                2
 понад 1000 екземплярів               1
 
 8. Трикотажні вироби, мережива
 ручної роботи
 за випуск:
 до 200 екземплярів                 4
 понад 200 екземплярів               2
 машинної роботи
 за випуск:
 до 1000 екземплярів                2
 понад 1000 екземплярів               1
 метражні мережива                 0.1
                       (відпускної ціни
                       кожного метра)
 
 9. Твори декоративного ткацтва
 ручної роботи:
 за випуск:
 до 200 екземплярів                 4
 понад 200 екземплярів               2
 машинної роботи
 за випуск:
 до 500 екземплярів                 2
 понад 500 екземплярів               1
 
 10. Тканини                    0,1
                       (відпускної ціни
                       погонного метра)
 
 11. Твори ручного і машинного
 в'язання
 за випуск:
 до 200 екземплярів                 5
 понад 200 екземплярів               2
 
 12. Килими і килимові роботи
 (верети, ліжники, налавники тощо)
 
 ручної роботи
 за випуск:
 до 200 екземплярів                 5
 понад 200 екземплярів               2
 
 машинної роботи
 за випуск:
 до 500 екземплярів                 2
 понад 500 екземплярів               1
 
 13. Вироби з вишивкою, плетіння
 з бісеру з ручною вишивкою
 за випуск:
 до 50 екземплярів                 5
 від 51 до 200 екземплярів             4
 понад 200 екземплярів               2
 
 з машиною вишивкою
 за випуск:
 до 200 екземплярів                 3
 понад 200 екземплярів               1
 
 вироби із бісеру
 за випуск:
 до 50 екземплярів                 5
 понад 50 екземплярів                3
 
 14. Текстильна галантерея
 
 за випуск:
 до 100 екземплярів                 5
 понад 100 екземплярів               1
 
 15. Іграшки
 
 настільні, настільно-друковані ігри,
 ляльки, складні технічні, музичні
 набори; набори меблів, посуду, інс-
 трументу, фігурок; конструктори, го-        2
 ловоломки
 
 м'яконабивні, надувні з полімерних
 плівок і гуми, паперу і картону          1
 
 фігурки тварин, казкових і літературних
 персонажів; прості технічні спортивні
 каталки, мозаїки                  0,5
 
 ялинкові іграшки та прикраси            0,2
 
 16. Предмети - прикраси, в тому числі
 ювелірні вироби з:
 
 дорогоцінних металів                0,05
 недорогоцінних металів               1
 
 17. Моделювання одягу і взуття*
 
 за випуск:
 до 50 екземплярів                 7
 понад 50 екземплярів                1
 
 18. Меблі*                     1
 ______________
 * За наявності характерних особливостей, що дають підставу для
  віднесення зразків до творів декоративно-прикладного мистецтва.
 
         Оздоблювані матеріали
 
 19. Шпалери                    0,01
                       (відпускної ціни
                       одного куска, погон-
                       ного метра)
 
 20. Клейонка, плівка                0,01
                       (відпускної ціни
                       одного куска,
                       погонного метра)
 
 21. Плитка керамічна з одним малюнком       0,02
                       (відпускної ціни
                       за один кв.метр)
 
 22. Плитка керамічна багатоколірна, що
 відпускається в наборі з кількох рисунків     0,06
                       (відпускної ціни
                       за один набір)
 
 23. Художній багет                 1
                       (відпускної ціни
                       одного погонного
                       метра)
 ______________
 
 Примітка. За тиражування творів дрібної пластики і мініатюрної
      скульптури  застосовуються  ставки,  встановлені за
      відтворення скульптурних творів.
 
               Розділ II
    Порядок застосування мінімальних ставок авторської
    винагороди за відтворення творів образотворчого
    мистецтва і тиражування в промисловості творів
         декоративно-прикладного мистецтва
   1. Авторська винагорода за відтворення творів образотворчого
мистецтва   і   тиражування   в   промисловості   творів
декоративно-прикладного мистецтва виплачується поза  авторською
винагородою за створення творів.
   Розмір  авторської  винагороди  за  створення  творів
образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва для відтворення
і тиражування в промисловості визначається за згодою сторін -
автора, його правонаступника чи іншої особи, якій  належить
авторське право, і користувача твору.
   2. Мінімальні ставки авторської винагороди, передбачені цим
додатком, застосовуються у разі, коли інше не визначене в договорі
між платником і автором, його правонаступником, іншою особою, якій
належить авторське право, чи організацією, що управляє майновими
правами авторів на колективній основі в межах одержаних від них
повноважень,  і розмір винагороди не є предметом спору між
заінтересованими сторонами.
   3. Мінімальні ставки авторської винагороди за відтворення і
тиражування зразка твору образотворчого чи декоративно-прикладного
мистецтва, створеного автором за договором найму, застосовуються
відповідно до цього додатка, якщо в договорі між автором і
роботодавцем не передбачено інше.
   4. Мінімальні ставки авторської винагороди застосовуються
громадянами, юридичними особами незалежно від форм власності, які
замовили твори образотворчого чи декоративно-прикладного мистецтва
або здійснили їх відтворення (тиражування).
   5. Користувачі творів, які застосовують мінімальні ставки
авторської винагороди, зобов'язані одержати від авторів,  їх
правонаступників, інших осіб, яким належить авторське право, чи
організації, що управляє майновими правами авторів на колективній
основі, дозвіл (ліцензію) на відтворення (тиражування) творів,
вести їх точний облік і надавати авторам та їх повноважним
представникам за їх вимогою  всі  необхідні  відомості  про
відтворення (тиражування) таких творів.
   6. Мінімальні ставки авторської винагороди,  передбачені
розділом 1 цього додатка, визначаються у відсотках відпускної ціни
кожного екземпляра виробу, за якою вироби здаються платником для
реалізації.
 
       Міністр
  Кабінету Міністрів України          В.ПУСТОВОЙТЕНКО
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка